محققان با اندازه گيري نيروي فک تمام گونه هاي تمساح جهان دريافته اند که نوعي تمساح استراليايي از بيشترين نيرو براي گاز گرفتن، در ميان موجودات جهان برخوردار است.به گزارش ايسنا، تمساح آب شور با اندازه بيش از ۶ متر از آرواره هايي برخوردار است که با قدرت حدود دو تن بسته مي شود. در مقايسه با اين موجود، کوسه بزرگ سفيد از ظرفيت گاز گرفتن، با کمتر از يک تن در نوک آرواره خود برخوردار است. کفتار خال خال نيز که از بالاترين نيروي فشار فک ثبت شده در ميان پستانداران گوشتخوار برخوردار است، داراي نيروي گاز گرفتن، برابر با کمتر از نيم تن است. دانشمندان با سنجش نيروي گاز گرفتن و فشار دادن فک تمام 23 گونه زنده سوسمار، دريافتند که قوي ترين نيروي گاز گرفتن مربوط به گونه آب شور است که رکورد فشار بيش از 163 تن بر اينچ مربع را نيز در دست دارد. نتايج اين پژوهش در مجله کتابخانه عمومي Science ONE منتشر شده است.تاريخ : دو شنبه 14 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد