در طول این هفته 30 دقیقه پس از غروب خورشید می توانید سیاره درخشان زهره را در سمت غربی آسمان مشاهده کنید؛ رویدادی که تنها یک‌بار در عمر هرکس قابل مشاهده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه سیاره زهره یکی از درخشان ترین اجسام آسمانی است، اما این هفته به علت شرایطی که در آن قرار گرفته در درخشان ترین حالت خود قرار خواهد داشت و حتی با کمی دقت می توان ستاره های درخشان اطراف زهره را نیز مشاهده کرد.تیر و عطارد که مرکزی ترین سیاره‌ها در منظومه شمسی به شمار می روند وارد فازهایی شبیه به فازهای ماه شده اند و در زوایای مختلف توسط خورشید روشن می شوند و همچنین اندازه ظاهری آنها نیز نسبت به قرارگیری در دورترین نقطه از خورشید و نزدیک ترین نقطه به زمین تغییر می کند.درحال حاضر سیاره زهره رو به زمین است از این رو بزرگتر و درخشانتر به چشم می رسد، همچنین فاز آن درحالی که در مقابل خورشید حرکت می کند، باریک تر به نظر می رسد که این امر موجب کاهش درخشش آن خواهد شد.براساس گزارش اسپیس، این هفته سیاره زهره با استفاده از تلسکوپ شبیه نسخه میناتوری یک ماه پنج روزه خواهد بود اما سطح آن به ماه شباهت ندارد.طی چند هفته آینده زهره بیشتر به زمین نزدیک می شود، به چشم بزرگتر رسیده و هلال آن باریکتر می شود. برای آنهایی که تلسکوپ در اختیار ندارند، تماشای زهره با دوربینهای دوچشمی نیز امکان پذیر است.روز 5 ژوئن در استرالیا و آسیا اتفاق بسیار خاصی رخ می دهد: سیاره زهره از میان زمین و خورشید عبور خواهد کرد و این عبور یک سایه نقطه مانند سیاهی را روی خورشید ایجاد می کند.این رویداد که از آن با عنوان گذر زهره یاد می شود به طور متوسط دوبار در یک قرن رخ می رهد و این اتفاق آخرین شانس شما برای مشاهده چنین رویدادی است، چرا که این اتفاق تا سال 2117 رخ نخواهد داد.تاريخ : سه شنبه 12 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد