سازمان یونسکو چشم اندازهای ماهواره ای 35 محل در معرض خطر را که به عنوان میراث جهانی این سازمان ملل متحد به ثبت رسیده اند، منتشر کرد که یکی از این تصاویر مربوط به شهر بم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان علمی آموزشی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و Usgs (ارزیابی ژئولوژیکی ایالات متحده) نشریه ای با عنوان "از فضا به محل: یک اطلس تصویری از سایتهای میراث جهانی در لیست خطر" را منتشر کرده و در آن تصاویر ماهواره ای 35 محلی را نشان داده است که به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند و درحال حاضر در لیست سایتهای در خطر نابودی قرار دارند.این فضاها به خاطر مسائلی چون جنگل زدایی، گرمای جهان، جنگها و شهرسازی با تهدید مواجهند و مناطق وسیعی از شمال آفریقا تا آمریکای جنوبی و از فیلیپین تا شهرهای باستانی عراق را در بر می گیرد.براساس گزارش لارپوبلیکا، همچنین در میان این مناطق در معرض خطر که به ثبت میراث بشری یونسکو درآمده اند شهر تاریخی بم نیز به چشم می خورد.

 
 کارگاههای نمک سازی در هامبراستون و سانتا لورا در شیلی. این منطقه از سال 2005 وارد فهرستهای سایتهای در خطر و میراث بشری شد
 
 
 سد مرجانی در بلیز به طول 250 کیلومتر. این منطقه در سال 1996 در فهرست میراث جهانی و در سال 2009 در لیست سایتهای در معرض خطر قرار گرفت
 
 
پارک ملی سالونگا در جمهوری دمکراتیک کنگو. این منطقه در سال 1984 وارد میرث جهانی و در سال 1999 وارد فهرست سایتهای در خطر شد
 
 
 پارک ملی ویرونگا در جمهوری دمکراتیک کنگو که در سال 1979 وارد فهرست میراث جهانی و در سال 1994 وارد لیست سایتهای در خطر شد
 
 
جزایر گالاپاگوس در اکوادور در سال 1978 در لیست میراث جهانی و در سال 2007 وارد لیست سایتهای در خطر شد اما در سال 2010 از لیست خطر خارج شد
 
 
 شهر تاریخی بم و چشم اندازهای فرهنگی این شهر که در مرکز ایران واقع شده است. این شهر باستانی در سال 2004 وارد لیست میراث جهانی و لیست سایتهای در خطر شد
 
 
 آشور، اولین پایتخت آشوریان در عراق. این شهر در سال 2003 وارد دو فهرست سایتهای در خطر و میراث جهانی یونسکو شد
 
 
شهر باستانی سامراء در عراق که در سال 2007 وارد دو فهرست میراث جهانی و سایتهای در خطر شد
 
 
ذخایر طبیعی "ایر" و "تِنِره" در نیجر که در سال 1991 در فهرست میراث جهانی و در سال 1992 در لیست سایتهای در خطر وارد شد
 
 
شالیزارهای برنج در کوردیلرا در فیلیپین. این شالیزارها در سال 1995 وارد لیست میراث جهانی و در سال 2001 وارد لیست سایتهای در خطر شد

 

 تاريخ : سه شنبه 9 اسفند 1390برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد