اخیرا پژوهشگران کشور با اجرای یک پروژه تحقیقاتی و با استفاده از دو تکنیک کشت بافت و ایروپونیک به دانش فنی تولید پایه های مادری بهترین "رز" دنیا در فاز نیمه صنعتی شدند.

صفورا سادات موسوی پور- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، سیستم ایروپونیک را تکنیک کشت گیاه در هوا توصیف کرد و افزود: سیستم ایروپونیک کاربردهای مختلفی در بخش کشاورزی دارد که از آن جمله می توان به ریشه دار کردن قلمه های سخت ریشه زا اشاره کرد.وی ادامه داد: قلمه های سخت ریشه زا قلمه هایی هستند که در روشهای عادی قابلیت ریشه دار کردن آنها نیست ولی در تکنیک ایروپونیک قدرت ریشه زایی گیاه افزایش می یابد.موسوی از تولید پایه های مادری گیاه "رز" هلندی با استفاده از این سیستم خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه تحقیقاتی با استفاده از روش کشت بافت و سیستم ایروپونیک به دانش فنی تولید پایه های مادری "رز" هلندی دست یافتیم.وی رز هلندی را بهترین رز در دنیا معرفی کرد و گفت: رز هلندی گیاهی است که از لحاظ زیبایی، استحکام و مقاومت بهترین در دنیا شناخته شده است و کشور هلند به عنوان امپراطور رز، تنها کشوری است که پایه های مادری این گیاه را تولید می کند و تاکنون هیچ کشوری قادر به تولید پایه های مادری این گیاه نشده است.مجری طرح به جزئیات این طرح تحقیقاتی اشاره کرد و یادآور شد: با استفاده از تکنیک کشت بافت پایه های مادری "رز" تولید و پس از رشد 2 تا 3 سانتیمتری، وارد سیستم ایروپونیک می شود. در این سیستم به دلیل قابلیت بالایی که در ریشه زا کردن گیاه دارد، پایه های رز به سرعت رشد و ریشه دار می شود.موسوی خطر نشان کرد: در سیستم ایروپونیک گیاه قادر است ظرف یک ماه تا 20 سانتیمتر رشد کند که در این صورت می توان این پایه ها را به گلخانه ها منتقل کرد.این محقق با تاکید بر اینکه از لحاظ ژنتیکی تغییری در پایه های مادری زر داده نشد، ادامه داد: سیستم ایروپونیک به گونه ای طراحی شده است که درصد تلفات را به صفر می رساند. اگر قرار باشد سازگاری پایه های رز را با سیستم های دیگر انجام شود درصد تلفات آن زیاد است ولی سیستم ایروپونیک روشی مناسب برای سازگاری گیاهان کشت بافتی خواهد بود.موسوی با بیان اینکه در حال حاضر پایه های مادری رز هلندی با قیمتهای بالا به کشور وارد می شود، اضافه کرد: این طرح در فاز تولید نیمه صنعتی قرار دارد که با صنعتی شدن آن می توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.تاريخ : یک شنبه 3 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد