کاوشگر ونوس اکسپرس آژانس فضایی اروپا دریافت که باوجود اینکه سیاره زهره میدان مغناطیسی ندارد اما پدیده هایی چون شفقهای قطبی زمین در آن دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منظومه خورشیدی ما هنوز ناشناخته های شگفت انگیز بسیاری را در خود جای داده است. یکی از این ناشناخته ها سیاره زهره (ونوس) است.در دهه 60 دانشمندان می دانستند که این سیاره تقریباً بدون میدان مغناطیسی است. برای مثال، این بدان معنی است که هیچ شفق قطبی در زهره دیده نمی شود.این درحالی است که تازه ترین اطلاعات کاوشگر مدارگرد ونوس اکسپرس آژانس فضایی اروپا (اسا) نشان می دهد که شفقها در این سیاره نیز وجود دارند.فیزیکدان نجوم دانشگاه علم و فناوری چین و تیم تجسس مغناطیس سنج ونوس اکسپرس در بررسیهای خود دریافتند که رفتار گاز یونیزه و میدان بسیار ضعیف مغناطیسی ونوس همان پدیده ای را نشان می دهند که در اصطلاح به آن "اتصال مجدد مغناطیسی" گفته می شود.این "اتصال مجدد مغناطیسی"، پدیده ای است که در پایه تشکیل شفقهای قطبی قرار دارد و به همین علت، باد خورشیدی (جریان ذرات باردار رسیده از خورشید) میدان مغناطیسی سیارات را همانند نوعی جریان الاستیکی جابجا می کنند.زمانی که این الاستیک رها می شود نیروی مغناطیسی به حالت طبیعی خود باز می گردد و میزان زیادی انرژی آزاد می کند.این انرژی الکترونها را به سمت لایه های بالاتر اتمسفر شتاب می دهد و در این لایه ها نمایشهای تماشایی نور شکل می گیرند.پدیده های اتصال متصل در مغناطیس کره (مگنتوسفر ) سیارات عطارد، مشتری، زحل و زمین که میدانهای مغناطیسی پرقدرتی دارند دیده می شود.اطراف این سیارات، میدان مغناطیسی ذرات باردار باد خورشیدی را منحرف و یک حبات حفاظتی را ایجاد می کند که در یک دنباله مغناطیسی در طرف مخالف خورشید امتداد می یابد و دقیقاً در اینجا اتصال مجدد به وجود می آید.براساس گزارش ساینس، اکنون برای اولین بار این پدیده در یک سیاره بدون میدان مغناطیسی همانند زهره دیده شده است.تنها یک لایه نازک اتمسفر، سطح زهره را از باد خورشیدی حفظ می کند. به همین دلیل این سیاره به طور پایدار و بدون جابجایی یک دنباله مغناطیسی را در خلاف خورشیدی می گستراند.به این ترتیب، مغناطیس کره القایی، ونوس را از باد خورشیدی محافظت می کند، هرچند حجم آن 10 برابر کوچکتر از مگنتوسفر زمین است.

شفق قطبی در زمین

نیروی مغناطیسی سیاره زهره

میدان مغناطیسی، پدیده اتصال مجدد و بادهای خورشیدی

کاوشگر ونوس اکسپرس آژانس فضایی اروپاتاريخ : دو شنبه 21 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد