براي بسياري از ما كه در آپارتمان‌هاي كوچك زندگي مي‌كنيم داشتن باغچه‌اي كوچك و امكان كاشتن موادغذايي مورد نياز به يك رويا مي‌ماند، اما گفته مي‌شوداين طرح كه بيشتر به يك گلخانه كوچك شباهت دارد، مي‌تواند براحتي در پشت‌بام ساختمان‌هاي سربه فلك كشيده اجرا شود و محل مناسبي براي توليد مواد غذايي مورد نياز هر خانواده باشد.آكواپونيك علم تلفيق توليد ماهي و گياه در يك رابطه همزيستي است كه پساب ماهي به عنوان كود براي گياه مورد استفاده قرارگرفته و آب تصفيه شده توسط گياه هم به استخر پرورش ماهي‌ها انتقال مي‌يابد. اين علم در واقع به عنوان سيستم تلفيقي هيدروپونيك و پرورش ماهي نيز شناخته مي‌شود.سيستم مفهومي آكواپونيك ساختار گنبدي شكل دارد و از مواد تجديدپذير مانند بامبو ساخته مي‌شود. پساب توليد شده از مزرعه پرورش ماهيان و غذاي آنها در آب جمع شده و از آن براي تغذيه گياهان استفاده مي‌شود. به گفته طراحان، اين ايده مي‌تواند با تأمين مواد غذايي مورد نياز يك خانواده 4 نفره شامل ماهي، سبزيجات و صيفي‌جات، تضميني براي امنيت غذايي در آينده باشد.

 تاريخ : جمعه 5 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد