تلسکوپ جدید فضایی ناسا که از آن با عنوان «نوستار» یاد می شود قرار است 13 ژوئن (24 خرداد) از جزایر مارشال به فضا پرتاب شود.این تلسکوپ فضایی توسط موشک «Pegasus XL» به فضا پرتاب می شود.این مأموریت مدت ها به تأخیر افتاده و سرانجام تا دو هفته آینده اجرایی می شود.فیونا هریسون محقق اصلی مأموریت نوستار در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا گفت: نوستار به مطالعه چگونگی تشکیل سیاه چاله ها و رشد آنها می پردازد و این که چگونه این فرآیندها بر سیاره های میزبان آنها تأثیر می گذارد.وی افزود: این نخستین تلسکوپی است که بر اشعه های ایکس دارای انرژی بالا تمرکز می کند. این امر موجب می شود که نوستار برخی از گرم ترین، متراکم ترین و پرانرژی ترین پدیده ها را در جهان مطالعه کنند که در این میان می توان به سیاه چاله ها و انفجارهای بزرگ ستاره ها اشاره کرد.براساس اظهارات هریسون، نوستار این اجسام را با حساسیت بی سابقه ای از طریق مطالعه انرژی بالا و پایین و دامنه طول موجهای کوتاه اشعه ایکس بررسی می کند. تصاویری که توسط نوستار ارسال می شود 10 برابر واضح تر از رصدگرهای اشعه ایکس کنونی در مدار است.پل هارتز مدیر بخش فیزیک نجومی در دفترمرکز ناسا در واشنگتن اظهارداشت: این تلسکوپ پنجره جدیدی رو به جهان باز می کند. اگرچه ما با پرسش های علمی بسیاری این مأموریت را آغاز می کنیم اما می خواهیم موارد غیرقابل انتظاری کشف کنیم که موجب شود به پرسش ها و پاسخ هایی برسیم که تاکنون مطرح نشده اند.ابتدا قرار بود این تسکوپ در ماه مارس (اسفند) پرتاب شود اما پس از آنکه ناسا تصمیم گرفت نرم افزارهای موشک پرتاب کننده را مجدداً بررسی کند، پرتاب به تأخیر افتاد.این تأخیر بدان معنا است که بهای این مأموریت 165 میلیون دلاری چندین میلیون دلار دیگر یا چند درصد افزایش یافته است.براساس اظهارات هریسون، تلسکوپ ناسا داخلی ترین مناطق سیاه چاله ها را بررسی می کند، جایی که مواد داغ با سرعت نور افزایش می یابد.تاريخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد