مشاور عالی وزیر علوم از ایجاد شبکه علمی کشور تا پایان سال خبر داد و گفت: از این طریق تعامل علمی میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی بیشتر صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طائب در امور اجرایی صبح امروز در نشست روسای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری که در دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: امسال باید 90 درصد مقالات پژوهشی کاربردی شود و ما باید از قراردادهایی حمایت کنیم که جنبه کاربردی داشته باشد و اگر قرار است اعتباری به آن اختصاص دهیم به قراردادهایی این اعتبار را اختصاص دهیم که کاربردی باشند.وی ادامه داد: ما باید در آخر سال جاری که خدمت مقام معظم رهبری می رسیم بتوانیم بگوییم که بر اساس دستور شما 90 درصد مقالات پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی شده است.مشاور عالی وزیر علوم ادامه داد: اعضای هیات علمی باید 10 ساعت از وقت خود را در حوزه کاربرد برنامه ریزی کنند چرا که استادی در حوزه کاربردی کار نکرده نمی تواند در این حوزه کار کاربردی انجام دهد.وی تصریح کرد: امسال سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران تا آخر سال شبکه علمی کشور را راه اندازی می کند و از این طریق تعامل علمی کشور برقرار می شود.وی ادامه داد: باید حوزه های تحصیلات تکمیلی را تقویت کنیم چرا که این پایان نامه های تحصیلات تکمیلی است که وارد حوزه کاربردی می شوند.مشاور عالی وزیر علوم خطاب به روسای دانشگاهها تصریح کرد: در پژوهانه های علمی خدمات عضو هیات علمی را بررسی کنید که چقدر نافع بوده و چقدر نفع رسانده است.طائب در ادامه به مجلات داخلی و توجه به آن اشاره کرد و گفت: اصل را بر این بگذاریم که اعضای هیات علمی مقالات خود را در مجلات داخلی به چاپ برسانند و اگر مجلات داخلی آن را قبول نکردند، در مجلات خارجی به چاپ برسانند و البته این کار دارای مقتضیاتی است که بر اساس آن نباید به این مقالات اهمیت کمتری بدهند به صرف اینکه در مجلات داخلی به چاپ رسیده است.وی در پایان یادآور شد باید اعضای هیات علمی را تشویق و ترغیب کنیم تا مقالات خود را در مجلات داخلی به چاپ برسانند.تاريخ : یک شنبه 3 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد