پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس دستگاهی برای جدا سازی میکروجلبک از محیط کشت شدند که با کمترین مصرف انرژی قادر به جدا سازی میکروجلبک برای تولید بیودیزل است.

گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی زنوزی- مجری طرح با بیان اینکه در حال حاضر تولید سوخت بیودیزل از روغنهای خوراکی با مخالفت جهانی روبه رو شده است، افزود: با توجه به اتمام سوختهای فسیلی و افزایش میزان آلاینده های حاصل از این سوختها نیاز به یافتن مواد اولیه دیگری برای تولید بیودیزل ضروری است.وی یکی از راهکارهای تولید بیو دیزل را روغن میکروجلبک دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات فرایند تبدیل میکروجلبک به بیودیزل عدم وجود دستگاهی مناسب برای جداسازی میکروجلبک از محیط کشت آن یعنی آب است. از این رو در این پژوهش انواع روشهای جداسازی میکروجلبک از محیط کشت که به طور عمده آب است، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از تکنولوژی نوین دستگاهی طراحی، ساخته و ارزیابی شد.زنوزی با اشاره به جزئیات این دستگاه یادآور شد: بازده برداشت میکروجلبک با استفاده از دستگاه ساخته شده 98 درصد است که 5 درصد بالاتر از دو روش سانتریفیوژ و انعقاد شیمیایی است.مجری طرح با اشاره به نتایج تستهای انجام شده بر روی این دستگاه خاطر نشان کرد: نتایج تحلیل چرخه حیات تولید بیودیزل از روغن میکروجلبک نشان داد که بخش برداشت و آبگیری از بیوماس میکروجلبک بیشترین مصرف انرژی از کل چرخه را به خود اختصاص می دهد. به طوری که انرژی مورد نیاز در چرخه حیات تولید بیودیزل از میکروجلبک با استفاده از روش سانتریفیوژ 6 هزار و  194 مگاژول و با استفاده از دستگاه جداساز میکروجلبک هزار و 657 مگاژول است.تاريخ : چهار شنبه 23 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد