گوشی‌های جدید امكانات بسیار دارد. یكی از این قابلیت‌ها، تنظیمات Email Getway است كه شما را به انجام چنین امری قادر می‌كند، البته باید بدانید به این منظور هر دو گوشی فرستنده و گیرنده، توأمان باید دارای چنین قابلیتی باشد. به قسمت ارسال پیامك گوشی خود بروید.وارد تنظیمات یا Setting شوید. از طریق انتخاب پیامك متنی یا text messaging به بخش Email getway خواهید رسید. شماره یا شماره‌های موردنظر خود را برای نشان ‌دادن ایمیل به جای شماره تماستان اضافه یا Add كنید.اكنون تمام مراحل را بازگردید تا دوباره به قسمت ارسال پیام یا Messaging برسید. به ترتیب Write net،Text Message و Continue را انتخاب كنید. 
نشانی یك ایمیل دلخواه را در قسمت Enter Email Address وارد كنید و پیامكتان را بفرستید. از این پس تا زمانی كه تنظیماتتان را تغییر نداده‌اید، هر متنی كه به عنوان پیامك برای شماره یا شماره‌های یادشده بفرستید، با نشانی ایمیل تبلیغاتی یا ارتباطی شما نمایش داده خواهد شد.تاريخ : چهار شنبه 23 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد