پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر اخیرا با اجرای پروژه تحقیقاتی با بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیم به سلولهای کندروسیت روشی را برای درمان بیماریهای مفصلی ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطهره سادات حسینی- مجری طرح با بیان اینکه بافت های مهندسی شده، مدلهایی را برای مطالعه تکامل و آسیب بافتی ایجاد می کند، اظهار داشت: ترمیم بافت غضروف به دلیل عدم وجود رگ و فعالیت متابولیکی سلولهای بالغ آن با محدودیت هایی مواجه است.وی با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی برای ترمیم بافت غضروف آسیب دیده، خاطر نشان کرد: در این تحقیقات موفق به تمایز سلول های بنیادی مزانشیم به سلولهای کندروسیت شدیم و نتایج نشان داد که این روش می تواند به عنوان روشی برای درمان بیماریهای مفصلی به کاربرده شود. حسینی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر نتایج بیان ژن در عکسبرداری ها صورت گرفته و همچنین پروفیل های بیان ژن نشان می دهد که سلول مزانشیم تغییر پیدا کرده و از حالت مزانشیم به سمت بافت کندروسیت تغییر ژن داده است.تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد