برخي مي‌گويند در هواي اطرافمان اكسيژن زيادي وجود ندارد. فكر مي‌كنيد حق با آنهاست يا اين تنها يك باور نادرست است؟ اگر منظور آنها اين باشد كه تنها حجم اندكي از هواي اطرافمان را اكسيژن تشكيل مي‌دهد مي‌توان گفته آنها را تاييد كرد. اما اگر منظور اين باشد كه در هوايي كه تنفس مي‌كنيم اكسيژن كافي وجود ندارد در اين صورت بايد پذيرفت آنچه آنها مي‌گويند تنها يك باور نادرست است. در حقيقت در اتمسفر زمين 20 درصد هوا را اكسيژني تشكيل مي‌دهد كه قابل تنفس است. اگرچه ممكن است تصور كنيم همه هواي اطرافمان را اكسيژن تشكيل داده است اما حقيقت اين است كه تنها يك‌پنجم اتم‌هايي كه اتمسفر زمين را تشكيل مي‌دهد اكسيژن است و بقيه آن اتم‌هاي ديگري مانند نيتروژن، دي اكسيد كربن و هيدروژن است. با وجود اين، خيالتان راحت باشد چرا كه در هوا اكسيژن كافي وجود دارد تا بتوانيد براحتي و بدون اين‌كه با مشكلي مواجه شويد نفس بكشيد. علاوه بر اين بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد كه زمين سياره‌اي غني از اكسيژن است. براي مثال حدود نيمي از پوسته زمين يا به عبارتي 46 درصد آن را اكسيژن تشكيل مي‌دهد كه البته اين اكسيژن به حالت آزاد نيست و بنابراين نمي‌توانيد از آن براي تنفس استفاده كنيد.اگرچه ممكن است تصور راه رفتن روي اكسيژن به نظرتان عجيب برسد، اما حقيقت اين است وقتي در كنار ساحل دريا در حال راه رفتن هستيد يا روي تخته سنگي نشسته‌ايد يا حتي روي يك قطعه آهن زنگ‌زده ايستاده‌ايد، بر روي اتم‌هاي اكسيژن ايستاده‌ايد كه در تركيب با اتم‌هاي ديگر است.حتي در اقيانوس‌ها هم ردپايي از اكسيژن را مي‌توانيد بيابيد. آب متشكل از يك اتم اكسيژن است كه دو اتم هيدروژن نيز در كنار آن قرار مي‌گيرد تا فرمول ساختاري H2O را بسازند.حدود 89 درصد از وزن آب را اكسيژن تشكيل مي‌دهد و در سطح زمين آب‌ها در مقايسه با خشكي‌ها وسعت بيشتري دارد. بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توانيم بگوييم اكسيژن اين ماده حياتي در هر جايي در اين كره خاكي يافت مي‌شود و تقريبا در هر جايي از هوا و زمين و درياها و اقيانوس‌ها مي‌توان به آساني ردپايي از آن را يافت. بنابراين نگران نباشيد اگر به دنبال اكسيژن هستيد، مي‌توانيد در ريه‌هايتان، زير پاهايتان يا در استخر آبي كه در حال شنا كردن هستيد آن را جستجو كنيد.اگرچه اكسيژن موجود در هوا كه به شكل آزاد و قابل تنفس است، تنها بخش اندكي از هوا را شامل مي‌شود، اما همين اكسيژن براي تنفس كافي است.


تاريخ : شنبه 16 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد