دانشمندان آمریکایی نمونه آزمایشی تراشه ای زیستی را ساختند که در واقع شبیه ساز روده انسان است و می تواند برای انجام بهتر آزمایش داروها نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان فناوریهای زیستی دانشگاه هاروارد پس از ساخت "ریه- روی- تراشه" در سال 2010 اکنون با استفاده از مفهوم "اندام در شیشه"، یک تکه از روده انسان را ساختند.این "روده- روی- تراشه" ساخت "موسسه مهندسی با الهام بیولوژیکی ویس" دانشگاه هاروارد ابعادی کم و بیش شبیه به یک کلید "یو. اس. بی" دارد که دارای یک لوله مرکزی است که با یک لایه از سلولهای اپیتلیال و دو حفره خالی (بالا و پایین سلولهای انسان) ساخته شده است.براساس گزارش دیسکاوری نیوز، به خاطر یک پمپ متصل به دستگاه، این محققان می توانند حرکت ماهیچه ها در بدن بیمار را درحالی که داروهای آزمایشی به سلولهای حاضر در داخل لوله تجویز شده اند شبیه سازی کنند.

این دستگاه بزیست فناورانه با یک کشت باکتریهای روده که دانشمندان توسعه داده اند کامل می شود. باکتریها می توانند "روده – روی- تراشه" را به محیطی طبیعی تر برای آزمایش داروها تبدیل کنند.یک سیستم مصنوعی برپایه فناوری زیستی برای آزمایش مولکولهای دارویی کمک بسیار بزرگی به بخش آزمایش داروها و کاهش نیاز به استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و افزایش سطح دقت آزمایشات است.تاريخ : چهار شنبه 16 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد