استاندارد ETOPS یا Extended Range of Twin Engine Operational Performance به مجموعه استانداردها و آموزش‌های ایکائو (SARPS) گفته می‌شود که شامل هواپیماهایی است که در فاصله حداقل ۶۰ دقیقه‌ای از نزدیک‌ترین فرودگاه بر فراز مناطق غیرقابل فرود (مانند اقیانوس‌ها) پرواز می‌کنند. این ۶۰ دقیقه بر مبنای پرواز با سرعت کروز و بدون یک موتور محاسبه شده و زمان یک ساعته ETOPS از اولین لحظه‌ای که هواپیما کمی بیش از ۱ ساعت با نزدیک‌ترین فرودگاه فاصله دارد، آغاز و در آخرین لحظه‌ای که هواپیما کمی بیش از یک ساعت با فرودگاه مورد نظر فاصله دارد، پایان می‌یابد. (علاوه‌بر زمان یک‌ساعته تا فرودگاه مورد نظر).