با استفاده از اين راهكار مي‌توانيد از طريق انجام يك واكنش شيميايي، پوسته كلسيمي تخم‌مرغ را از بين برده و نمايي شفاف را از آنچه در يك تخم‌مرغ نهفته است، نظاره‌گر باشيد. به اين ترتيب يك تخم‌مرغ نيمه‌شفاف در اختيار داريد كه وقتي آن را به آرامي تكان مي‌دهيد، مي‌توانيد حركت زرده تخم‌مرغ داخل سفيده را براحتي ببينيد. كلسيم كه از اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده پوسته تخم‌مرغ است، عنصري شيميايي با عدد اتمي 20 است كه پنجمين عنصر فراوان در پوسته زمين نيز محسوب مي‌شود.براي انجام اين آزمايش به يك يا تعداد بيشتري تخم‌مرغ خام، يك ليوان شيشه‌اي بزرگ و مقداري سركه سفيد نياز داريد. ابتدا تخم‌مرغي كه خام است را داخل ليوان شيشه‌اي قرار دهيد. سپس سركه را نيز داخل ليوان بريزيد تا تخم‌مرغ به طور كامل در سركه غوطه‌ور شود. ليوان را تا 24 ساعت در گوشه‌اي قرار دهيد. پس از گذشت اين مدت متوجه تشكيل حباب‌هايي بسيار كوچك روي سطح پوسته تخم‌مرغ مي‌شويد. در اين مرحله بايد سركه درون ليوان را خالي كرده و دور بريزيد. باز هم مقداري سركه تازه روي تخم‌مرغ بريزيد و بگذاريد براي 2 روز در همين شرايط قرار بگيرد. سپس تخم‌مرغ را از ليوان خارج كرده و سطح آن را به آرامي با آّب بشوييد. در اين مرحله پوسته سخت تخم‌مرغ به طور كامل در سركه حل شده و هيچ اثري از آن روي تخم‌مرغ باقي نمانده است و آنچه مي‌بينيد يك تخم‌مرغ شفاف است كه محتويات درون آن نيز قابل مشاهده است. فكر مي‌كنيد اگر تخم‌مرغ را براي مدت زمان بيشتري داخل سركه بگذاريد چه تغييري مي‌كند؟ مي‌توانيد به جاي سركه از مايعات ديگري در اين آزمايش استفاده كنيد و تاثير آنها بر پوسته تخم‌مرغ را مورد بررسي قرار دهيد. پوسته تخم‌مرغ از كربنات كلسيم ساخته شده است. وقتي تخم‌مرغ را براي مدت زماني طولاني در مجاورت سركه يا به عبارتي اسيداستيك قرار مي‌دهيد، سركه با پوسته تخم‌مرغ واكنش نشان داده و كربنات كلسيم را به كلسيم و گاز دي‌اكسيدكربن تجزيه مي‌كند. در نتيجه اين واكنش شيميايي، پوسته سخت تخم‌مرغ در سركه حل شده و از بين مي‌رود و پوسته شفاف داخلي آن نمايان مي‌شود كه تصويري متفاوت از تخم‌مرغ‌هايي است كه در شرايط معمولي مي‌بينيم و از اين رو مي‌توان اين تخم‌مرغ‌ها را از نظر ظاهري شگفت‌انگيز ناميد، زيرا داشتن پوسته سخت ازجمله ويژگي‌هايي است كه به تخم‌مرغ اختصاص دارد، اما با اين روش شكل ظاهري آن دستخوش تغييراتي اساسي و جالب مي‌شود كه بخصوص مي‌تواند روش مناسبي براي آشنايي دانش‌آموزان با ساختمان داخلي تخم‌مرغ و اجزاي آن باشد. مي‌توانيد مشابه اين آزمايش را براي پوشش‌هاي كلسيمي ديگري نيز انجام دهيد و آنچه در اين فرآيند اتفاق مي‌افتد را به دقت مورد بررسي قرار دهيد.تاريخ : شنبه 6 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد