reuters-1.jpeg

دانشمندان اتريشي روز هفته گذشته در تجربه‌اي جديد، از غارهاي يخي كوهستان آلپ براي آزمايش فناوري‌هاي لازم در ماموريت انساني به مريخ در آينده استفاده كردند.دانشمندان انجمن فضایی اتریش در يك آزمون میدانی 11 مليتي در منطقه داچستان در نزديكي سالتزبروگ به انجام آزمايشاتي براي شناخت شرايط مشابه سياره مريخ در سفرهاي آينده انساني به آن پرداختند.انتخاب اين منطقه به اين دليل بود كه غارهاي يخي مي‌تواند يك پناهگاه امن براي ميكروب‌هاي حاضر در مريخ باشد كه به دنبال دماي ثابت و ايمني در برابر تابش‌هاي كهكشاني هستند.در اين آزمايش برخي محققان به توليد فناوري لباس‌هاي فضايي و برخي ديگر به آزمايش دوربين‌هاي سه‌بعدي، رادارها، مريخ‌نورد‌ها و سيستمهاي ارتباطات و آزمايش استريل پرداختند.اكنون اين دانشمندان با نتايج خود به آزمايشگاه بازگشته و قصد دارند در ماه فوريه براي يك ماموريت ديگر به صحراي آفريقا سفر كنند.اين تيم اميدوار است طي 20 تا 30 سال آينده امكان سفر به مريخ فراهم شده و از اين رو در تلاش براي آماده‌سازي فناوري‌هاي مورد نياز براي اين رويداد هستند.در يكي از اين آزمايشات، دانيل شيلدهمر از اين انجمن در اين غارها به آزمايش يك لباس فضايي پرداخت كه شرايط يك انسان را در محيط مريخ شبيه‌سازي مي‌كند.اين لباس به تقليد از فشار پايين جوي مريخ پرداخته و براي دماهاي شديد تجهيز شده است. همچنين يك رايانه آنبرد بر روي آن قرار دارد كه سيستم سرمايشي و گرمايشي را بر اساس اطلاعات شبكه‌اي از حسگرها كنترل مي‌كند.هدفونهاي اين لباس به كاربر اجازه مي‌دهد تا بدون بي‌سيم با همكاران خود از طريق گوشي همراه هوشمند ارتباط برقرار كند.اين نمونه در مقايسه با نمونه ابتدايي آن كه در سال 2009 آزمايش شد، به دستگاه‌هاي الكترونيكي بيشتر و يك سيستم شناسايي صداي بهتر براي كنترل ابزار ميداني مجهز است.اگرچه به گفته محققان هنوز راه زيادي تا تكميل آن باقي مانده است.اين لباس براي جمع‌آوري نمونه بدون آلوده‌سازي محيط بيروني طراحي شده است.

 

 تاريخ : یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد