دانشمندان دانشگاه هبرو توانستند با استفاده از ابزارهاي جايگزيني حسي (SSDs) كاري كنند كه يك كور مادرزاد قادر به ديدن و حتي توصيف اشيا باشد. SSDها ابزارهاي حسي غيرتهاجمي هستند كه اطلاعات بصري را براي افراد كور از طريق حواس خودشان ايجاد مي‌كنند. مثلا با استفاده از يك SSD تبديل اطلاعات بصري به شنوايي مي‌توان فعاليت‌هاي روزمره كاربران كه توسط يك دوربين فيلمبرداري كوچك متصل به كامپيوتر يا گوشي هوشمند ضبط شده را به هدفون‌هاي استريو ارسال كرد.تصاوير با استفاده از يك الگوريتم قابل پيش‌بيني به صداهايي تبديل مي‌شود تا به كاربر اجازه دهد با گوش دادن به آنها به تفسير اطلاعات تصويري بپردازد كه توسط دوربين ضبط شده است. گفتني است كاربران نسبتا ماهري كه در اين آزمايش به عنوان بخشي از يك پروتكل تحقيقاتي طي يك دوره نسبتا كوتاه آموزش ديده بودند قادر به تشخيص و انجام فعاليت‌هاي پيچيده روزمره، تعيين محل افراد، حالت آنها و خواندن حروف و كلمات بودند.استفاده كردن از SSD‌ها همراه استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي علاوه بر مهيا كردن فرصت‌هاي باليني، راه جديدي براي مطالعه ساختار قشر بينايي چشم بدون تجربه بصري و تنها به وسيله مطالعه مغز افرادي كه نابينا هستند، ايجاد مي‌كند. اصوات نه تنها چشم‌اندازي تصويري براي فرد ايجاد مي‌كنند بلكه باعث فعال شدن قشر بينايي افرادي كه پيش از اين هرگز تصويري نديده‌اند شده و اين كار را به شكلي سازمان يافته‌تر و براساس تفكيك 2 جريان پردازش تصويري انجام مي‌گيرد.3 دهه است مي‌دانيم پردازش‌هاي بصري از طريق 2 مسير موازي انجام مي‌پذيرد. يكي جريان ونترال يا پيشي كه مربوط به پردازش تصويري فرم، رنگ و تشخيص اشياست در قسمت پشتي مغز قرار دارد و ديگري جريان دورسال يا جريان پشتي كه اطلاعات بصري ـ فاصله‌اي مربوط به مكان اشيا را آناليز كرده و در برنامه‌ريزي موتور بصري مغز شركت داده است. اگرچه تفكيك دوگانه بين پردازش اين دو جريان كاملا تاييد شده و معتبر است. اما آنچه در اين بين نامشخص است نقش تجربه بصري در شكل‌گيري اين ساختار مغز است. آيا اين خصوصيت در مقياس بزرگ به تجربه بصري فرد وابسته است يا خير؟دانشمندان دانشگاه هبرو با استفاده از جايگزيني حسي كشف كردند قشر بينايي در افراد نابينا عملكردي مشابه 2جريان شكمي و پشتي در مغز افراد بينا داشته و به محض دريافت صداها كه حامل اطلاعات بصري متناسب است، تقسيم كاري شبيه 2 جريان فوق دارد. به عنوان مثال زماني كه از افراد نابينا خواسته شد مكان يا شكل تصاوير مربوط به SSD را مشخص كنند نواحي مربوط به اين دو جريان در مغز آنها به ترتيب فعال شد.اين مطلب نشان مي‌دهد مهم‌ترين ساختار سيستم بينايي در رابطه با اين دو جريان را مي‌توان تا حدي بدون هيچ گونه تجربه بصري توسعه داد.يافته‌ها حاكي از آن است مغز افرادي كه از كوري مادام‌العمر رنج مي‌بردند نيز مي‌تواند به كمك توانبخشي‌هاي بصري به طور بالقوه براي پردازش خواص تصوير و وظايف مختلف تربيت شود. از اين يافته‌ها مي‌توان در عمل‌هاي جراحي آتي مانند پروتز شبكيه چشم استفاده شاياني كرد.

 تاريخ : دو شنبه 4 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد