پژوهشگران دانشگاه بيرمنگام در انگلستان موفق شدند کوچکترين نشان قلب جهان را بسازند.اين رکورد که تنها دو سال بعد از آخرين رکورد اين گروه زده شده، مربوط به نشان قلبي است که ابعاد آن پنج در 3.5 نانومتر است. در سال 2010 قلبي به ابعاد هشت نانومتر طراحي شده بود.اين نشان به ‌قدري کوچک است که با چشم غيرمسلح قابل ديدن نيست، حتي با ميکروسکوپ نوري نيز نمي‌توان آن را مشاهده کرد. ابعاد اين قلب کوچکتر از طول موج نور مرئي است.«آلينا بروما» دانشجوي دکتري که تحت نظارت «زيو لي» کار مي‌کند، چندي قبل با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني عبوري مدل JEOL 2100F چند تصوير از اين قلب گرفت. در اين ميکروسکوپ به ‌جاي نور از الکترون استفاده مي‌شود تا تصوير خلق شود.پژوهشگران اين پروژه در آزمايشگاه تحقيقات فيزيک نانومقياس در دانشگاه بيرمنگام تحت نظارت «ريچارد پالمر» روي اين موضوع کار مي‌کنند.«لي» مي‌گويد: براي ساخت اين قلب از اتم‌هاي پالاديم و طلا استفاده شده که روي فيلم نازکي از جنس کربن آمورف قرار داده شده است. رنگ‌هاي موجود در اين تصاوير، غير واقعي بوده و با استفاده از نرم‌افزار ايجاد شده است. براي ساخت اين نشان، نانوذرات حرارت داده شدند تا با اين کار تغيير شکل داده و به ساختار قلبي شکل تبديل شوند.نانوذرات به ‌صورت خودبه خودي تمايل به تشکيل ساختاري با شکل غير منظم دارند، اما زماني که آنها را تا دماي 200 تا 300 درجه سانتيگراد حرارت دهيم، تغيير شکلي اتفاق مي‌افتد که شکل منظمي دارد و در نهايت منجر به تشکيل آلياژي از نانوذرات با شکلي منظم مي‌دهد.با کنترل دماي آنيلينگ و نظم دادن به اتم‌ها، محققان مي‌توانند چگونگي شکل‌گيري نانوذرات را کنترل کنند. اين شکل‌گيري به‌ صورت شيميايي انجام مي‌شود.از آن‌جايي که کنترل زيادي روي دماي کار انجام شده، قلب تشکيل شده در اين پروژه نسبت به قلب‌هايي که پيش از اين در يک يا دو سال قبل ساخته شده بود، از پايداري بيشتري برخوردار است. با اين توانمندي مي‌توان چيزي‌هاي ديگري را در کنار اين قلب ايجاد کرد.«لي» مي‌افزايد: توانايي کنترل ساختارهاي نانوآلياژي ممکن است روزي منجر به توليد نانومواد جديدي شود که از آن براي مصارفي نظير کاتاليست‌ها و ادوات نوري استفاده کرد. اين پروژه با حمايت مالي EU COST Action Nanoalloy و (EPSRC (UK انجام گرفته است.تاريخ : جمعه 18 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد