گروهی از باستان شناسان بین المللی موفق شدند در غاری واقع در آفریقای جنوبی قدیمی ترین بقایای آتشی که توسط انسان روشن شده است را کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید اولین آشپز دنیا یک "انسان راست قائم" (Homo erectus) بوده است که یک میلیون سال قبل در غار "واندرورک" در آفریقای جنوبی آشپزی می کرده است.تیمی متشکل از دانشمندان بین المللی به سرپرستی "مایکل چازان" از مرکز باستان شناسی دانشگاه تورنتو که نتایج یافته های خود را در مجله آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر کرده اند کشف کردند که کشف و تسلط بر آتش به دست انسان نسبت به آنچه که تاکنون تصور می شد 300 هزار قدیمی تر است.در حدود 10 سال قبل، تصور می شد که قدیمی ترین ردپای آتش 500 هزار سال قدمت دارد. سپس در سال 2004 آتشی کشف شد که 790 هزار سال قبل روشن شده بود.براساس گزارش وایردنیوز، اکنون به نظر می رسد که انسان راست- قائم حداقل 300 هزار سال زودتر توانسته بود هنر حکومت بر این عنصر طبیعی را کسب کند و تصور می شود که از آتش حتی برای پخت غذا نیز استفاده می کرده است.این بقایا اجزایی از استخوان حیوانات، تبر دستی و خاکستر گیاه هستند. به گفته این باستان شناسان، از این خاکستر به عنوان سوخت استفاده می شده است. درحقیقت بررسی رسوبات این غار نشان می دهند که این بقایا در دمای بیش از 700 درجه گرم شده اند.

غار "واندرورک" در آفریقای جنوبی

بقایای آتشی که یک میلیون سال قبل روشن شده استتاريخ : پنج شنبه 17 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد