شايد برايتان جالب باشد بدانيد بدن انسان قابليت توليد جريان الكتريكي را دارد و از اين‌رو مي‌تواند به عنوان نوعي باتري مورد استفاده قرار گيرد. باتري وسيله‌اي است كه انرژي شيميايي را در خود ذخيره كرده و آن را به انرژي الكتريكي تبديل مي‌كند.معمولا يك باتري متشكل از يك يا تعدادي پيل ولتايي است و به همين علت شكل و اندازه‌هاي مختلفي از باتري‌ها وجود دارد كه مي‌تواند انرژي مورد نياز وسايل الكترونيكي را تامين كند. براي اين‌كه بتوانيد با انجام يك آزمايش ساده به اين نكته پي‌ببريد كه بدن شما قابليت توليد انرژي الكتريكي را دارد يا نه، به شما پيشنهاد مي‌كنيم مراحل مختلف اين آزمايش را دنبال كنيد تا به يافته‌هاي جالبي دست يابيد. براي انجام اين آزمايش به يك بشقاب مسي، يك بشقاب آلومينيومي، يك آمپرسنج، دو گيره فلزي، مقداري سيم و دو قطعه چوب نياز داريد.بشقاب آلومينيومي را روي يك قطعه چوب و بشقاب مسي را نيز روي قطعه چوب ديگر قرار دهيد. با استفاده از گيره فلزي يك سر آمپرسنج را به بشقاب مسي و سر ديگر آن را بشقاب آلومينيومي وصل كنيد. سپس از يك داوطلب بخواهيد بين اين دو بشقاب بايستد و هر يك از دست‌هايش را روي يكي از بشقاب‌ها قرار دهد. توجه داشته باشيد بشقاب‌هايي كه براي اين آزمايش انتخاب مي‌كنيد حتما بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي باشند، چراكه وجود هرگونه آلودگي در سطح اين ظروف در اين آزمايش اختلال ايجاد مي‌كند و در نتيجه ممكن است مانع به‌دست آمدن نتايج درست و حقيقي شود. وقتي فرد داوطلب شركت‌كننده در اين آزمايش بشقاب‌ها را دردست مي‌گيرد، آمپرسنج شدت جريان الكتريكي را نشان مي‌دهد كه بيان‌كننده ايجاد جريان در مدار است. چنانچه در اين مرحله هيچ تغييري در عقربه آمپرسنج ايجاد نشود، به اين معني است كه ارتباط بين اجزاي اين مجموعه بخوبي ايجاد نشده است. بنابراين بهتر است پس از اطمينان از تميز بودن بشقاب‌ها بار ديگر اتصال سيم با بشقاب‌ها و آمپرسنج را مورد بازبيني قرار دهيد.قرار گرفتن دست‌ها روي بشقاب‌هاي فلزي اثري شبيه به شارژ باتري دارد. در حقيقت در اثر تعرق روي دست‌ها پوشش نازكي ايجاد مي‌شود كه در تماس با بشقاب‌هاي فلزي به عنوان اسيد باتري عمل كرده و يك واكنش شيميايي را راه‌اندازي مي‌كند. دست‌هاي شما الكترون‌ها را كه بار منفي دارد از بشقاب مسي جدا كرده و آنها را به بشقاب آلومينيومي منتقل مي‌كند و به اين ترتيب بشقاب آلومينيومي داراي بار منفي مي‌شود. اختلاف بار بين دو بشقاب موجب ايجاد جريان الكتريكي مي‌شود كه از بدن عبور كرده و شدت آن روي آمپرسنج به نمايش درمي‌آيد. به نظر شما اگر براي انجام اين آزمايش، از فرد داوطلب خواسته شود پيش از اين‌كه بشقاب‌ها را بگيرد، دست‌هايش را خيس كند در نتيجه آزمايش تغييري ايجاد مي‌شود؟اگر دقت كنيد متوجه مي‌شويد در اين صورت، شدت جريان ايجاد شده در مقايسه قدري بيشتر است. بدن انسان در مقابل عبور جريان از سطح پوست از خود مقاومت نشان مي‌دهد. وقتي دست‌ها خيس است مقاومت پوست در برابر عبور جريان كاهش مي‌يابد و در نتيجه شدت جريان عبوري از بدن افزايش يافته و آمپرسنج نيز نشان مي‌دهد جريان با شدت بيشتر از بدن عبور مي‌كند.

 تاريخ : شنبه 23 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد