بسياري از حيوانات مانند انسان از حواس بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لامسه برخوردارند، اما چون محيط و شيوه‌ زندگي‌شان با انسان فرق دارد، بعضي از آنها براي درك اطرافشان در برخي حواس قوي‌ترند و بسياري از آنها حواس ديگري نيز دارند كه انسان از آنها محروم است.

 

 

نوعي پروانه،‌ ميدان مغناطيسي را  درك مي‌كند.

 

 

بويايي سگ‌سانان 1000 تا 000‌/‌000‌/‌10 مرتبه (بسته به نژاد سگ) از انسان بيشتر است.

 

 

 

بسياري از ماهي‌ها، امواج الكتريكي ساطع‌شده از آبزيان را حس مي‌كنند و همه آنها ارتعاشات داخل آب را با قسمتي از سطح خارجي بدنشان تشخيص مي‌دهند.

 

 

 

نوعي افعي، پرتوهاي فروسرخ يا همان گرماي ساطع‌شده از بدن شكار را حس مي‌كند.

 

 

 

كوسه بوي خون را از چندصدمتري تشخيص مي‌دهد.

 

 

 

 

نوعي روباه صحرايي، صداي حركت سوسك‌ها روي شن را از چند متري تشخيص مي‌دهد.

 

 

 تاريخ : جمعه 12 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد