محققان نتوانسته‌اند در ميان مجموعه عواملي كه از آنها به عنوان متهمان اصلي تغييرات آب و هوايي نام برده مي‌شود عامل اصلي موثر در بروز اين تغييرات را شناسايي كنند. براي مثال ابرها مي‌توانند به عنوان يك عامل ابتدايي، نقش بسيار مهمي در ايجاد تغييرات جوي داشته باشند.ابرها همچون پوششي محافظ در برابر تابش نور خورشيد هستند و هرچه تابش نور خورشيد به سطح زمين كمتر باشد، دماي هوا به مراتب كمتر خواهد بود. اما اين ساده‌ترين تاثيري است كه ابرها در تغييرات جوي دارند. در صورتي كه تاثير ابرها در اين زمينه بسيار پيچيده‌تر است و اگر بر اساس مدل‌هاي جوي، تاثير ابرها بر تغييرات آب و هوايي را مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد نقش ابرها تنها در اين ويژگي خلاصه نمي‌شود.فكر مي‌كنيد ابرها چگونه و چرا تشكيل مي‌شوند؟ ابرهايي با ساختار و ويژگي‌هاي متفاوت چه مقدار از نور خورشيد را بازتابش مي‌كنند؟بتازگي گروهي از محققان انگليسي و آمريكايي به يافته‌هاي جديدي درخصوص ارتباط ميان ابرها و تغييرات آب و هوايي دست يافته‌اند. آنها موفق شده‌اند يك مولكول جوي را شناسايي كنند كه مي‌تواند آلاينده‌ها و گازهاي گلخانه‌اي مانند دي‌اكسيد نيتروژن و دي اكسيد سولفور را در اتمسفر هدف قرار دهد و اتمسفر را از وجود اين ذرات و گازها پاك كند. وقتي اين مولكول با چنين ذراتي برخورد كرده، آنها را تجزيه و به نيترات‌ها و سولفات‌ها تبديل مي‌كند كه بي‌خطر هستند و هيچ گونه آ لودگي ندارند. نيترات‌ها و سولفات‌هايي كه در اين فرآيند ايجاد مي‌شوند، با ديگر ذرات موجود در هوا تركيب شده و ابرها را تشكيل مي‌دهند. هر چه تراكم ابرها در آسمان بيشتر باشد، انعكاس و بازتاب نور تابيده شده به سطح زمين هم بيشتر است.فكر مي‌كنيد با اين يافته‌ها مي‌توان با پديده گرمايش جهاني جنگيد؟ اگرچه اين يافته‌ها مي‌تواند نويد بخش تحولاتي در اين زمينه باشد، اما لازم است تحقيقات بيشتري انجام شود. با استفاده از مولكول‌هاي جوي با قابليت به دام انداختن ذرات و گازهاي آلاينده مي‌توان تراكم ابرها را در سطح آسمان افزايش داد. اما در حال حاضر اين روش به عنوان يك راهكار مهندسي شده در علم هواشناسي مورد توجه قرار نگرفته است. اگر هم اين روش به عنوان يك راهكار علمي مورد تاييد قرار گيرد ممكن است استفاده از آن در عمل با پيامدهايي مانند ايجاد تغييراتي ناخواسته در سيستم‌هاي جوي، همراه يا تهديدي عليه حيات زميني باشد؛ بنابراين شناسايي اين گروه از مولكول‌هاي جوي با ويژگي‌هاي منحصر به فرد نمي‌تواند پاسخ مناسبي براي معماي تغييرات آب و هوايي و مقابله با گرمايش جهاني باشد. اما بي‌شك اين يافته‌ها به محققان كمك مي‌كند به تاثير عوامل مختلف در پديده‌هاي جوي پي برده و بر اين اساس راه صحيح براي رسيدن به مقصد درست را بيابند.

 تاريخ : شنبه 20 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد