در شرايطي که طبق وعده ها بايد عمليات ساخت رصدخانه ملي تاکنون آغاز مي شد، مجري طرح رصدخانه ملي با اظهار تاسف از اين که اعتبار لازم براي پيشبرد اين پروژه عظيم تخصيص پيدا نکرده است ،گفت : تامين نشدن اعتبار ، خواه نا خواه پيشرفت اين پروژه را براي يک سال عقب انداخته است در حالي که طبق جدول زمان بندي ، بايد طي 4 سال گذشته پروژ ه را به اين مرحله مي رسانديم؛ يعني عمليات احداث ساختمان اصلي رصدخانه بايد آغاز مي شدو به مراحلي از پيشرفت مي رسيد. وي اظهار داشت :طبق برآورد انجام شده ،اعتبار مورد نياز ما بالغ بر 10 ميلياردتومان است. دکتررضا منصوري در آستانه روز جهاني نجوم در گفت و گو با خراسان با تاکيد بر اين که پروژه رصدخانه ملي بايد بر اساس برنامه زمان بندي شده پيش برود ، خاطر نشان کرد : يکي از دغدغه هاي ما ساخت و آماده سازي جاده دسترسي رصدخانه بود که گرچه با کمي تاخير ولي در نهايت ساخته شد ودر حال حاضر نيز چند ماهي است که منتظريم دفتر معاونت علمي رياست جمهوري اعتبار مورد نياز براي پيشبرد اين پروژه وآغاز ساخت ساختمان پشتيبان را تامين کند اما متاسفانه اين مهم هنوز محقق نشده است.وي ادامه داد : سال گذشته براي اجراي اين پروژه به اعتباري بالغ بر 8 ميليارد تومان نياز داشتيم اما متاسفانه تنها 2 ميليارد تومان اختصاص پيدا کرد و امسال به دليل آن که فعاليت هاي ساخت وساز و اقدامات فني در بخش هاي کنترل ،الکترونيک ،مکانيک و...را در دستور کار داريم ،طبق برآورد اعتبار مورد نياز ما بالغ بر 10 ميلياردتومان است، ضمن اين که تامين نشدن اعتبار در سال گذشته خواه نا خواه ما را يک سال عقب انداخت ،در حالي که طبق زمان بندي بايد در مدت 4 سال پروژه را به اين مرحله مي رسانديم و اگر تامين اعتبار مورد نياز طبق وعده ها محقق مي شد ، تا پايان امسال يا اوايل سال آينده مي توانستيم اولين نور گيري را آغاز کنيم.وي ادامه داد : طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، امسال ساخت قطعات را آغاز مي کنيم علاوه براين ساخت آينه تلسکوپ نيزکه از حدود 2 سال پيش شروع شده بود به پايان مي رسد وتحويل داده خواهد شد البته بايد هزينه هاي آن را که به صورت ارزي است، پرداخت کنيم. علاوه براين، امسال بايد عمليات ساختماني رصد خانه هم در پايين قله و هم در بالاي قله آغاز شود؛ بنابراين لازم است که اعتبار مورد نياز تامين شود تابتوانيم با پيمانکاران وارد مرحله عقد قرارداد شويم وکار ساختماني را آغاز کنيم و تا آبان و پيش از شروع زمستان اين اقدام را پيش ببريم.به گفته وي ،معاونت علمي رياست جمهوري وعده تامين اعتبار را داده اما هنوز اعتباري از سوي اين معاونت به دست ما نرسيده است.

کار طراحي مفهومي تلسکوپ ملي درقالب 60 سند انجام شده است

وي با بيان اين که، کار طراحي مفهومي تلسکوپ ملي درقالب 60 سند انجام شده است ،خاطر نشان کرد: اين اسناد که حاوي جزئيات طراحي اپتيکي، مکانيکي، کنترل و نرم افزار و ابزارگان (ابزار رصدي) است، اواخر سال گذشته براي داوران بين المللي و جمعي از منجمان معروف ارسال شد تا نقاط ضعف و قوت آن را اعلام کنند،همچنين اسفند سال گذشته در جريان همايشي سه روزه از همين منجمان سرشناس دنيا که 10 تن بودند دعوت به عمل آورديم و طرح از سوي آنان نقد وبررسي شد و پيشنهادهايي نيز در زمينه بهبود ساخت تلسکوپ از طرف اين افراد ارائه و ايرادهايي نيز مطرح شد که تصميم گرفتيم در يک بازه زماني سه ماهه اين ايرادها را بر طرف کنيم و سپس بر اساس آن مرحله طراحي مهندسي و ساخت قطعات تلسکوپ را از حدود 2 ماه ديگر آغاز کنيم البته در برخي از قسمت ها، کار طراحي به صورت جزئي آغاز شده است، اما با اين حال کار اصلي ما به دليل نبود بودجه متوقف شده است .

رصدخانه به يک تلسکوپ 3.4 متري مجهز مي شود

مجري طرح رصدخانه ملي با تاکيد بر آن که اين رصدخانه به يک تلسکوپ 3.4 متري مجهز مي شود، گفت: اين تلسکوپ از نوع بازتابي است که قطر آينه آن 3.4 متر خواهد بود.شايان ذکر است که ساخت رصدخانه ملي ابتدا در سال 1378 مورد توجه قرار گرفت به نحوي که اين طرح ملي در شوراي پژوهشي علمي کشور تصويب شد. اما سر انجام در سال 1381 وبا تخصيص بودجه، گروهي از متخصصان کشور مان که گروهي از مشاوران بين المللي نيز آن ها را ياري مي کردند مسئوليت مکان يابي را بر عهده گرفتند. در سال 1387 طرح رصدخانه ملي به عنوان يکي از طرح هاي کلان ملي فناوري به تصويب رسيد و کار شتاب بيشتري گرفت.تاريخ : پنج شنبه 7 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد