آقای بن هادون از آزمایشگاه اروپایی شارپ (Sharp Labs Europe) با همکاری دانشگاه ساوت همپتون یک چیپ آزمایش (lab-on-a-chip ) قابل حمل ساخته است که می تواند در چند دقیقه جواب برخی تست های مختلف خونی را بدهد. البته این تکنولوژی هنوز در ابتدای راه خود است. در این چیپ ها اجزای میکروالکترونیکی کوچکی روی یک LCD قرار داده شده اند. آنها برنامه ریزی شده اند تا قطرات بسیار ریز مایع (خون) را - که روی شان قرار می گیرد - از هم جدا کرده، به قطرات کوچکتر تقسیم و از هر کدام برای یک تست مجزا استفاده کنند. تست ها مانند آزمایش های فعلی است، به این صورت که با ادغام یک قطره خون با یک قطره مایع خاص، بر حسب اینکه مخلوط آنها به چه رنگی در می آید، جواب آن آزمایش خوانده می شود. اگه به قانون مور اعتقاد داشته باشید باید بگوییم که حدود ۵ تا ۱۰ سال تا تغییر شکل ابزارهای آزمایشگاهی بزرگ فعلی و ورود آنها به مطب پزشکان فاصله باقی است، اما شاید تکنولوژی آقای بن هادون بتواند این روند را تسریع بخشد.تاريخ : جمعه 26 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد