شايد تصور اين‌كه با فاصله گرفتن از زمين همه چيز بسيار آرام و بي سروصدا مي‌شود، كمي دشوار باشد. شايد اصلا تصور دنياي بدون صدا نيز دشوار باشد.حس شنوايي و درك صداها يكي از مهم‌ترين ابعاد زندگي زميني است. اما آيا تا به حال فكر كرده‌ايد كه در فضا نيز سرو صدا وجود دارد يا نه؟ حقيقت آن است كه شما در فضا هيچ صدايي را نمي‌توانيد بشنويد. فضاي خارج از كره زمين فضايي كاملا آرام و بدون سروصداست. به اين دليل كه صوت و صدا تنها در ميان اجسام مادي قابل نقل و انتقال و حركت است و صوت يا صدا نمي‌تواند در خلأ منتشر و شنيده شود. در واقع در ماديات محسوس مانند هوا، مايعات و جامدات مولكول‌ها وجود دارند كه با نيروي بين مولكولي بنا به نوع ماده، در فواصلي معين كنار هم قرار گرفته‌اند و ماده را ايجاد كرده‌اند. در حقيقت صدا و صوت از ميان مولكول‌ها گذشته و به گوش ما مي‌رسند و ما مي‌توانيم آنها را بشنويم. حال با توجه به نوع ماده ميزان حركت صوت نيز متفاوت است. اما در فضا خلأ وجود دارد، يعني هيچ موكلولي در آن وجود ندارد، لذا هيچ صدا يا صوتي نيز به گوش نمي‌رسد. بنابراين فضا عاري از هرگونه صدا يا آلودگي صوتي است.


تاريخ : جمعه 26 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد