شامگاه روز سه شنبه 15 فروردین مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد رخ می دهد که در این پدیده این ستاره به نزدیکترین فاصله خود با ماه می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه سه شنبه 15 فروردین ماه جاری ستاره قلب الاسد یا "شیر دل" به نزدیکترین فاصله خود با ماه می رسد.قلب الاسد از نورانی ترین ستاره های صورت فلکی شیر با قدر (درخشندگی) 4.1 است. این ستاره جزء ستاره های جوان باعمر 50میلیون سال است. شکل ظاهری این ستاره به دلیل سرعت چرخش زیاد به صورت بیضی درآمده است.پدیده مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد در شامگاه روز 15 فروردین در ساعت 21:06 دقیقه و زاویه جدایی این دو جرم آسمانی 3/6 درجه خواهد بود.در این پدیده نجومی ستاره قلب الاسد در شمال ماه قرار دارد.تاريخ : یک شنبه 13 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد