درحالی که شهر یئوسو در کره جنوبی برای برگزاری نمایشگاه بزرگ اقیانوس و ساحل زنده با محوریت اقیانوسهای آینده آماده می‌شود پیش نمایشی از رباتهای کوچک و بزرگ، آبی و زمینی آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه یئوسو پیش نمایشی از 73 ربات خود از جمله ماهی ربات ، ستاره دریایی ربات و ربات فوتبالیست را به نمایش گذاشته است، اما گفته می شود ستاره این نمایش " نوی" ربات 6.7 متری است که یک تن وزن دارد و بازدید کنندگان تنها به زانوهای آن می رسند، این ربات می تواند به سایر رباتها دستور بدهد.

یک ماهی ربات در غرفه دریایی این نمایشگاه درحال شناکردن است. انتظار می رود بیش از 105 کشور در این نمایشگاه شرکت کنند

ربات "نوی" درحال ساخت این ربات 6.7 متری قد و یک تن وزن دارد

ربات شبیه انسان MAO، که قرار است در نمایشگاه یئوسو به نمایش گذاشته شود

براساس گزارش دیلی میل، این نمایشگاه با عنوان اقیانوس و ساحل زنده، تنوع منابع و فعالیتهای پایدار" با حضور بیش از 100 کشور برگزار می شود. اما محوریت این همایش اقیانوسهای آینده خواهند بود که براساس اعتقاد کره ای ها با زندگی رباتی دریایی اشباع می شود.رباتهایی به شکل مار ماهی، ماهی مرکب و ستاره دریایی تاکنون در غرفه دریایی این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.در این نمایشگاه 73 ربات ماهی مانند به نمایش گذاشته می شود و شرکتهایی از 105 کشور جهان از جمله بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه در آن شرکت خواهند داشت. پیش نمایش این نمایشگاه تنها بخش دریایی را ارائه کرده که چشم انداز زندگی دریایی در سال 2040 است.

اجرای هنری رباتها در نمایشگاه یئوسو

ماهی های رباتی درحال شنا در غرفه دریایی نمایشگاه

رباتهای هنرمند، رباتهای ورزشکار و رباتهایی با حالات صورت انسانی از دیگر بخشهای این نمایشگاه هستند.برگزار کنندگان اظهار داشتند که ده ها ربات متعلق به آینده در انتظار تماشاگران در بخشهای مختلف این نمایشگاه هستند.به طور کلی 73 ربات از جمله یک ربات هفت رنگ که شبیه ماهی ژاپنی پورگی و رباتهای از کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته می شوند.تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد