1ـ نوار تنظيمات ابزار Move

ابزار جابه‌جايي و حركت علاوه بر وظيفه اصلي خود مي‌تواند در حالت Auto Select براي انتخاب و فعال كردن خودكار لايه‌هاي مورد نظر استفاده شود. هنگامي كه شما به عنوان طراح روي پروژه‌اي كار مي‌كنيد كم‌كم تعداد لايه‌هاي طرح زيادتر شده و امكان يافتن و انتخاب آنها از پانل لايه‌ها دشوار خواهد شد. بخصوص اگر نام مناسبي براي لايه‌هاي خود تعريف نكرده باشيد. با توجه به اين كه امكان ويرايش يك لايه فقط با انتخاب و فعال‌كردن آن در پانل لايه‌ها امكان‌پذير است، بايد دائما در حال جستجو و انتخاب لايه مناسب باشيد. براي حل اين مشكل بعد از انتخاب ابزار جابه‌جايي (Move) بايد در نوار ابزار تنظيمات آن Auto Select را فعال كنيم. در اين حالت دو گزينه براي انتخاب در اختيار ما قرار مي‌گيرد؛ در صورتي كه حالت Layer انتخاب شود با كليك روي هر قسمت از پروژه، لايه آن قسمت فعال مي‌شود و در صورت انتخاب حالت Group، اگر يك گروه در پانل لايه‌ها تعريف كرده باشيم با كليك روي يكي از اعضاي آن گروه، گروه مورد نظر انتخاب شده و مي‌توانيم نسبت به حركت، تغيير اندازه، دوران، خاموش كردن يا ساير موارد مورد نظر خود اقدام كنيم.با انتخاب گزينه Show Transform Control نيز همزمان با انتخاب لايه مورد نظر كادري در اطراف آن لايه (گروه) ظاهر مي‌شود كه با كليك روي آن مي‌توانيم آن را فعال كرده و همانند فرمان Free Transform براي تغيير ابعاد، جابه‌جايي، دوران لايه (گروه) مورد نظر خود از آن استفاده كنيم.

2ـ نوار تنظيمات ابزار Crop

نوار تنظيمات ابزار دوره‌بري Crop شامل دو حالت است كه حالت اول قبل از ترسيم كادر دوره بري و حالت دوم بعد از ترسيم كادر ظاهر مي‌شود. در حالت اول كه بعد از انتخاب ابزار ظاهر مي‌شود، مي‌توانيم در صورت نياز نسبت به تعريف طول ـ عرض و رزولوشن دلخواه خود براي اعمال دوره بري اقدام كنيم. مثلا اگر مي‌خواهيم عكسي را كه به كمك دوربين ديجيتال خود ثبت كرده‌ايم براي چاپ در اندازه 13 در 18 سانتي‌متر ـ كه اندازه استاندارد چاپ عكس است ـ آماده كنيم بايد در اين قسمت اندازه 13 و 18 را در قسمت طول و عرض وارد كرده و در قسمت رزولوشن نيز مقدار 300 را تعريف سپس كادر دلخواه خود را روي عكس ترسيم كنيم.در صورتي كه مي‌خواهيم اندازه كادر Crop به اندازه ابعاد يك تصوير خاص باشد مي‌توان بعد از باز كردن تصوير در فتوشاپ، در نوار ابزار تنظيمات ابزار Crop روي Front Image كليك كنيم تا ابعاد تصوير فعال به عنوان طول و عرض ابزار Crop تعريف شود. با كليك روي دكمه Clear هم مي‌توانيم اندازه تعريف شده را حذف و Crop دلخواه خودرا بدون نسبت ابعاد ترسيم كنيم. بعد از ترسيم كادر مورد نظر و رها كردن دكمه ماوس نوار تنظيمات ابزار Crop تغيير مي‌كند و گزينه‌هاي جديدي مشاهده مي‌شود.اولين گزينه به نحوه اعمال فرمان Crop مربوط مي‌شود. پس از تاييد فرمان است كه با انتخاب گزينه Delete قسمت‌هاي انتخاب نشده در كادر Crop پس از اعمال حذف شده و با انتخاب Hide بدون حذف شدن بخش‌هاي خارج از كادر، فقط مخفي مي‌شوند. در صورتي كه لايه در پانل لايه‌ها قفل باشد، اين گزينه‌ها غيرفعال خواهد بود.از قسمت دوم مي‌توانيم نحوه نمايش خطوط راهنماي Crop را مشخص كنيم كه در سه حالت بدون خطوط راهنما None، خطوط راهنما متناسب با انتخاب (سه‌تايي) و خطوط راهنماي متناسب با خطوط Grid قابل انتخاب خواهد بود.با فعال‌كردن گزينه Shield مي‌توانيم پوششي رنگي روي قسمت‌هاي انتخاب نشده اعمال و آن را از قسمت‌هاي انتخاب شده متمايز كنيم. در اين بخش امكان انتخاب رنگ و شفافيت اين پوشش نيز فراهم مي‌آيد.يكي از بخش‌هاي مفيد نوار تنظيمات ابزار Crop گزينه Perspective است كه به كمك آن مي‌توانيم نسبت به تصحيح پرسپكتيو موجود در تصاوير اقدام كنيم. براي اين كار بعد از ترسيم كادر Crop با فعال كردن حالت Perspective در نوار تنظيمات گوشه‌هاي كادر را روي گوشه‌هاي تصوير مي‌كشيم و بر هم منطبق كرده سپس فرمان را اعمال مي‌كنيم. در اين حالت پرسپكتيو تصوير تصحيح شده و يك تصوير يكنواخت خواهيم داشت.

 

3ـ نوار تنظيمات قطره‌چكان (نمونه‌گير رنگ)

نوار تنظيمات ابزار قطره‌چكان كه براي نمونه‌گيري از رنگ‌هاي تصوير به كار مي‌رود، فقط داراي 2 تنظيم است. در قسمت اول نوع نمونه‌گيري توسط ما تنظيم مي‌شود؛ به اين شكل كه آيا فقط از رنگ قسمت كليك زده شده نمونه‌گيري انجام گيرد يا اين كه رنگ‌هاي قسمت‌هاي كناره آن نيز در نظر گرفته شود. با كليك در اين قسمت مي‌توانيم ميانگين رنگي 3، 5، 11، 31، 51 و 101 پيكسل كنار هم را در نظر گرفته و رنگ دقيق‌تري را به وجود آوريم. از قسمت بعدي نيز مي‌توانيم نحوه نمونه‌گيري را تنظيم كنيم به اين صورت كه آيا از لايه جاري نمونه‌گيري شود يا كل لايه‌ها در نظر گرفته شود، كه اين حالت در مواقعي كه لايه ما حاوي شفافيت باشد بيشتر خودنمايي مي‌كند.از زيرمجموعه ابزار نمونه‌گير، رنگ ابزار خط‌كش است كه علاوه بر استفاده از آن براي فهميدن طول يا زاويه قسمت‌هاي مختلف تصوير مي‌توانيم با گزينه Straighten نوار تنظيمات آن پس از كشيدن خط فرضي افق يا عمود، تصوير را دوران دهيم. براي انجام اين كار كافي است خط افق يا عمود مورد نظر را در جهت دلخواه روي تصوير به كمك ابزار خط‌كش رسم كرده سپس روي دكمه Straighten در نوار تنظيمات كليك كنيم.

4ـ نوار تنظيمات ابزار Healing Brush

نوار تنظيمات اين ابزار رتوش كه به صورت خودكار و بدون نمونه‌گيري، با توجه به رنگ و بافت كناره‌هاي بخش كليك شده آن را ترميم مي‌كند، شامل دو قسمت است. در قسمت اول مي‌توان حالت تركيبي (Blend mod) قسمت ترميم شده با لايه ترميمي را مشخص كرد. در قسمت Type نيز حالت اعمال فرمان تعيين مي‌ شود. اگر حالت Proximity Match را انتخاب كنيم، قسمت آسيب‌ديده با توجه به بافت و رنگ كناري ترميم مي‌شود. در صورت انتخاب حالت Create Texture با توجه به بافت كناره قسمت انتخاب شده، بافت جديدي توليد و اعمال مي‌شود و در صورتي كه حالت Content Aware انتخاب شود، ترميم بخش آسيب‌ديده به صورت هوشمند و با توجه به محتواي تصوير انجام مي‌گيرد.تاريخ : چهار شنبه 27 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد