getty-101.JPG

محققان مؤسسه پاستور پاريس با استفاده از شيوه‌هاي ميكروسكوپي موفق شدند تاكتيك‌هاي مورد استفاده ويروس اچ‌آي‌وي براي آلوده كردن سلول‌هاي بدن را در جزئيات بسيار دقيق‌تر از پيش مشاهده كنند. ميكروسكوپ‌هاي نوري رايج به دليل محدوديت‌هاي طول موج نور مرئي، قادر به مشاهده ساختارهاي كوچك‌تر از 200 نانومتر نيستند.مشاهده ويروس‌ها كه معموات بين 25 تا 300 نانومتر هستند، بسيار مشكل است.يكي از راههاي مشاهده آنها، اتصال پروتئين‌هايي با شاخصهاي فلورسنت و فعال‌سازي آنها براي طراحي نقشه از محل اين شاخص‌ها در يك تصوير تركيبي بوده است. اين شاخص‌ها مي‌توانند با عملكرد پروتئين‌ها تداخل پيدا كرده و از اين رو بررسي فعاليت آنها را با مشكل مواجه كند.محققان به اصلاح اين شيوه پرداخته و يك طرح شش اسيدآمينه را درون آنزيمي قرار دادند كه اچ‌آي‌وي از آن براي ادغام دي‌ان‌اي خود به ژنوم سلول ميزبان استفاده مي‌كند. اين طرح بسيار كوتاه بوده و از اين رو بر عملكرد آنزيم تاثير نمي‌گذارد؛ اما اندازه آن براي پيوند به يك مولكول شاخص فلورسنت كافي است.آنها از اين شيوه براي بررسي دقيق‌تر ويروس اچ‌آي‌وي استفاده كرده‌اند. پيش از اين دانشمندان نمي‌دانستند كه آيا مواد ژنتيكي اين ويروس در سیتوپلاسم سلول ميزبان آزاد شده يا اين كه در يك محفظه موسوم به کپسید باقي مانده تا به هسته سلول برسد.محققان با استفاده از اين شيوه دريافتند كه نظريه دوم صحيح بوده و مواد ژنتيكي اچ‌آي‌وي تا زمان دستيابي به هسته در كپسيد باقي مي‌ماند. اين اطلاعات مي‌تواند به ارائه فرصتهايي براي هدف قرار دادن ويروس پيش از ادغام دي‌ان‌اي آن با سلول بپردازد.نتايج اين پژوهش در مجله مجموعه مقالات آكادمي ملي علوم منتشر شده است.

 تاريخ : پنج شنبه 28 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد