رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از کشف دو گونه باکتری بومی ایران خبر داد و گفت: این دو باکتری که نمک دوست هستند قابلیت بسیار خوبی در تولید طبیعی پلاستیک زیست تخریب پذیر و تولید آنزیم برای صنایع پزشکی دارند.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس ماموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در شناسایی و ذخیره ذخایر ژنتیکی کشور، بانک مولکولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با استفاده از تکنیکهای توالی یابی پیشرفته اقدام به شناسایی و جداسازی گونه های میکروارگانیزم بومی کشور کرده است.رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از شناسایی و جداسازی دو گونه باکتریایی بومی کشور خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه اقدام به شناسایی و تعیین ترادف ژنومی دو باکتری بومی جداشده از دریاچه های شور ایران شد.وی نام این دو باکتری را "Oceanimonas sp. GK1" (اوسن ایمونس) و "Nesterenkonia sp. Strain: F" (نسترنکونیا) ذکر کرد و یادآور شد: آزمایشهای میکروبیولوژیک که بر روی این دو باکتری کشف شده انجام شد، نشان داد که باکتری "اوسن ایمونس" دارای توانمندی و قابلیت بسیار خوب در تولید طبیعی پلیمر بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB) (پلاستیک زیست تخریب پذیر) و باکتری "نسترنکونیا" قادر به تولید آنزیم آمیلاز است.فاضلی با تاکید بر اینکه پلیمر PHB و آنزیم آمیلاز کاربرد و اهمیت زیادی در صنعت، تحقیقات و حتی پزشکی دارند، ادامه داد: توالی کامل ژنوم این دو باکتری به عنوان اولین ژنوم های بومی ایران در پایگاه اطلاعاتی بیوتکنولوژی آمریکا (NCBI) ثبت شده و قابل دسترس است.رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اضافه کرد: علاوه بر این نتایج این تحقیقات در یکی از معتبرترین ژورنالهای باکتری شناسی دنیا (Journal of Bacteriology)‌ در سال 2011 و 2012 به چاپ رسیده است.تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد