براساس نتایج تحقیقات جدید ماده تاریک به طور اسرار آمیزی از اطراف خورشید مفقود شده است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات انجام شده از سوی گروهی که ریاست آن را کریستین مونی بدین، فضانورد دانشگاه کانسپسیون شیلی، در رابطه با مفقود شدن ماده تاریک در اطراف خورشید می تواند برای افرادی که استدلال می کنند ماده تاریک به عنوان یک ماده غیرقابل رویت تنها یک توهم و خیال است جالب باشد.کریستین مونی بدین اظهار داشت: این تحقیقات نشان دهنده عدم وجود ماده تاریک نیست، اما این ماده در محلی که ما انتظار داشتیم و به آن نیاز داشتیم نیست.حتی ذرات ماده تاریک را نمی توان با ابزارهای موجود تشخیص داد، دانشمندان اعتقاد دارند که این ماده براساس تأثیر گرانشی که برماده قابل رویت چون کهکشانها و خوشه های کهکشانی دارد، یک چهارم از جهان را تشکیل داده است.ماده تاریک از زمان کشف در دهه 1930، به موضوع مهم شکل گیری نظریات کهکشانی تبدیل شده که براساس آن کارکرد ماده تاریک چنین تعریف می شود که این ماده به عنوان نوع چارچوب نامرئی است که ماده عادی از نظر گرانشی با آن ترکیب می شود تا ستاره ها و اجسام بزرگتر را تشکیل دهند.

مونی بدین و همکارانش در این تحقیق از تلسکوپ لاسیلا و لاس کامپاناس در شیلی استفاده کرده اند تا محل دقیق حرکتهای سه بعدی بیش از 400 ستاره بزرگ قرمز را که 13 هزار سال نوری از خورشید فاصله دارند را تعیین کنند.ستاره ها در آسمان ممکن است بی حرکت به نظر برسند اما آنها مدام درحال حرکت هستند و در هر دقیقه به وسیله تأثیرات گرانشی اجسام اطراف از جمله ستاره های دیگر، ابرهای گاز یا دسته هایی از ماده تاریک حرکت می کنند.این گروه تحقیقاتی اندازه گیری های خود را از حرکتهای ستاره ای و حرکتهای پیش بینی شده خود را در صورت این که حرکتهای ستاره ای به صرفا توسط ماده قابل رویت صورت بگیرد مورد مقایسه قرار دادند و در نهایت تعجب آنها دو سری از این اندازه گیری ها بایکدیگر تطبیق یافت. به عبارت دیگر برای توضیح حرکتهای خورشید و اجسام نزدیک آن وجود ماده تاریک ضروری نیست.براساس گزارش نشنال جغرافی، مونی بدین اظهار داشت: این مشاهده نشان دهنده این حقیقت است که در این حجم از فضا هیچ ماده تاریکی وجود ندارد.

پاشنه آشیل تحقیقات ماده تاریک

آوی لئوب رئیس دپارتمان ستاره شناسی دانشگاه هاروارد که در این تحقیقات شرکت نکرده است اظهار داشت: این نتایج جدید با تردید همره است چرا که آنها صرفا به ده فرضیه ساده سازی شده اتکا کرده اند.برای مثال این تحلیلها فرض کرده است که میانگین سرعتی که ستاره های مورد بحث در مرکز راه شیری حرکت می کند یکسان است و به این موضوع توجه نکرده اند که فاصله ستاره ها از مرکز کهکشانی چقدر است. با علم به این که این سرعت برای ایجاد یک تصویر کامل از عوامل تأثیرگذار بر حرکت ستاره مهم است.این درحالی است که لئوب اظهار داشت: این فرضیه به خودی خود نیازمند ماده تاریک است مگر این که میزان گرانش تغییر کند.یکی از عللی که دانشمندان فکر می کنند ماده تاریک وجود دارد این است که ستاره ها در بخشهای دورتر از کهکشان ها دور مرکز به سرعت ستاره ها های نزدیک تر به مرکز حرکت می کنند. قوانین گرانشی اظهار می دارد ستاره هایی که از چنین حرکتهای سریعی برخوردارند و در لبه حاشیه ای کهکشانها قرار دارند باید به فضا پرتاب شوند. به جای آن این نظریه اظهار می دارد که توده ماده تاریک آنها را در جای خود نگاه می دارد.تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد