آيا تا به حال برايتان پيش آمده ناگهان قسمتي از پوست بدنتان بشدت درد كند؛ به گونه‌اي كه حتي تماس يك پيراهن نخي بسيار لطيف با سطح پوست، آن قسمت از بدن موجب ناراحتي شما شود؟ افرادي كه دردي موسوم به درد مركزي را تجربه كرده‌اند، با چنين حسي كاملا آشنا هستند.معمولا افرادي كه اين احساس دردناك و رنج‌آور را تجربه كرده‌اند، با اين پرسش مواجه مي‌شوند كه چه عاملي موجب مي‌شود پوست بدن آنها با كوچك‌ترين تماسي دچار دردي شديد شود. پاسخ اين پرسش در بخشي از مغز به نام تالاموس نهفته است كه به عنوان دروازه ورودي براي تمام پيام‌هاي حسي پردازش شده و ارسالي توسط مغز عمل مي‌كند. سلول‌هاي عصبي يا همان نورون‌ها پس از تقويت پيام‌هاي عصبي، آنها را به تالاموس منتقل مي‌كنند. تالاموس كه در حقيقت ماده خاكستري مغز مياني است، پيام‌هاي دريافتي را به مجموعه‌اي از سلول‌هاي عصبي ـ كه اين پيام‌ها را به ديگر نواحي مغز منتقل مي‌كنند ـ ارسال مي‌كند.مجموعه‌هاي متفاوتي از سلول‌هاي عصبي انتقال پيام از گيرنده‌هاي حس لامسه و همچنين گيرنده‌هاي درد را به تالاموس به عهده دارند، اما اين دو گروه از پيام‌ها توسط مجموعه مشتركي از نورون‌ها از تالاموس به ديگر قسمت‌هاي مغز منتقل مي‌شود.اما مغز چگونه مي‌تواند پيام‌هايي كه از گيرنده‌هاي درد منتقل شده را از پيام‌هاي ارسالي از گيرنده‌هاي حس لامسه تشخيص دهد؟ پيام‌هايي كه از گيرنده‌هاي حس لامسه ارسال مي‌شوند، محركي براي ترشح نوعي ماده شيميايي به نام گابا (GABA)‌ است كه شدت پيام‌هاي خروجي از تالاموس را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد، امابه نظر مي‌رسد پيام‌هايي كه از گيرنده‌هاي درد به تالاموس منتقل مي‌شود، اثرات مشابهي نداشته باشد و در نتيجه اين گروه از پيام‌هاي ارسالي بدون اين كه تغييري در شدت آنها ايجاد شود، به ديگر قسمت‌هاي مغز منتقل مي‌شود. گابا ماده‌اي شيميايي است كه با ايجاد تغيير در طول پيام‌هاي عصبي، شدت آنها را كاهش مي‌دهد.انتقال پيام‌هاي مربوط به گيرنده‌هاي لامسه با انفجار كوتاه مدت مجموعه‌اي از اطلاعات همراه است و با ترشح گابا، فرآيند تبادل اطلاعات متوقف مي‌شود. اين در حالي است كه انفجار اطلاعات ارسالي از گيرنده‌هاي عصبي در مغز بدون ترشح گابا ادامه پيدا مي‌كند.در افرادي كه درد مركزي را تجربه مي‌كنند، ممكن است بنا به دلايلي گابا در واكنش به انتقال پيام‌هاي ارسالي از گيرنده‌هاي حس لامسه ترشح نشود و به اين ترتيب هر پيام انتقالي به عنوان پيامي از گيرنده‌هاي درد تفسير مي‌شود.


تاريخ : جمعه 25 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد