ژوهشگران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کانتینرهایی را برای رشد، کشت و صادرات کاهو تولید کردند که می توان در محیط عاری از آفت و علف هرز در طول سال 5 بار اقدام به کشت کاهو در محیط این کانتینرها کرد.

 

صفورا سادات موسوی پور- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط آب و هوایی کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار داشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نداشتن آب و هوای مناسب برای کشت قادر نیستند بسیاری از محصولات چون مانند کاهو که گیاه سازگار با شرایط مختلف آب و هوایی است و در ایران قیمت پایینی دارد، تولید کنند.وی استفاده از کانتینرهای ویژه برای کشت محصولات کشاورزی را از راهکارهای تولید محصولات در این کشورها نام برد و یادآور شد: برخی از این کشورها سفارش تولید کانتینر کشت کاهو از کشور ژاپن را داشتند که هر کانتینر با قیمت 800 هزار خریداری شد. این کانتینرها کاهو را با شرایط و پارامترهای تنظیم شده تولید می کنند.موسوی با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه خاطر نشان کرد: در این طرح تحقیقاتی موفق به تولید کانتینرهایی برای کشت کاهو شدیم که می تواند در مدت 2 ماه کشت کاهو داشته باشد.مجری طرح با بیان اینکه از مرحله بذر تا برداشت در این کانتینرها انجام می شود، اظهار داشت: قابلیت تولید هر کانتینر 10 هزار و 800 کاهو است و دوره برداشت آن در طول سال 5 بار است.
 

 
کانتینرهای کشت کاهو که از مرحله بذر تا برداشت محصول در این محیط انجام می شود

این محقق با تاکید بر آنکه کنترل حرارت محیط کانتینر از طریق کنترل حرارت محیط ریشه صورت می گیرد، یادآور شد: افزایش سرعت رشد در کوتاه ترین مدت زمان ممکن، صرفه جویی 80 درصدی در مصرف آب، محلول غذایی و انرژی، افزایش عملکرد و کاهش چشمگیر طول دوره رشد، حداکثر استفاده از اکسیژن و دی اکسید کربن محیط و مهار پاتوژن و بیماریهای گیاهی از دیگر مزایای کانتینرهای تولید شده است.این محقق با بیان اینکه نشا حاصله از این کانتینرها گیاهی سالم است که پتانسیل تبدیل شدن به یک گیاه قوی را دارد، اضافه کرد: یکی از رقبای بسیار قوی برای بذر در حال جوانه زنی کاهو علفهای هرز هستند که در این روش علفهای هرز در بستر کشت نشا کاهو قادر به رشد نیستند.موسوی پور از کاربردی شدن این کانتینرها خبر داد و گفت: کانتینرهای رشد کاهو را یا یک هشتم قیمت آن تولید کردیم که در حال حاضر در کشور کویت تجاری سازی شده است.

 تاريخ : یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد