به گزارش روز يكشنبه جام جم آنلاين به نقل از خبرگزاري فرانسه، راكل شان رييس انستيتوي آگروبيوتكنولوژي دانشگاه ملي ليتورال آرژانتين در راس گروهي از محققان موفق به شناسايي ژن  HAHB-4 شد كه باعث مي شود گياه آفتابگردان در برابر خشكسالي مقاوم باشد.اين كشف منجر به يك انقلاب بيوتكنولوژيك خواهد شد. وي مي گويد: با جاي دادن اين ژن در سلول دانه سويا ، گندم يا ذرت نه تنها توليد آنها افزايش خواهد يافت بلكه در برابر كم آبي و خشكسالي نيز مقاومت بيشتري خواهند داشت.آرژانتين نخستين توليدكننده روغن و آرد سويا جهان، دومين صادركننده جهاني ذرت و سومين توليدكننده جهاني دانه سويا است، با اين حال اغلب مزارع ذرت و سويا در مناطق كم آب اين كشور قرار دارند.شان مي افزايد: براي توليدكنندگان افزايش 10 درصدي محصولشان امري فوق العاده است. اين كشف موجب مي‌شود محصول آنها بيش از اين هم افزايش يافته و حتي دوبرابر شود.اين دانشمند خاطرنشان مي كند: اگر ما در جستجوي كشف ژن مقاوم در برابر خشكسالي بوديم بدون شك در اين كار موفق نمي شديم. اين كشف تقريبا  تصادفي به دست آمد.وي تاكيد مي كند: هدف ما افزايش زمين هاي زير كشت نيست بلكه مي خواهيم با زمين هاي كمتري همان بازدهي را داشته باشيم.با اين حال، طرفداران محيط زيست بيم دارند كشف اين ژن موجب رواج بيشتر كشاورزي تك محصولي شده و مرزهاي زمين هاي زير كشت را براي بازدهي هرچه بيشتر گسترش دهد.تاريخ : دو شنبه 4 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد