تصاویر زیبا از رد ستاره ای در ارتفاع 386 کیلومتری زمین
انتشار تصاویر زیبایی از رد ستاره ای توسط مهندس پرواز ایستگاه بین المللی فضایی تداعی کننده سکانسهای عجیب فیلم یک اودیسه فضایی استنلی کوبریک است که سفر درون ستاره ها باسرعت زیاد را به تصویر کشیده است.

 تصاویر شگفت انگیز منتشر شده از ارتفاع 386 کیلومتری زمین از ایستگاه فضایی توسط دونالت پتیت مهندس پرواز ایستگاه بین المللی فضایی گرفته شده است.

دان پتیت این تصاویر را از ارتفاع 386 کیلومتری زمین گرفته است

این تصاویر که از آنها با عنوان رد ستاره ای یاد می شوند در مدت 10 تا 15 دقیقه ای توسط دوربینهای کارگذاشته شده در داخل ایستگاه فضایی گرفته شده است. این درحالی است که پتیپ دریافته که استفاده از آخرین دوربینهای دیجیتالی به این معنا است که وی باید چندین تصویر را برای ایجاد جلوه با یکدیگر ترکیب کند.وی اظهار داشت: این تصاویر را به واسطه بازگذاشتن دیافراگم دوربین عکاسی بین 10 تا 15 دقیقه گرفته است.

پتیت این تصاویر را به واسطه بازگذاشتن دیافراگم دوربین عکاسی طی 10 تا 15 دقیقه گرفته است و سپس چندین تصویر را بایکدیگر ترکیب کرده است

این درحالی است که با دوربینهای دیجیتال مدرن 30 ثانیه بیشترین زمان بازماندن دیافراگم دوربین است.این فضانورد توضیح داد برای دستیابی به مدت زمان طولانی تر بازماندن دیافراگم، همان کاری را می کنم که بسیاری از ستاره شناسان تازه کار انجام می دهند، تصاویر 30 ثانیه ای گرفته و سپس با استفاده از یک نرم افزار عکس آنها را روی هم قرار می دهند که تا چنین تصاویری ایجاد شوند.

مجموع 46 تصویر توسط دوربین ایستا گرفته شده تا این ترکیب ایجاد شود

تصاویر پتیت تداعی کننده سکانسهای فیلم علمی تخیلی "2001 : یک اودیسه فضایی" است

پتیت تاکنون صدها عکس در طول اقامت خود در ایستگاه فضایی گرفته که در آن میان می توان به عکسهای جدید وی از ورود کپسول فضایی شرکت خصوصی اسپیس ایکس اشاره کرد.

اولگ کونوننکو فرمانده ایستگاه بین المللی فضایی در سمت راست و دان پتیت مهندس پرواز در سمت چپ باز شدن موفقیت آمیز کپسول فضایی دراگون را علامت می دهند

پتیت یکی از شش فضانوردی است که در حال حاضر در ایستگاه بین المللی فضایی به سر می رود، جو آکابا فضانورد ناسا، آندرو کویپرس فضانورد اروپایی، اولگ کونونکو کیهان شناس، جنادی پادالکا و سرگی روین از روسیه دیگر خدمه ایستگاه بین المللی فضایی هستند.

 تاريخ : دو شنبه 8 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد