شرکت ولوو برای محافظت از جان عابران پیاده قصد دارد در خودروهای تولیدی سال 2013 خود کیسه های هوای خارجی نصب کند که در صورت بروز تصادف، از میزان آسیبهای وارد شده به عابران پیاده کاسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رابطه افراد با عابران پیاده رابطه ای متناقض است، زیرا در شرایطی که هدف حضور در خیابانهای پر زرق و برق یک شهر بزرگ باشد، همه دوست دارند که عابر پیاده باشند اما زمانی که عابر پیاده ای در هنگام سبز بودن چراغ جلوی خودروی فردی بپرد، تمامی عابران پیاده به موجوداتی نفرت انگیز تبدیل خواهند شد.شرکت ولوو برای محافظت از عابران پیاده ای سیستمی جدید را ارائه کرده است که از سال 2013 در خودروهای V40 شرکت ولوو به کار گرفته خواهند شد.

این سیستم می تواند میزان امنیت عابران پیاده را با استفاده از ابزار ردیابی عابر پیاده افزایش دهد، این سیستم به راداری که در پنجره جلوی خودرو متصل می شود مجهز است، این رادار می تواند جسم و فاصله آن تا خودرو را ردیابی کند. دوربینی بر روی آینه های جانبی خودرو جسم را شناسایی کرده و در صورتی که خطری در حال نزدیک شدن باشد، خودرو هشدار صوتی را پخش می کند، در صورتی که راننده از خود واکنشی نشان ندهد، سیستم خود به خود ترمزها را فعال می سازد.در صورتی که فاصله تا عابر پیاده به اندازه ای کم باشد که خودرو ناگزیر از برخورد با عابر باشد، حسگرهای سپر برخورد را ردیابی کرده و کیسه هوایی خارج می شود، این کیسه هوا از نزدیکی پنجره جلوی خودرو متورم شده و یک سوم از این پنجره را به همراه دو ستون جلویی خودرو، پوشش می دهد.بر اساس گزارش دیسکاوری، در عصری که تمرکز و حواس راننده ها و عابران پیاده به سرعت به واسطه تلفن همراه مختل می شود، وجود سیستم ایمنی اضافی در خودروها می تواند امتیاز بسیار خوبی باشد.

 تاريخ : یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد