N.jpg

يك تيم تحقيقاتي موفق به ساخت پنجره‌هايي با قدرت توليد انرژي الکتريسيته با استفاده از نور خورشيد شد.به گزارش سرويس فناوري ايسنا، طي چهار سال گذشته، يک تيم تحقيقاتي از دانشگاه «فليندر» ساخت پنجره‌هاي هوشمند را مورد بررسي قرار داده و اخيرا موفق به توليد پنجره‌هايي با قدرت توليد انرژي الکتريسيته با استفاده از نور خورشيد شدند.براي رسيدن به اين هدف، يک دانشجوي دکتري به نام «مارک بيست» با استفاده از نانولوله‌هاي کربني پيل خورشيدي جديدي توليد کرده است.برخلاف نمونه‌هاي مبتني بر سيليکون، نانولوله‌هاي کربني ارزان بوده و قادرند با کارايي بيشتري انرژي توليد کنند.«بيست» مي‌گويد: نيروي خورشيدي يکي از گرانقيمت‌ترين منابع تجديدپذير انرژي است.پيل‌هاي خورشيدي سيليکوني که امروزه استفاده مي‌شوند، بسيار گران‌قيمت بوده و براي خالص‌سازي آنها بايد انرژي زيادي صرف کرد.بازدهي پيل‌هاي خورشيدي سيليکوني تقريبا 10 درصد است که اگر با اين کارايي کار کنند، 15 سال طول مي‌کشد تا انرژي صرف شده براي توليد آنها جبران شود، زيرا براي توليد اين پيل‌ها از سوخت‌هاي فسيلي استفاده مي‌شود.«بيست» مي‌افزايد: نانولوله‌هاي کربني شفاف هستند، به اين معنا که مي‌توان آنها را مستقيما روي شيشه پنجره‌ها اسپري کرد بدون اين که مانع از عبور نور خورشيد شوند. علاوه‌براين، نانولوله‌هاي کربني انعطاف پذيرند، بنابراين مي‌توان آنها را روي مواد مختلف از قبيل پارچه‌ها اضافه کرد.چنين فناوري براي کساني که در حوزه تبليغات فعال هستند، بسيار جذاب است.«بيست» مي‌گويد: هر چند مقدار انرژي که اين پنجره خورشيدي توليد مي‌کند، جوابگوي تمام انرژي مورد نياز براي يک دفتر کار نيست، اما داراي مزاياي مالي و زيست محيطي قابل توجهي است.در هر جايي که پنجره وجود داشته باشد، اين پوشش قابل استفاده خواهد بود؛ از آن جايي که نصب پنجره و شيشه، با حضور يا عدم حضور اين پوشش، قيمت يکساني دارد، بنابراين استفاده از اين سيستم مقرون به‌صرفه است.استفاده از اين سيستم مانند اين است که پنجره‌ها رنگ شود، در حالي که اين رنگ زدن منجر به توليد الکتريسيته مي‌شود، از آن جايي که بيشتر ساختمان‌هاي اداري فاقد فضاي کافي براي نصب پنل‌هاي خورشيدي هستند، استفاده از اين پنجره‌ها بسيار مفيد است.اين فناوري شباهت زيادي به فرايند فتوسنتز دارد، فرايندي که در آن گياهان از نور خورشيد انرژي توليد مي‌کنند. با اين تفاوت که در اين فناوري از نانولوله‌هاي کربني براي توليد جريان الکتريسيته استفاده مي‌شود. زماني که نور به اين پيل خورشيدي مي‌تابد، الکترون‌ها درون نانولوله‌ها توليد شده و موجب کارکرد ادوات الکترونيکي مي‌شوند. تاکنون از اين سيستم يک نمونه آزمايشگاهي توليد شده است که در قدم بعد بايد اين پيل خورشيدي کربني را در مقياس صنعتي توليد کرد. اگر همه کارها روي برنامه انجام شود، مي‌توان انتظار داشت تا 10 سال آينده اين فناوري به بازار برسد.تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد