موتورهايي درون چرخ

 اما نكته جالب توجه اين است كه گرچه در ظاهر اين فناوري عمر چنداني ندارد اما نگاهي به تاريخچه صنعت خودروسازي نشان مي‌دهد بيش از يك قرن از طرح اين ايده مي‌گذرد.فرديناند پورشه اسطوره بزرگ دنياي خودروسازي، كسي است كه حدود يك قرن پيش ايده طراحي موتورهاي برقي ويژه نصب در داخل چرخ‌ها را مطرح كرد.واين‌ويور، استاديار دپارتمان مهندسي رايانه و برق دانشگاه پلي‌تكنيك ميشيگان مي‌گويد: آنها (گروه فرديناند پورشه) روي ايده اين نوع موتورهاي برقي كار مي‌كردند و در عصر حاضر ما نيز دنباله روي اين نگرش هستيم و تلاش مي‌كنيم تا موتورهاي برقي را هرچه بيشتر به چرخ‌ها نزديك كنيم.در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي به بازده كاري موتور خودروها و بويژه خودروهاي برقي شده است و اين نكته از توجه ويژه به رعايت معيارهاي زيست محيطي نشأت گرفته است.اين فاكتور مهم به تنهايي براي تجديدنظر كلي در طراحي موتورهاي برقي ويژه نصب در داخل چرخ‌ها و حركت به سمت كاربردي شدن آنها در صنعت خودروسازي كافي بوده است.مهندساني كه روي اين ايده كار مي‌كنند با اعمال برخي اصلاحات در ساختار اين‌گونه موتورها تا حد قابل توجهي برمشكلات ساختاري آنها غلبه كرده‌اند.خودرويي كه به چنين موتوري مجهز مي‌شود حداقل در دو چرخ از چنين فناوري‌اي بهره مي‌برد و البته مي‌توان نسخه پيشرفته‌تر آن يعني خودرويي با چهار چرخ مجهز به فناوري موتور برقي ويژه نصب در داخل چرخ‌ها را نيز متصور شد.با تكيه بر چنين ابتكار عملي تا حد زيادي از انرژي الكتريكي مورد نياز در هر يك از موتورها كاسته مي‌شود. گذشته از آن موتورهايي كه در اين روش طراحي مي‌شوند ابعادي كوچك‌تر و سبك‌تر خواهند داشت.به عقيده دكتر ويور كه تحقيقاتي در زمينه سيستم‌هاي انرژيكي و تجهيزات الكترونيكي قدرتي انجام داده است در صورتي كه در خودروهاي برقي موتورها در داخل چرخ‌ها جاي داشته باشد آن‌گاه مي‌توان از اين نكته مطمئن شد كه جايي براي خطا وجود نخواهد داشت.البته گرچه اين فناوري مزاياي قابل توجهي دارد اما چالش‌هايي نيز در برابر آن ديده مي‌شود. امروزه گروه‌هاي متعددي از مهندسان در شركت‌هاي خودروسازي، تايرسازي و تجهيزات الكترونيكي مرتبط با خودرو براي غلبه بر اين چالش‌ها كار مي‌كنند و به عقيده دكتر ويور در نهايت كسي پيدا خواهد شد تا بر تمامي اين چالش‌ها پيروز ‌شود. براي آگاهي هرچه بيشتر از اهميت عملياتي شدن اين فناوري نوين در صنعت خودروسازي كافي است تا نيم نگاهي به خبرهاي شركت‌هاي خودروسازي داشته باشيم كه سرمايه‌گذاري قابل توجهي در اين زمينه داشته‌اند، شركت‌هايي همچون جنرال موتورز، هوندا، ميشلن، ميتسوبيشي و حتي زيمنس آلمان.برخي شركت‌ها كه عمدتا به صورت اشتراكي فعاليت مي‌كنند پيشرفت‌هايي در اين زمينه داشته و نمونه‌هاي اوليه‌اي از خودروهاي مجهز به اين فناوري ارائه كرده‌اند.

تاريخ : سه شنبه 29 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |