براساس جدیدترین یافته های محققان در کانادا،‌ احتمال وجود تشابه ژنتیکی میان انسان و بیگانگان فضایی وجود دارد و به معنای دیگر انسان و بیگانگان فضایی احتمالا دارای DNA مشابه هستند.

 

 محققان موفق به ساخت مصنوعی واحد های سازنده حیات شده اند که میلیون ها سال پیش روی زمین وجود داشته اند.به گفته آنها احتمالا این واحدهای سازنده بر روی شهاب سنگ ها نیز وجود دارد.اگرچه هیچ مدرک و دلیل عینی در این زمینه، هنوز یافت نشده است اما این یافته ها احتمال شکل گیری این واحد های سازنده حیات در سیارات عجیب و غریب را بسیار بیشتر از تصورات پیشین ما می داند.براساس گزارش اسپیس دیلی، اکنون رالف پودریتز از محققان دانشگاه مک مستر در آنتاریو بر اساس تحقیقات موجود در زمینه اسید آمینه ها، این تئوری را پیش برده است.به گفته این پژوهشگران در کل، 20 مورد استاندارد از اسید آمینه های حاوی DNA وجود دارد که حیات انسانی از آن شکل گرفته است.محققان تا کنون 10 مورد از آن که تصور می شود میلیون ها سال پیش وجود داشته، سنتز کرده اند. آنها همچنین کشف کرده اند که به احتمال خیلی زیاد این اسید آمینه ها در شهاب سنگ ها نیز باید وجود داشته باشد.پودریتز نتیجه گرفته که این 10 ترکیب تولید شده بسیار ساده از اسیدآمینه های حاوی DNA کنونی هستند و به گرما و فشار کمتری نسبت به اسیدآمینه های پیچیده تر نیاز دارند؛ یعنی احتمال زنده ماندن آنها در محیط های دشوار بیشتر است.اگرچه انسان از شرایط دقیق شهاب سنگ ها چیزی نمی داند اما گفته می شود آنها باید گرم و مرطوب باشند. از این رو چنین شرایطی می تواند با شرایط یک زمین جوان مطابقت داشته باشد.به گفته محققان، این امر می تواند حاکی از ساختار جهانی نخستین کدهای ژنتیکی در همه جا باشد.تئوری وجود دارد که می گوید مولفه های حیات می توانند در دل گرم شهاب سنگ هایی که به اندازه کافی بزرگ هستند،  وجود داشته باشد.آنها تاکید کردند: ترمودینامیک یک مساله اساسی برای وجود حیات است.ایرین چن زیست شناس دانشگاه هاروارد و متخصص تکامل مولکولی با اشاره به جالب بودن این تحقیقات جدید، تاکیدکرد: بررسی این یافته بدون آزمایش هایی که بتواند آن را تایید کند دشوار است.تاريخ : چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد