محققان «سازمان پژوهش صنعتی و علمی کشورهای مشترک المنافع» نتیجه تحقیقات خود را در مجله «ساینس» منتشر کردند.افزایش سرعت چرخه آب، در بارش و تبخیر تغییر ایجاد کرده و درنتیجه شوری آب اقیانوس‌ها افزایش یافته است. محققان با آزمایش نمونه‌های آب اقیانوس به این نتیجه دست یافته‌اند. داده های وضعیت اقیانوس در مدت ۵۰ سال، مقایسه شدند. پی آمدهای این پدیده مختص اقیانوس‌ها نیست بلکه بر روی زمین نیز تاثیر خواهد داشت.با خشک شدن بیشتر زمین های کشاورزی قابلیت رشد محصولات در این مناطق کاهش یافته و تاثیر منفی خود را بر امنیت و ذخیره غذایی خواهد گذاشت.دانشمندان برای نظارت بر این روند، راهنماهای شناور متعددی را در اقیانوس قرار داده‌اند. به این ترتیب وضعیت اقیانوس‌ها هم زمان پیگیری خواهد شد.تاريخ : یک شنبه 24 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد