شواهد بالینی در تحقیقات انجام شده روی زنان باردار و فرزندان آنها در نیویورک نشان می‌ دهد که چاقی دوران کودکی و آلودگی هوا بایکدیگر مرتبط هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکثر آمارهای به روز نشان می دهد که 17 درصد از کودکان آمریکا به چاقی مبتلا هستند و این ارقام در برخی مناطق به 25 درصد نیز می رسد.درحالی که رژیم غذایی نامناسب و فقدان تحرک کافی عاملان اصلی چاقی به عنوان یک بیماری همه گیر در آمریکا محسوب می شود اما این شواهد جدید نشان می دهند که آلودگی هوا نیز می تواند در این میان نقشی برعهده داشته باشد.تحقیقات انجام شده از سوی دانشکده میلمن دانشگاه کلمبیا نشان می دهد که مادران باردار در نیویورک نشان می دهد که افرادی که بیشتر در معرض مواد شیمیایی موجود در هوا بوده دو برابر بیشتر فرزندانی متولد کرده اند که تا هفت سالگی چاق بودند.براساس گزارش دیلی میل، سوختن زغال، نفت و بنزین و موادی از جمله تنباکو مواد شیمیایی تولید می کند که هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAH) نامیده می شوند.این گزارش در مجله آمریکایی بیماریهای مسری منتشر شده است. دکتر اندرو روندل نویسنده اصلی این تحقق اظهار داشت: چاقی بیماری پیچیده با عامل ریسک مضاعف است که تنها در نتیجه انتخابهای فردی چون رژیم غذایی و ورزش اتفاق نمی افتد.براساس گزارش دیلی میل، دکتر روندل استاد دانشگاه در رشته بیماریهای مسری اضافه کرد: بسیاری از افراد که از توانایی کافی برای خرید مواد غذایی بهداشتی برخوردار نیستند یا وقتی برای تحرک ندارد و در معرض آلودگی هوا هستند نیز در این چرخه تأثیرگذار هستند و بیشتر از سایرین در معرض بیماری چاقی و فربهی هستند.محققان با انجام بررسی روی 702 زن باردار از طریق آزمایشهای بالینی در بیمارستان پریسبیترین و بیمارستان هارلم به این نتایج دست یافته اند.فرزندان این زنان در زمان بارداری مادران در معرض سطوح بالایی از PAH قرار داشتند که دوبرابر سایرین در سن 5 سال چاق بودند که این امر در سن هفت سالگی نیز در مقایسه با فرزندان مادران دیگر چاق بوده اند.تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد