بيولوژيست‌هاي مركز تحقيقاتي PRBO براي اولين بار توانستند مسير مهاجرت گنجشك‌هاي تاج طلايي كاليفرنيا را شناسايي كنند. گروه گنجشك‌هاي كوچك كاليفرنيا ابتداي زمستان هر سال به سمت شمال پرواز مي‌كنند و آنجا به جفت‌گيري و تخمگذاري مي‌پردازند. سپس اوايل پاييز به آسمان شهر كاليفرنيا بازمي‌گردند.طي تحقيقاتي كه دانشمندان PRBO انجام دادند، مقصد اين گروه پرنده‌ها، سواحل آلاسكا و جنگل‌هاي آنجاست؛ بهترين مكان به لحاظ اقليمي براي تخمگذاري اين گونه پرنده پروژه به اين صورت بوده كه دانشمندان به 4 پرنده از يك گروه مهاجر، برچسب‌هاي بسيار ريزي چسباندند كه مي‌توانستند طول روز را به دقت اندازه بگيرند. اين 4 گنجشك با برچسب‌هايشان رفتند و پس از بهار و تابستان دوباره همراه گروهشان به كاليفرنيا برگشتند. سپس دانشمندان آن برچسب‌ها را گردآوري كرده و اطلاعات روي آنها را دانلود و بررسي كردند. اين روش به آنها كمك كرد كه پاسخ اين سوال قديمي را بيابند: «گنجشك‌هاي تاج طلايي، هر سال زمستان به كجا مي‌روند؟» اندازه‌گيري طول دقيق روز و توجه به تاريخ ثبت آن به دانشمندان مي‌گفت گنجشك‌ها هر روز را در چه عرض جغرافيايي گذرانده‌اند. هر كدام از اين پرنده‌ها حداكثر 30 گرم وزن دارند؛ اين در حالي است كه در هر مهاجرت خود، حدود 2900 تا 4300 كيلومتر مسافت را بال مي‌زنند تا به سرزمين توليدمثل خود برسند. آنها تقريبا 1300 كيلومتر دورتر از سواحل آلاسكا تخمگذاري مي‌كنند و پس از مدتي، مسيري را كه 29 روزه رفته بودند، طي 53 روز برمي‌گردند.ديانا هامپل، يكي از محققان اين پروژه مي‌گويد: اين پرنده‌ها در نوع خود يكي از طولاني‌ترين مهاجرت‌ها را انجام مي‌دهند و براي محققان بسيار جالب و لازم بود كه بدانند مقصد دقيق آنها كجاست.PRBO يك مركز تحقيقات روي پرنده‌ها و زيستگاه‌هاي آنهاست كه از سال 1966 تا امروز، تحقيقات مختلفي را درباره پرندگان دنبال كرده است. هدف اين تحقيقات فهم دقيق ميزان تاثير رفتارهاي انساني و تغييرات اخير آب و هوايي روي زيستگاه پرندگان و طرز رفتار و شيوه زندگي آنهاست. اين داده‌ها به دانشمندان كمك مي‌كند براي حفاظت از گونه‌هاي مختلف پرنده‌ها و سعي در ثابت نگه داشتن شيوه طبيعي زندگي آنها برنامه‌ريزي روشن‌تر و دقيق‌تري داشته باشند.تاريخ : چهار شنبه 13 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد