شايد بزرگ‌ترين وجه تمايزي كه تاكنون با ديگر سيارات داشته‌ايم، همين زنده و جاري بودن زندگي بركره زمين است و برترين و پيچيده‌ترين شكل زندگي هم به انسان مربوط مي‌شود و به همين دليل اشرف مخلوقات لقب گرفته است. با اين حال دانشمندان معتقدند حيات از ميكروب‌ها شروع شده، اما بد نيست بدانيم زندگي يا حيات عبارت است از يكسري فرآيندهاي پيچيده حاصل از دستورالعمل‌هاي خاصي كه به‌وسيله اسيدنوكلئيك سلول‌هاي زنده همواره در فعاليت است.چون ويروس‌ها در خارج از بدن ميزبان به حالت خنثي به‌سر مي‌برند، به اين مفهوم نمي‌توان آنها را موجود زنده در نظر گرفت.درمورد ويروس‌ها گفته مي‌شود اين جانداران ميكروسكوپي در مرز بين زنده بودن و زنده نبودن هستند. لذا هنگامي كه ويروس‌ها وارد سلول ميزبان مي‌شوند اسيدهاي نوكلئيك آنها فعال و به تكثير منجر مي‌شود.از نظر باليني ويروس‌ها را مي‌توان موجودات زنده در نظر گرفت زيرا آنها مانند باكتري‌ها و قارچ‌هاي بيماريزا بوده و آلودگي و بيماري ايجاد مي‌كنند.اما درمورد باكتري‌ها و ميكروب‌ها گفته مي‌شود اين جانداران ميكروسكوپي در مرز بين زنده بودن و زنده نبودن هستند. با اين كه اين جانداران حركت مي‌كنند، غذا مي‌خورند و تكثير مي‌شوند، اما خود به تنهايي قادر به انجام اين كار نيستند. اين جانداران حتما بايد از طريق موجودات ديگر اين اعمال حياتي را انجام دهند. در واقع اين موجودات ريز ميكروسكوپي بايد در بدن موجود زنده ديگري كه اصطلاحا ميزبان ناميده مي‌شود، قرار بگيرند و اعمال حياتي خود را انجام دهند.دراين ميان سلول اسپرم انساني نيز براي ازدياد و تكثير شدن به سلول ديگر نياز دارد. بنابراين اين سلول‌ها نه كاملا زنده واقعي هستند و نه كاملا مرده واقعي درحقيقت زندگي آنها به‌وجود موجودات ديگر وابسته است.

 تاريخ : شنبه 20 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد