تیمی متشکل از دانشمندان آمریکایی و هلندی موفق شدند اولین رایانه کوانتومی در حالت جامد را درون یک الماس بسازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان پلی تکنیک دلفت در هلند، دانشگاه ایالتی آیووا و دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا موفق به ساخت یک رایانه کوانتومی را درون یک الماس شدند.این اولین رایانه کوانتومی در حالت جامد است. این رایانه در مقابل از دست دادن چسبندگی مجهز به یک سیستم حفاظتی است. پدیده از دست دادن چسبندگی مانع عملکرد صحیح دستگاههای کوانتومی می شود.نمونه آزمایشی این دستگاه که تا این لحظه با دو کیوبیت عمل می کند به کارایی و عملکرد یک ماشین کوانتومی مطلوب بسیار نزدیک شده است.براساس گزارش نیچر، این تحقیق نشان داد که قابلیت عملی شدن رایانه های کوانتومی در حالت جامد بسیار بیشتر از  سیستمهای پیشین در حالت گاز- مایع است.رایانه های کوانتومی فعلی بسیار کوچک هستند و هنوز نمی توانند با سرعت رایانه های سنتی پر قدرت رقابت کنند.

این رایانه کوانتومی جدید با دو بیت کوانتومی یا کیوبیت عمل می کند که از دو ذره درون اتمی ساخته شدند. به طوریکه، کیوبیت اول از چرخش (اسپین) یک الکترون و کیوبیت دوم از چرخش هسته نیتروژن که به صورت یک ناخالصی در الماس حضور دارد به وجود آمده است.الکترونها که بسیار کوچکتر از هسته ها هستند اجازه می دهند محاسبات با سرعت بیشتری انجام شوند اما این سرعت بالا می تواند قربانی پدیده "از دست دادن چسبندگی" شود.این درحالی است که کیوبیت برپایه هسته، آهسته تر و همچنین بسیار پایدارتر رفتار می کند. بنابراین می تواند به عنوان یک سیستم حفاظتی در مقابل این پدیده به کار رود.این رایانه جدید الماسی موفق شد در اولین تلاش خود در حدود 95 درصد از دفعات انتخاب درستی را در محاسبات داشته باشد.هرچند این نتیجه چندان مطلوب نیست اما برای اینکه نشان دهد رایانه های کوانتومی جامد چگونه عمل می کنند کفایت می کند.تاريخ : دو شنبه 21 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد