نیروی پلیس آمریکا از کمک روباتهای جنگی و جاسوسی تولید شده از سوی سازمان دفاع لجستیک آمریکا در مبارزه با جرایم استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتهای سازمان دفاع آمریکا طی یک نشست خبری اعلام کردند که وزارت کشور یا نیروی پلیس این کشور می تواند برای مأموریتهای مبارزه با تروریسم یا مواد مخدر از حضور روباتها استفاده کنند.دن آرنولد مدیر منطقه ای سازمان هیأتهای سازمان دفاع آمریکا اظهار داشت که صدها روبات که از تجربه جنگی برخوردارند به دپارتمانهای پلیس ارائه می شود.محتملترین پلیسهای روباتی، روباتهای زمینی هستند که برای تجسس تاکنیکی یا عملیات مرتبط با مواد قابل انفجار به کار گرفته می شوند.براساس گزارش گیزمودو استرالیا، سازمان دفاع آمریکا اظهار داشت که هنوز نسبت به این امر اطمینان ندارد که کدام روبات به کدام نیروی پلیس ارائه می شود چرا که این امر بستگی به وجود روباتهای اضافی در انبارهای نظامی دارد.درحال حاضر دپارتمان پلیس میامی از یک روبات 6.3 کیلوگرمی جاسوس استفاده می کند که در اصل برای پنتاگون ساخته شده بود.تاريخ : جمعه 25 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد