دانشمندان اقدام به ایجاد ترکیبهای تازه DNA مصنوعی به نام XNA کرده که می تواند اطلاعات ژنتیکی را کپی و ذخیره کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اظهارات جان چاپوت از موسسه بیودیزاین در دانشگاه آریزونا به عنوان یکی از نویسندگان این تحقیق، از این ترکیبات مصنوعی DNA می توان برای تکامل در آزمایشگاه استفاده کرد.نوکلئوتیدها به عنوان اجزای اصلی DNA از چهار جزء اصلی A، G، C و T تشکیل شده که خود نیز به پایه های قند و فسفات متصل شده اند.محققان در مرحله اول اجزا اصلی XNA را به شش پلیمر مختلف تقسیم کردند که این امر با جایگزین کردن عنصر قند طبیعی DNA با یکی از شش پلیمر مختلف و ترکیبات شیمیایی مصنوعی شکل گرفت.سپس آنزیمهایی را که پلیمرازی نامیده می شوند و می توانند از DNA، XNA بسازند و آنهایی که می توانند XNA را به DNA برگردانند را توسعه دادند. این فرآیند کپی کردن و تبدیل کردن توانایی برای نتایج ژنتیکی که کپی شده و بارها و بارها منتقل شده مورد نیاز است.پس از آن این گروه به این نتیجه رسیدند که HNA به عنوان یکی از پلیمرهای XNA می تواند به فشارهای انتخاب شده در یک لوله آزمایش پاسخ بدهد.براساس گزارش نشنال جغرافی، این گروه به ریاست ویکتور پینهریو از شورای تحقیقات پزشکی آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی انجام شده است و نتایج آن در مجله ساینس منتشر شده است.تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد