پس از غروب امروز 14 آوریل ( 26 فروردین ماه) در سمت غرب آسمان در ارتفاعات شمال غربی رصد گران می‌توانند سیاره را در تمام طول شب مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاره زهره غروب امروز در زمان اوج رویت پذیری خود در آسمان قرار خواهد داشت و بهترین زمان رصد این سیاره روشن را فراهم می کند.عصر امروز این سیاره به راحتی توسط دوربین های دوچشمی، تلسکوپهای کوچک مشاهده می شود و می توان زمان و فاز آن را نیز تشخیص داد.

براساس گزارش اسپیس، در ساعات اولیه عصر امروز سیاره ژوپیتر نیز در قسمت تحتانی ونوس مشخص می شود و سیاره روشن و قرمز رنگ مریخ نیز در شرق آسمان می درخشد.نمایان شدن ونوس در آسمان امشب به دنبال ماه ها چشمک این سیاره صورت می گیرد. به طور رسمی این سیاره از 16 آگوست از 26 خرداد سال گذشته تاکنون به یک ستاره شامگاهی تبدیل شده است.از آن زمان سیاره زهره از زمین در دورترین قسمت مدار خود قرار داشت و به علت نزدیک بودن آن به خورشید سیاره زمین غیرقابل مشاهده بود. تمام تابستان و نیمی از پاییز برای این که سیاره زهره در نهایت خود را در طرف غربی آسمان نشان دهد.تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد