سال نو مبارک


تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
نوروزنامه، ویژه نامه روزنامه اطلاعات: فرزانه گشتاسب، دکترای فرهنگ و زبان های باستانی دارد و پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه علوم انسانی است. با او درباره نوروز و عادات و سنن این روزهای پیش رو گفتگو کردیم و او نیز ما را از حال و هوای این روزها برد به حال و هوای روزگاران کهنی که هنوز واژه «نوروز» در زبان نبوده است ولی جهان بینی و اندیشه نو شدن و روزگار نو یافتن با بشر بوده است. دکتر گشتاسب از ریشه هایی گفت که با فلسفه هستی در ارتباطند و از حضور عناصری گفت که چیستی همه ما به آنها گره خورده است.

نوروز اصلا از کجا آغاز شد؟ به عبارت دیگر منشأ این جشن چه دورانی و میان چه مردمانی است؟

- به عقیده من نوروز از آن جشن هایی است که به یک ملت خاص یا یک دوره خاص تعلق ندارد، به این معنی که نوروز یک جشن فراتاریخی و فراملیتی است. زیرا یکی از مهم ترین والهام بخش ترین موضوعات برای انسان، از زمانی که در جستجوی چیستی و چرایی هستی خود بوده، طبیعت بوده است و مهم ترین اتفاقی که در طبیعت رخ می دهد و توجه هر انسانی را به خود جلب می کند، رویش مجدد و سبز شدن دوباره حیات، پس از یک دوره سرما و مرگ و خاموشی است.
 
واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز

در متون اوستایی نامی از نوروز نیامده است اما در متون فارسی میانه اشاراتی به این جشن کهن شده است. کتاب نیرنگستان قدیمی ترین نوشته ای است که از نوروز بزرگ به نام «روز خرداد... روز سال» یاد کرده است. در کتاب سوم دینکرد، بندهش، گزیده های زادسپرم و دستنویسی پهلوی به نام «م. او 29» نیز از نوروز به عنوان جشنی کهن یاد شده است.

به نظر می رسد در ایران باستان اقوام و ادیان مختلف نوروز را برگزار می کردند و زردشتیان هم با نام ریپتون و جشن ریپتون، «روز اورمزد و ماه فروردین» یعنی آغاز بهار را جشن می گرفتند. رپیتون نام ایزدی است که بنا بر اساطیر زردشتی در آغاز زمستان بزرگ به اعماق زمین سفر می کند تا گرما و حیات را در ریشه های درختان و آب های زیرزمینی حفظ کند و پس از پایان زمستان پنج ماهه، در نخستین روز فروردین مجددا به روی زمین باز می گردد. این اسطوره در کتاب بندهش آمده است و به نظر من جشن رپیتون به عنوان جشن آفرینش آتش و در ادامه شش جشن گاهنبار، که برای بزرگداشت شش آفرینش دیگر بوده است، برگزار می شده است.

با توجه به پژوهش های تان به ما بگویید که سبزه، میر نوروزی، اعداد هفت و سیزده به چه دلیل در جشن نوروز پررنگ هستند؟

- جشن ها و مراسمی چون نوروز که با یک پدیده طبیعی گره خورده اند، همیشه و در همه دوره ها متعلق به همه مردم بوده اند نه یک دین و فرهنگ خاص. نمونه دیگر چنین جشنی که با طبیعت پیوند خورده است، آتش افروزی در میانه زمستان یا جشن هایی است که برای کاشت و برداشت محصول در تمامی دنیا برگزار می شده است. ویژگی این جشن ها آن است که به جز یک فلسفه مشترک برای برگزاری آن جشن، نکات مشترک بسیاری را حتی در ظاهر برگزاری مراسم بین اقوام گوناگون می توان پیدا کرد.

این موارد که نام بردید یعنی سیزده، عدد هفت، سیزده و میر نوروزی از زمره همین مشترکات اند. در دیگر فرهنگ های باستانی نیز، رابطه بهار طبیعت با اسطوره های سرسبزی و باروری و نمادهای آنها در مراسم کاملا روشن است؛ اسطوره ایشتر و تموز در بین النهرین، اسطوره آتیس نماد حاصلخیزی و کشاورزی، اسطورهآدونیس ایزدی که از درخت زاییده شده و ایزدبانو دمیتر الهه باروری و به ویژه نماد گندم، نمونه هایی از اساطیری هستند که با باززایی طبیعت پیوند دارند و کاشتن گندم و غلات دیگر در آغاز بهار و انداختن آنها در آب را در آیین ایزد آدرنیس هم داریم.
 
واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز

عدد هفت عددی مقدس نزد همه فرهنگ هاست و در نوروز معنایی دیگر هم دارد زیرا نماد آفرینش هفتگانه (آسمان، آب، زمین، گیاه، چارپا، انسان و آتش) در فرهنگ باستانی ایران است. میر نوروزی نماد نیروهای زوال یافته طبیعت است که در آغاز بهار دوباره قدرت از دست داده خود را باز می یابند؛ نماد مرگ و زنده شدن دوباره و بازگشت حیات و جوانی مجدد به جهان است.

درباره عدد سیزده باید بگویم برخلاف نظر عموم مردم در ادیان و فرهنگ های گوناگون که عدد سیزده را نحس می دانند، در بسیاری از فرهنگ های قدیمی از جمله در فرهنگ مایاها، آزتک ها، مکزیک باستان و سنت عبرانی عدد سیزده عددی مقدس است. در ایران باستان هم عدد سیزده در نوشته های پهلوی آمده است ولی اشاره ای به نحس بودن آن نمی شود. مثلا گفته شده است که اگر کسی قصد سفر می کند، پیش از سفر سیزده بار دعای اَهونوَر (ذکری کوتاه از هات بیست و هفتم کتاب یسنا) را بخواند تا سفرش را به سلامت به پایان برساند.

دقیقا نمی دانیم نحس شمردن عدد سیزده از چه زمانی و از کدام فرهنگ آغاز وهمه گیر شده است چون این امر خاص فرهنگ ایران نیست. بسیاری از هتل های جهان اتاق شماره 13 ندارند و همچنین ایستگاه های قطار سکویی با شماره 13 ندارند و مردم با لغو سفر خود در روز سیزدهم و یا قرارهای بازرگانی خود در این روز، سالیانه ضرر و زیان بسیاری را متوجه دولت ها می کنند.

احتمال دارد تغییر عدد سیزده به عنوان عددی بدشگون به فرهنگ مسیحی و سیزدهمین نفر از حواریون او مربوط باشد که سبب مرگ آن حضرت شد؛ نمی دانیم. به هر حال در ایران هیچ گاه سیزده عدد نحسی نبوده است. روز سیزدهم هر ماه «تیر» نام دارد و جشن تیرگان در سیزدهمین روز تیرماه، جشنی بسیار بزرگ و مهم است که به جز زردشتیان، هنوز نزد اقوام دیگر ایرانی نیز زنده است و برگزار می شود مانند «تیرماه سبزه شو» در آمل و «تیرما سینزه» در تنکابن. در ایران باستان نیز چون کبیسه را پس از صد و بیست سال به صورت یک ماه به آخر سال اضافه می کردند، سال سیزده ماهه صد و بیستم، سالی بسیار مبارک و خوش یمن بوده است.
 
واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز

آیا نشانگان جشن نوروز در طول زمان و دوره های مختلف تغییر کرده اند؟

- هم اکنون در گوشه و کنار ایران سفره های نوروزی با رنگ و بوی مختلف برگزار می شوند و تردیدی نیست که برخی ویژگی های مراسم نوروز در طی زمان و در بین اقوام مختلف تغییر کرده اند. در یکی از روستاهای شیراز سفره «هفت میم» برای نوروز می گسترند و بر آن مرغ و ماهی و مسقطی و مویز و ... می گذارند. سفره «هفت شین» هم که معروف است. در بسیاری مناطق بر سفره نوروزی چیزهایی قرار می دهند که نه با سین و نه با شین شروع نمی شوند ولی از ضروریات سفره اند مانند آب و آیینه و چراغ روشن.

سفره اصیل و قدیمی نوروزی زرتشتیان که یکی از قدیمی ترین سفره های نوروزی است، نه هفت سین است، نه هفت شین و نه هفت میم، بلکه مانند سفره گاهنبار و مجموعه ای از نمادهای هفت امشاسپندان و هفت آفرینش خداوند است. آیینه، چراغ روشن، قندسبز، گلدانی پر از شاخه های همیشه سبز مانند مورت و سرو، یک کاسه پر از آب که روی آن برگ های آویشن ریخته اند و در آن یک انار سکه زده انداخته اند، یک کاسه میوه های خشک مانند انجیر، برگه هلو، آلوی خشک و ... که سه روز در آب خیسانده شده است، یک کاسه پالوده سفید، یک کوزه سفالی نو پر از آب که روی دهانه آن یک تخم مرغ رنگ کرده می گذارند، یک سبد پر از سبزی تازه، یک بشقاب پر از چنگان (ترکیبی از نان و خرما و روغن حیوانی که با دارچین و چاشنی های دیگر ورز داده می شود) و کماچ نوروزی که فقط مخصوص این جشن پخته می شود و یک طرف سبزه که معمولا گندم است، مهم ترین لوازم سفره نوروزی زرتشتیان را تشکیل می دهند.
 
واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز

از نظر شما مهم ترین و نامیراترین نماد ایرانی که با سنت های گوناگون ما زنده مانده است، کدام است؟

- به نظر من یکی از مهم ترین (نمی دانم که کهن ترین هم هست یا نه) نمادهای ایرانی «سفره» است. سفره درفرهنگ ایرانی جایگاه مهمی دارد و درباره مفهوم آن باید تأمل بیشتری کرد. سفره را نماد دور هم جمع شدن و نزدیکی به فرهنگ کهن هر قوم دانسته اند ولی به نظر من سفره در فرهنگ ایرانی معنای عمیق تری دارد. قدمت سفره به دوران هندوایرانی می رسد؛ زمانی که در آیین یَجنَه برای تقدیس آفرینش و پیشکش فدیه ها بستری از گیاه می گستردند.

در فرهنگ ایرانی، به نظر من سفره نماد رسیدن از کثرت به وحدت است. ما در سفره هایی که برای بزرگداشت هفت آفرینش می گستریم و سفره نوروزی هم یکی از آنهاست، نماد هفت آفرینش را در یکجا گرد می آوریم تا یادآور این موضوع باشیم که تمامی آفرینش از اصلی واحد سرچشمه گرفته اند. در یک متن اوستایی آمده است که «اهورا مزدا به همراهی امشاسپندان پس از هر مرحله آفرینش، گاهنباری به جای آورد ونامی بر آن نهاد و با اشماسپندان میزد ساخت، پس مردمان نیز باید به همان گونه گاهنبار و میزد کنند.» 

فلسفه برگزاری جشن های آفرینش، یعنی گاهنبارها و نوروز، همین است. در حقیقت ما با گستردن سفره نوروزی و برگزاری مراسم نوروز، اتفاقی را که زمانی در ازل و در آغاز آفرینش افتاده بود تکرار می کنیم و به یاد می آوریم که همه هستی با همه گوناگونی اش از اصلی واحد سرچشمه گرفته است.
 
 واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز

درباره چهار آَخشیج درباورهای ایرانی توضیح دهید به نظر می رسد آب و آتش جایگاه ویژه ای در باورهای ایرانی دارند و یاد و خاک به این پررنگی نیستند، آیا درست است؟

- چهار آخیشیج یا چهار عنصر از دوره میان زبان های ایرانی، در فرهنگ ما مطرح شدند و در دوره ساسانیان در متون مکتوب فارسی میانه نمود پیدا کردند. در متون اوستایی که به دوره باستانی ایران تعلق دارند، سخن از هفت آفرینش است، نه چهار عنصر. این هفت آفرینش به این ترتیب آفریده میشوند: آسمان، آب، زمین، گیاه، چارپا، انسان و آتش. از میان این هفت آفرینش، آب و آتش جایگاهی ویژه دارند و این جایگاه از دوره هندوایرانی مطرح بوده است؛ یعنی در فرهنگ هندی و متون ودایی نیز دو عنصر آب و آتش در میان آفریده های دیگر مهم ترین جایگاه را دارند چنان که بزرگ ترین ایزدان هندی میتره – ورونه به ترتیب با آتش و آب مرتبط هستند.

در آیین های ایرانی نیز آب و آتش برجسته تر و نمایان تر از دیگر آفریده ها حضور دارند؛ مثلا در متون ایرانی از دو نوع سوگند یا «وَر» سخن به میان آمده است که یکی «ور آب» است و دیگری «ور آتش» یا در کنار «آتش زوهر» یعنی پیکش و تقدیس آتش از «آب زوهر» هم یاد می شود. آب و آتش بخشی از وجود پنج آفریده دیگر خداوند یعنی آسمان، زمین، گیاه، چاپار و انسان را تشکیل می دهند و شاید ارزش و اهمیت آنها به همین دلیل باشد. 

در بندهش به پنج آتش اشاره شده که در آفریده های دیگر وجود دارند: «آتش برِزی سَوَه» آتش آسمان و گرودمان (بالاترین مرتبه بهشت) است، «آتش وازیشتَه» در ابرها وجود دارد و باعث بارش باران می شود، «آتش سپنیشتَه» بر روی زمین قرار دارد و شامل آتش آتشکده هاست، «آتش اوروازیشتَه» آتش گیاهان است و «آتش وُهو فریانَه» در وجود چارپایان و مردمان است.
 
واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز

درباره حضور چهار عنصر در نمادهای مربوط به جشن نوروز و جشن سور (چهارشنبه سوری) چه نظری دارید؟

- چنان که قبلا هم اشاره کردم، نوروز جشن آفرینش آتش است و در ادامه شش جشن دیگری قرار دارد که برای شش آفریده دیگر در ایران باستان برگزار می شده است. آتش افروزی در شب نوروز و در سپیده دم آخرین شب سال قدیم که هنوز در بسیاری از اقوام ایرانی نیز برگزار می شود، به همین موضوع ارتباط دارد. در ایران باستان و نزد زرتشتیان امروز، این جشن پنج روزه را گاهنبار همس پت مَدِم یا پنجه یا فروردِگان می گویند و ابوریحان بیرونی هم به آن اشاره کرده است.

احتمالا همین آتش افروزی در آخرین شب پنجه بوده است که به صورت آتش افروزی در آخرین چهارشنبه سال حفظ شده و به دوره کنونی رسیده است. در سنت ایرانی افروختن آتش در آستانه نوروز، معنا و پیامی داشته است که بی تردید با درک و برداشت امروز ما بسیار فاصله دارد و این امر به دلیل دور شدن ما از سنتی است که حامل معانی آیین ها و جشن هاست. جشن چهارشنبه سوری که زمانی یادآور جایگاه یکی از مهم ترین آفریده های خداوند بوده است، اکنون به کلی از معنا تهی شده و چیزی نیست جز لحظاتی تفریح و بازی با آتش.

گفتگوی مان را با پیامی دلخواه برای آنان که در ایام استقبال از سال نو با خواندن این مطلب، شما را یاد می کنند به پایان برسانید.

- اگر معنا و مفهوم آیین کهن نوروز را درک نکرده باشیم، اینکه سفره نوروزی ما هفت سین یا هفت میم و یا هفت شین باشد به نظر من فرق چندانی نمی کند. سفره نوروز، سفره آفرینش است و یادآور آفرینش هستی است.
 
واکاوی نمادهای اساطیری جشن نوروز 
 
در دوره باستان اقوام و ملت های گوناگون با دیدن سبز شدن دوباره حیات بر شاخه های خشک و مرده درختان، اسطوره آفرینش و رستاخیز هستی را به بهار طبیعت پیوند زدند. برای انسان مدرن قرن بیست و یکم نیز فهمیدن و معنا کردن اساطیر قدیم و جستجوی مفاهیم در اعماق آیین هایی که برگزار می کند، چندان سخت نیست، اگر اندگی چشم ها و گوش هایمان را به دیدن طراوت زندگی بر سرشاخه های سبز بهار و شنیدن صدای باز شدن دوباره جوانه ها عادت دهیم.


تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

هفت «سين» نوروزی نماد چه هستند؟

 گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هفت سین مهم‌ترین عنصر نوروز است و هر ساله ایرانیان در تکاپوی چیدن سفره هفت سین به خرید می‌روند و ملزوماتش را فراهم می‌آورند و جهت هرچه زیباتر شدن این سفره نوستالژیک می کوشند.

اما هر کاری را فلسفه‌ای است و چیدمان سفره هفت سین نیز فلسفه خاص خود را دارد. هرچیزی که سر سفره چیده می‌شود، از هر «‌سین» گرفته تا قرآن و ماهی و آینه حکمتی دارد. در این گزارش با فلسفه اجزای سفره هفت سین آشنا می‌شوید:

سین اول؛ سنجد

«سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که  هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجام دهد؛ چرا که سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است.

«سنجد» نماد فرزانگی و زایش میوه‌ای است که وقتی بارور می‌شود و بویش در فضا پراکنده می‌شود. پرورش دهنده قوای احساسی آدمی نیز هست. به همین دلیل برخی بر این باورند که سنجدی که سر سفره هفت سین گذاشته می‌شود، نماد عشق انسان‌ها به یکدیگر نیز است.

سین دوم؛ سیب

سیب، نماد سلامتی و زیبایی است و سیبی که سر سفره می گذارند، نشان از دوری از گزند و آسیب دارد. رسم است که سیب را مادر یا پدربزرگ خانواده سر سفره بگذارند؛ به این دلیل که همیشه بزرگترهای یک خانواده نگران سلامتی اعضای خانواده شان هستند.

سین سوم؛ سبزه

سبزه نشان از تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی است. سر سفره گذاشتنش به این دلیل است که سال آینده سالی شاداب، سرسبز و خرم باشد. خود رنگ سبز هم ارتعاش افکار ما را موزون نگه می دارد و به ما آرامش می دهد.

سین چهارم؛ سمنو

سمنو نماد قدرت و سمبل خیر و برکت است. از آنجا که سمنو غذایی مقوی است که از گندم تهیه می شود و به آن غذای مرد آفرین می گویند و سرشار از ویتامین و مواد مغذی است؛ آن را به عنوان نماینده ای از صبر، عدالت، مقاومت و قدرت بر سفره می گذارند.

سین پنجم؛ سیر

سیر، گیاهی دارویی است و به عنوان ماده‌ای گندزدا به کار می رود و به دو دلیل سر سفره هفت سین گذاشته می شود، اول؛ نشان از تندرستی و میکروب زدایی دارد و دوم؛ برای رعایت حدود و مرزها سر سفره گذاشته می شود. سیر نماد مناعت طبع شناخته می شود؛ یعنی انسان همواره باید مناعت طبع پیشه کند. سیر نشانه قناعت و یادآوری سیر چشمی است.

سین ششم؛ سرکه 

سرکه، نماد تسلیم و رضاست. از سرکه در ادبیات و تمثيل ایرانی در توصیف اضطراب و اشک و گریه استفاده می‌شود و مولانا از گریه و آزار با عنوان سرکه فشانی یاد می‌کند. سرکه سر سفره نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می کند.

سین هفتم؛ سماق

سماق که رنگ طلوع آفتاب است؛ سمبل صبر و بردباری است و مظهر طلوع و آغاز دوباره معنی می شود. 
 
****
 
ساير وسايل سفره عيدانه؛
 

سکه: سکه، سین مدرن سفره هفت سین است و جزو هفت سین به حساب نمی آید؛ بعد‌ها به سفره اضافه شده است تا نمادی برای افزایش دارایی باشد.

قرآن کریم: قرآن را به نشانه توکل و توسل به خدای متعال بر سفره قرار می دهند و درخواست بهترین ها را از خالق خویش دارند.

آینه: آینه نماد روشنایی است و حتما باید بالای سفره جای گیرد.

ماهی: نماد زایش، تازگی، شادابی و تکاپو است.

شمع: مظهر فروغ و روشنایی است. 


تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

پس از گذشت بیش از ۱۰۰ سال بحث علمی که در آن افرادی همچون اینشتین به همراه سایر فیزیکدانان نامی نیز درگیر بودند، در نهایت فیزیکدانان توانسته‌اند پیشنهادی برای اثبات ریاضی قانون سوم ترمودینامیک ارائه دهند. بر پایه‌ی قانون سوم ترمودینامیک، دمای صفر مطلق را هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور فیزیکی و در دنیای واقعی به دست آورد؛ زیرا از نظر عملی کاملا ناممکن است که آنتروپی سیستمی بتواند به مقدار صفر برسد.

 در حالی که دانشمندان به مدت طولانی در این مقوله دچار تردید بودند که شاید یک حد برای سرعت مجاز ذاتی در روند سرد شدن در جهان ما وجود داشته باشد و ما را از رسیدن به دمای صفر مطلق (منفی ۲۷۳.۱۵ درجه سانتی‌گراد) بازدارد، پیشنهاد اخیر اما قوی‌ترین شواهد را ارائه داده است که بر مبنای آن‌ها، اکنون می‌توانیم مطمئن باشیم که قوانین فعلی ما  در دنیای فیزیک، حتی در هنگامی که پدیده‌ها به کمترین دمای ممکن برسند نیز پابرجا و برقرار خواهند ماند. یکی از اعضای تیم پژوهشی، لوییس ماسانز از کالج لندن در این باره چنین گفت:

 ما نشان داده‌ایم که به‌طور واقعی نمی‌توان یک سیستم را تا دمای صفر مطلق، با استفاده از یک مقدار محدود از منابع سرد کرد و علاوه بر این یافته یک گام فراتر نیز گذاشته‌ایم. ما پس از آن نتیجه گرفته‌ایم که خنک کردن یک سیستم تا صفر مطلق در زمان محدود ممکن نیست. ما همچنان رابطه‌ای بین زمان و کمترین دمای ممکن را ارائه داده‌ایم که این مقدار در واقع همان سرعت سرد شدن سیستم است.

 چیزهایی که ماسانز در اینجا به آن‌ها اشاره کرده است، در واقع به دو فرض اساسی در قانون سوم ترمودینامیک اشاره دارند و به تعبیری صحت این قانون به دو فرض بنیادی وابسته است. فرض اول این است که به‌منظور دستیابی به صفر مطلق در یک سیستم فیزیکی، آنتروپی سیستم نیز باید صفر شود.

 قانون دوم که از آن به نام «دسترس‌ناپذیری» یا unattainability یاد می‌شود، بیان می‌دارد که صفر مطلق فیزیکی قابل دسترس نیست؛ زیرا هیچ سیستم شناخته‌شده‌ای نمی‌تواند به آنتروپی صفر برسد. اولین قانون توسط شیمیدان آلمانی والتر نرنست در سال ۱۹۰۶ پیشنهاد شد و در حالی که ارائه‌ی آن قانون وی را به جایزه‌ی نوبل در شیمی رساند، دانشمندان تأثیرگذار با نام‌های بزرگی همچون آلبرت اینشتین و ماکس پلانک توسط اثبات ارائه‌شده از سوی نرنست قانع نشده بودند و با نسخه‌های مختص خود از حد سرد شوندگی جهان، به بررسی این موضوع پرداختند.

 این باعث شد نرنست تلاش و تفکر در مورد این موضوع را بیشتر کند و به این ترتیب قانون دوم را در سال ۱۹۱۲ پیشنهاد داد و بر طبق آن اعلام کرد که رسیدن به صفر مطلق از نظر فیزیکی ناممکن است. این قوانین در حال حاضر با همدیگر به‌عنوان قانون سوم ترمودینامیک شناخته می‌شوند و در حالی که به نظر می‌رسد این قانون کاملا برقرار باشد، به هر حال همواره برای برخی‌ چنان به نظر می‌رسید که پایه‌های آن کمی متزلزل باشند. در دنیای فیزیک هنگامی که سخن از قوانین ترمودینامیک به میان می‌آید، از قانون سوم این علم اندکی با احتیاط صحبت می‌شود. لیا کرین، نویسنده وب‌سایت اسپیس‌نیوز، در گفتگو با نیوساینتیست در این باره چنین توضیح داده است:

از آنجایی که مباحث اولیه تنها بر مکانیسم‌های خاص متمرکز شده بودند یا اینکه با فرض‌های سؤال‌برانگیز از کار می‌افتادند، برخی فیزیکدانان هیچ‌گاه به‌طور کامل در این باره متقاعد نشده‌اند.

ماسانز و همکارش جاناتان اوپنهایم به‌منظور آزمایش میزان پابرجایی و صحت مفروضات قانون سوم ترمودینامیک در هر دو سیستم کلاسیک و کوانتومی در دنیای واقعی، تصمیم به آزمایش این موضوع گرفتند که آیا رسیدن به صفر مطلق در هنگامی که ما زمان و منابع محدود داشته باشیم، از نظر ریاضی امکان‌پذیر است یا خیر.

 ماسانز این فرایند مقایسه را با فرایند محاسبات مقایسه می‌کند. ما می‌توانیم به تماشای یک کامپیوتر در عین حل یک الگوریتم بنشینیم و مدت‌زمانی را که برای انجام محاسبه طول می‌کشد، ثبت کنیم؛ و به همان روش، ما در واقع می‌توانیم مدت‌زمانی را که برای یک سیستم طول می‌کشد تا میزان حد نظری خود سرد شود، ثبت کنیم. این مدت‌زمان به علت گام‌های لازم برای گرفتن گرمای سیستم لحاظ می‌شود.

 شما می‌توانید فرایند سرد شدن را به‌عنوان جمع‌آوری گرمای موجود در سیستم و تخلیه‌ی آن به محیط اطراف در نظر بگیرید. میزان حرارتی که سیستم با آن شروع به کار می‌کند، شمار گام‌های لازم برای بیرون راندن یا جمع‌آوری تمامی حرارت سیستم را تعیین خواهد کرد. از سویی ظرفیت فضای اطراف که گرما در آن تخلیه می‌شود نیز بر توانایی سردسازی تأثیر دارد.

ماسانز و اوپنهایم با استفاده از تکنیک‌های ریاضی برگرفته از نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی (همان چیزی که اینشتین در فرمولاسیون خود از قانون سوم ترمودینامیک مطرح کرده است) به این نکته پی بردند که شما فقط هنگامی می‌توانید به صفر مطلق برسید که هر دو حالت گام‌های بی‌نهایت و محیط بیرونی با ظرفیت نامحدود را داشته باشید؛ و این شرایط چیزی نیستند که برای ما در دسترس باشند.

 اما مورد فوق، پدیده‌ای بود که فیزیکدانان به مدت طولانی در موردش مردد بودند؛ زیرا قانون دوم ترمودینامیک بیان می‌کند که حرارت، خود به خود از یک سیستم گرم‌تر به یک سیستم سردتر حرکت می‌کند؛ یعنی جسمی که شما در حال تلاش برای سرد کردنش هستید، به‌طور مداوم در حال حرارت گرفتن از محیط اطراف خود است.

زمانی که هر مقداری از حرارت (هرچند اندک) در داخل یک شیء وجود داشته باشد، بدین  معنی خواهد بود که در داخل آن حرکت گرمایی وجود دارد؛ که تضمین می‌کند درجاتی از آنتروپی همیشه در آن سیستم باقی خواهد ماند.

 پدیده‌ی فوق توضیح می‌دهد که بدون در نظر گرفتن ماهیت اشیاء، هر چیزی که در جهان وجود دارد در حال حرکت است؛ هرچند مقدار آن کم باشد. با توجه به قانون سوم ترمودینامیک، هیچی چیزی در جهان هستی وجود ندارد که کاملا ثابت باشد.

 محققان امیدوارند که کار حاضر بتواند قانون سوم را در یک جایگاه محکم‌تر در کنار قوانین دیگر ترمودینامیک قرار دهد. این در حالی است که در همان زمان، کار فوق می‌تواند سریع‌ترین نرخ تئوری که در آن ما می‌توانیم چیزی را در دنیای واقعی سرد کنیم، ارائه دهد. به عبارت دیگر، آن‌ها از ریاضی برای تعیین کمی مراحل سرد شدن سیستم استفاده کرده‌اند؛ چیزی که به محققان اجازه می‌دهد محدودیت سرعتی را برای اینکه یک سیستم در یک زمان محدود تا چه حدی می‌تواند سرد شود، تعریف کنند.

 باید بگوییم  دستاورد فوق مهم است، چرا که حتی اگر ما هرگز نتوانیم به صفر مطلق برسیم، می‌توانیم تا حد زیادی به آن نزدیک شویم. چنین کاری را ناسا به‌تازگی در آزمایشگاه اتم سرد خود توانسته انجام دهد. آن‌ها در فرایندی توانسته‌اند به دمای یک میلیاردم درجه‌ بالاتر از صفر مطلق برسند. این دما در واقع به میزان ۱۰۰ میلیون بار از دمای اعماق فضا سردتر است.

 در این میزان از درجه‌ی حرارت، ما قادر به دیدن رفتارهای اتمی عجیب و غریبی خواهیم بود که پیش از این هرگز مشاهده نشده است. همچنین توانایی تخلیه‌ی چنین میزان گرمایی از سیستم، می‌تواند در آینده در مسیر تلاش‌های دانشمندان برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی با کارکرد مناسب، حیاتی باشد.

 بهترین بخش از پژوهش اخیر را هم می‌توان به این صورت بیان کرد: در حالی که این مطالعه مسیر خوبی روی کاغذ برای رسیدن به صفر مطلق ترسیم کرده است، هیچ‌کس در حال حاضر حتی به مقداری اندکی نیز به حصول این دما یا سرعت‌های سرد شوندگی که به‌عنوان محدودیت‌های فیزیکی سیستم خنک‌کننده در نظر گرفته‌اند، نزدیک نشده است. البته باید در نظر داشته باشیم که شماری از تلاش‌های تأثیرگذار و قابل ملاحظه در این اواخر صورت گرفته است. رونی کوزلف، دانشمندی که در این پژوهش نقش نداشته، درباره‌ی آن چنین گفته است:

کار اخیر مهم است. موضوع قانون سوم ترمودینامیک یکی از اساسی‌ترین موضوعات فیزیک معاصر است. این قانون، علوم ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی و نظریه‌ی اطلاعات را با هم مربوط می‌کند و نقطه‌ی تلاقی بسیاری از پدیده‌ها است.

 دستاوردهای این مطالعه در مجله‌ی Nature Communications منتشر شده است.تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 شاید بسیاری از کاربران یا اتصال اینترنت گوشی به لپ تاپ یا رایانه از طریق هات اسپوت یا وای فای آشنا باشند. 

اما اگر بخواهیم اینترنت گوشی را به رایانه ای که وای فای ندارد متصل کنیم چه باید کرد؟

راه حل استفاده از کابل USB مخصوص اتصال گوشی هوشمند و رایانه است که در کنار اکثر گوشی ها فروخته میشود.

 • برای این منظور کافی است ابتدا گوشی را با USB به رایانه متصل کنید و حالت اتصال را در گوشی  pc suite قرار دهید.اتصال اینترنت گوشی به کامپیوتر با کابل USB + آموزش

 • سپس به آدرس زیر در گوشی بروید.

 

setting> more>tethering & portable wifi Hotspot 


نکته: مرحله دوم یعنی  more در اندروید 5 به بالا حذف شده است.

 اتصال اینترنت گوشی به کامپیوتر با کابل USB + آموزش   اتصال اینترنت گوشی به کامپیوتر با کابل USB + آموزش


 • گزینه USB tethering را فعال کنید.

 

اتصال اینترنت گوشی به کامپیوتر با کابل USB + آموزش


در ویندوز به صورت خودکار اتصال به اینترنت گوشی انجام میشود.تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 بسیاری از کاربران از چند خط تلفن بهره می‌برند و یکی از مشکلات آنها استفاده همزمان از چند خط در تلگرام است. اما این نرم افزار روش‌هایی را برای برطرف کردن این مشکل برای کاربران فضای مجازی آماده کرده است. شما می‌توانید با استفاده از دو روش زیر خطوط دیگر تلفن همراه خود را آنلاین در اختیار داشته باشید.

 
در روش اول می‌توانید از نسخه وب استفاده کنید
در این روش کاربران با استفاده از نسخه وب تلگرام که همانند نسخه دسکتاپ عمل می‌کند است روی مرورگر انتخابی خود تلگرام آنلاین داشته باشند. کاربران می‌توانند به‌جز نسخه نصب شده روی کامپیوتر، با مرورگر از نسخه وب نیز بهره‌مند شوند. برای استفاده از نسخه وب به آدرس web.telegram.org زیر بروید شماره همراه خود را ثبت و منتظر ارسال کد تایید از سوی اپراتور اصلی تلگرام باشید. کد دریافتی را وارد کنید و اکانت خود را فعال کنید.
 
چگونه همزمان چند اکانت تلگرام داشته باشیم +آموزش
 
در روش روش دوم از نسخه پرتابل استفاده کنید
اکثر برنامه‌ها و نرم‌افزارهای جدید از نسخه پرتابل بهرهمند هستند. شبکه اجتماعی تلگرام نیز از این قائده مستثنا نیست. اگر می‌خواهید این نسخه تلگرام را دریافت کنید به سایت desktop.telegram.org رفته و بر روی گزینه Portable Version For Windows کلیک کنید تا دانلود نسخه پرتابل انجام شود. سپس فایل دانلود شده را اجرایی کنید.
 
چگونه همزمان چند اکانت تلگرام داشته باشیم +آموزش
 
 


تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

پس از بیست‌وسه سال تلاش و مجاهدت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم، دین مبین اسلام در سراسر شبه‌جزیره‌ی عربستان فراگیر شد. بدین ترتیب حکومت اسلامی از شرق با امپراتوری ایران، و از شمال و شامات با امپراتوری روم اشتراک مرزی یافت. در این زمان، دو نامه‌ی پیامبر به پادشاهان ایران و روم و دعوت آن دو به اسلام، نشان از آمادگی اسلام برای گسترش در میان ملل دیگر بود.
 
از سوی دیگر نظام طاغوت و جامعه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ای که امکان هرگونه رشد و تعالی را از آدمیان سلب می‌کرد، زمینه‌ای را فراهم ساخت تا مردم نواحی دیگر به ویژه ایران، به زمزمه‌هایی که از اسلام شنیده می‌شد علاقه نشان دهند. زمزمه‌هایی که نشان از برابری انسان‌ها و عدم برتری نژادی بر نژاد دیگر مگر به واسطه‌ی رعایت تقوای الهی بود. ایرانیان که شاهد تحریف آئین زرتشت از سوی سلسله‌ی ساسانیان و تبعیض‌های طبقاتی - به طوری‌که حتی حق سوادآموزی هم اختصاص به طبقه‌ی اشراف داشت- و فساد رایج در دیوان حکومتی بودند، با شنیدن اوصاف اسلام، دل در گرو این دین الهی دادند. بدین ترتیب روح اسلام سریع‌تر و فراگیرتر از مجاهدان و لشگریانش بر ایران حاکم شد. بدون شک، اگر میل باطنی و قلبی مردم ایران برای استقبال از اسلام نبود، هیچ‌گاه بدین سرعت لشکر مسلمین قادر به فتح امپراتوری ایران و شکست نیروی نظامی‌ای که چند ده برابر کوچک‌تر از آن بود نمی‌شد.
 
مرحوم آقای عزیزالله عطاردی در مقاله‌ای با عنوان «فعالیت اسلامی ایرانیان» چنین نگاشته‌اند: «همه‌ی مورخین می‌نویسند که دین اسلام با سرعتی شگفت‌انگیز در ایران پیش رفت و این ملت بدون جنگ و جدال از آن استقبال کرد و در مدت بیست سال، تمام فلات ایران را از ساحل فرات تا رود جیحون و از کناره‌های سند تا کرانه‌ی دریاچه‌ی خوارزم فراگرفت. پس از این تمام کشور پهناور ایران به تصرف مسلمین درآمد، طولی نکشید که اکثریت مردم این کشور به استثنای کوه‌های مازندران و دیلمان، دین اسلام را پذیرفتند و فعالیت و کوشش این مردم برای تبلیغ اسلام و تحکیم مبانی و قواعد شرع مقدس شروع گردید.»
 
بر همین اساس است که باید گسترش اسلام را بیشتر از سوی فرهنگ و روح معنوی آن بدانیم تا حضور لشکریان نظامی. همانگونه که قرن‌های بعد تاجران ایرانی با اعمال و رفتار خود در آسیای شرقی، اسلام را به اهالی آن ناحیه معرفی و ترویج نمودند. این اندیشه که ملت ایران به زور شمشیر به آئین اسلام در آمد، به‌طور کلی مردود است، زیرا در قرن سوم هجری (ابتدا طاهریان و سپس آل‌بویه) حکومت‌های مستقل و نیمه‌مستقل ایرانی در کشورمان قدرت را به دست گرفتند و از سوی این حکومت‌ها و جامعه‌ی ایرانی آن زمان ابدا تحرکی برای بازگشت به دوران قبل از اسلام دیده نشد. این در حالی است که آتشکده‌های زرتشتیان در نهایت احترام از سوی مسلمانان نیز همچنان فعال بودند.
 
*ایرانی زیرک مسلمان
 
ایرانیان پس از اسلام به پیروی از دین جدید و آموزه‌های ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام که نمونه‌ی مجسم دین بودند به بازنگری در اعمال و عقاید و به‌طور کلی همه‌ی شئون زندگی فردی و اجتماعی همت گماردند. در حقیقت، اسلام دری را به سوی مؤمنین خود گشود و ایرانیان بیش از هر قوم دیگری برای رسیدن به تعالی شتاب داشتند.
 
حذف طبقات اجتماعی، برابری انسان‌ها، دعوت به دانش‌اندوزی و خردورزی، از جمله دستورات اکید اسلام بود که باید در جامعه‌ی آن روز اتفاق می‌افتاد. بدین‌ترتیب، سلسله‌ای از اعمال و رسومات که زائیده‌ی نظام شاهنشاهی بود باید از بین می‌رفت و یا تغییر می‌یافت. یکی از مهم‌ترین این رسومات جشن نوروز بود.
 
*نوروز ایرانی جایگزین نوروز باستانی
 
نوروز به‌عنوان سنتی تاریخی، در ابتدا به‌عنوان جشنی به پاس آغاز بهار و رویش مجدد نعمات الهی برگزار می‌شد اما سال‌ها بعد با کمرنگ‌شدن جشن مهرگان، به‌عنوان بزرگ‌ترین جشن ایران باستان، و آغاز سال شمسی قرار گرفت. پادشاهان مختلف از این مراسم به‌عنوان نوعی تفاخر و فخرفروشی سود می‌بردند. حکومت‌های تابعه و رعیت‌ها نیز باید برای پادشاه در این روز هدیه می‌آوردند، پادشاهان تلاش می‌کردند تا با هرچه عظیم‌تر شدن این مراسم و بالطبع هدایای دریافتی، عظمت و شکوه خود و حکومتشان را به مردم و دیگر حکومت‌ها نشان دهند. در واقع، دیگر جایی برای شکرگزاری از خالق طبیعت در این جشن نبود و این جشن تبدیل به جولانگاهی برای حکومت‌های استبدادی گشته بود.
 
اما پس از ورود اسلام به ایران، نوروزی که تا قبل از اسلام نماد خودکامگی و فخرفروشی شاهان و حکومت‌های‌شان بود، به مرور زمان به‌عنوان نشانه‌ای معنوی، اجتماعی و طبیعی بدل گشت. این دگرگونی از توجه مؤمنین به احادیث و سیره‌ی ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام در برابر سؤال پیرامون ماهیت نوروز و همچنین ظرافت و نکته‌سنجی ایرانیان در فهم منطق اسلام نشأت گرفته است. این تغییرات که باعث دگرگونی نوروز باستانی به نوروزی ایرانی- اسلامی شد به شرح زیر است:
 
1 تغییر ماهیت نوروز به ارتباط با خالق هستی و پیمان با پروردگار جهانیان برای تجدید عهد بندگی
 
2 تغییر مبداء سال‌شماری از شاهنشاهی به هجرت پیامبر، تا این نقطه‌ی عطف تاریخ اسلام تا همیشه ماندگار شود
 
3 ابقای معیار شمسی به‌منظور حفظ هویت سیاسی و ملی در مقابل معیار قمری
 
4 اصرار به رعایت صله‌ی رحم و اصلاح ارتباط میان مردم بنابر سفارش ائمه‌ی اطهار به این عمل خداپسندانه
 
5 تبرک جستن از بقاع متبرکه و صالحین به‌جای تبرک جستن به حکام مستبد
 
ذکر این نکته بسیار ضروری است که در موارد متعددی، ایرانیان می‌توانستند به این تغییرات پشت کنند و راه مرسون باستان را پیش بگیرند، همانگونه که بنی‌امیه تنها با گذشت چند سال از رحلت پیامبر باز به ارزش‌های جاهلی بازگشتند و نهضت برتری عرب بر عجم را به راه انداختند و یا حاکمیت زر در بینشان رواج یافت، اما ایرانیان هیچ‌گاه در طول تاریخ پس از اسلام به دوران باستان بازنگشتند و تا به امروز در این راه ثابت قدم مانده‌اند. همچنانکه امروز نیز ماهیت نوروز به جز توجه معبود به خالق هستی و آیات وجودی‌اش به سوی دیگری نیست.

 تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
 همه ما در مسیر تکامل، رشد و تغییر هستیم و هر روزی که می گذرد به طور آگاهانه سعی داریم تبدیل به  انسان بهتری شویم. همه ما اشتباهاتی کرده ایم که از آنها درس های  خوبی گرفته و فهمیده ایم که دیگر نباید این اشتباهات را تکرار کنیم. اما چگونه می توان انسان بهتری شد؟ برای این کار لازم نیست که حتما مهارت تازه ای را فرا گرفته و یا کارهای خیر انجام دهید.
 
آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که چطور ویژگی هایی را در خود ایجاد کنیم که باعث شوند از درون احساس بهتری نسبت به خودمان داشته باشیم.
 
حالا که سال نو آغاز شده است این انگیزه در وجود همه خیلی قویتر از همیشه است و می خواهیم تغییراتی که همیشه پشت گوش انداخته بودیم را عملی کنیم.  از همین حالا با ایجاد این تغییرات کوچک انسانی بهتر شوید.
 
البته که نمی شود همه عادت های بد را به یک باره ترک کرده و عادت های خوب را جایگزین آنها کرد، اما حتی اگر بتوانید چند تا از این تغییرات را در وجود خود نهادینه کنید هم خودتان را برنده بدانید.
 
1. رها کنید

«این مال من است» -  چند بار با گفتن این جمله و چسبیدن به چیزها و اشخاصی که فکر می کرده اید به شما تعلق دارند آنها را برای همیشه از دست داده اید؟ اکنون زمان این رسیده است که یاد بگیرید رها کنید، نه تنها حس مالکیت را، بلکه خشم، منفی گرایی، بدخلقی و هر چیز دیگری را که باعث ایجاد ناراحتی و نگرانی در وجودتان می شود را رها کنید.

2. کارها را پشت گوش نیندازید.

هیچ کس آینده را ندیده و نمی داند که فردایش چگونه خواهد بود، پس دست از پشت گوش انداختن کارهایتان بردارید و آنچه می خواهید انجام دهید را همین حالا انجام دهید. شاید بعدا هرگز فرصتی برای سفر رمانتیک دونفره ای که سالهاست قرار است با همسرتان بروید پیش نیاید، پس چرا همین حالا دست به کار نمی شوید؟ ما همیشه منتظر فرا رسیدن بهترین زمان می مانیم تا آنچه مدت ها دلمان می خواسته است را تجربه کنیم، غافل از آن که بهترین زمان همین حالاست.
 
 با انجام این کارهای کوچک امسال آدم بهتری باشید! (نوروز-اسلایدشو)

3. قبل از هر کاری فکر کنید.

عواقب هر کاری که انجام می دهید را در نظر بگیرید. بیشتر آدم ها اول کاری را بدون فکر انجام داده و بعدا سال ها حسرت این را می خورند که چرا این کار را کرده اند. هر کاری که شما انجام می دهید اثراتی متناوب دارد که می تواند حتی تا ابد روی زندگی شما تأثیر بگذارد، پس بجای یک عمر پشیمانی اندکی فکر کنید.

4. خطاهایتان را بپذیرید.

خیلی از ما در پذیرش اشتباهاتی که می کنیم رفتاری متعصبانه داریم و حتی اگر قلبا مطمئن باشیم که اشتباه کرده ایم نمی خواهیم قبول کنیم. این یکی از ناپسندترین عادت های ممکن است که باید تغییر آن از اولویت های اصلیتان باشد. پذیرفتن خطاهایتان علاوه بر این که ارزش شما را در چشم اطرافیانتان بیشتر می کند، باعث می شود بتوانید از آنها درس گرفته و از تکرارشان جلوگیری کنید.

5. از محدوده امن خود فراتر بروید.

همه ما حد و مرزهایی دور خودمان کشیده ایم که در میان آنها احساس راحتی می کنیم و حس می کنیم خطری تهدیدمان نمی کند، مثل بودن در کنار آدم هایی که مطمئن هستیم دوستمان دارند، انجام کارهایی که مطمئن هستیم از پس آنها برمی آییم و یا رفتن به جاهایی که قبلا هم رفته ایم. اما آیا اصلا به این موضوع فکر کرده اید که با شکستن این حبابی که شما را در خود گرفته است زندگی چقدر هیجان انگیزتر خواهد شد؟

6. نترسید.

در واقع این ترس از ناشناخته ها است که ما را از انجام کارهای مختلف باز می دارد. اگر بتوانید به این ترس غلبه کنید، خواهید توانست به تمام چالش هایی که در زندگی پیش رویتان قرار می گیرند نیز غالب شوید و موفقیت های بیشتری را در زندگیتان کسب کنید. شاید زندگی یکنواختی که هیچ ریسکی در آن وجود ندارد خیلی راحت تر به نظر بیاید، اما اگر تنها یک بار به این ترس خود غلبه کنید دنیای جدیدی را تجربه خواهید کرد که بسیار زیباتر از آن چیزی است که انتظارش را داشته اید.

7. ویژگی هایی که از عشقتان انتظار دارید را داشته باشید.

بیشتر ما می توانیم لیست بلندبالایی از ویژگی هایی که از عشق زندگیمان انتظار داریم تهیه کنیم، مثل صداقت، وفاداری، مهربانی و غیره، اما اصلا به این که آیا خودمان این ویزگی ها را داریم یا خیر حتی فکر هم نمی کنیم. پیش از آن که در دیگری به دنبال این خصوصیات باشید آنها را در خودتان به وجود بیاورید. زمانی که این ویژگی ها را در خودتان ایجاد کنید می توانید با خیال راحت منتظر عشق رویاهایتان باشید.
 
 با انجام این کارهای کوچک امسال آدم بهتری باشید! (نوروز-اسلایدشو)
 
8. دیگران را کمی بیشتر درک کنید.

بیشتر وقت ها ما مشکلات دیگران را درک نمی کنیم و آنها را نادیده می گیریم. تا وقتی که خودتان را جای آنها نگذارید و گاهی حتی تا وقتی مشکلاتشان را خودتان تجربه نکنید نخواهید توانست احساس آنها را درک کنید. سعی کنید خودتان را در موقعیت هایی قرار دهید که به شما کمک می کنند احساسات و مشکلات دیگران را از نزدیک لمس کنید. آن وقت شما خواهید توانست هم به آنها کمک کرده و هم به خاطر مشکلات پیش پا افتاده ای که خودتان دارید کمتر غصه بخورید. یادتان باشد با کمک کردن به دیگران شما به رشد خودتان کمک می کنید.

9. گذشت بیشتری داشته باشید.

اگر کسی کار اشتباهی کرده و به آن اقرار می کنید سعی کنید او را ببخشید. خود شما هم در گذشته اشتباه کرده اید و قطعا در آینده نیز خطاهایی خواهید داشت، اگر دیگران از بخشیدن شما امتناع کنند چه احساسی خواهید داشت؟ با بخشیدن دیگران شما به خودتان نیز کمک خواهید کرد تا از قضاوت ها و انرژی های منفی که در ذهنتان انباشته شده اند رها شوید.

10. به حرف دیگران گوش کنید.

هر کسی این حق را دارد که افکار و عقاید خود را بیان کند و شما باید یاد بگیرید که شنونده خوبی برای دیگران باشید. این کار هوش هیجانی شما را افزایش داده و کمک می کند دنیا را از دریچه چشم دیگران ببینید و درک کنید که چگونه افراد مختلف در شرایط متفاوت می توانند افکاری مختلف داشته باشند. همان طور که خودتان انتظار دارید دیگران به گفته های شما گوش فرا دهند بقیه هم از شما چنین انتظاری دارند.

11. سعی کنید مهربان تر باشید.

بدون آن که در برابر آنچه انجام می دهید از طرف مقابلتان انتظار جبران داشته باشید مهربان و سخاوتمند باشید. شاید خودتان متوجه این نباشید که هر کار کوچکی که برای دیگران می کنید تا چه حد می تواند در بهتر شدن این دنیا نقش داشته باشد. شاید بتوانید این کار را همین حالا که وقت خانه تکانی نیز هست و با بخشیدن لباس ها و وسایلی که استفاده نمی کنید به افراد نیازمند شروع کنید. به حیوانات خیابانی غذا بدهید یا پشت پنجره خانه تان برای گنجشک ها آب و غذا بگذارید.
 
 با انجام این کارهای کوچک امسال آدم بهتری باشید! (نوروز-اسلایدشو)

12. زیبایی را تحسین کنید.

در هر چیزی ذره ای از زیبایی وجود دارد و این شما هستید که باید این زیبایی ها را درک کرده و تحسین کنید. شاید دیدن زشتی ها و جنبه های منفی زندگی خیلی راحت تر باشد، اما نباید اجازه دهید این موضوع لذت بردن از زیبایی های دنیای اطرافتان را از شما بگیرد. لذت بردن از گرمای خفیف نور آفتاب در آخرین روزهای زمستان، جنب و جوشی که در میان مردم می بینید و حتی شلوغی سرسام آور شهر در این روزهای پایانی سال هر کدام زیبایی های خود را دارند، کافی است کمی بیشتر دقت کنید.

13. در برابر تغییرات مقاومت نکنید.

هیچ چیز در این دنیا همیشگی نیست و همه چیز به مرور زمان تغییر می کند. اگر نتوانید تغییرات را بپذیرید فقط اوضاع را برای خودتان سخت کرده اید. روز و شب به دنبال هم می آیند و می روند و اتفاقات خوب و بد مختلفی پیش می آیند. انعطاف پذیری در برابر تغییراتی که در زندگیتان پیش می آیند یکی از بهترین خصوصیات اخلاقی است که می توانید داشته باشید. وقتی می دانید هیچ چیز دائمی نیست باید تغییرات را راحت تر بپذیرید.

14. کمتر در دنیای مجازی زندگی کنید.

در دنیای مدرن بیشتر وقت خودمان را به جای بودن در کنار عزیزانمان با موبایل ها و لپتاپ ها و کامپیوترهایمان می گذرانیم. این وسایل را کنار گذاشته و زمان بیشتری را در دنیای واقعی بگذرانید. در جمع های خانوادگی گوشی هایتان را کنار بگذارید و تمام توجهتان را صرف اعضای خانواده کنید. با دوست هایی که تنها در دنیای مجازی با آنها ارتباط دارید قرار گذاشته و با صرف یک فنجان قهوه در کنار هم در دنیای حقیقی با آنها صحبت کنید. دیدن خنده واقعی دیگران خیلی زیباتر از استیکرهای رنگارنگ خندانی است که برای هم می فرستید.

15. تشکر کنید.

صبح که از خواب بیدار می شوید برای این که زنده هستید شکرگزاری کنید. از هر کسی که کاری برایتان انجام می دهد تشکر کنید، به خانواده تان که همیشه از شما مراقبت کرده، دوستانی که در غم و شادی در کنارتان بوده اند، آبدارچی محل کار و راننده سرویس اداره تان، همه و همه بگویید «متشکرم». این که قلبا نسبت به کسی احساس دین کرده و از او تشکر نکنید مانند این است که برای او کادویی خریده اما برایش ارسال نکنید.
 
 با انجام این کارهای کوچک امسال آدم بهتری باشید! (نوروز-اسلایدشو)

16. از خودتان تعریف کنید.

تا وقتی که شما خودتان را دوست نداشته باشید، هیچکس دیگری هم شما را دوست نخواهد داشت. باید از صمیم قلب باور داشته باشید که زیبا، ارزشمند و منحصر به فرد هستید. در آینه به خودتان نگاه کنید و از خودتان تعریف کنید. برای غذاهای خوشمزه ای که می پزید، خنده هایی که به لب اطرافیانتان می آورید، مشکلاتی که شکست داده اید، کارهای خوبی که کرده اید و هزاران چیز دیگری که پیش از این نادیده گرفته بودید از خودتان تشکر و قدردانی کنید. شما لایق این هستید که مورد تشویق قرار بگیرید و خودتان اولین کسی هستید که باید آغازگر این کار باشد.

شاید بگویید کنار گذاشتن عادت های بد و جایگزین کردن آنها با رفتارهای خوب تنها به زبان ساده است، اما باور کنید اگر قد به قدم پیش بروید قادر خواهید بود همه این تغییرات را در خود ایجاد کنید. لازم نیست تبدیل به شخص دیگری شوید، کافیست نمونه بهتری از خودتان باشید و این همیشه و برای هر کسی امکان پذیر است. حتی اگر یکی از این عادت های خوب را در خود ایجاد کنید زندگیتان به طور جدی و در جهت مثبت تغییر خواهد یافت.


تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

Aleksandar-Grusanovic-2-600x315.jpg

شرکت کازا تکنولوژی(Cazza Technologies) قصد دارد تا نخستین آسمان‌خراش چاپ سه بعدی خود را در دبی بنا کند.

به نقل از فیوچریسم، پرینترهای رباتیک بزرگ این شرکت در حال حاضر به این شرکت اجازه ساخت ساختمان‌هایی با معماری پیچیده را در سرعتی بی‌سابقه خواهد داد.

جالب توجه است که تمامی اجزای ساختاری ضروری برای این آسمانخراش از جمله میلگردهایی که برای تقویت ساختمان در نظر گرفته شده، توسط پرینترهای چاپ سه‌بعدی چاپ خواهد شد.

سیستم پرینت سه‌بعدی این کمپانی برای اجرای این پروژه به راحتی با جرثقیل‌ها ادغام شده و نیازی به تولید جرثقیل‌های متفاوت و تخصصی تر وجود ندارد.

گفتنی است دیگر عناصر مورد نیاز برای ساخت این آسمانخراش که به صورت چاپ سه‌بعدی قابل ساخت نیستند نیز با روش‌های سنتی ساخت و ساز ایجاد خواهند شد.

با وجود اینکه ساخت اولین آسمانخراش چاپ سه‌بعدی در دبی توسط این کمپانی تایید شده اما هنوز درباره مشخصات و ارتفاع ساختمان و نیز تاریخ آغاز این پروژه اطلاعاتی ارائه نشده است.تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

کیهان شناسی

بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران، 21 و 22 اردیبهشت ماه 1396 برگزار می‌شود.

 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه دستاوردهای پژوهشی و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف اخترفیزیک و کیهان‌شناسی برگزار می‌کند.

این گردهمایی فرصتی مناسب برای دانشجویان برای آشنایی با زمینه‌های مختلف پژوهشی است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و ارسال مقاله به وب سایت http://www.iasbs.ac.ir/seminar/physics/astro/astro20/ مراجعه کنند.تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
مشکل از جایی شروع شد که همه مان اکانت فیس بوک ساختیم و بعد دیدیم  اگر اینستاگرام هم نداشته باشیم، جلوی دوست و آشنا برایمان افت دارد. ما بی تجربه ها وارد شبکه های اجتماعی ای شدیم که سراسرش «موج» بود، موجه هایی که یک روز کمپین آزادی های فلان طور راه می انداخت و یک روز کمپین توهین به فلان خواننده.
 
البته بعضی از این کمپین ها هم مناسبتی بودند و نزدیک نوروز و سیزده به درد و شب یلدا بازارشان داغ می شد و اگر ما دنبالشان نمی کردیم، انگ کوتاه فکر بر پیشانی مان می خورد و حالا بیاد و درستش کن! خلاصه از وقتی سوار موج های مجازی شدیم، دیگر ماهی قرمز نخریدیم، سبزه گره نزدیم و کامنت جایگزین کارت های تبریکمان شد!

نوروز را با مرگ ماهی قرمز تلخ نکنیم!

من به شما قول می دهم اگر ماهی قرمزهای بیچاره زبان داشتند و می توانستند حرف بزنند، خودشان می گفتند که ما هیچ مشکلی با سفره هفت سین و نوروز نداریم! اتفاقا خیلی هم خوشحال می شویم که شما ما را می خرید، کنار سفره هفت سینتان می گذارید و از ما پذیرایی می کنید. آخر کدام ماهی قرمز است که بدش می آید از آن لگن های چرک که در هر کدامش تقریبا 200 ماهی قرمز دیگر زندگی می کنند، رها شود و یک زندگی مستقل در یک تنگ براق و تمیز داشته باشد؟
 
 کمپین های مجازی دم عید

البته بعید هم نیست زبان داشته باشند، این همه لب هایشان را باز و بسته می کنند، حتما یک چیزی می گویند که ما نمی شنویم! به نظر من که می گویند اگر شما ما را سر سفره هفت سین تان نمی گذاشتید، اصلا ما را پرورش نمی دادند و ما خیلی زود نسلمان منقرض می شد، پس دمتان گرم! فقط کمی بیشتر هوایمان را داشته باشید.

پنج سالی می شود که کمپین هایی برای نخریدن ماهی قرمزها راه افتاده است. این کمپین ها در سال های اول سعی داشتند با بیان خطرات مرگ بار خریدن ماهی قرمز(!) و بیماری های مشترک ماهی قرمزها با انسان(!) ما را از خرید ماهی قرمزهای عیدمان منصرف کنند. البته با این ترفند تا حدودی موفق شدند و تب و تابمان برای خرید ماهی قرمز کم شد. اما بعد از مدتی مشخص شد که همه این ادعاها دروغ بوده و تا به حال هیچ انسانی با خریدن ماهی قرمز به کام مرگ نرفته است.

این گروه که نقشه خود را بر آب می دیدند، از در دیگری وارد شدند و ادعا کردند وجودماهی قرمز سر سفره هفت سین اصلا یک سنت ایرانی نیست و از چین آمده، پس ما که از نسل کوروش هستیم، نباید ماه قرمز بخریم. این ادعا هم نتوانست اقبال چندانی در میان مردم پیدا کند! پس این تیر هم به سنگ خورد.

ادعای بعدی این بود: در هر سال، با نزدیک شدن نوروز، پنج میلیون ماهی قرمز بر سر سفره های هفت سین جان خود را از دست می دهند! این دیگر خیلی روشنفکرانه بود، آن هم برای مایی که دائم در صفحات اجتماعی مان دم از حمایت از حیوانات و محیط زیست می زنیم. پس هر سال یک ژست روشن فکرانه گرفتیم و یک مطالب طولانی در باب نخریدن ماهی قرمز و حمایت از حیوانات در فیس بوک و اینستاگراممان پست کردیم. آن قدر هم خوب در نقشمان فرو رفتیم تا هیچ کس نفهمد چقدر دلمان برای خریدن ماهی قرمز غنج می رود و چقدر جای خالی اش کناب هفت سین آزارمان می دهد.

راستش از شما چه پنهان، من هم هر سال نزدیک عید، یک پست در اینستاگرامم می گذارم و همه را منع می کنم از خریدن ماهی قرمز، اما یواشکی یکی دو تا ماهی قرمز برای هفت سین مان می خرم، البته چون دوست و آشنا در اینستاگرام من را فالو کرده اند و کپشن هایم را می خوانند، کارم کمی سخت شده و باید قبل از آمدن هر مهمانی، ماهی قرمزهای بیچاره را زیر مبل، یا توی کابینت قایم کنم!

آب هست، ولی کم است

این گروه ها بعد از تلاش هایی که در جهت نخریدن ماهی قرمز انجام دادند و فهمیدند ما نسبت به ژست های روشن فکرانه خیلی حساسیم و همگی حامی محیط زیست و حیوانات هستیم، پس یک کمپین جدید راه انداختند: «نارنج به جای ماهی قرمز». البته اشتباه نکنید، برای همراهی با این کمپین نباید نارنج را در تنگ آب پر از آب بیندازیم، بلکه باید یک نارنج را داخل یک تنگ خالی بگذاریم و با قطره چکان دو تا قطره آب بچکانیم روی نارنج. دلیلشان هم برای ایجاد این کمپین کمبود آب بود! آخر یکی نیست بهشان بگوید، دوست عزیز شما خیابان را با آب جارو نکن، ماشین نشوی، یک تنگ آب پیشکشت! اصلا من در روز یک لیوان کمتر آب می خورم، تا آن چند لیوان آبی که خرج تنگ ماهی ات کرده ای، جبران شود و با کمبود آب مواجه نشویم.

سبزه، بی سبزه

«به جای بذر غلات و حبوبات، سبزی خوردن سبز کنید»! تعجب نکنید، این هم یکی از کمپین هایی بود که نزدیک نوروز به راه افتاد تا ما را از سبز کردن گندم و عدس و لوبیا باز دارد. آن هم به چه دلیلی؟ به این دلیل که برای سبز کردن غلات و حبوبات، آب لازم است و مقدار خیلی زیادی (دو مشت!) غلات و حبوبات از بین می رود و دور ریخته می شود. آخر یکی نیست بگوید، دوست عزیز شما سبزی خوردن بکارید، آب لازم ندارد؟ خود به خود رشد می کند؟ دوستان عزیزمان که دیدند طرحشان مشکل اساسی دارد، یک پیشنهاد عالی دادند، که به طور کامل سبزه را هم از سفره هفت سین حذف کنیم، حالا یک سین کمتر که اشکالی ندارد!
 
 کمپین های مجازی دم عید

در بی ارزش بودن حذف غلات و حبوبات از سفره هفت سین همین بس که بدانیم، مقدار حبوبات و غلاتی که برای درست کردن سبزه به کار می رود، بسیار کمتر از یک وعده غذایی است؛ و اگر شما سالانه یک نان سنگک کمتر بخورید، کمک بیشتری به صرفه جویی در مصرف غلات کرده اید!

کمپین حذف سمنو از سفره هفت سین

اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، اصلا بعید نیست که در یکی دو سال آینده، با کمپین هایی مثل حذف سمنو از سفره هفت سین برای مبارزه با دیابت و چاقی رو به رو شویم، یا مثلا حذف سماق از هفت سین، آن هم به این دلیل که سماق هست، ولی کم است! یا شاید یک نفر سماق ندارد تا با کبابش بخورد، پس بیایید برای کمک به این هم وطن، سماق را از هفت سین حذف کنیم.

درخت که نمی خواهیم گره بزنیم

شما تا همین امروز می دانستید با سبزه هایی که روز سیزده به در با هزار امید و آرزو گره می زنید، چه بلایی  بر سر طبیعت می آورید؟ من هم نمی دانستم! تا این که امرو به یک کمپین جدید برخوردم و فهمیدم هر سبزه ای که گره می زنیم، باعث می شود آن سبزه دیگر عمل فتوسنتز را انجام ندهد و اکسیژن تولید نکند. در نتیجه این ما هستیم که با سبزه گره زدن، برای رسیدن به مراد دل خودمان، باعث آلودگی هوا می شویم. اگر می خواهید در سال جدید آلودگی هوا از بین برود، دست از خودخواهی بردارید و بی خیال سبزه گره زدن شوید. با این کا رشاید در سال جدید هوای تمیزتری داشته باشیم!
 
کمپین های مجازی دم عید

آمدیم، نبودید، رفتیم

یادش به خیر... تا همین پنج، شش سال پیش، نزدیک های عید که می شد، یکی از تفریحات من این بود که برای خانواده خاله ام که آن طرف آب زندگی می کنند، کارت تبریک درست کنم و بفرستم، بعد هم منتظر می ماندم تا آن ها یک کارت پستال جذاب با تصویری از سفره هفت سین یا زنان قجری برایم بفرستند.
 
اما از وقتی فیس بوک و اینستاگرام ساختم و دخترخاله ام را فالو کردم، دیگر از کارت پستال و کارت تبریک خبری نیست. من هر سال یک عکس از سفره هفت سین مان می گیرم و در اینستاگرام پست می کنم، همه افراد فامیل را هم که اینستاگرام دارند، برای ادای احترام روی عکس تگ می کنم، آن ها هم یک کامنت بلند بالا و غرّا برای می نویسند و نوروز باستانی را مجازی به من تبریک می گویند.

البته حواسم هست که کسی جا نیفتد! پارسال یادم رفت زن عمویم را روی عکس هفت سین تگ کنم، نه تنها به من عیدی ندادند، تا همین چند ماه پیش هم از من دلخور بود. تا این که بالاخره با پستی که شب یلدا گذاشتم، توانستم از دلش دربیاورم.

هر سال که عکس از سفره هفت سین مان می گذارم، یک چیزی از سفره کم می شود! یک سال ماهی قرمز، یک سال سبزه، یک سال سمنو... می ترسم چند سال آینده مجبور شوم از یک سفره خالی عکس بگیرم، البته خدا را چه دیدی، شاید حتی سفره را هم از سفره هفت سین مان حذف کردند!

خلاصه که این فضای مجازی بدآتشی به جانمان انداخته، مثلا پارسال برایمان مهمان آمده بود و ما نبودیم، زیر عکس هفت سینی که در اینستاگرام گذاشته بودم، نوشته بود: «آمدیم، نبودید، رفتیم». یک بار دیگر هم مهمان آمده بود و ما باز هم نبودیم، تلگراممان را چک کرده بودند از بد حادثه ما آنلاین بودیم! بعد گله کردند که شما خانه بودید و در را برای ما باز نکردید. حالا شما بیا و ثابت کن که ای از خدا بی خبر من اینترنت همراه آن هم از نوع 4G دارم، مرگ به خرجش می رود؟


تاريخ : دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

سال 1395 از آغاز با خبرهای مهمی در عرصه دفاعی و  امنیتی همراه بود. از جمله مهمترین اتفاقات در این سال  می‌توان به رونمایی رسمی از سامانه پدافندی اس 300 در مراسم رژه روز ارتش، نمایشگاه توانمندی‌های پهپادی سپاه، حضور جنگنده‌های روسی در ایران و رونمایی از تانک کرار اشاره کرد.

گزارشی که در ادامه می‌خوانید، گلچینی است از 10 اتفاق مهم خبری در عرصه دفاعی که در سال 1395 رخ داده‌اند.
  

1- رونمایی و تست سامانه پدافندی اس-300

اولین بار در مراسم رژه روز 29 فروردین بود که بخشی از سامانه پدافندی بردبلند اس-300 رسماً رونمایی شد. اما حضور اس-300 در ایران ماجرای پر فراز و نشیبی دارد.

سال 2007 میلادی بود که خبر امضای یک قرارداد نظامی میان ایران و روسیه تبدیل به خبر اول بیشتر رسانه‌های جهان شد: "ایران از روسیه سامانه موشکی اس300 خرید".

اما دیمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه سه سال بعد و در سال 2010 میلادی با صدور فرمانی، تحویل سامانه موشکی اس300 به ایران را ممنوع کرد.

چندی بعد و در سال 2013 در جریان سفر ولادمیر پوتین به ایران و دیدار با رئیس جمهور کشورمان موضوع فروش سامانه‌های موشکی «آنتی-2500» به ایران در ازای سامانه موشکی «اس-300» مطرح شد. اما ایران بلافاصله با این پیشنهاد بدلیل آنچه عدم قابلیت همگرایی سامانه‌های موشکی «آنتی-2500» با سیستم دفاعی ایران عنوان شد، مخالفت کرد.

اما ماجرا ادامه داشت تا اینکه 30 دی ماه سال 93، در جریان سفر ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به تهران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از دیدار وزرای دفاع دو کشور گزارش داد که "ایران و روسیه برای حل و فصل مشکل سامانه موشکی اس300 به توافق رسیده‌اند" و بلافاصله نیز، ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه  با صدور فرمانی، رسما ممنوعیت تحویل سامانه موشکی اس 300 به ایران را لغو کرد.

فرآیند خرید سامانه موشکی اس 300 از روسیه تا سال گذشته ادامه داشت تا اینکه ایران و روسیه یک قرارداد جدید برای خرید سامانه موشکی اس 300 توسط ایران امضا کردند، که براساس آن ایران به 4 گردان از سامانه موشکی اس-300 که بروز رسانی شده‌بودند دست پیدا می‌کرد.

هشتم شهریور ماه سال 95 برای اولین بار، تصاویری از این سامانه پدافندی در حال استقرار در کنار تاسیسات هسته‌ای فردو از تلویزیون پخش شد. در تصاویر پخش شده لانچرهای سامانه موشکی S300-PMU2 و رادار  BIG BIRD یا همان پرنده بزرگ به نمایش در آمد که این موضوع نشان دهنده‌ان بود که اس-300 های تحویلی به ایران به‌عنوان یکی از مرگبارترین و پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی خانواده اس300 شناخته می‌شود.

پس از آن در 14 اسفند ماه سال 95 برای اولین بار سامانه اس-300 با موفقیت تست شد و توانست یک فرورند پهپاد و موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کند.

 

2- شهادت سردار ناظری

22 اردیبهشت ماه سال 95 سردار محمد ناظری فرمانده یگان تکاوری اباعبدالله(ع) نیروی دریایی سپاه در حین انجام مأموریت در منطقه دریایی نازعات به یاران شهیدش پیوست.

سردار ناطری از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس و از فرماندهان قدیمی و زبده نیروی دریایی سپاه بود که در یگان هوابرد و ناوگروهای اعزامی ندسا برای تأمین تردد کشتی‌ها و شناورها در خلیج عدن طی سال‌های اخیر، نیز خدمات ارزنده‌ای ایفا کرده بود و در تربیت و آموزش نیروهای تکاور نیروی دریایی سپاه نقش قابل توجهی داشت.

 

3-  انتصابات مهم نظامی در سال 95

8 تیرماه با حکم فرمانده معظم کل قوا سرلشکر محمدحسین باقری به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جایگزین سرلشکر فیروز آبادی شد.

ارتقای توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به‌موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات از جمله موارد مهمی است که رهبر انقلاب در پیام خود به سرلشکر باقری به آن اشاره کردند.

سرلشکر محمد باقری برادر شهید حسن باقری (غلامحسین افشردی) است که اولین مسئول اطلاعات و عملیات سپاه بوده است.

 فرمانده معظم کل قوا همچنین در احکام جداگانه‌ای امیر سید عبدالرحیم موسوی که پیش از این سمت جانشینی فرمانده کل ارتش را بر عهده داشت، به سمت جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر رشید جانشین سابق ستادکل نیروهای مسلح  را به سمت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) و سردار عبدالهی را به سمت معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند. سردار عبدالهی پیش از این معاون آماد و تحقیقات صنعتی ستادکل نیروهای مسلح بود.

29 آبان ماه نیز، فرمانده معظم کل قوا در احکام جداگانه‌ای امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش را به سمت جانشین فرمانده کل ارتش و امیر کیومرث حیدری جانشین فرمانده نزاجا را به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب کردند.

هفدهم آذر ماه هم، حضرت آیت‌الله  خامنه‌ای با صدور حکمی سردار غلامحسین غیب‌پرور فرمانده قرارگاه امام حسین(ع) سپاه را به سمت «رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج» منصوب کردند. سردار محمدرضا نقدی هم به معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه رفت.

در ادامه این تغییرات، سردار حسین نجات معاون فرهنگی سپاه به سمت جانشینی سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد.

همچنین سردار مهدی ربانی از معاونت عملیات سپاه به معاونت عملیات ستادکل نیروهای مسلح رفت و سردار زاهدی جایگزین وی در سپاه شد.

 

4- حضور بمب افکن های روسی در پایگاه نوژه

ماجرای بحث برانگیز حضور جنگنده بمب افکن های روسی در ایران از جایی آغاز شد که 26 مرداد ماه خبر استفاده هواپیماهای ارتش روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان منتشر و به خبر اول رسانه های جهان تبدیل شد.

فردای آن روز علاء‌الدین بروجری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این خبر، حضور جنگنده‌های روس‌ در ایران را فقط برای سوخت‌گیری و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری‌های چهارجانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق، توصیف کرد.

در ادامه این ماجرا، 30 مرداد ماه سردار دهقان در نشست خبری خود ضمن اعلام این نکته که ما هیچ پایگاهی را در اختیار روس‌ها قرار نداده‌ایم، گفت: اگر کسی از روی ناآگاهی چنین برداشتی کرده که ما پایگاه نظامی ایران را در اختیار روسیه قرار داد‌ایم و این اقدام‌مان خلاف قانون اساسی بوده، اشتباه برداشت کرده است چرا که ما هیچ پایگاهی در اختیار روسیه قرار نداده‌ایم و اقدامی هم که صورت گرفت، تصمیم نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وی گفته بود: تا هر زمان که نیاز باشد، روس‌ها از پایگاه همدان استفاده خواهند کرد.

 

 

این ماجرا ادامه داشت تاجایی که بهرام قاسمی سخنگوی وزرات امورخارجه کشورمان در یکم شهریور ماه موضوع استفاده روس‌ها از پایگاه شهید نوژه همدان را تمام شده تلقی کرد و روز بعد سفیر روسیه در تهران با تایید این موضوع عنوان کرد: نیروهای هوافضای روسیه ممکن است در صورت لزوم و بنابر تصمیم سران روسیه و ایران، عملیات خود از پایگاه هوایی همدان را از سر بگیرند.

 

5- رونمایی از سامانه باور 373 (اس 300 ایرانی)

موضوع خرید سامانه اس-300 از روسیه توسط ایران و ماجرای عدم تحویل این سامانه از سوی روس‌ها جمهوری اسلامی ایران را برآن داشت تا به موازات پیگیری برای تحویل گرفتن اس-300 کار ساخت یک سامانه پدافندی به نام باور373 (اس300 ایرانی) را نیز آغاز کند.


لانچرهای رونمایی شده در سال 89

برای اولین بار در جریان رژه روز ارتش در 29 فروردین ماه سال 89، لانچرهایی رونمایی شد که بسیار شبیه لانچرهای سامانه موشکی اس 300 بود و بسیاری از کارشناسان نظامی، آن لانچرها را همان لانچرهای سامانه باور 373 نامیدند.

چندی بعد در جریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع، شبکه خبر سیما فیلمی از بازدید پخش کرد که در آن موشک و رادار سامانه باور 373 به نمایش گذاشته شد.

سرانجام در روز 31 مرداد همزمان با سالروز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور رسماً از سامانه پافندی برد بلند باور 373 رونمایی شد.

"باور 373"؛ اولین محصول ورتیکال لانچ ( پرتاب عمودی موشک‌ها) ایرانی است که بدست متخصصان توامنمد داخلی طراحی و ساخته شده است. نکته قابل توجه درباره سامانه موشکی باور 373 این است که لانچرهایی که در سالیان گذشته از این سامانه رونمایی شده بود، با آنچه که در این روز به عنوان نسخه نهایی لانچرها رونمایی شد، بسیار متفاوت بود.

برای این سامانه موشکی، 3 نوع موشک مختلف برای شکار اهداف در بردها و ارتفاع‌های مختلف تولید شده است (مشابه S400 با بردی کمتر از آن)؛ غیر از این بخش‌ها، باور 373 از یک پست ارتباطی و یک پست فرماندهی جداگانه نیز بهره می‌برد.

در همین زمینه امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع 11 اسفندماه در گفت‌وگو با تسنیم درباره تست سامانه باور 373 گفت: کار روی سامانه موشکی باور 373 مرتباً در حال انجام است و تست‌هایی هم روی آن انجام شده و این آزمایشات تا زمان تحویل این سامانه به یگان‌های بهره‌بردار، با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت.

 

6- رونمایی از "ذوالفقار 700 کیلومتری"

موشک بالستیک ذوالفقار، 31 شهریور ماه در جریان رژه نیروهای مسلح در بندرعباس برای اولین بار عبور از مقابل جایگاه رسماً رونمایی شد و چند روز بعد در چهارم مهرماه خط تولید انبوه این موشک توسط وزیردفاع رونمایی شد.

ذوالفقار نمونه ارتقایافته موشک‌های کلاس فاتح 110 است و پس از تولید موشک‌های سجیل و فاتح 313  برای سومین بار، ایران در تولید موشک‌هایش از "سوخت جامد مرکب" استفاده کرده است.

"موشک بالستیک ذوالفقار" پس از 4 سری از موشک‌های فاتح 110 (مدل‌های A, B, C, D) با برد حداکثر 300 کیلومتر، موشک فاتح 313 با برد 500 کیلومتر، موشک ضدکشتی خلیج فارس با برد 300 کیلومتر و موشک‌های ضدکشتی هرمز 1 و 2 با بردهای 300 کیلومتری، نهمین عضو خانواده موشک‌های بالستیک کلاس فاتح است.

این موشک، موشکی زمین به زمین، مایل‌پرتاب و تک‌مرحله‌ای است که می‌تواند اهداف را در فاصله 700 کیلومتری مورد اصابت قرار داده و منهدم کند. ذوالفقار همچنین از سکوی پرتاب متحرک و خودکششی بهره جسته و موشکی رادارگریز، نقطه‌زن و سبک است.

موشک ذوالفقار، سر جنگی بارانی دارد و می‌تواند اهداف و مواضع پخش شده روی زمین، باندهای فرودگاهی و . . . را با دقت بالا هدف قرار دهد.

 


7-  MQ-1C آمریکایی در اختیار سپاه

دهم مهرماه سال95،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نمایشگاه دیدنی از پهپادهای پیشرفته را با حضور دریابان علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی و سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی کرد.

در این نمایشگاه برای اولین بار نیروی هوافضای سپاه پاسداران اولین تصویر از پهپاد پیشرفته و غنیمتی MQ-1C متعلق به آمریکا را  که هم‌اکنون ارتش آمریکا و سازمان جاسوسی این کشور در حال استفاده از این پهپاد هستند را منتشر کرد.

در این نمایشگاه همچنین، نمونه ایرانی و نمونه آمریکایی از پهپاد آرکیو 170 را نیز به نمایش گذاشته بود؛ آر کیو 170 آمریکایی در آذر ماه سال 90 موفق شده بودند که این پهپاد را سالم به زمین بنشانند.

این پهپاد هم اکنون در ایران، با رمزگشایی از تمام اطلاعتش، مهندسی معکوس شده و سپاه توانسته تاکنون 2 مدل از این پهپاد را به نام‌های "سیمرغ و صاعقه" رسما تولید و رونمایی کند.

سپاه پاسداران، در این روز همچنین از یک فروند پهپاد پیشرفته آمریکایی به نام شادو 200 (SHADOW 200) که  یک پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکایی است و هم‌اکنون در بسیاری از یگان‌های رزمی و غیررزمی ارتش آمریکا مورد استفاده است، نیز رونمایی کرد.


هرمس؛ سرباز اسرائیل در اختیار سپاه

از دیگر دستاوردهایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمد، پهپاد هرمس 450 متعلق به ارتش اسرائیل بود. این پهپاد در دوم شهریور ماه سال 93 توسط نیروی هوافضای سپاه در حوالی منطقه نطنز در "استان اصفهان" سرنگون شد و حالا سپاه توانسته یک نمونه ایرانی و با فناوری متفاوت از آن را طراحی و تولید کند.

همچنین درنمایشگاه سپاه، پهپاد اسکن ایگل آمریکایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهاردهم آذر ماه سال 91 به اسارت سپاه درآمده بود، به نمایش گذاشته شد.

این پهپاد که با هدف شناسایی و جمع آوری اطلاعات در حال گشت زنی در منطقه عمومی خلیج فارس بود، به محض ورود به حریم فضای جمهوری اسلامی ایران در تور یگان های پدافندی و سامانه های کنترلی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفتار و در اختیار گرفته شد.

در این نمایشگاه همچنین از یک فروند پهپاد آر کیو 11 (AeroVironment RQ-11 Raven) غنیمتی نیز رونمایی شد. این پهپاد هم همچون دیگر پهپادها، آمریکایی است و در دام نیروی هوافضای سپاه درآمده است.

این پهپاد، دست پرتاب بوده و نخستین به کارگیرنده آن، ارتش آمریکا است.

 

8- یک آزمایش موشکی جنجالی

بهمن ماه سال 95 شورای امنیت سازمان ملل به درخواست نماینده آمریکا نشست فوق‌العاده‌ای تشکیل می‌دهد. علت تشکیل این نشست ادعای آمریکا مبنی بر آزمایش یک موشک میان‌برد اعلام شد ولی ایران اعلام کرد که آزمایش های موشکی طبق برنامه قبلی بوده و هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 ندارد.

اما نهایتاً، 13 بهمن  ماه سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن تایید آزمایش موشکی ایران، در این باره گفت: آنچه که مطرح شده است در مورد تست‌های موشکی باید بگویم که هیچ مغایرتی نه با برجام دارد و نه با قطعنامه 2231.

وی افزود: موضوعی که مطرح شده، در برنامه‌های جاری ما بوده است و ما همواره اعلام کرده‌ایم که برنامه‌های خودمان را در حوزه تولیدات اقلام دفاعی برای دفاع از منافع ملی همواره همان‌گونه که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، ادامه می‌دهیم و هیچ‌ چیز نمی‌تواند برنامه و اهداف ما را تحت تأثیر قرار دهد.

سردار دهقان  اضافه کرد: همواره گفته‌ایم ما هیچ‌گاه از توسعه و تقویت بنیه دفاعی خود جز دفاع از اهداف و منافع‌مان، هیچ هدف و نظر دیگری نداریم و در این مسیر نیز نه تنها به اجازه کسی نیاز نداریم، بلکه اجازه دخالت به هیچ‌کس را هم نخواهیم داد. ملت ما همه مسیر را آزموده و دنیا نیز آزموده است که نمی‌تواند این حرف‌ها و اقدامات تأثیری در اراده این ملت بگذارد.


موشک بالستیک عماد

وزیر دفاع  یک روز بعد در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آزمایش موشکی اخیر کشورمان، گفت: این آزمایش موشکی موفقیت‌آمیز بوده است و تست‌های موشکی ایران هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه  2231 نداشته و ندارد.

لازم به ذکر است،‌ این آزمایش، جنجالی ترین آزمایش موشکی ایران بعد از تست موشک عماد بود.

 

9- رونمایی از تانک پیشرفته "کرار"

22 اسفند ماه با حضور وزیر دفاع از پیشرفته ترین تانک ایرانی با نام "کرار" رونمایی شد.

تانک پیشرفته کرار با اتکا به تجربیات ارزشمند دفاع مقدس و در مدت سه سال توسط متخصصان زبده و اقتدار‌آفرین سازمان صنایع دفاع  در دفتر طراحی صنایع زرهی بنی‌هاشم دورود طراحی و ساخته‌ شده، و این تانک در سه حوزه اصلی قدرت و دقت آتش، تحرک؛ حفاظت و ماندگاری در صحنه نبرد؛ قابل رقابت با پیشرفته‌ترین تانک‌های دنیا می‌باشد.

مجهز بودن به سامانه کنترل آتش الکترواپتیکی، سامانه فاصله‌یاب لیرزی، رایانه بالستیک و قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در شب و روز و  قابلیت شلیک موشک و هدایت لیزری بسیار دقیق آن و امکان شلیک توسط توپچی و فرمانده از دو سایت موازی از جمله ویژگی‌های تانک کرار است.

 این تانک دارای سامانه اتوماسیون تیربار برای شلیک از داخل دهلیز جنگی در شرایط مختلف می‌باشد و در حوزه تحرک، تانک کرار دارای توانمندی عبور از مناطق ذوعارضه، گودال، رودخانه و حرکت زیر آب را داشته  و مجهز به سامانه ناوبری و نمایش آن برای راننده تانک می‌باشد.تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

،ابوالفضل بیهقی در قسمت‌های مختلف تاریخ خود اشاراتی به دادن هدیه در نوروز مهرگان کرده است که نشان‌دهنده تداوم رسومات نوروزی در دوره غزنویان است. با روی کار آمدن حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع، برخی از آداب اسلامی با آیین‌های نوروزی درآمیخت و تلاش عالمان شیعه در جمع‌آوری احادیث و روایات معصومین در رابطه با نوروز، بر رونق بیشتر این جشن افزود.
 
بر اساس کتب آئین و رسوم عید نوروز در لحظه تحویل سال نو اهل‌ خانواده‌ عزیزترین‌ نعمت‌های خدا همراه با هدایای نوروزی خود را داخل سفره هفت‌سین می‌گذاشتند و پس از تحویل سال نو عیدی بچه‌ها و بزرگترها از همین‌ سفره‌ هفت‌‌سین‌ داده‌ میشد.
 
عیدی دادن یکی از رسومی است که از گذشته در فرهنگ ایرانیان بوده است، بزرگترها به کوچکترها عیدی می‌دادند و کوچکترها برای دست بوسی نزد بزرگترها می‌رفتند؛ مهم دریافت هدیه‌ای از بزرگترها بود اما امروز این رسم تغییر یافته و هدایای نقدی جایگزین رسوم قدیمی شده است.
 
در میان ایرانیان عیدی دادن فقط به افراد خانواده و فامیل خلاصه نمی‌شود. عیدی دادن به سرایدار، رفتگر محل، نامه‌رسان و ... (طبقه کم درآمد و زحمتکش جامعه) دارای تبرک و شگون است.
 
در کشور ما مردم به مناسبت‌هایی چون عید، موفقیت، مسافرت، تولد و ازدواج به یکدیگر هدیه می‌دهند. اما هدایایی که به‌عنوان عیدی بین مردم رد و بدل می‌شود از اهمیت بیشتری برخوردار است. عیدی دادن، بسته به نوع جوامع (سنتی و مدرن) متفاوت است. به عنوان مثال، در جوامع سنتی رسم بر این است که خانواده‌ داماد برای عروس هدیه و پیشکش‌ عید را به‌ صورت جنسی (گوسفند، کله قند، پارچه، آجیل و ...) می‌فرستند. اما در جوامع مدرن بیشتر خانواده‌ها تمایل دارند به‌ عنوان عیدی "پول" هدیه دهند. امروزه عیدی‌ها بیشتر به صورت نقدی و اسکناس است به طوری که در روز‌های پایانی سال مراجعان بانک‌ها بیشتر خواهان اسکناس‌‌های نو هستند.
 
نکته مهم و قابل تامل این است که هم اکنون بیش از نیم قرن است که پول و وجوه نقدی جایگزین عیدی‌‌های شب عید شده است. رسمی که به گفته کارشناسان هم خوب است و هم بد و به نوعی  به اقتصادی، برای خانواده‌ها مبدل شده است.
 
لازمه تغییر این سنت، شناخت والدین از نیاز‌های فرزندان در خرید و اهدای هدایای نوروزی مناسب و تشویق جامعه در تغییر الگوی عیدی دادن و عیدی گرفتن است. کشیدن یک نقاشی توسط نقاش، ساخت یک وسیله چوبی توسط نجار، خرید یک حلقه فیلم سینمایی و ... متناسب با روحیات و نیاز‌های گیرنده عیدی می‌تواند تاثیر بسیار ماندگاری در هر دو طرف گیرنده و اهدا کننده داشته باشد.
 
گذشت زمان در شیوه عیدی دادن تاثیر گذاشته است. آنچه در سال‌های گذشته به عنوان عیدی به هم می‌دادند، در حال حاضر مقبولیت چندانی ندارد. جوانان بیشتر تمایل دارند عیدی خود را به‌صورت نقدی دریافت کنند. مقدار و ارزش عیدی مورد سنجش عیدی گیرندگان واقع می‌شود. برخی از خانواده‌ها بنا به دلایل مختلفی چون مشکلات اقتصادی، کدورت‌‌های خانوادگی، تجددگرایی و …. از فرهنگ و سنن دیرینه فاصله گرفته، از عید دیدنی و عیدی دادن شانه خالی می‌کنند.


تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

سید جلال ملکی در گفت‌وگوبا ایسنا، درباره دستورالعمل‌های ایمنی در راه و خودرو، اظهارکرد:‌ رانندگان باید توجه داشته باشند که هنگام رانندگی اگر احساس خستگی و خواب آلودگی کردند، حتما استراحت کرده یا اگر راننده دیگری در کنار آنان حضور دارد هدایت خودرو را به او سپرده و خود استراحت کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه همواره باید در خودرو، جعبه کمک های اولیه وجود داشته باشد، گفت: توصیه می‌شود که شهروندان هنگام رانندگی در شب، مایعاتی مانند قهوه و چای بنوشند.
 
 ملکی با بیان اینکه نباید در کنار آزادراه ها و بزرگراه ها توقف کرد، افزود: برای توقف باید از محل‌هایی که به همین منظور آماده شده مانند پارکینگ ها یا درصورت ضرورت، از شانه خاکی جاده استفاده و از مسافرت تفریحی و خانوادگی با وانت، نیسان، کامیون و سایر خودروهای غیر سواری خودداری شود.
 
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران باید بیان اینکه پرتاب ته سیگار به بیرون خطرناک بوده و می تواند حادثه ساز شود، گفت: در طول سفر نبایداز پاک کردن شیشه ها و چراغ های خودرو غافل شد، چرا که یکی از دلایل بروز تصادفات به ویژه در شب، کثیف بودن شیشه‌ها و محدودیت در دید راننده است.
 
وی با بیان اینکه باید از نشستن در لبه دره‌ها، پرتگاه‌ها، حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌ها خودداری کرد، گفت: همچنین باید توجه داشت که نشستن در زمین‌های زراعی و زمین‌هایی که پوشش گیاهی انبوهی داشته و کف زمین به خوبی قابل رویت نیست خطرناک بوده و باید از آن پرهیز کرد چرا که در چنین زمین‌هایی امکان وجود چاه و گودال و همچنین حیوانات وحشی وجود دارد.
 
ملکی اضافه کرد:‌ باید از روشن کردن آتش در علفزارها و بوته‌زارهای خشک و همچنین در نزدیکی درختان خودداری کرد و برای این‌کار از اجاق هایی که به همین منظور تعبیه شده استفاده شود و در پایان، آتش منقل یا اجاق را با آب کاملاً خاموش کرد.
 
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با تاکید بر اینکه باید از انداختن بطری نوشابه و شیشه‌های قطور در طبیعت خودداری کرد، گفت: این مواد علاوه بر آلودگی محیط، می تواند زیر تابش نور خورشید مانند یک عدسی عمل کرده و با متمرکز کردن نور خورشید باعث آتش سوزی شود.
 
وی با اشاره به افرادی که قصد اقامت در چادر را دارند، گفت: در این صورت توصیه می‌شود که در اطراف چادر کمی نمک ریخته شود، چرا که اینکار از نزدیک شدن حیوانات موذی به چادر جلوگیری می‌کند. همچنین قبل از اقامت باید محیط اطراف را از نظر وجود چاه، گودال و خطرات بالقوه بررسی کرد.


تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

گرمایش زمین و کوچک شدن موجودات

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد گرم‌ شدن کره زمین می‌تواند در طولانی مدت به کوتاه شدن قد انسانها منجر شود.

به نقل از زی‌نیوز، نتایج  بررسی‌های جدید حاکی از آن است که پستانداران در گذشته با کوچک شدن به این گرمای شدید پاسخ داده‌اند.

محققان اظهار کردند: در حالی‌که کوتاهی قد پستانداران، پیش از این به رویدادهای بزرگ گرمایش زمین مرتبط شده است، اما نتایج مطالعات جدید نشان داده است، این روند با رویدادهای کوچکتر هم اتفاق می‌افتد.

این مطالعه همچنین منجر به درک تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر روی انسان شده است.

ابیگیل آمبروسیا، نویسنده ارشد این مطالعه در دانشگاه نیوهمپ‌شایر اظهار کرد: همانطور که می‌دانیم گرمای بیش از حد که به عنوان Paleocene-Eocene یا PETM شناخته می‌شود، افزایش درجه حرارت بین 9 تا 14 درجه فارنهایت است و بعضی از پستانداران تا 30 درصد کوچک شده‌اند. بنابراین تکرار این الگو در کوچک شدن بیشتر آنها تاثیر دارد.

محققان امیدوارند این بررسی به اثرات احتمالی گرم شدن زمین کمک کند.

در این مطالعه، محققان دندان و قطعات فک فسیل‌هایی را در آمریکا  مورد بررسی قرار دادند.

بررسی‌ها نشان داد تغییر بدن یک واکنش برای کاهش حرارت بدن است. اندازه بدن کوچکتر به خنک شدن سریع کمک می‌کند. 

نتایج تحقیقات قبلی حاکی از آن بود که گرم شدن و افزایش سطح دی‌اکسیدکربن در جو در اندازه بدن پستانداران نیز تاثیر دارد.

این بررسی در مجله Science Advances منتشر شده است.تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

سال ۹۶ در حالی آغاز خواهد شد که در حوزه فناوری اطلاعات شاهد اتفاقات مهمی خواهد بود. هرچند قرار بود بخش زیادی از انتخابات سال ۱۳۹۶ الکترونیکی باشد؛ اما بر اساس تصمیم وزارت کشور این کار منتفی شد تا مهم‌ترین اتفاق فناوری اطلاعات و ارتباطات  در سال ۹۶ لغو شود. اما با این حال ۱۰ اتفاق بزرگ در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رخ خواهد داد که در ادامه با هم مرور می‌کنیم.

۱- ارائه‌ی سیم‌کارت اپراتور‌های مجازی

یکی از اتفاقاتی که در سال ۹۶ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رخ خواهد داد، ارائه‌‌ی سیم‌کارت اپراتورهای مجاز خواهد بود. تاکنون عرضه‌ی سیم‌کارت اپراتور مجازی با نام‌های سامانتل، شاتل موبایل و آپتل قطعی شده است. سامانتل با پیش‌شماره‌ی ۰۹۹۹ کد ۹، شاتل موبایل با پیش‌شماره‌ی ۰۹۹۸ کد ۱ و آپتل با شماره‌ی ۰۹۹۹ کد ۱ ارائه خواهد شد.

۲-عرضه‌ی اینترنت TD-LTE توسط شرکت‌های FCP

شرکت‌های ارتباطات ثابت دارنده‌ی مجوز FCP در حال تدارک عرضه‌ی TD-LTE هستند. خدمات اینترنت ثابت نسل چهارم TD-LTE سال ۹۵ توسط ایرانسل و پس از آن توسط مبین نت ارائه شده بود. خدمات TD-LTE شرکت‌های FCP احتمالا در نیمه دوم سال ۹۶ ارائه می‌شود.

۳- افتتاح فاز سوم و نهایی شبکه ملی اطلاعات

فاز سوم و نهایی شبکه ملی اطلاعات قرار بود در اردیبهشت امسال راه‌اندازی شود؛ اما با توجه به برگزاری انتخابات در اردیبهشت‌ماه، افتتاح فاز سوم و نهایی شبکه ملی اطلاعات بعد از ماه مبارک رمضان و در تیرماه ۱۳۹۶ افتتاح خواهد شد. در این مرحله شاهد افزایش خدمات دولتی به مردم، افزایش مراکز تبادل ترافیک داده، کاهش قیمت، افزایش سرویس‌های ایرانی و افزایش کیفیت سرویس‌ها خواهیم بود.

۴- اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل

طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که قرار بود سال ۹۴ یا ۹۵ اجرا شود، احتمالا در تیرماه ۱۳۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید. بر اساس آخرین اطلاعاتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه داده است، سامانه‌ی تشکیل‌شده برای این طرح ایراداتی داشته که در مرحله‌ی تست نمایان شده است. بدین ترتیب قرار است در صورت رفع شدن ایرادات و کامل بودن سامانه‌ی مذکور، طرح رجیستری گوشی موبایل تیرماه سال ۹۶ اجرا می‌شود.

۵- تجاری‌سازی VoLTE و VoWiFi

فناوری‌های VoLTE و VoWifi سال ۹۵ توسط ایرانسل و همراه اول آزمایش شدند تا برای عرضه به مشتریان و طی کردن مراحل رگولاتوری آماده شوند. خدمات تماس در بستر فناوری LTE و خدمات تماس در بستر وای‌فای برای بهره‌برداری تجاری یا همان عرضه به مشتریان راه زیادی باقی‌ ندارند و در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات و اراده‌ی اپراتورهای تلفن همراه، احتمالا در تابستان ۹۶ برای استفاده مشترکان ایرانسل و همراه اول ارائه خواهند شد.

۶- حضور نوکیا در بخش اینترنت و موبایل

نوکیا در سال ۹۶ حضور رسمی در ایران خواهد داشت. این حضور در دور حوزه صورت می‌گیرد. نوکیا که سال ۹۵ با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های اینترنتی ایران از جمله شاتل، آسیاتک، های وب و پارس آنلاین قرارداد همکاری در بخش TD-LTE را به امضاء رساند، برای اجرای این طرح و حضور در دیگر طرح‌های اینترنتی و ارتباطی کشور، به ایران خواهد آمد. اواخر سال ۹۵ شرکت HMD Global (صاحب امتیاز گوشی‌های برند نوکیا به مدت ۱۰ سال) از گوشی‌های نوکیا ۶، نوکیا ۵، نوکیا ۳ و ۳۳۱۰ رونمایی کرد و بر اساس اظهار نظر مدیران این شرکت، قرار است گوشی‌های موبایل نوکیا تابستان سال ۹۶ به بازار ایران بیاید.

۷- انتخاب و فعالیت دو اپراتور پست خصوصی

قرار است برای اولین بار در تاریخ پست ایران، دو اپراتور بخش خصوصی برای رقابت با شرکت ملی پست ایران انتخاب شوند و در سال ۹۶ فعالیت خود را شروع کنند. این فعالیت می‌تواند در سال‌های آینده سبب رشد و تحول در بخش پست کشور شود.

۸- برگزاری دومین دوره کنفرانس ایران کانکت

اولین دوره‌ی ایران کانکت، سال ۹۵ در تهران برگزار شد تا در حاشیه این کنفرانس بین‌المللی، علاوه بر ارتباطات شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های اروپایی و آسیایی، شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکت‌های DE.CIX آلمان و اسپارکل ایتالیا قرارداد بین‌المللی امضاء کند. برگزاری دومین دوره از کنفرانس ایران کانکت که بخشی از مجموعه کنفرانس‌های ظرفیت است، می‌تواند راهکاری مناسب برای حضور شرکت‌های ارتباطی در ایران و حضور شرکت‌های ارتباطی ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

۹- راه‌اندازی تماس تصویری در بستر 3G و 4G

خرداد ۹۲ تماس تصویری رایتل به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی و قوانین مشخص در این زمینه متوقف شد. از آن سال قرار شد شورای عالی فضای مجازی پیوست فرهنگی اپراتورهای موبایل را ارائه و تصویب کند تا تماس تصویری توسط رایتل (که در آن زمان تنها اپراتور 3G کشور) بود، به مشترکان ارائه شود. بر اساس اعلام معاون مرکز ملی فضای مجازی هم‌اکنون پیوست فرهنگی در مرکز ملی فضای مجازی آماده شده است و پس از تصویب در شورا به اپراتورها ابلاغ می‌شود. به نظر می‌رسد در سال ۹۶ و پس از ۴ سال قطع بودن خدمات تماس تصویری موبایل به ایران برمی‌گردد.

۱۰- افزایش پهنای باند کشور

بر اساس برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کشور باید پهنای باند ایران به ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه برسد. پهنای باند کشور در سال ۹۵ به ۱۰ ترابیت بر ثانیه رسید. قرار است در سال ۹۶ نیز پهنای باند کشور افزایش یابد و به بیش از ۲۰ ترابیت بر ثانیه برسد. تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

وقتی در یک کنفرانس، جشنواره یا نشست شرکت دارید،‌ چه می‌کنید؟ آیا مستقیما به میان افراد می‌روید و شروع به تعامل می‌کنید؟ آیا به‌آرامی پیش می‌روید؟ یا این‌که به گوشه‌ای می‌برید و از استرس عرق می‌کنید؟

برای بسیاری از مردم، برقراری ارتباط با دیگران یک کار ترسناک و پراسترس است. دلیلش شاید این باشد که آن‌ها درون‌نگر، درون‌گرا یا خجالتی هستند؛ یا در گذشته تجربیات بدی داشته‌اند؛ یا اینکه شاید به‌تازگی وارد حوزه‌ی تعامل با دیگران شده‌اند. دلیل ترس از برقراری ارتباط با افراد هر چه باشد، غلبه بر آن کار راحتی نیست.

خبر خوب این است که هیچ‌کس با استعداد ذاتی برای برقراری ارتباط با دیگران به دنیا نمی‌آید؛ حتی آن‌هایی که از انجام آن لذت می‌برند. آشنایی با مردم یک قابلیت درونی نیست، بلکه یک مهارت است که هر کس با تمرین می‌تواند در خود ایجاد کند. شما برای موفقیت در این کار لازم نیست یک شخص برون‌گرا و سازمان‌دهنده باشید، تنها کافی است از استراتژی‌های مناسب استفاده کنید.

برقراری ارتباط یک مهارت حیاتی است. اگر شما بر اضطراب و ترس خود غلبه کنید، می‌توانید از این مهارت برای موفقیت در شغل خود استفاده کنید. پس خود را برای دل کندن از راحتی و ورود به دنیای بزرگ‌تر آماده کنید.

چطور خود را برای غلبه بر ترس آماده کنید؟

نقطه‌ی شروع خوب این است که برای برقراری ارتباط با دیگران استراتژی مشخصی داشته باشید و از نکاتی که در این مقاله زومیت به آن اشاره شده است، بهره  ببرید. به این ترتیب می‌توانید یک ساختار اطمینان‌بخش و قابل مدیریت برای خود ایجاد کنید تا در نهایت بتوانید از منافع برقراری ارتباط بهره ببرید.

علاوه بر قدم‌های اولیه، شما باید اقدامات بیشتری انجام بدهید تا آشنایی با دیگران را از یک تجربه‌ی ناخوشایند به یک ابزار مفید برای کمک به کسب و کار خود تبدیل کنید.

کاهش استرس

۱. سخت‌گیر و مشکل‌پسند باشید

لازم نیست در همه‌ی رویداد‌ها و مراسم حضور داشته باشید یا در همه‌ی رویدادهایی که در آن‌ها شرکت می‌کنید، سخنرانی کنید. برعکس، بر آشنایی با افراد مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب تمرکز کنید و درباره‌ی مواردی صحبت کنید که از اولویت‌های حوزه‌ی کاری شما محسوب می‌شوند. برای مثال، آیا یک کنفرانس که بر ابعاد مشخصی از ارتباطات الکترونیکی تمرکز دارد، بسیار بهتر از یک گردهمایی عمومی با عنوان «برقراری ارتباط بهتر با همکاران» نیست؟

۲. تکالیف خود را انجام دهید

سعی کنید لیستی از افرادی که در رویداد خاصی شرکت می‌کنند، تهیه کنید. در این صورت می‌توانید بر افرادی تمرکز کنید که مایلید با آن‌ها صحبت کنید. در مورد علایق و کارهای آن‌ها تحقیق کنید. شاید حتی بتوانید با آن‌ها ارتباط برقرار کنید و یک ملاقات یا صحبت مختصر در جریان رویداد ترتیب بدهید. داشتن ارتباطات و آشنایی‌های کم نیز می‌تواند در آینده به شما در برقراری ارتباط بیشتر با آن‌ها کمک کند. یک نکته‌ی جالب که باید به آن توجه کنید این است که بررسی سابقه‌ی فعالیت افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به شما در پیدا کردن موضوعات مورد علاقه‌‌ی آن‌ها و در شکستن یخ رابطه با افراد مهم کمک کند.

۳. برای خود هدف تعیین کنید

برای خود یک یا دو هدف واقع‌گرایانه تعیین کنید تا بتوانید در یک مسیر مشخص حرکت کنید و در مورد کاری که باید انجام دهید، درک روشن و کافی داشته باشید. شاید هدف شما این باشد که با یک شخص خاص حرف بزنید یا چند ملاقات با افراد مختلف داشته باشید تا بعدا در ماه‌ها‌ی آتی بتوانید از فواید آن‌ها استفاده کنید یا این‌که در مورد محصول خاصی اطلاعات جمع‌آوری کنید.

در ابتدای کار زیاده‌روی نکنید. به یاد داشته باشید که مجبور نیستید با همه‌ی افراد حاضر در اتاق دست بدهید و حتی لازم نیست تا آخر رویداد حضور داشته باشید. وقتی که حتی بعد از نیم ساعت به اهداف خود رسیدید، می‌توانید مراسم را ترک کنید و بقیه‌ی روز به خاطر موفقیت‌های خود در برقراری ارتباط با دیگران به خود ببالید.

مصاحبه کاری

۴. ارتباط کلامی را از پیش در ذهن آماده کنید

بسیاری از مردم در مورد چیزی که قرار است در یک مراسم خاص و در صحبت با دیگران بگویند، دچار استرس می‌شوند. با این‌که شما نمی‌توانید تمام مکالمه‌ی خود با یک شخص خاص را از پیش، روی کاغذ بیاورید؛ می‌توانید چند سؤال را از پیش آماده کنید. سعی کنید الگوی معرفی خود و احوال‌پرسی را به خاطر بسپارید تا کارتان به جایی نرسد که در مراسم کنار یک شخص بایستید و نتوانید سر صحبت را با او باز کنید.

همیشه یک جمله‌ی آغازین خودمانی در ذهن داشته باشید؛ مثلا: «خب، چه چیزی شما را به اینجا کشانده است؟» یا «سخنرانی جالبی بود، نظر شما چیست؟» یک معرفی دو سه جمله‌ای را در ذهن آماده کنید (نام، شغل، سازمان و دلیلی که در رویداد شرکت کرده‌اید)، در این صورت در ابتدای دیدار با افراد کمتر دچار ترس و استرس می‌شوید.

از این‌که باهوش به نظر برسید یا از اینکه در مورد خودتان و کارهایتان با تن صدای بالا تعریف کنید، نترسید. نکته‌ی مهم این است که مکالمه‌ی خود را با یک سلام محترمانه‌ی ساده آغاز کنید، نه این‌که رزومه‌ی کامل خود را به شخصی که تازه با او آشنا شده‌اید، بگویید.

چند سؤال از پیش‌ آماده‌شده‌ با پایان باز برای خود آماده کنید تا بعد از اتمام معرفی‌های اولیه از طرف مقابل بپرسید، در این صورت او شروع به صحبت خواهد کرد و شما فرصت دارید تا ریلکس شوید. توانایی گوش کردن به دیگران یک توانایی مهم است که پایه‌ی تمام مهارت‌های برقراری ارتباط محسوب می‌شود.

در یک مکالمه، زمانی می‌رسد که نقش طرفین عوض می‌شود و نوبت شما خواهد بود تا به سؤالات پاسخ دهید و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید؛ اطلاعاتی همچون چیزی که به دنبال آن هستید  یا این‌که در چه زمینه‌ای به کمک احتیاج دارید. به پاسخ‌های سؤالات احتمالی فکر کنید. تمرین مکالمه‌های کوتاه و آماده کردن پاسخ به پرسش‌های محتمل به شما کمک می‌کند مکالمه‌های خود را با اطمینان و آرامش به‌پیش ببرید.

۵. زود برسید

رسیدن به رویدادی که در آن افراد گرد هم آمده‌اند و شروع به صحبت با یکدیگر کرده‌اند و ملحق شدن به آنان، حتی برای افراد زبده هم گاهی غیرممکن می‌شود.

اگر شما اولین فردی باشید که در مراسم حاضر شده‌اید، می‌توانید از سکوت و آرامش ابتدایی لذت ببرید و قبل از این‌که ازدحام شود، خود را با اتمسفر محیط هماهنگ کنید. در اطراف چرخی بزنید و مکان مناسبی برای گفتگو پیدا کنید. شروع مکالمات را با خود مرور کنید و با سازمان‌دهندگان مراسم و افرادی که مثل شما زود آمده‌اند، در یک محیط خلوت و آرام صحبت کنید.

۶. با خود همراه ببرید

در کنفرانس با خود همراه ببرید؛ یک همکار یا دوست، تا یخ رابطه‌ها را سریع‌تر بشکنید. او می‌تواند شما را به دوستانش و دیگر آشنایان معرفی کند و زمانی که اعتمادبه‌نفس شما متزلزل شود، می‌تواند به شما کمک کند. علاوه بر آن، دو نفر با هم می‌توانند برای خود گروه گفتگو تشکیل دهند و افراد دیگر را جذب کنند.

هشداراگر در یک مراسم با خود همراه می‌برید، در تمام مدت با یکدیگر گفتگو نکنید، در غیر این صورت از هدف خود یعنی برقراری ارتباط با دیگران دور خواهید شد. سعی کنید گاهی به‌صورت انفرادی با دیگران شروع به صحبت کنید و بعد از این‌که گفتگو با دیگران به‌صورت طبیعی به پایان برسد، دوباره به همراهتان ملحق شوید.

مدیریت بحران / مقاله کسب و کار

۷. سیگنال مثبت بفرستید

ترس از ارتباط با دیگران همیشه در زبان بدن شما نمایان می‌شود، پس سعی کنید در آرامش باشید و سیگنال‌های مثبت به دیگران بفرستید. شاید از درون دچار ترس شوید؛ اما اگر به خود مسلط باشید و در مراسم حضور ذهنی داشته باشید و با زبان بدنتان اعتمادبه‌نفس خود را بروز دهید؛ یک شخص گشاده‌رو و آماده‌ی گفتگو به نظر خواهید رسید. در این صورت دیگران را تشویق می‌کنید به شما نزدیک شوند و سر صحبت را با شما باز کنند. به این ترتیب از ترس ناشی از نزدیک شدن به دیگران خلاص می‌شوید.

در کل سعی کنید آرام، گرم و هوشیار به نظر برسید و لبخند زدن را فراموش نکنید. وضعیت بدن خود را در حالت باز قرار دهید و خودتان را نگیرید، مثلا دست‌هایتان را به یکدیگر قفل نکنید. ارتباط چشمی برقرار کنید و اگر قصد دارید به گروهی ملحق شوید در نزدیکی آن‌ها بایستید. برای این‌که دست‌هایتان را مشغول نگه‌دارید، بهتر است که یک قهوه یا بروشور در دست داشته باشید. از گوشی خود استفاده نکنید تا حواستان پرت نشود. به‌صورت متقابل، آن‌هایی را که زبان بدنشان مناسب است و گرم و آماده‌ی گفتگو به نظر می‌رسند، زیر نظر داشته باشید.

۸. واقع‌گرا باشید

فشار ناشی از حضور و برقراری ارتباط در مراسم‌ها و رویداد‌ها می‌تواند باعث خستگی عصبی شما شود. به یاد داشته باشید که برقراری ارتباط یک خیابان دوطرفه است. مسئولیت ایجاد یک گفتگوی بی‌نقص و سودمند تنها به عهده‌ی شما نیست بلکه طرف مقابل شما نیز مسئول ادامه‌ دادن مکالمه است. اگر بیش از حد در برقراری ارتباط تلاش کنید و یا رفتار نامعتبر داشته باشید ممکن است خودتان را در موقعیت ناشایستی قرار دهید. سپس ممکن است از خودتان برنجید و تنفر شما از برقراری ارتباط با افراد تازه بیشتر شود.

در ضمن، بعضی مواقع خوب است که در مورد احساس ترس خود از برقراری ارتباط، صحبت کنید؛ به این ترتیب طرف مقابل شما تشویق می‌شود با شما همدردی کند و به شما در این کار کمک کند. ممکن است طرف مقابل شما نیز چنین احساسی داشته باشد و این خود باعث نزدیکی بیشتر شما می‌شود.

همیشه به یاد داشته باشید که لازم نیست همه‌ی کارها به‌خوبی پیش بروند. بعضی از رویدادها نسبت به بقیه بهتر و سودمندتر خواهند بود. اگر این حقیقت را بپذیرید، خودتان را آماده می‌کنید که به رویدادهایی نه‌چندان جالب نگاه منتقدانه داشته باشید و از آن‌ها برای رشد و پیشرفت مهارت‌های خود استفاده کنید.

نکتهروان‌شناسان می‌گویند مؤثرترین روش برای تأثیرگذاری خوب بر افراد این است که موضوع مشترکی با آن‌ها برای گفتگو بیابید. علایق مشترک زمینه‌ای عالی برای توسعه‌ی ارتباط سودمند با دیگران به شمار می‌رود.

کسب و کار

۹. اوقات استراحت برای خود ترتیب دهید

رویداد‌ی این‌چنینی از لحاظ فیزیکی، روانی و احساسی تجربه‌‌ای فرساینده است، وقتی احساس کردید سطح انرژ‌ی‌تان پایین رفته است، به خود استراحت دهید.

به یک مکان مناسب بروید؛ مکانی آرام‌کننده و سپس آبی به سر و صورت خود بزنید. حتی می‌توانید در ماشین استراحت کنید. قهوه‌ای بنوشید یا کمی قدم بزنید یا برای مدت کوتاهی به اتاق خود در هتل برگردید. یک استراحت کوتاه می‌تواند به شما انرژی دهد.

۱۰. زمان را در ذهن داشته باشید

بعضی‌ها چنان مشغول تحت تأثیر قرار دادن دیگران می‌شوند که زمان را به‌کلی فراموش می‌کنند و گفتگوی خود را به درازا می‌کشند. وقتی کسی بدون توقف حرف می‌زند، طرف‌ مقابل احساس ناراحتی می‌کند. هیچ‌کس از این‌که شخص مقابل افسار گفتگو را به دست بگیرد، خوشش نمی‌آید.

یکی از نکات کلیدی در داشتن ارتباط مؤثر با دیگران این است که بدانید چه زمانی باید دست بکشید. زمان را در ذهن داشته باشید، به احساس درونی خود اعتماد کنید و زبان بدن دیگران را تحت نظر داشته باشید و دنبال‌ نشانه‌های ناراحتی و بی‌قراری بگردید. هدف اولیه‌ی شما باید داشتن مکالمه‌های کوتاه و به‌یادماندنی باشد. زمانی که گفتگوی شما به‌طور طبیعی به پایان رسید، لبخند بزنید و کارت‌هایتان را تبادل کنید و زمان دیگری برای ملاقات و گفتگو ترتیب دهید.

نکات کلیدی:

۱در مورد رویدادهایی که قصد دارید در آن‌ها شرکت کنید، مشکل‌پسند باشید.

۲. در مورد سابقه‌ی افراد شرکت‌کننده در یک رویداد تحقیق کنید و اطلاعات مفید در مورد آن‌ها استخراج کنید.

۳. اهداف واقع‌گرایانه و بامعنی تعیین کنید.

۴. در مورد چیزهای که می‌خواهید بگویید از پیش فکر کنید و به پاسخ‌ها گوش دهید.

۵. زود به مراسم بروید و اطراف را ارزیابی کنید.

۶. یک همکار یا دوست با خود ببرید.

۷. به زبان بدن خود دقت کنید و سعی کنید رفتاری بازداشته باشید.

۸. به خود سخت نگیرید.

۹. در مراسم به خود استراحت دهید و باتری‌ خود را شارژ کنید.

۱۰. بدانید چه زمانی باید یک گفتگو را به پایان ببرید.تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

خودروهای مفهومی ظاهری جسور و بی‌پروا دارند. به این معنی که چشم‌نواز هستند و احساسات ما را برمی‌انگیزند. آن با ما حرف می‌زنند و ما را با آینده‌ای شگفت‌انگیز هیجان‌زده می‌کنند. بااین‌حال، پورشه در این راه کمی متفاوت عمل می‌کند.  پورشه به‌جای نمایش مدل‌های فوق‌العاده مفهومی و عجیب، کانسپت‌هایی عقلانی‌تر می‌سازد و با اندکی تغییر، آن‌ها روانه‌ی بازار می‌کند. بااین‌حال، این طراحی‌ها همچنان جذاب هستند و توجه ما را به خود جلب می‌کنند. بیایید باهم نگاهی به آن‌ها بیندازیم.

۵. پورشه Type 754 T7 - سال ۱۹۵۹

این مدل مفهومی که پس از مدل T6 معرفی شد، مسیری انقلابی برای معرفی مدل افسانه‌ای پورشه 911 بود. Type 754 T7 که تنها ۴ سال قبل از معرفی مشهورترین خودروی اسپرت دنیا رونمایی شد، با زبان طراحی خود بر ظاهر 9111 نیز تأثیرگذار بود.

۴. پورشه 989 - سال ۱۹۸۸

به نظر می‌رسید پورشه قبل از تولید پانامرا به دنبال ساخت یک سدان چهاردر الهام گرفته از 911 بود. بااین‌حال مدل مفهومی 989 به‌مراتب از زمان خود جلوتر بود. درحالی‌که 911 آن دوران همچنان از استایل بدنه‌ی 9644 استفاده می‌کرد، کانسپت 989 به سراغ گزینه‌ای رفت که بعدها به طراحی 996 مشهور شد. پورشه سعی در خارج کردن این پروژه از مرحله‌ی مفهومی داشت؛ اما هرگز نتوانست آن را عملی کند. بااین‌حال، ایده‌ی پشت این طراحی راه را برای تولید پانامرای کنونی هموار ساخت.

۳. پورشه کاین روباز - سال ۲۰۰۲

این یکی از کانسپت‌هایی است که ما از تولید نشدن آن خوشحالیم. طراحی کاین روباز شبیه به خودروی شکست‌خورده‌ینیسان مورانو کوپه روباز و البته رنج‌روور ایوک بدون سقف است؛ یک شاسی‌بلند بزرگ بدون سقف. امیدواریم که پورشه  هرگز به سراغ عملی کردن این ایده نرود.

۲. پورشه اسپایدر 918 | سال ۲۰۱۰

این خودرو کمتر به مدل‌های کانسپت نزدیک است. طرح مفهومی اسپایدر 918 شباهت زیادی به خودروی تولیدی اسپایدر 918 پورشه دارد. تنها چیزی که تغییر کرده، اگزوزهای خودرو است که از دو طرف بدنه، به بالای درب موتور در عقب خودرو منتقل شده‌ است.

۱. پورشه Mission E | سال ۲۰۱۵

Mission E اولین خودروی تمام الکتریکی پورشه خواهد بود که جهانیان را به تحسین خود واداشته است. طراحی آینده‌نگر پورشه بدون شک خیره‌کننده است و فناوری‌های به‌کاررفته در این مدل، پورشه را بیش از این به‌سوی آینده سوق می‌دهند. پورشه قبلاً مدل مفهومی اسپایدر 918 را با کمترین تغییر به واقعیت تبدیل کرده است؛ ازاین‌رو، این انتظار وجود دارد که Mission E با حفظ بخش اعظمی از طراحی خود، پا به دنیای واقعی بگذارد.

در انتها ویدئویی از تمامی مدل‌های یادشده مشاهده خواهیم کرد.

 

دانلود ویدئو با کیفیت 1080P | 720P | 360Pتاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

یک مطالعه‌ی جدید در دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس (UCLA) نشان می‌دهد که بخشی از عصب‌های مغز ما نسبت به  تصورات پیشین فعال‌تر هستند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که مغز ما ترکیبی از کامپیوترهای آنالوگ و دیجیتال است و از این طریق می‌توان راه‌های بهتری برای درمان اختلالات عصبی پیدا کرد.

تمرکز این مطالعه بر شاخه‌های متعدد سلول‌های عصبی (دَندِریت) یا همان ساختارهای رشته‌ای بلند متصل به یک بدنه‌ی پیازی شکل موسوم به تنه‌ی سلولی (سوما) برای تشکیل عصب‌ها معطوف بود. قبل از این تصور می‌شد دندریت‌ها چیزی  جز مجاری ارتباطی نیستند که سیگنال‌ فعالیت‌های الکتریکی تولیدشده در سوما را به سایر عصب‌ها می‌رسانند؛ اما این مطالعه نشان داد که این شاخه‌ها به‌شدت فعال هستند و ۱۰ برابر تصور پیشین، سیگنال بیشتری ارسال می‌کنند.

این یافته‌ها تمامی باورهای پیشین را که سیگنال‌های سوماتیک اصلی‌ترین راه برای یادگیری و شکل دادن حافظه و ادراک  ما هستند، به چالش می‌کشند.

مایانک مِهتا، نویسنده‌ی ارشد این مقاله از دانشگاه یوسی‌اِل‌اِی، می‌گوید:

شاخه‌های سلول‌های عصبی یا دندریت‌ها بیش از ۹۰ درصد بافت عصبی را تشکیل می‌دهند. آگاهی از فعالیت بیشتر این سلول‌ها نسبت به سوما، به‌طور اساسی ماهیت درک ما نسبت به چگونگی محاسبات اطلاعات در مغز را تغییر می‌دهد. این موضوع می‌تواند به درک و درمان اختلالات عصبی کمک کند و ساخت کامپیوترهای شبیه به مغز را ممکن سازد.

محققان همچنین دریافتند که دندریت‌ها برخلاف سیگنال‌های فعالیت الکتریکی تولیدشده توسط سوماها، می‌توانند ولتاژهای بادوام‌تری تولید کنند که در مجموع در مقایسه با ولتاژهای سوماتیک، به‌مراتب قوی‌تر هستند. آن‌ها می‌گویند سیگنال‌های عصبی با پالس‌های الکتریکی کوتاه، شبیه به محاسبه‌ی دیجیتال هستند و از این حیث رویدادهای «همه‌یاهیچ» محسوب می‌شوند، در حالی‌ که جریان‌های دندریتی (شاخه‌ای) شباهت به محاسبات آنالوگ دارند.

مهتا می‌گوید:

ما دریافتیم که دندریت‌ها دوگانه هستند و هر دو محاسبه‌ی آنالوگ و دیجیتال را انجام می‌دهند که نسبت به کامپیوترهای تماماً دیجیتال متفاوت هستند، اما تا حدی نیز شبیه به کامپیوترهای کوانتومی آنالوگ هستند. یک باور ریشه‌ای در علم عصب‌شناسی این بوده است که نورون‌ها ابزارهای دیجیتال هستند. آن‌ها هم می‌توانند سیگنال تولید کنند و هم تولید نکنند. این نتیجه نشان می‌دهد که دندریت‌ها تنها شبیه به دستگاه‌های دیجیتال رفتار نمی‌کنند. دندریت‌ها سیگنال‌های دیجیتال همه‌یاهیچ تولید می‌کنند، اما نوسان‌های آنالوگ بزرگی نیز نشان می‌دهند که همه‌یاهیچ نیستند. این یک انقلاب بزرگ در علم عصب‌شناسی و باورهای ۶۰ ساله‌ی آن است.

نورون های مغزی

یک نورون با دندریت‌هایی که به رنگ سبز نمایش داده شده‌اند.

واقعیت این است که دندریت‌ها از نظر حجمی تقریباً ۱۰۰ برابر بزرگ‌تر از سوماها هستند. از این‌ رو، این احتمال وجود دارد که مغز ما برای محاسبه‌ی اطلاعات، نسبت به باور پیشین، ۱۰۰ برابر ظرفیت بیشتری داشته باشد.

تیم محققان دانشگاه UCLA در خلال این کشف توانستند الکترودهایی به مغز موش‌ها و در کنار دندریت‌ها پیوند بزنند. این یک روش جدید نسبت به شیوه‌ی قبلی بود که سنسورها را به‌طور  مستقیم روی دندریت‌ها قرار می‌دادند و با این کار  باعث نابود شدن دندریت‌ها و عدم توانایی در اندازه‌گیری فعالیت آن‌ها می‌شدند. دانشمندان دریافتند که دندریت‌ها در هنگام خوابیدن موش‌ها ۵ برابر فعال‌تر از سوماها هستند و در هنگام بیداری و حرکت آن‌ها نیز ۱۰ برابر فعال‌تر عمل می‌کنند. این کشف نشان می‌دهد که یادگیری احتمالاً نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، با انعطاف‌پذیری بیشتری صورت می‌گیرد.

جیسون مور، محقق فوق دکترا از این دانشگاه و یکی از نویسندگان این مقاله، می‌گوید:

 در بسیاری از مدل‌های پیشین، فرض بر این بود که یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که سلول‌های دو نورون در یک زمان فعال می‌شوند. یافته‌های ما نشان می‌دهند که یادگیری ممکن است وقتی نورون ورودی هم‌زمان با یک دندریت فعال است، رخ دهد. به‌علاوه، بخش‌های متفاوت دندریت‌ها می‌توانند در زمان‌های متفاوت فعال شوند که نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری بیش‌ از انتظار در یادگیری درون یک نورون مجزا است.

مهتا می‌افزاید:

به سبب مشکلات تکنولوژیکی، تحقیق در مورد کارکرد مغز به‌طور گسترده‌ای روی بدنه‌ی سلولی انجام می‌شود. با این‌ حال ما راز زندگی عصب‌ها، به‌خصوص در شاخه‌های عصبی گسترده را کشف کرده‌ایم. این نتایج درک ما از چگونگی محاسبات نورون‌ها را به‌طور کلی تغییر می‌دهد.

این تحقیق در مجله‌ی ساینس به چاپ رسیده است.تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

اگر به مشخصات فنی گوشی‌های آیفون توجه و آن‌ را با مشخصات فنی گوشی‌های اندروید معرفی‌شده در همان بازه‌ی زمانی مقایسه کنید، مطمئنا به این نکته پی خواهید برد که آیفون‌های اپل از رم کمتری بهره می‌برند. به همین دلیل بسیاری از کاربران فکر می‌کنند که سیستم‌عامل آی‌اواس رم کمتری استفاده می‌کند و به همین دلیل شاهد استفاده از رم بیشتر در گوشی‌های هوشمند اندروید هستیم. اما آیا این نظر درست است؟ در این مطلب به بررسی دقیق این موضوع خواهیم پرداخت. با زومیت همراه باشید.

رم (RAM)

اولین چیزی که باید به آن اشاره کنیم، این است که منظور ما از رم در این مطلب حافظه‌ی دسترسی تصادفی (RAM) است که برای اجرای اپلیکیشن‌ها توسط پردازنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه کنید که منظور ما از رم، حافظه‌ی ذخیره‌سازی گوشی‌ها نیست.

در زیر نگاهی به میزان رم ارائه‌شده در گوشی‌های اپل، سامسونگ، ال‌جی و نکسوس خواهیم داشت.

سالآیفونسامسونگال‌جیدیگر
۲۰۱۶

آیفون ۷: ۲ گیگابایت

آیفون ۷ پلاس: ۳ گیگابایت

گلکسی اس ۷ : ۴ گیگابایت

گلکسی اس ۷ اج: ۴ گیگابایت

ال‌جی جی ۵: ۴ گیگابایت

ال‌جی وی ۲۰: ۴ گیگابایت

گوگل پیکسل: ۴ گیگابایت

گوگل پیکسل‌ ایکس‌ال: ۴ گیگابایت

۲۰۱۵

آیفون ۶ اس: ۲ گیگابایت

آیفون ۶ اس پلاس: ۲ گیگابایت

گلکسی اس ۶: ۳ گیگابایت

گلکسی اس ۶ پلاس: ۳ گیگابایت

گلکسی اس ۶ اج پلاس: ۴ گیگابایت

ال‌جی جی ۴: ۳ گیگابایت

ال‌جی وی ۱۰: ۴ گیگابایت

نکسوس ۵ ایکس: ۲ گیگابایت

نکسوس ۶ پی: ۳ گیگابایت

 

۲۰۱۴

آیفون ۶: یک گیگابایت

آیفون ۶ پلاس: یک گیگابایت

گلکسی اس ۵: ۲ گیگابایت

ال‌جی جی ۳ (مدل ۱۶ گیگابایتی): ۲ گیگابایت

ال‌جی جی ۳ (مدل ۳۲ گیگابایتی): ۳ گیگابایت

نکسوس ۶: ۳ گیگابایت
۲۰۱۳ آیفون ۵ اس: یک گیگابایت گلکسی اس ۴: ۲ گیگابایت ال‌جی جی ۲: ۲ گیگابایت نکسوس ۵: ۲ گیگابایت

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، آیفون همیشه رم کمتری نسبت به دستگاه‌های اندروید دارد. در این بین تنها می‌توان به نکسوس ۵ ایکس اشاره کرد که هم‌زمان با آیفون ۶ اس همچنان با ۲ گیگابایت رم به بازار عرضه شد. 

تصور بسیاری از کاربران این است که گوشی آیفون با وجود استفاده‌ی کمتر از رم، تجربه‌ی کاربری بهتری ارائه می‌دهد. هنگامی که شما در وب برای دلیل این تفکر جستجو کنید، با پاسخ‌ها و توضیحات مختلفی مواجه خواهید شد که در برخی از آن‌ها گفته‌ می‌شود مشکل اندروید جاوا است و به همین دلیل این سیستم‌عامل نیاز به رم بیشتری دارد؛ چراکه به دلیل اجزای مختلف این پلتفرم منابع بیشتری مصرف می‌شود. اما در این مطلب قصد داریم این موضوع را به‌طور دقیق بررسی کنیم و ببینیم آیا این‌که اندروید رم بیشتری نسبت به آی‌اواس استفاده می‌کند صحت دارد یا نه.

رم آزاد چیست؟

مدیریت حافظه در دستگاه‌های محاسباتی مدرن امروزی از جمله پی‌سی، لپ‌تاپ، تبلت و گوشی‌ هوشمند کاری بسیار پیچیده و سخت است. رم در رایانه‌های قدیمی شامل دو بخش بود: بخشی از آن برای سیستم‌عامل و بخش دیگر برای برنامه‌های در حال اجرا و داده‌های مرتبط با آن برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما شرایط برای رم رایانه‌ها با معرفی اعمال چندوظیفگی و ظهور حافظه‌ی مجازی (VM) تغییر کرد. در این اینجا قصد نداریم به جزئیات کامل در مورد حافظه‌ی مجازی بپردازیم؛ اما این بخش اساسا به هر برنامه اجازه می‌دهد در فضای آدرس مجازی مخصوص به خود اجرا شود.

این یعنی در اندروید و آی‌اواس بخشی از رم به سیستم‌عامل اختصاص می‌یابد و بخش‌های دیگری از رم برای اجرای هر اپلیکیشن به آن اپ اختصاص داده می‌شود. هر میزان از حافظه‌ی رم را که مورد استفاده قرار نگرفته باشد، رم آزاد می‌گویند. اما جالب است بدانید که داشتن رم آزاد به معنای بهینه نبودن است. به‌عنوان مثال با استفاده از کش می‌توان تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها (I/O) را بهبود داد؛ اگرچه کش کردن اطلاعات اهمیت دارد اما این موضوع اهمیتی بیشتر از اپلیکیشن‌های در حال اجرا ندارد. بنابراین سیستم‌عامل می‌تواند از رم آزاد برای کش کردن اطلاعات استفاده کند. در این حالت اگر یک اپلیکیشن به رم بیشتری نیاز داشته باشد، بخشی از حافظه‌ی رم که به کش اطلاعات اختصاص‌ دارد؛ به اپلیکیشن یادشده اختصاص می‌یابد. تمامی این فعالیت‌ها توسط سیستم‌عامل انجام می‌شوند. این یعنی در یک سیستم‌عامل خوب، حافظه‌ی رم آزاد کمتری باید در دسترس باشد؛ اما دقت داشته باشید که رم در دسترس را با رم آزاد اشتباه نگیرید. رم در دسترس یعنی بخشی از حافظه‌ی رم که مورد استفاده قرار گرفته است، اما می‌توان سریعا از آن بخش برای اهداف دیگری استفاده کرد.

android ios ram

هنگامی که بخواهید از رم آزاد دستگاه خود استفاده کنید، به‌عنوان مثال اپلیکیشن‌های بیشتری را در حال اجرا قرار دهید؛ متوجه خواهید شد که حافظه‌ی رم بسیار بیشتر از آن است که فکر می‌کردید. سیستم‌عامل‌های مدرنی چون اندروید و آی‌اواس سیستم‌های مختلفی دارند که با استفاده از این سیستم‌ها از رم خالی دستگاه مجددا استفاده می‌کنند. در نتیجه این امر تعداد زیادی واژه و قانون برای مدیریت رم وجود دارد که از جمله می‌توان به فعال، غیرفعال، آزاد، میانگیردار، کش شده و ... اشاره کرد.

در نهایت باید بدانید که آزاد بودن بخشی از رم در واقع نکته‌ی مثبتی محسوب نمی‌شود؛ اما هر چه رم در دسترس بیشتر باشد، عملکرد سیستم‌عامل بهتر ارزیابی می‌شود؛ چراکه در این حالت سیستم‌عامل می‌تواند رم در دسترس را برای وظایفی که اهمیت بیشتری دارند، مورد استفاده قرار دهد. به‌عنوان مثال کش کردن اطلاعات در رم اهمیت کمتری نسبت به اجرای اپلیکیشن‌ها دارد.

آیا اندروید نسبت به آی‌اواس از رم بیشتری استفاده می‌کند؟ پس از ری‌بوت کردن آیفون ۷ و نکسوس ۵ ایکس، در تست انجام‌شده توسط androidauthority، میزان حافظه‌ی رم در دسترس آی‌اواس معادل ۷۳۰ مگابایت بوده، در حالی که حافظه‌ی رم در دسترس دستگاه اندروید یادشده پس از ری‌بوت، ۸۴۰ مگابایت بوده است. از آنجا که آیفون ۷ و نکسوس ۵ ایکس هر دو مجهز به ۲ گیگابایت رم هستند، پس می‌توان گفت اندروید ۱۰۰ مگابایت رم کمتری نسبت به آی‌اواس استفاده کرده است.

Resident Set Size

درست مثل رم آزاد که با رم در دسترس تفاوت دارد، در اینجا نیز بین حجم مجازی یک برنامه و حجم واقعی تفاوت وجود دارد. فرض کنید یک اپلیکیشن از سیستم‌عامل یک مگابایت حافظه‌ی رم درخواست می‌کند تا بتواند یک عکس را از حافظه‌ی داخلی دستگاه بارگذاری کند. در این لحظه که اپلیکیشن درخواست حافظه دارد، حافظه‌ی مجازی اپلیکیشن افزایش می‌یابد؛ ولی سیستم‌عامل تا این لحظه به اپلیکیشن یادشده رم فیزیکی اختصاص نخواهد داد. بنابراین مقدار حافظه‌ی فیزیکی مورد استفاده توسط اپلیکیشن افزایش نخواهد یافت. پس از آن‌که اپلیکیشن فایل مورد نظرش را خواند و شروع به نوشتن روی حافظه‌ی رم کرد، سیستم‌عامل بخشی از رم فیزیکی را در اختیار اپلیکیشن مورد نظر قرار می‌دهد. دقت کنید که اگر فقط نیمی از حافظه‌ی درخواست شده مورد استفاده قرار بگیرد، شاید سیستم‌عامل یک مگابایتِ کامل از حافظه‌ی فیزیکی رم را در اختیار اپ قرار ندهد و احتمالا مقدار کم‌ری در اختیار آن قرار خواهد داد.

بخشی از رم که در واقع توسط یک اپلیکیشن اشغال شده است، به‌عنوان Resident Set Size یا به‌اختصار RSS نامیده می‌شود. این ویژگی نشان می‌دهد که هر اپلیکیشن در واقع چقدر رم برای اجرا شدن نیاز دارد. در اندروید و آی‌اواس می‌توان با استفاده از ابزارهای توسعه‌ی مختلف، لیستی از اپلیکیشن‌های در حال اجرا را با مقدار حافظه‌ی مورد استفاده توسط هر اپ مشاهده کرد.

rss

برای تست این ایده که اپلیکیشن‌های اندروید نسبت به اپلیکیشن‌های آی‌اواس از رم بیشتری استفاده می‌کنند، ما تعدادی بازی و اپلیکیشن روی دو گوشی مورد اشاره نصب و پس از اجرای هر اپلیکیشن میزان RSS آن را بررسی کرده‌ایم. در هر مورد پس از نصب اپلیکیشن، اطمینان حاصل کرده‌ایم که اپ یادشده در حال اجرا باشد و کاری انجام دهد. به عنوان مثال در بازی Crossy Road چندین تپ انجام داده‌ایم تا جوجه‌ی داخل بازی از اولین جاده گذر کند. همچنین در اپلیکیشن مایکروسافت رود یک سند متنی را باز و چند کلمه را در آن ویرایش کرده‌ایم. و در مورد سایر اپلیکیشن‌ها نیز به همین صورت آن‌ها را فعال نگه‌داشته‌ایم.

android ios ram

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، نتایج مختلفی پس از اجرای اپ‌ها و بازی‌ها به دست آمده است. در بازی Crossy Road سیستم‌عامل اندروید از ۳۸۳ مگابایت رم استفاده کرده و این در حالی است که همین بازی در آی‌اواس از ۳۰۸ مگابایت رم استفاده کرده است. اما در بازی Temple Run 2 سیستم‌عامل اندروید ۲۱۱ مگابایت و سیستم‌عامل آی‌اواس از ۳۶۴ مگابایت رم استفاده کرده است. در کل با میانگین گرفتن از این آمار مشخص می‌شود که اپلیکیشن‌های اندروید نسبت به اپلیکیشن‌های آی‌اواس ۶ درصد بیشتر رم استفاده می‌کنند. اما با این حال اپلیکیشن‌های آی‌اواس حجم بیشتری نسبت به اپ‌های اندروید دارند.

لازم به ذکر است که در تست یادشده هیچ‌یک از اپلیکیشن‌های اندروید و آی‌اواس بیشتر از ۴۰۰ مگابایت رم مصرف نکردند. البته این را می‌دانیم که مطمئنا اپلیکیشن‌ها و بازی‌های سنگین‌تری برای هر دو سیستم‌عامل یادشده وجود دارند؛ اما نکته‌ی مهمی که باید به آن اشاره کنیم، این است که برای اجرای هیچ اپلیکیشنی نیاز به ۴ گیگابایت رم در اندروید یا آی‌اواس نخواهید داشت. پس از بوت کردن هر دو دستگاه مورد آزمایش، ۷۰۰ مگابایت حافظه‌ی رم در دسترس توسط این دو گوشی ارائه می‌شود و بنابراین بازی‌هایی مثل  Crossy Roadd و تمپل ران بدون هیچ مشکل خاصی روی هر دو  دستگاه اجرا می‌شوند.

مصرف رم اندروید و آی او اس

 

پس‌زمینه و پیش‌زمینه

RSS اندازه‌گیری شده در تصویر بالا برای اپلیکیشن‌های پیش‌زمینه دستگاه است. منظور از اپلیکیشن‌های پیش‌زمینه، مواردی هستند که در آن لحظه کاربر در حال تعامل با آن‌ها است و در واقع آن اپلیکیشن‌ها در لحظه‌ی مورد نظر در حالت اجرا هستند. اما در هر دو سیستم‌عامل اندروید و ‌آی‌اواس امکان قرار دادن یک اپلیکیشن در پس‌زمینه و اجرای یک اپلیکیشن دیگر وجود دارد. وقتی که شما در حال کار با یک اپلیکیشن هستید و سپس یک اپلیکیشن جدید اجرا می‌کنید، اپ قبلی به حالت پس‌زمینه خواهد رفت و اپ جدید در حالت پیش‌زمینه قرار می‌گیرد. سیستم‌عامل‌ها نسبت به اپ‌های پیش‌زمینه رفتاری متفاوت با اپلیکیشن‌هایی که در پس‌زمینه‌ی هستند، خواهند داشت.

مورد کلیدی در این شرایط تجربه‌ی کاربری است. اگر در حال استفاده از اپلیکیشن جیمیل باشید و سپس اپلیکیشن solitaire را اجرا کنید و به بازی با آن مشغول شوید، شاید بخواهید مجددا پس از مدتی بازی کردن اپ جیمیل را باز کنید. انتظار کاربر این است که پس از خارج شدن از اپلیکیشن جیمیل، این برنامه همچنان در حالت اجرا باشد. اما در روند جابه‌جایی بین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های مختلف، گاهی امکان دارد شما پس از باز کردن یک بازی و خارج شدن از آن، چند روز بعد مجددا آن را باز کنید. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پس از چند روز، در صورتی که بازی solitaire را مجددا باز کنید، ادامه‌ی مراحل را انجام خواهید داد یا بازی از اول اجرا می‌شود؟

رم اندروید

بر اساس آمار RSS بالا اگر در حال استفاده از اپلیکیشن ورد مایکروسافت باشید و سپس بازی Crossy Road را اجرا کنید و پس از آن مجددا به اپ ورد بازگردید و بعد از آن هم بازی تمپل‌ران ۲ را اجرا کنید، دستگاه شما حدود ۷۵۰ مگابایت رم در دسترس نیاز خواهد داشت. این یک محدودیت در رم در دسترس است. توجه داشته باشید که سناریوی مطرح‌شده در آیفون ۷ و نکسوس ۵ ایکس نتایج یکسانی به دنبال خواهد داشت. اگر پس از باز و بسته کردن اپ‌های یادشده مجددا به یک اپلیکیشن دیگر مراجعه کنید، حافظه‌ی دستگاه باید این اپلیکیشن‌ها را در پس‌زمینه نگه دارد و علاوه بر آن یک اپلیکیشن جدید هم اجرا کند که در این لحظه رم بیشتری از رم در دسترس دستگاه نیاز خواهید داشت. در این لحظه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اولویت سیستم‌عامل این است که اپلیکیشن جدید را بارگذاری و اجرا کند؛ اما در شرایطی که رم در دسترس کافی وجود نداشته باشد، باید اتفاقاتی رخ دهد. در یک دسکتاپ یا یک سرور آنچه به‌طور مرسوم در این شرایط رخ می‌دهد این است که سیستم‌عامل از هارد دیسک به‌عنوان فضای ذخیره‌سازی موقت برای نگه‌داشتن اپلیکیشن‌ها در حالت پس‌زمینه استفاده می‌کند. این روش عملکرد کندی دارد. این یعنی برنامه‌های قدیمی‌تر از حافظه‌ی رم دستگاه خارج ی‌شوند و روی  حافظه‌ی ذخیره‌سازی در حالت پس‌زمینه قرار داده خواهند شد. اگر نیاز به اجرای مجدد یکی از اپ‌های نگه‌داشته شده در پس‌زمینه داشته باشید، همین فرآیند مجددا تکرار می‌شود.

اما در سیستم‌عامل اندروید از حافظه‌ی ذخیره‌سازی برای نگه‌داری اپلیکیشن‌ها در حالت پس‌زمینه استفاده نمی‌شود؛ چراکه سرعت نوشتن حافظه‌ی ذخیره‌سازی کم است و علاوه بر این امکان دارد با خطای خارج از حافظه مواجه شوید. بنابراین در اندروید و آی‌اواس باید فرآیند متفاوتی نسبت به دسکتاپ‌ها انجام شود. یکی از روش‌هایی که توسط اندروید مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از مبادله‌ی فشرده‌سازی شده است. سیستم‌عامل در این روش به دنبال بخش‌هایی از حافظه می‌گردد که قبلا به هارد دیسک دستگاه انتقال داده شده‌اند و به‌جای نوشتن اطلاعات این بخش‌ها در حافظه‌ی ذخیره‌سازی، آن‌ها را به‌صورت فشرده در حافظه‌ی رم نگه می‌دارند. با فشرده شدن اطلاعات در حافظه‌ی رم، میزان رم در دسترس افزایش ‌خواهد یافت. بد نیست اشاره کنیم تکنیکی مشابه با روش یادشده در سیستم‌عامل مک‌اواس و از زمان انتشار نسخه ۱۰.۹ این سیستم‌عامل به کار گرفته می‌شود.

مشکل فشرده‌سازی اینجا است که این روش نسبت ثابتی ندارد. اگر بخش‌های مختلف حافظه‌ی رم، بخشی از یک متن یا یک نوع داده‌ی ساده را در خود نگه‌داشته باشند، نسبت فشرده‌سازی بالا خواهد بود و مقدار حافظه‌ی رم در دسترس افزایش می‌یابد. در هر صورت اگر اطلاعات از قبل فشرده‌سازی شده باشند، به‌عنوان مثال یک عکس JPEG که در رم ذخیره‌ شده است، فشرده‌سازی این فایل فضای زیادی از رم آزاد نخواهد کرد. علاوه بر این فشرده‌سازی فایل‌هایی که خود از نوع فشرده هستند باعث مصرف بیشتر پردازنده‌ی مرکزی خواهد شد.

در هر صورت استفاده بیشتر از سی‌پی‌یو و نسبت‌های ناشناخته‌ی فشرده‌سازی اهمیت زیادی دارد. اگر سیستم‌عامل نتواند حافظه‌ی رم مورد نیاز خود را خالی کند، چاره‌ای جز حذف اپلیکیشن‌های موجود در رم وجود ندارد. استفاده از برخی الگوریتم‌های هوشمند در سیستم‌عامل تشخیص می‌دهد که چه اپلیکیشن‌هایی در پس‌زمینه باید حذف شوند و کدام اپلیکیشن‌ها باید همچنان در حافظه‌ی رم نگه‌داشته شوند. اگر سیستم‌عامل تصمیم بر حذف یک اپلیکیشن از پس‌زمینه بگیرد، اپ یادشده باید اطلاعات نهایی را ذخیره کند و برای حذف شدن از رم آماده شود.

پس از ری‌استارت شدن اپلیکیشنی که از رم حذف شده است، این اپ به دنبال اطلاعات ذخیره‌ شده خواهد گشت و داده‌های مختلفی که در هنگام حذف شدن از رم ذخیره کرده است، مجددا بارگذاری خواهد کرد. اما درهرحال این فرآیند کمی طول می‌کشد و این اپ نمی‌تواند با سرعتی معادل سرعت باز شدن اپ‌های موجود در پس‌زمینه‌ی دستگاه، اجرا شود. برای مثال می‌توان به صفحات وب اشاره کرد. اگر یک مرورگر توسط سیستم‌عامل از حافظه‌ی رم پاک شود، پس از اجرای مجدد این اپلیکیشن‌، صفحاتی که در موقع حذف از رم توسط سیستم‌عامل در آن باز بودند، مجددا بارگذاری خواهند شد. در حالت مطمئنا اپلیکیشن مرورگر کپی صفحات وب بارگذاری شده‌ی قبلی را ذخیره نکرده، بلکه آدرس URL آن‌ها را ذخیره کرده است تا پس از اجرای مجدد اپ، صفحاتی که کاربر قبلا باز کرده را بارگذاری کند.

در تست ما، گوشی هوشمند نکسوس ۵ ایکس توانست ۲ بازی را در پس‌زمینه نگه دارد. این دو بازی ساب‌وی‌ سرفر و Crossy Road بودند و بدون هیچ مشکلی توانستیم بین این دو بازی سوئیچ کنیم. اما پس از باز کردن یک بازی سوم (تمپل ران ۲)، یکی از بازی‌هایی که از قبل در رم بارگذاری شده است، از این حافظه حذف خواهد شد؛ چراکه رم در دسترس کافی برای اجرای بازی سوم در اختیار سیستم‌عامل نبوده است.

 

رم اندروید و آی او اس

 

آی‌اواس نیز از تکنیک‌هایی مشابه اندروید بهره می‌گیرد. در هر صورت، بر اساس مشاهدات ما به نظر می‌رسد آی‌اواس ترفند دیگری نیز به کار می‌گیرد. مشخصا آی‌اواس نیز برای آزاد کردن رم، اپلیکیشن‌ها را از این حافظه پاک می‌کند و این فرآیند در چندین تست ما کاملا مشهود بود. اما در هر حال این مورد در اندروید بیشتر از آی‌اواس انجام می‌شود. آی‌اواس از یک روش دیگر به‌منظور کاهش حجم اپلیکیشن‌ها بهره می‌برد تا بدین طریق نیازی به پاک‌ کردن اپلیکیشن از رم نباشد. به‌عنوان مثال همان‌طور که اشاره کردیم، بازی Crossy Road پس از اولین اجرا در این سیستم‌عامل ۳۰۸ مگابایت از رم را اشغال می‌کند. اما پس از انتقال این بازی به پس‌زمینه‌، مشاهده کردیم که آی‌اواس بر اساس آمار ارائه‌شده در بخش RSS، فقط ۱۰ مگابایت برای این بازی مصرف می‌کند. مشخصا این اپلیکیشن از حافظه‌ی پس‌زمینه رم پاک نشده بود و وقتی از یک اپ دیگر به این بازی سوئیچ کردیم، بازی از همان قسمتی که دفعه‌ی قبل در حال اجرا بود، ادامه یافت و به عبارت دیگر بازی مجددا بارگذاری نشد. اما پس از سوئیچ به بازی یادشده، بر اساس اطلاعات RSS، این بازی بیش از ۱۰۰ مگابایت از رم را اشغال می‌کند و این مورد حتی به ۲۰۰ مگابایت هم می‌رسد؛ اما نکته‌ی مهم و جالب این است که هیچ‌گاه مصرف رم بازی یادشده به ۳۰۸ مگابایت بارگذاری اولیه نمی‌رسد.

در تست ما با آیفون ۷ دو بازی را همانند تست اندروید به‌طور هم‌زمان اجرا کردیم و سوئیچ بین این دو بازی به‌سرعت و بدون هیچ مشکلی انجام می‌شد اما پس از اجرای بازی سوم همچنان توانستیم بین بازی‌ها سوئیچ کنیم و هیچ‌کدام از آن‌ها توسط سیستم‌عامل از رم پاک نشدند.

اینکه آی‌اواس دقیقا چگونه توانستهاست این فرآیند مدیریت رم را انجام دهد، هنوز دقیقا مشخص نیست. اپل در این مورد هیچ جزئیاتی منتشر نکرده و در مورد روش کارکرد داخلی آی‌اواس اطلاعاتی در اختیار عموم قرار نداده است. آیا اپل از روش فشرده‌سازی ارائه‌شده در مک اواس در سیستم‌عامل موبایلی خود بهره گرفته است؟ آیا این سیستم‌عامل از سیستم بسیار بهینه‌سازی شده‌ی بخش‌بندی حافظه‌ی رم استفاده می‌کند و اطلاعات فقط خواندنی را در حافظه‌ی ذخیره‌سازی دستگاه قرار می‌دهد؟ ما در اینجا مقایسه‌ای منصفانه ارائه داده‌ایم و طرفدار هیچ برند خاصی نیستیم ولی اگر بخواهیم صادقانه قضاوت کنیم، باید گفت روش استفاده از حافظه‌ی رم توسط اپل در سیستم‌عامل آی‌اواس بسیار شگفت‌انگیز است.

جمع‌بندی

نهایتا باید گفت بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله نمی‌توان گفت که آی‌اواس نسبت به اندروید از رم کمتری استفاده می‌کند. در واقع بهتر است بگوییم آی‌اواس از روش بهتری برای کار با اپلیکیشن‌های موجود در پس‌زمینه‌ی سیستم‌عامل بهره می‌برد و بهینه‌ترین استفاده را از حافظه‌ی رم می‌کند. در کل به نظر می‌رسد میزان استفاده از رم در اپلیکیشن‌های اندروید در حالت پس‌زمینه و پیش‌زمینه تفاوت چندانی نمی‌کند. اما در آی‌اواس خلاف این موضوع صدق می‌کند؛ چراکه در این سیستم‌عامل اپلیکیشن‌های پس‌زمینه از رم بسیار کمتری نسبت به حالتی که در حال اجرا هستند، استفاده می‌کنند.

به نظر می‌رسد به‌منظور جبران روش عملکرد اندروید با اپلیکیشن‌های پس‌زمینه‌، شرکت‌های مختلف یک یا دو گیگابایت رم اضافه در دستگاه‌های اندروید خود در نظر می‌گیرند تا عملکرد کلی سیستم‌عامل با عملکرد سیستم‌عامل رقیب یعنی آی‌اواس یکسان شود. البته که استفاده از رم اضافه یک روش بسیار کاربردی است؛ اما مطمئنا ما نیز ترجیح می‌دهیم که اندروید بتواند اپلیکیشن‌های موجود در حافظه‌ی رم را بهتری مدیریت کند.

نظر شما در این مورد چیست؟تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

dims.jpg

محققان موفق به توسعه اپلیکیشنی شدند که وضعیت آب و هوا را به صورت واقعیت مجازی VR برای کاربران به اجرا در می‌آورد.

 به نقل از انگجت، این اپلیکیشن جدید که AccuWeather نام دارد با بهره گیری از هدست واقعیت مجازی Gear VR سامسونگ، وضعیت آب و  هوا را به کاربران اعلام می‌کند.

AccuWeather با استفاده از فناوری واقعیت مجازیVR ، اخبار روزانه مرتبط با آب و هوا و تصاویر وقایع آب و هوایی را در قالب ویدئوهای  3600 درجه در اختیار کاربران  قرار می‌دهد.

این کلیپ های 360 درجه بسیار جذاب و هیجان انگیز بوده و نمونه آن یک ویدئو از یک گردباد در ایالت کلرادو آمریکا است.

هر هفته ویدئوهای جدید در AccuWeather به روز رسانی خواهد شد و این اپلیکیشن در حال حاضر در فروشگاهOculus به صورت رایگان قرار دارد.تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

گوشی هوشمند

کمپانی Nuovo موفق به توسعه یک آیینه هوشمند با صفحه نمایش لمسی شده که درست مثل گوشی‌های هوشمند عمل کرده و می‌تواند مانند یک دستیار شخصی برای کاربران عمل کند.

 به نقل از ایندین اکسپرس، تمام چیزی که یک کاربر به آن نیاز دارد، اتصال به وای-فای و یک سیستم عامل اندروید برای دانلود اپلیکیشن همراه این فناوری است.

این آیینه هوشمند همانند یک گوشی همراه عمل کرده و اطلاعیه‌ها را از سایت‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر به روز رسانی کرده و به کاربر ارائه می‌دهد.

این فناوری هوشمند همچنین آخرین اخبار مهم منتشر شده را ارائه کرده، به فیلم های یوتیوب دسترسی دارد و حتی می‌تواند برای کاربر از طریق اوبر خودرو  بگیرد.

این آیینه که بر اساس سیستم عامل مبتنی بر لینوکس طراحی شده به دستگاه‌های مختلف متصل شده و آنها را اجرا می‌کند.

در ساخت این آیینه هوشمند از مواد محکمی استفاده شده و کاربر می‌تواند به دلخواه خود آن را هر کجا که می‌خواهد نصب کند.

این آیینه به تقویم گوگل مجهز بوده و به راحتی تمام برنامه‌ها و قرارهای ملاقات کاربر را به وی یادآوری می‌کند. همچنین کاربر از این طریق می‌تواند به ایمیل‌های خود دسترسی پیدا کند.

به گفته شرکت سازنده، این آیینه از امنیت بالایی برخوردار بوده و داده‌های شخصی کاربران بر روی آن ذخیره نمی‌شود.

این فناوری در ماه فوریه امسال در چهار اندازه مختلف روانه بازار شد.تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 باستان‌شناسان در پایان یک بررسی جدید روی سنگواره‌هایی که ده‌ها سال قبل کشف شده بود به یکی از بزرگترین سوالات خود در مورد تاریخ زندگی کوسه‌ها پاسخ دادند.
 
بر اساس نتایج حاصل از این بررسی که در آخرین شماره نشریه «موزه تازه‌های آمریکا» چاپ شده است دانشمندان اعلام کردند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته خود بار دیگر فسیل‌هایی که در سال 2003 میلادی کشف شده بود را مورد تحلیل قرار دادند. این بررسی نشان داد عمر کوسه‌ها روی کره زمین بیش از زمانی است که پیش‌تر تصور می‌شد.
 
با این بررسی جدید مشخص شد کوسه‌ای که فسیل آن هم‌اکنون مورد مطالعه قرار گرفته است حدود 400 میلیون سال قبل به زندگی خود پایان داد.
 
این کشف جدید در اصل حلقه گم شده دانشمندان برای نحوه شکل گیری و حیات بسیاری از حیوانات کنونی محسوب می‌شود.
 
 
در قسمت فک این فسیل تعداد زیادی دندان شناسایی شده بود و تا پیش از این دانشمندان تصور می‌کردند این سنگواره مربوط به یک ماهی غولپیکر است که شباهت زیادی به خانواده کوسه‌ها دارد.
 
این فسیل که سال 2003 میلادی در سواحل کانادا کشف شد، طی یک دهه گذشته دانشمندان را به فکر وا داشته بود که اجداد کوسه به این شکل بوده‌اند یا فسیل مذکور به یک ماهی شبیه کوسه مربوط می‌شود.
 
در آخرین اسکن‌های صورت گرفته مشخص شد آناتومی بدن این فسیل دقیقا مشابه کوسه‌های امروزی است و این حیوان 400 میلیون سال قبل زندگی می‌کرده است. این نخستین باری است که عمر کوسه‌ها روی کره زمین 400 میلیون سال تخمین زده می‌شود.


تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 آیا شما در تلاش برای کاهش چند کیلو از وزنتان هستید یا تلاش می‌کنید که وزنتان را ثابت نگه دارید؟خوردن یک صبحانه متعادل و سالم می تواند به شما برای رسیدن به هدفتان کمک کند.
 
این صبحانه های کم‌کالری که هرکدام فقط ۲۷۵ کالری انرژی یا کمتر، در هر وعده دارند، در حالیکه شما را در حفظ برنامه‌ کالری روزانه تان کمک می کنند، انرژی کافی را نیز، برای شما فراهم می کنند.عادت به خوردن صبحانه سالم و جدید را با صبحانه‌ کم‌کالری و خوشمزه‌‌تر، ادامه دهید.

اسموتی تمشک و آواکادو

اسموتی کرمی آواکادو ظاهری شگفت انگیز به نوشیدنی صبحانه‌ی شما می دهد. این نوشیدنی حاوی فقط ۲۴۹ کالری در هر وعده. این اسموتی انرژی لازم برای شروع یک روز بدون کالری اضافی را به شما هدیه می دهد.

مافین پرتغال توت فرنگی

شما عاشق ترکیب توت فرنگی و پرتقال در این مافین کم کالری خواهید شد. با یک تغییر غیر معمول طعم ریحان را امتحان کنید، اضافه کردن ریحان به ترکیب این صبحانه، معجون میوه‌ی شما را منحصربه فرد خواهد کرد.

مافین های بدون شیرینی اما خوشمزه

دیگر دوست ندارید مافین های شیرین را امتحان کنید؟ پس این مافین بدون شیرینی را امتحان کنید. شما عاشق طعم گوشت دودی شده ی کانادایی خواهید شد. طعم تازه این مافین که ترکیبی از فلفل دلمه ای قرمز و پیازچه است، شما را جذب خود خواهد کرد.

صبحانه پارفیت

پارفیت (دسری فرانسوی که از ترکیب خامه، بستنی، ژله و تکه‌های میوه تهیه می‌شود). رژیم کم چربیتان را با میوه های غنی از ویتامین همراه کنید تا روزتان را با یک تغذیه‌ی عالی شروع کرده باشید. این پارفیت خوشمزه در هر وعده فقط ۲۴۸ کالری انرژی دارد.

تاکو، صبحانه‌ای سریع

تاکو غذای سنتی مکزیک است که از یک نان پخته شده از آرد ذرت یا گندم تشکیل شده که دور محتویات داخلی را می‌ گیرد. داخل تاکو می‌شود چیزهای متنوعی قرار داد. از گوشت تا مرغ و غذای دریایی و سبزیجات و حتی پنیر. تاکو معمولاً با دست خورده می‌شود و سرو آن با سس سالسا یا آووکادو همراه است. معمولاً تاکوها را به دو دسته با نان سخت و نان نرم تقسیم می‌کنند. تاکو به پیش از دوران ورود اروپایی ها به مکزیک بر می‌گردد. در نوشته‌های اسپانیایی موجود است که به هنگام پذیرایی از آن‌ها در مکزیک، تاکو سرو شده است. صبحانۀ تاکو با پنیر چدار کم چرب، جایگزین مناسبی برای تخم مرغ است که می تواند یک گزینه ی رضایت بخش و سالم برای صبحانه ی شما باشد.

ساندویچ تخم مرغ و سالمون (گوشت ماهی سالمون/ آزاد)

سالمون دودی و سفیده تخم روی یک مافین گندم، یک صبحانه مقوی و کامل است. اگر با یک تکه میوه و یک لیوان از آبمیوه صد در صد طبیعی همراهش کنید، یک وعده‌ی غذایی قابل توجه خواهید داشت.

فریتاتای پیاز و سبزیجات

(فریتاتا یک غذای سنتی ایتالیایی با پایۀ تخم‌مرغ می‌باشد که شباهت‌های زیادی با املت داشته و به طور سنتی با مخلفاتی چون گوشت، پنیر، تره‌ و پاستا پر می‌شده است.) این املت ایتالیایی خوشمزه با هر نوع سبزی ای می تواند همراه شود، شما می توانید جعفری، شوید، گشنیز و مرزنجوش را با آن امتحان کنید.

پنکیک‌های سالم

با داشتن ترکیبی از مواد غذایی سالم، شما می توانید از ساختن پنکیک های خانگی به دست خودتان در روزهای شلوغ هفته، از صبحانه تان لذت ببرید.


تاريخ : یک شنبه 29 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
حتی اگر اهل مد و دنیای مد هم نباشید، تاکنون بارها عبارت «رنگ سال» را از زبان افراد مختلف شنیده اید. ممکن است تصور کنید مدشدن یک رنگ در هر سال، اتفاقی یا حاصل سلیقه عمومی است اما اینکه چه رنگی، رنگی سال باشد، فرایند پیچیده ای است که برای خودش تشکیلات و ضوابطی دارد.
 
سنت رنگ سال، یک رسم محبوب است که مردم سراسر دنیا از آن استقبال می کنند و زندگی و انتخاب هایشان آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تاثیر آن قرار می گیرد. بسیاری از افراد بدون اینکه توجهی به ماهیت این رنگ داشته باشند، تمام تلاش خود را برای جورشدن با آن به خرج می دهند. از رنگ لباس و کیف و کفش گرفته تا رنگ مو و تغییر رنگ اتاق ها و دکوراسیون داخلی.
امسال هم طبق معمول سال های گذشته، قبل از فرارسیدن سال نو میلادی و در ماه سپتامبر رنگ سال معرفی شد. رنگی که کم کم باید منتظر باشیم پشت ویترین مغازه های لباس فروشی و لوازم آرایشی راه یابد و خود را به دکوراسیون داخلی، مبلمان و محصولات دیگر خانگی تحمیل کند.
 
 سال 96 چه رنگیست؟
 
چه کسانی، چرا و چگونه رنگ سال را انتخاب می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به چنددهه قبل، یعنی دقیقا سال 1963 بازگشت. سالی که یک فارغ التحصیل رشته شیمی به نام «لارنس هربرت»، ساختاری برای استاندارد کردن رنگ ها، بنا نهاد و به هر رنگ، عددی اختصاص داد. تا پیش از آن رنگ های محلی برای اختلاف نظر بودند. مثلا بعضی قرمزها به نظر سرخ تر می رسیدند و بعضی ها، هم قرمز بودند و هم نه.
 
این موضوع برای تولید سری محصولات یا تکرار رنگ ها مشکل ساز بود و قضاوت متغیر مردم و خطای انسانی می توانست یک رنگ واحد را تا چند درجه تغییر بدهد. پس از اختراع لارنس دیگر رنگی با رنگ دیگر اشتباه گرفته نمی شد و صاحبان صنایع مد هم می توانستند به صورت عینی تری در مورد رنگ ها با هم تبادل نظر کنند.
 
در سال های بعد لارنس شرکتی را تاسیس کرد و نامش را پنتون (Pantone) گذاشت. پنتون به معنی «همه رنگ ها» است. (پن  یعنی همه و تن هم معنی رنگ می دهد). این شرکت به سرعت با تبلیغ در هفته های مد نیویورک برای خود، شهرتی کسب کرد. سپس پای هدایا و اشیای با برند و مارک پنتون به میان آمد و پس از آن فروشگاه ها و بوتیک هایی با این برند، پا گرفتند.
 
از سال 2000 به بعد، موسسه رنگ پنتون رنگ سال را انتخاب و اعلام می کند. این شرکت ابتدا به طور غیررسمی این کار را انجام می داد اما به مرور زمان با توجه به برندسازی قوی که در این زمینه انجام داد، این طرح را جهانی و بسیاری از بزرگان دنیای مد و فشن را نیز مجبور به تبعیت  از آن کرد، چرا که عموم مردم نیز تمایل به استفاده از آن دارند و حالا دیگر در آغاز هر سال نو میلادی یکی از خبرهای جذاب برای بسیاری از افراد جامعه همین است که رنگ سال جدید چه رنگیاست؟
 
در زمینه انتخاب و تصمیم نهایی در رابطه با رنگ سال، کمپانی پنتون دست به انتخاب نمی زند و نتیجه نظرخواهی های گسترده، منجر به انتخاب رنگ سال می شود. به این شکل که شرکت پنتون برای پیدا کردن رنگ سال، یک تیم تشکیل می دهد تا رنگی را که در جامعه استفاده صعودی داشته و در ییشتر بخش های طراحی قابل استفاده باشد، انتخاب کنند. درواقع این انتخاب از طریق نظرسنجی های مردمی و از بین رنگ های پیشنهادی شرکت پنتون صورت می گیرد،
  
رنگ سال 2017
 
رنگ سال و همه حواشی آن درواقع یک رویداد غربی است که با توجه به تاثیرگذاری صنعت مد اروپا و آمریکا بر جهان، به کشورهای شرقی هم سرایت کرده است. در ایران و کشورهای آسیایی رنگ سال به اندازه کشورهای اروپایی تثایرگذار نیست اما با توجه به فعالیت برندها و فروشگاه های پوشاک خارجی در شهرهای بزرگ ایران، رنگ سال خواسته یا ناخواسته وارد زندگی روزمره افراد می شود.
 
بماند که مراکز تولید پوشاک و مد داخلی هم هرساله رنگ تولیدات داخلی را تحت تاثیر همین فضای جهانی تنظیم می کنند. در حالی که بسیاری از هالی دنیای مد و فشن، مشتاقانه منتظر رنگس ال 2017 بودند، موسسه پنتون رنگ سال را سبز روشن معرفی کرد. این رنگ که «Greenery» نامیده شده است سبزی است که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده روز اول بهار و طبیعت زنده است. پسوند «er» در Greenery به معنای تکرارشونده، برای توصیف این رنگ است که در مورد این پسوند می توان به مفاهیم حیات دوباره بخشیدن، دوباره جوان کردن و دوباره ساختن اشاره کرد.
 
این رنگ بیش از هر چیز، یادآور برگ های جوان و جوانه گیاهان است. برجسته ترین خصوصیت این رنگ مفهوم محیط زیست است چرا که مربوط به آن (15- 0343) مختص رنگ سبزی است که هنگام جوانه زدن دیده می شود، با این مضمون پنتون سعی داشته تا رنگ خاص تازه شدن را برای سال 2017 میلادی معرفی کند.
 
«لتریک آیزمن» (Leatrice Eiseman) مدیر اجرایی موسسه پنتون پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود: «این رنگ سبز برای ما در سال 2017 محیط اجتماعی، شاد و پرسر و صدایی ایجاد خواهد کرد.»
 
آیزمن در ادامه صحبت هایش عنوان کرد که این رنگ سبز، نماد اتصال دوباره ما با طبیعت است و احاطه شدن با حس خوب و تزگی به سبک زندگی طبیعت، هیجان و احساس خوش سرزندگی را منتقل می کند. همچنین برای مردم این دوره که غرق در مشکلات و زندگی شهرنشینی هستند یک رنگ آرامش بخش است.
 
سبز نه خاکستری!
 
پنتون، اگرچه بهترین و معتبرترین کمپانی تعیین رنگ سال است اما تنها شرکتی نیست که برای هر سال رنگ تعیین می کند. کمپانی های دیگری مانند «شروین ویلیامز» و «بنجامین مور» هم براساس ویژگی های فرهنگی، معماری، نورهای مناسب و حس و حال آن سال، رنگ های خود را پیشنهاد می دهند. با وجود این کمپانی پنتون با توجه به قدمت و به این دلیل که بزرگ ترین و مهم ترین مرجع رنگ در جهان به شمار می رود، تقریبا بیشترین رای را به رنگ های منتخب خود در سال های گذشته اختصاص داده است.
 
شروین ویلیامز یک شرکت فعال در زمینه رنگ است که در سال 1866 میلادی توسط دو تاجر آمریکایی به نام های «هنری شروین» و «ادوارد ویلیامز» در شهر کلیولند اوهایو در آمریکا تاسیس شد. این شرکت براساس رده بندی شرکت های بزرگ رنگ سازی جهان در سال 2013، مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داد.
 
در حالی که خیلی ها از رنگ سبز بهاری پیشنهادی پنتون به عنوان رنگ سال حرف می زدند، شروین ویلیامز اما برای رنگس ال 2017 پینشهاد دیگری اعلام کرد. این شرکت برای سال 2017 رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای (موشی) با کد SW6039 را پیشنهاد کرده است: رنگی با ترکیب  رنگ خاکی، طوسی روشن و بنفش و مناسب برای دور شدن از تمام استرس های سال شلوغ پیش رو.
 
یکی از ویژگی های رنگ موشی این است که در عین مدرن بودن، حس و حالی قدیمی ایحاد می کند و همزمان می تواند ظاهری لوکس به فضای خانه ببخشد و به همین دلیل هم از زمان اعلام این رنگ، معماران داخلی و فعالان دکوراسیون از آن استقبال زیادی کرده اند. خاکستری موشی کمی هم مایل به بنفش رنگ خنثایی است که می توان به سادگی آن را با رنگ های مختلف هماهنگ کرد و حس زندگی بیشتری را به وجود آورد. این رنگ با وضعیتی نه گرم نه سرد، نه خاکستری، نه قهوه ای، نه تاریک نه روشن، جایی در وسط ایستاده است.
 
به گفته «سو وادن»، مدیر بازاریابی رنگ در شروین ویلیامز، رنگ های خنثی همواره در حال تغیر هستند. در پنج سال گذشته همه افراد درباره رنگ خاکستری صحبت می کردند و مصرف کنندگان اغلب اوقات در پی استفاده از رنگ های محافظه کارانه تر برای نقاشی تزیین خانه های خود بودند. خب حالا دیگر خواسته آن ها برآورده شده و حاصل ازدواج رنگ های خاکستری و قهوه ای به دنیا آمده است.
 
ودان درباره رنگ سال 2017 می گوید، پناه بردن به رنگ موشی، راهی برای دور شدن از اضطراب های دنیا بیرون و رسیدن به نوع تعادل است. به نظر او موشی رنگی است که در سال های پیش رو بیش از همه رنگ ها در کانون توجه خواهدبود.
 
«بنجامین مور اند کو» که با نام های بنجامین مور پینتس و بنجامین مور نیز شناخته می شود، شرکت شیمیای آمریکایی فعال در تولید رنگ و پوشش های سطحی است که در سال 1883 میلادی تاسیس شد. بنجامین مور اما پیش از پنتون رنگ خود را برای رنگ سال 2017 انتخاب کرد، بنفش با ترکیبی از خاکستری (بنفش شاه پسند). البته برخی وب سایت ها این رنگ را حاصل ترکیب یاسی و بنفش دانسته اند اما وب سایت رسمی کمپانی بنجامین ترکیب اصلی رنگ سال 96 را خاکستری و بنفش اعلام کردهاست.
 
ایده رنگ سال 2017 از سایه و تاثیرات آن گرفته شده. ترکیب  رنگی که وقتی به آن نگاه می کنید حس دیدن سایه را برای شما به وجود می آورد. این رنگ بنفش که با خاکستری ترکیب شده به نام سایه با کد 2117-30 ثبت شده است.
 
بنفشی جذاب که در کنار هر رنگی روح و شخصیت آن رنگ را حفظ و محیط گرمی را به وجود می آورد. به گفته کمپانی بنجامین مور رنگ سال 2017 دارای نفوذ بسیار بالایی است، رنگی سلطنتی که در تلفیق با نور، محیطی متفاوت را به ارمغان می آورد، رنگی با اعتماد به نفس بالا و عمیق.
 
آن طور که کمپانی بنجامین مور درباره انتخاب امسالش می گوید، این شرکت پس از آنکه سال گذشته سفید صدفی را به عنوان رنگ سال انتخاب کرده بود، حالا به دنبال رنگی قوی تر برای رنگ سال 2017 می گشت و رنگ بنفش شاه پسند (violet verbena) را براساس آنچه مردم به دنبال آن هستند انتخاب کرده به طوری که مردم با استفاده از آن بتوانند پاسخگوی نیازهایشان باشند.
 
مدیر اجرایی این شرکت به نام «الن اونیل» (Alan O’Neill) در این رابطه گفته است که این رنگ کاملا کاربردی بوده و به صورت چندین لایه در طیف های گوناگون می توان از آن بهره گرفت. او این رنگ را وسوسه انگیز و رویایی توصیف کرده است.
 
جالب است بدانید که این رنگ الزاما رنگی خیلی پرفروش و جذاب بازار مد نیست بلکه رنگی است  برای طراحان در تمامی بخش ها که بیان کننده حالت و نگرش بخشی از مردم است. بنفش مایل به خاکستری، سایه ای با حال سوفسطایی و شاعرانه است که انرژی و هارمونی را وارد فضای می کند. واقعیت این است که پالت رنگ مور برای امسال شبیه مجموعه ای از سنگ های سلطنتی است، همانقدر آرام و همانقدر جذاب.


تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

lightsout.jpg

تکنسین‌هایی که در حال بازرسی از تلسکوپ فضایی بزرگ جیمز وب و آینه‌های طلایی بزرگ آن هستند از نورهای مخصوص برای بازرسی از آن استفاده کردند.

 به نقل از ناسا، مهندسان برای کنترل این تلسکوپ فضایی که هم اکنون در مرکز فضایی گودارد ناسا قرار دارد، تمام چراغ‌ها را خاموش کرده و از نورهای ماورا بنفش برای بررسی راحت‌تر عیوب این تلسکوپ در تاریکی استفاده کردند.

"کریس گان" عکاس ناسا توانسته با استفاده از دوربین خود تصویری شبه مانند را از این تلسکوپ فضایی برای مردم به ارمغان بیاورد.

او برای ثبت این تصویر، شاتر دوربین را به مدت طولانی‌تری باز گذاشته به همین دلیل تصویر تکنسین‌هایی که در حال حرکت بودند، تار به نظر می‌رسد.

تلسکوپ فضایی "جیمز وب" یک تلسکوپ فضایی بسیار پیشرفته است که بزرگترین تلسکوپ فضایی جهان محسوب می‌شود. جیمز وب قرار است که وضوح و حساسیت بی‌سابقه‌ای را با استفاده از طول موج بلند (نارنجی-قرمز) نور مرئی، و از طریق مادون قرمز نزدیک به اواسط مادون قرمز (۰٫۶–۲۷ میکرومتر)، را ارائه دهد. این تلسکوپ با همکاری سازمان‌های فضایی ناسا و ایسا در حال ساخت است. تلسکوپ جیمز وب که یک ابزار جانشین برای تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ فضایی اسپیتزر است قرار است تا سال ۲۰۱۸ تکمیل گردد و به وسیلهٔ موشک آریان ۵ به فضا پرتاب شود.

این تلسکوپ فضایی قدرتمند ترین تلسکوپ ساخته دست بشر خواهد بود.تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

شرکت لوسید که در سال ۲۰۰۷ با نام آتیه‌وا (Atieva) تأسیس شد، در ایالت کالیفرنیای آمریکا قرار دارد و توسط پیتر رالینسون مهندس ارشد سابق جگوار و تسلا، مدیریت می‌شود؛ شخصی که نقشی اساسی در طراحی و ساخت مدل Sتسلا نیز داشته است. در حال حاضر، مدل AIR EV، مهم‌ترین محصول لوسید نیز با حضور رالینسون در این شرکت ساخته و بهینه‌سازی شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا برند لوسید به نامی تأثیرگذار در تاریخ خودروهای الکتریکی تبدیل می‌شود. اگر واقعا این شرکت بتواند بدون احتساب مالیات‌های محلی، قیمت محصول خود را در آستانه‌ی قیمت ۶۰ هزار دلار حفظ کند، کار بزرگی انجام داده است؛ چرا که پیش‌تر صحبت از عرضه‌ی نسخه‌ی فول آپشن خودروی EV با قیمتی در حدود ۱۰۰ هزار دلار شده بود.

لوسید ایر

لوسید اعلام کرده است که قیمت نهایی مدل استاندارد AIR EV تنها ۵۲.۵ هزار دلار است که مالیات بر تولید ایالت کالیفرنیا، قیمت آن را به حدود ۶۰ هزار دلار می‌رساند. این در حالی است که مدل پایه‌ی این خودرو نیز جذابیت‌های زیادی دارد؛ چرا که در مقایسه با محصولات مرسدس بنز و بی‌ام‌و در همین رنج قیمت، پرقدرت‌تر است و آپشن‌های بیشتری هم دارد. نسخه‌ی استاندارد EV بیش از ۴۰۰ اسب بخار قدرت دارد که تمام آن به دیفرانسیل عقب منتقل می‌شود، با یک بار شارژ نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر مسافت را می‌پیماید و فناوری رانندگی خودکار (خودران) در آن بسیار خوب عمل می‌کند که در خودروهای دنیا کم‌نظیر است. همچنین چراغ‌های جلو و عقب در این نسخه، تمام LEDD هستند و رینگ‌های اسپرت ۱۹ اینچ به همراه دارد.

لوسید ایر

طراحی داخلی نسخه‌ی استاندارد EV برای ۴ سرنشین فضای مناسبی تأمین می‌کند و با ۱۰ کیسه‌ی هوا ارائه می‌شود. سقف آلومینیوم با سانروف پانورامیک در کنار سیستم صوتی ۱۰ بلندگو از دیگر امکانات داخلی این مدل هستند. سه نمایشگر لمسی و یک نمایشگر غیرلمسی در کابین آن وجود دارند. صندلی‌های جلو در این مدل، تمام برقی هستند و در ۱۲ جهت تنظیم می‌شوند. به‌طور حتم چنین خودرویی با این سطح از امکانات، دارای ناوبری ماهواره‌ای و سطح بالایی از سرگرمی‌های چندرسانه‌ای نیز هست.

اما آپشن‌های سفارشی مدل AIR EV برای کسانی که حاضر به پرداخت مبالغی بیش از ۶۰ هزار باشند نیز تنوع بالایی دارند. دو نوع ظرفیت باتری دیگر نیز برای این خودرو وجود دارد که امکان حرکت خودرو تا ۵۰۰ و ۶۵۰ کیلومتر مسافت را فراهم می‌کنند. علاوه بر این باتری‌های مدرن، قدرت باورنکردنی ۱۰۰۰ اسب بخار و سیستم دو دیفرانسیل هوشمند نیز برای AIR EV قابل سفارش خواهند بود. تنظیم ارتفاع خودرو در مدل فول‌آپشن به لطف فناوری تعلیق متغیر (Active Suspension) امکان‌پذیر است. 

لوسید ایر

خودروی لوسید، می‌تواند با سقف کاملا شفاف، رینگ‌های اسپرت ۲۱ اینچ، سیستم صوتی حرفه‌ای، مجهز به ۲۹ اسپیکر و پوشش صندلی چرم سفارش داده شود. گرم‌کن داخل صندلی‌، تنظیم‌کننده‌ی برقی صندلی‌های جلو در ۲۲ جهت، سیستم تهویه‌مطبوع چندگانه، فرمان‌دهی صوتی به خودرو و قابلیت سفارش صندلی‌های عقب با کیفیتی مانند مدل‌های دیده شده در هواپیماهای شخصی که بتوانند تا ۵۵ درجه تغییر زاویه دهند و به حالت خوابیده درآیند؛ دیگر آپشن‌های قابل سفارش برای مدل AIR EV هستند.

درحالی‌که فناوری هدایت خودکار در خودروهای گران‌قیمت امروزی هم به خوبی مدل ساخت لوسید، عمل نمی‌کند؛ عرضه‌ی مدل EV با این آپشن‌ها و قیمتی در حدود ۶۰ هزار دلار، عجیب به نظر می‌رسد. از سویی دیگر لوسید قیمت مدل فول‌آپشن را نیز در حدود ۱۰۰ هزار دلار اعلام کرده است؛ درحالی‌که تسلا P100D با چنین امکاناتی بیش از ۱۳۵ هزار دلار قیمت دارد. به نظر می‌رسد لوسید، به یکه‌تازی تسلا در ساخت خوردوهای تمام الکتریکی پایان خواهد داد؛ چرا که ارزان‌ترین محصول تسلا، نسخه‌ی پایه‌ی مدل S با آپشن‌هایی نه‌چندان قابل توجه، با قیمت ۶۸ هزار دلار به فروش می‌رسد.

لوسید ایر

هرچند این مطلب را با اخباری خوشحال‌کننده و رؤیایی آغاز کردیم، حال وقت آن رسیده است تا به حقایقی واقعی بپردازیم. به نظر می‌رسد خودروهای ۶۰ هزار دلاری لوسید به این زودی به جاده‌های دنیا راه پیدا نکنند. قرار است اولین نمونه‌های مدل AIR EV به تعداد ۲۵۵ دستگاه و با آپشن‌های کامل ارائه شوند که مسلما بیش از ۱۰۰ هزار دلار قیمت خواهند داشت. هر چند در این حالت هم داشتن پیشرانه‌ای ۱۰۰۰ اسب بخاری، همراه با باتری‌هایی که انرژی لازم برای طی کردن بیش از ۵۰۰ کیلومتر مسافت را فراهم می‌کنند، با رینگ‌های ۲۱ اینچ و سیستم صوتی کم‌نظیر، جذاب و مقرون به‌صرفه است. لوسید مدعی است که این مدل ظرف ۲.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

لوسید ایر

 قیمت دقیق مدل AIR EV و آپشن‌های آن اکنون مشخص نیست، اما ثبت نام برای خرید این خودرو آغاز شده است. برای مدل استاندارد مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ دلار و برای نسخه‌ی بالاتر که شامل اولین سری تولید محدود به تعداد ۲۵۵ دستگاه است، مبلغ ۲۵ هزار و ۵۰۰ دلار از متقاضیان گرفته می‌شود. لوسید تولید مدل AIR EV را تا چند ماه دیگر آغاز خواهد کرد و به احتمال فراوان در آغاز سال ۲۰۱۸، اولین تولیدات خود را به مشتریان تحویل خواهد داد. این شرکت پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰۰۰ نفر را برای کار تمام وقت در خط مونتاژ خود، به خدمت بگیرد.

در پایان این مطلب بیننده‌ی تیزر رسمی بسیار زیبای معرفی لوسید AIR EV باشید.

دانلود با کیفیت 360p   720p   1080p  تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

شماره‌های امداد از جمله مواردی هستند که به یاد داشتن آن‌ها در نوروز می‌تواند کمک‌حال ما باشد و جان و مال انسان‌ها را در حوادث نوروزی حفظ کند یا سبب سالم رسیدن به مقصد شود.

یکی از ضروری‌ترین شماره‌های امدادی که ایرانیان باید همیشه به یاد داشته باشند، شماره اورژانس یا همان فوریت‌های پزشکی است. ۱۱۵ شماره‌ی نام‌آشنای فوریت‌های پزشکی در ایران است. پزشکان، تکنسین‌‌ها، رانندگان و کارکنان اورژانس در سراسر ایران، برای خدمت به هم‌وطنان در ایام نوروز در محل کار و مأموریت خود حضور دارند.

شماره‌ی دیگری که همیشه و به‌خصوص در ایام عید نوروز باید به یاد داشت، شماره آتش‌نشانی است. ضرورت به خاطر داشتن شماره آتش‌نشانی بعد از حادثه‌ی تلخ پلاسکو، بیش از پیش برای هم‌وطنانمان نمایان شد. شماره ۱۲۵، تلفن به‌یادماندنی سازمان آتش‌نشانی در سراسر کشور است. در هنگام برخورد به حوادث مختلف در ایام نوروز می‌توان از آتش‌نشانان زحمت‌کش کمک گرفت.

شماره‌ی تماس ۱۱۰ را که همان شماره تماس فوریت‌های پلیس است، بیشتر ایرانیان به خاطر دارند. ۱۱۰ یکی از معروف‌ترین شماره‌ تماس‌های کشور است. 

ارتباط با مرکز مدیریت راه‌های کشور می‌تواند ما را از اطلاعات راه‌های کشور مطلع کند و سفر بابرنامه و راحت را برای ما فراهم کند. شماره ۱۴۱ مربوط به مرکز  مدیریت راه‌های کشور است که در طول نوروز و دیگر ایام سال می‌توان برای اطلاع از ترافیک جاده‌ها یا گزارش مشکلات جاده‌ای یا ترافیک راه‌ها با آن تماس گرفت.

یکی از شماره‌هایی که در سفرهای بیرون و درون‌شهری در ایام نوروز به کار خواهد آمد، شماره‌ی راهنمایی و رانندگی است. شماره‌ی تماس ۱۲۰ متعلق به پلیس  راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

در هنگام برخورد با حوادث در مناطق مختلف، به‌خصوص اتفاقات و حوادث جانی می‌توانیم با هلال احمر تماس بگیریم. شماره‌ تماس ۱۱۲ در ایران متعلق به هلال احمر است که در تمام گوشی‌های موبایل بدون دسترسی به آنتن و حتی بدون سیم‌کارت قادر به تماس گرفتن با آن خواهید بود.

یکی از مشکلاتی که در نوروز به آن بسیار بر خواهیم خورد، مشکلات اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه است. در صورت برخورد به این مشکلات در روزهای نوروز می‌توان با شماره‌های مرکز خدمات اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه تماس بگیرید و در صورت حل نشدن مشکل، با شماره‌ی ۱۹۵ که مربوط به سامانه‌ی رسیدگی به  شکایات وزارت ارتباطات است، تماس بگیرید.

برای اطلاع از شماره تماس اپراتورهای موبایل ایران می‌توانید مطلب «برای خدمات اپراتورهای همراه در نوروز با چه شماره‌هایی تماس بگیریم» را مطالعه کنید.

شماره‌های امدادی ضروری برای نوروز

شماره تماسسازمان مورد نظر
۱۱۰ نیروی انتظامی (پلیس)
۱۱۲ هلال احمر
۱۱۵ فوریت‌های پزشکی (اورژانس)
۱۲۰ راهنمایی و رانندگی (پلیس راهور)
۱۲۵ آتش نشانی
۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور
۱۹۵ شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

لیندا آپلیگیت یکی از اساتید این موسسه که ۲۰ سال زمان صرف مطالعه‌ی روش‌های رهبری و رفتارهای کارآفرینان موفق کرده است، اذعان دارد که شناسایی مهارت‌ها و رفتارهای کارآفرینان موفق همیشه کاری سخت و مشکل بوده است.

بخشی از این مشکل به این دلیل است که مردم معمولا بر شخصیت کارآفرینی تمرکز دارند و به شناسایی مهارت‌ها و رفتارهای کارآفرینانی که شرکت‌های خود را تأسیس کرده و پرورش داده‌اند، هیچ توجه و تمرکزی ندارند.

کارآفرین

به‌منظور شناسایی مهارت و ویژگی‌های معمول کارآفرینان، محققان هاروارد در ابتدا ۱۳۰۰ فارغ التحصیل این مرکز را بررسی کردند و پس از آن، ارزیابی کاملا متفاوتی در مورد همتایان آن ۱۳۰۰ نفر انجام دادند.

گروه بازبینی تحقیقات برای اینکه بتوانند این ارزیابی را به نتیجه برسانند، از تحقیقات گذشته و مصاحبه‌ای که با کارآفرینان داشته‌اند استفاده کردند. پس از تحلیل ارزیابی، ۱۱ مهارت و ویژگی معمول در کارآفرینان یافت شد. 

۱۱ مهارت و ویژگی در کارآفرینان

۱- شناسایی فرصت‌ها: اندازه‌گیری مهارت‌ها و رفتارهای مرتبط با توانایی برای شناسایی و جستجوی فرصت‌های شغلی ارزشمند.

۲- بینش و تأثیر: مهارت‌ها و رفتارهای مرتبط با توانایی برای تأثیر بر تمامی سهام‌داران داخلی و خارجی را که باید با یکدیگر برای اجرای بینش و استراتژی تجاری کار کنند، اندازه‌گیری کنید.

۳- کنار آمدن با ابهامات: توانایی برای پیشبرد برنامه‌ی کاری را در شرایط مبهم و نامعلوم اندازه‌گیری کنید.

۴- دور هم جمع کردن و انگیزه دادن به گروه تجاری: انتخاب درست اعضای گروه و روحیه دادن به آن‌ها برای رسیدن به مقاصد تجاری را برآورد کنید.

۵- تصمیم‌گیری کارآمد: مهارت‌ها و رفتارهای مرتبط با توانایی برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر و کارآمد را حتی در شرایط عدم وجود اطلاعات کافی برآورد کنید.

۶- ساخت شبکه: توانایی برای جمع‌آوری منابع لازم و ایجاد شبکه‌های تجاری و حرفه‌ای، ضرورتی برای انتشار و رشد یک تجارت است.

۷- همکاری و جهت‌گیری گروهی: مهارت‌ها و رفتارهای مرتبط با داشتن گروهی قدرتمند که بتواند برنامه‌ی شخصی را در راستای رسیدن به موفقیت تجاری همگام سازد.

۸- مدیریت عملیات: مهارت‌ها و رفتارهای مرتبط با توانایی برای مدیریت موفقیت‌آمیز عملیات در حال انجام تجارت.

۹- مدیریت مالی و امور مالی: مهارت‌ها و رفتارهای مرتبط با مدیریت موفقیت‌آمیز و جوانب مالی یک کسب‌ و کار تجاری.

۱۰- فروش: مهارت‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای فروش مفید و کانال‌های فروشی که بتوانند به‌خوبی مشتریان جذب‌شده را حفظ کنند و به آن‌ها خدمات بدهند و البته در این بین روابط مستحکمی نیز با آن‌ها شکل دهند.

۱۱- اولویت ساختار تأییدشده: اولویت فعالیت در محیط‌های تجاری ساختاریافته و تأییدشده را نسبت به اولویت برای ساخت محیط‌های تازه، نشان می‌دهد. در محیط‌های تازه ساختار باید سازگار با زمینه‌ی تجاری نامعلوم و دائما در حال تغییر باشد.

پنج ویژگی برجسته

از میان این ۱۱ مورد، محققان دریافتند که بنیان‌گذاران امتیاز بسیار بیشتری نسبت به غیر بنیان‌گذاران در موارد زیر دریافت  می‌کنند:

 • کنار آمدن با ابهامات
 • شناسایی فرصت‌ها
 • بینش و تأثیر
 • ساخت شبکه
 • مدیریت مالی

نکته‌ی جالب این که بنیان‌گذاران درزمینه‌ی اولویت ساختار تأییدشده، امتیاز کمتری داشتند.

مردان در مقابل زنان

گروه تحقیقاتی تمایز میان بنیان‌گذاران مرد و زن را نیز بررسی کرد:

 • زنان در ابعاد مدیریت کارآمد؛ عملیات، بینش و تأثیر امتیاز بیشتری داشتند.
 • مردان در زمینه‌ی کنار آمدن با ابهام و مدیریت امور مالی بهتر بودند.

کارآفرینان باتجربه در مقابل کارآفرینان تازه‌وارد

کارآفرین

این موضوع که اعتماد به نفس کارآفرینان با‌تجربه بیشتر از کارآفرینان تازه‌کار است، عجیب نیست. اطمینان آن‌ها بیشتر در حوزه‌ی ساختن شبکه‌ها، مدیریت مالی و ایجاد روش‌هایی برای شناسایی و دستیابی به فرصت‌های بازار است.

آینده‌ی کارآفرینی بنا بر تحقیق هاروارد

با مشارکت افراد بیشتر در ارزیابی‌ها، هاروارد قادر خواهد بود بر اساس داده‌های وسیع، بیشتر در مورد کارآفرینان و سازمان‌ها در حوزه‌ی مدیریت اطلاعات کسب کند. محققان قادر به استخراج داده در مورد معیارهایی همچون سن، جنسیت، کشور، اندازه‌ی کسب و کار، صنعت، نوع مبادله، سرعت رشد و بسیاری عوامل دیگر که بر تمایز و تشابه کارآفرینان تأثیرگذارند، خواهند بود. این بینش به تمامی صاحبان مشاغل کمک می‌کند نقاط قدرت خود را بیابند و خود را با سایرین هماهنگ کنند و بدین ترتیب به بالاترین پتانسیل خود دست یابند.تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

معمولا تشخیص عادات بد در دیگران آسان‌تر از تشخیص آن در رفتار خودمان است. به‌عنوان مثال ممکن است اکثر ما از تأخیر و نامنظم بودن همکارمان در تحویل دادن پروژه و نادیده گرفته شدن ایده‌ها توسط رئیسمان ناراحت شویم؛ اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شاید خود شما نیز یک سری عادات بد داشته باشید که متوجه آن‌ها نباشید؟ همه ما گمان می‌کنیم که بهتر از بقیه هستیم و این دیگران هستند که عادات و رفتارشان ایراد دارد؛ در صورتی که این طرز تفکر کاملا اشتباه است. در ادامه‌ی این مقاله‌ی زومیت، ۵ مورد از بدترین عادات و نحوه برطرف کردن آن‌ها آورده شده است.

۱- نامنظم و غیرقابل اعتماد بودن

افرادی که این ویژگی را دارند، زمان لازم را به برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی امور، هماهنگی و برقراری ارتباط با دیگران اختصاص نمی‌دهند، این افراد نمی‌توانند تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهند و غیرقابل اعتماد هستند.

۲- تأخیر داشتن در انجام وظایف

این‌گونه افراد بیشتر به فکر میان‌بر زدن هستند و تمایلی ندارند که با کمی اضافه‌کاری وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهند. آن‌ها مدام کارهای خود را به زمان دیگری موکول می‌کنند و نمی‌توانند وظایف خود را در مهلت تعیین‌شده به پایان برسانند.

۳- مقصر دانستن دیگران

اشخاصی که مدام می‌گویند: «این کار وظیفه من نیست»، مسئولیت‌پذیر نیستند و در دفاع از خودشان سعی دارند عنوان شغلی خود را برای دیگران شرح دهند. همچنین آن‌ها نمی‌خواهند با کمی از خود گذشتگی به اهداف بزرگ‌تر برسند.

۴- تمایل نداشتن به تغییر

این افراد مدام اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند و انتظار دارند دیگران آن‌ها را همان‌طور که هستند بپذیرند. آن‌ها به گذشته متصل هستند و در مورد آینده شکایت می‌کنند و می‌خواهند دیگران آن‌ها را به سمت تغییر کردن بکشانند.

افزایش مهارت خلاقیت در کسب و کار

۵- داشتن نگرش منفی

معمولا اشخاصی که دارای این ویژگی هستند نسبت به همه چیز بدبین‌اند و نگرش منفی دارند.  جنبه‌های منفی هر چیزی را زودتر از مزایای آن می‌بینند.

عادت‌های گفته‌شده، موارد عمومی هستند و هر کارمندی حداقل یکی از آن‌هارا دارد. اشخاصی که این عادات را دارند، معمولا قادر به تغییر آن‌ها نیستند و متأسفانه می‌توانند مانع پیشرفت شغلی شوند؛ زیرا اجازه نمی‌دهند که شما بخشی از یک تیم باشید و بتوانید وظایف خود را به‌درستی انجام دهید.

تغییر کردن کار سختی است؛ به دلیل اینکه اغلب اوقات منکر آن می‌شویم. ما معمولا راهی پیدا می‌کنیم تا رئیسمان را مقصر بدانیم و به صحبت‌های او در مورد خودمان گوش نمی‌دهیم و فکر نمی‌کنیم. درواقع طبق مطالعات انجام‌شده، ۸۷ درصد کارمندان رئیسشان را علت پیشرفت نکردن و ترفیع نگرفتن می‌دانند. همچنین یکی دیگر از دلایلی که تغییر کردن را دشوار کرده، این است که نمی‌دانیم چگونه باید این کار را انجام دهیم. درصد قابل توجهی از کارمندان فقط می‌دانند که رئیسشان از عملکردشان ناراضی است اما از دلیل نارضایتی آن‌ها اطلاعی ندارند و نمی‌دانند چه کاری برای رفع مشکل خود باید انجام دهند.

چگونه تغییر کنیم

اگر نگران این هستید که عادات بد، موقعیت شغلی شما را تحت تأثیر قرار دهند، زمان آن رسیده است که با خودتان صادق باشید و اشتباه خود را بپذیرید؛ زیرا اولین قدم برای تغییر کردن، این است که مشکل خود را قبول کرده باشید. اما اگر نمی‌دانید چه چیزی شما را عقب می‌کشد، باید نظر دیگران را در این رابطه جویا شوید و از دیگران بخواهید که نظرشان را صادقانه در مورد شما بیان کنند. شنیدن بازخوردها و نظرات منفی مانند طلا باارزش و نایاب است؛ بنابراین با همکارتان محترمانه برخورد کنید و از شنیدن حرف آن‌ها ناراحت نشوید. زمانی که متوجه شدید مشکل از کجا است، باید از خودتان بپرسید که آیا می‌خواهید تغییر کنید یا خیر؟ اگر فکر می‌کنید قادر به تغییر دادن عادات خود نیستید، می‌توانید در عوض شغل یا کارفرمای خود را عوض کنید.

برای تغییر کردن مصمم باشید

اگر نسبت به تغییر کردن مشتاق هستید، مانند یک دانشمند خودتان را مورد مطالعه قرار دهید و رفتار خود را به‌طور دقیق بررسی کنید. به‌عنوان مثال اگر گاهی اوقات نامنظم یا غیرقابل اعتماد می‌شوید، لازم است ببینید که در چه زمان، مکان و تحت چه شرایطی این رفتار از شما سرمی‌زند؛ شاید مشکل از «نه» نگفتن باشد و اینکه همیشه بیشتر از حد توانتان مسئولیت قبول می‌کنید.

اغلب ما در مسیر زندگی پیشرفت می‌کنیم و عاداتمان نیز با عوض شدن شرایط شغلی، تغییر می‌کنند یا از بین می‌روند؛ بنابراین برای داشتن این عادت‌ها بیش از حد به خودتان سخت نگیرید.تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

تا جایی که می‌توانیم بگوییم، امروزه سیاره‌ی سرخ دارای یک پوسته‌ی سرد، خشک و خالی از حیات است. حتی اگر احتمالا چند میکروارگانیسم جان‌سخت روی مریخ زندگی کنند، ساکن شدن انسان روی آن بدون همراه داشتن تجهیزات زیاد غیرممکن است. در کارگروه چشم‌انداز علوم سیاره‌ای ۲۰۵۰۰، ناسا در مورد پتانسیل بازگرداندن «قابلیت پشتیبانی از حیات» به مریخ از طریق ساخت میدان مغناطیسی برای آن سخن گفت. این میدان مغناطیسی مصنوعی می‌تواند مریخ را از تشعشعات و بادهای خورشیدی در امان نگه دارد و قسمتی از دریاهای باستانی آن را دوباره احیا کند.

داده‌های به‌دست‌آمده از مأموریت‌ MAVEN ناسا و مأموریت مارس اکسپرس (Mars Express) مربوط به آژانس فضایی اروپا (ESA) نشان می‌دهند که سیاره‌ی مریخ روزی شبیه زمین بوده است. در حدود چند میلیارد سال پیش، سیاره‌ی سرخ به‌مانند زمین یک میدان مغناطیسی قوی داشته که آن را از تشعشعات و بادهای خورشیدی محافظت می‌کرده است. سپس با از بین رفتن میدان مغناطیسی در حدود ۴.۲ میلیارد سال پیش، اتمسفر مریخ به‌آرامی در طی ۵۰۰ میلیون سال از آن فاصله گرفت و به‌کلی محو شد و به همراه خود، گرمی و رطوبت سیاره را هم از میان برد. اگر ما می‌خواهیم در مریخ ساکن شویم، باید به نحوی میدان مغناطیسی آن را برگردانیم.

میدان مغناطیسی مریخ

ما حتی اگر به طریقی بتوانیم اتمسفری به مریخ اضافه کنیم، به علت نبود میدان مغناطیسی، گازها در اطراف سیاره باقی نخواهند ماند. مشخص نیست به چه شکلی می‌توان میدان مغناطیسی سیاره‌ی سرخ را بازگرداند؛ اما شاید بتوان نوعی میدان مغناطیسی مصنوعی برای آن ساخت. آن‌طور که جیم گرین، مدیر بخش علوم سیاره‌ای ناسا می‌گوید با ساختن و قرار دادن یک دوقطبی مغناطیسی در نقطه‌ی لاگرانژی L11، می‌توان تشعشعات و بادهای خورشیدی را منحرف کرد؛ یعنی درست همان کاری که میدان‌های مغناطیسی طبیعی انجام می‌دهند. نقطه‌ی لاگرانژی L11، نقطه‌ای است که در آن نیروهای جاذبه‌ای در تعادل هستند، از این‌رو هر شی‌ء قرارگرفته در آن نقطه، در مکان خود بین خورشید و مریخ ثابت باقی می‌ماند.

جیم گرین با اشاره به پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در حوزه‌ی فیزیک پلاسما، می‌گوید در آینده با توسعه‌ی وسیله‌‌های «باد شدنی» می‌توان دوقطبی مغناطیسی با قدرت یک یا دو تسلا ساخت. یک دوقطبی با چنین قدرتی می‌تواند باعث انحراف تشعشعات خورشیدی شود و در عین حال لازم نیست در ابعاد واقعی سیاره باشد.

بخش علوم سیاره‌ای ناسا با همکاری دانشمندان متعددی از مرکز تحقیقات Ames، مرکز پروازهای فضایی گودارد و چند دانشگاه دیگر، توانسته است شبیه‌سازی‌های مربوط به این سناریو را انجام دهد. تیم تحقیقاتی ناسا دریافته‌ است که با ساخت و تعبیه‌ی یک میدان مغناطیسی مصنوعی، می‌توان اتمسفر مریخ را به یک نقطه‌ی تعادل جدید رساند. هم‌اکنون اتمسفر مریخ در فشاری معادل یک درصد فشار اتمسفر زمین تثبیت شده است. دلیل صفر نبودن فشار اتمسفریک در مریخ این است که به‌صورت مداوم گازهایی از منافذ موجود در پوسته‌ی مریخ متصاعد می‌شوند. بعد از قرار گرفتن سپر مغناطیسی، فشار اتمسفریک تا چند برابر افزایش پیدا خواهد کرد و شرایط برای افزایش درجه‌ی حرارت سطح مریخ تا ۴ درجه‌ی سلسیوس فراهم خواهد شد.

اتمسفر چگال‌تر و گرم‌تر باعث خواهد شد دی‌اکسید کربن محبوس در سطوح یخی آزاد شود و این خود منجر به افزایش بیشتر درجه‌ی حرارت از طریق اثر گلخانه‌ای خواهد شد. در نتیجه، آب‌های یخ‌زده در زیر سطح مریخ شروع به ذوب شدن خواهند کرد و ممکن است بخشی از آبگیرهای باستانی در سطح مریخ را پر کنند. نه‌تنها شرایط کلی این سیاره بهبود خواهد یافت، بلکه دیگر نیازی نخواهد بود انسان‌ها نگران تشعشعات خطرناک خورشیدی یا حتی خفگی ناشی از قرار گرفتن در اتمسفر آن باشند.

البته جیم گرین و همکارانش می‌گویند این سناریو بسیار خیال‌پردازانه و خوش‌بینانه است، با این حال فراتر از دایره‌ی دسترسی دانش نیست. شاید در دهه‌های آینده روزی برسد که بتوانیم با ساخت میدان مغناطیسی مصنوعی برای مریخ، آن را برای پشتیبانی از حیات آماده کنیم.تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

یکی از مشکلاتی که کاربران اندروید از سال‌ها پیش با آن مواجه هستند و تا به امروز نیز راه حل قطعی و دائمی برای آن پیدا نشده است، دانلود اپلیکیشن‌ها از مارکت اختصاصی گوگل یعنی پلی‌استور است. احتمالا شما هم بارها و بارها با پیغام «This item is not available in your countryy» مواجه شده‌اید و قادر به دانلود اپلیکیشن مورد نظر نبوده‌اید. موضوعی که باعث شده است این مشکل همچنان حتی بعد از چند سال سرجای خود باقی بماند «مشخص نبودن دلیل وقوع آن» است. دلیل‌هایی همچون تحریم بودن ایران، عدم انتخاب کشور ایران در لیستی که توسعه‌دهنده مشخص کرده است یا هر دلیل احتمالی دیگری که مطرح می‌شود، تنها در صورتی قابل استناد هستند که بدون استثنا برای تمام کاربران ایرانی رخ دهند.

اما این‌طور نیست و برای مثال اپلیکیشن Spotify که برای تعداد بسیاری از کاربران قابل دانلود نیست و پیغام «This item is not available in your country» را نمایش می‌دهد، برای بسیاری از کاربران دیگر بدون مشکل یا نیاز به اپلیکیشن‌های گذر از تحریم قابل دانلود است. اگر به بخش زوم اپ سایت مراجعه کنید نیز کامنت‌های مختلفی در رابطه با نمایش پیغام «This item is not available in your country»  مشاهده خواهید کرد و این در حالی است که تمام اپلیکیشن‌های معرفی‌شده در زوم اپ از پلی‌استور دانلود و تست شده‌اند. این تناقض باعث شده است تا نتوان دلیل روشن و مشخص این مشکل و در نتیجه راه حل قطعی و همیشگی آن را پیدا کرد. با این حال توسط دو روش زیر می‌توانید شانس مواجه شدن با پیغام بالا را به صفر برسانید.

.

راه حل قدیمی
Clear Data کردن پلی استور و اپلیکیشن گذر از تحریم

در این روش که درحال حاضر تنها راه حل مورد استفاده توسط کاربران برای دانلود اپ‌های NotAvailable از پلی استور است، امکان استفاده مستقیم از پلی استور میسر می‌شود و می‌توانید با دانلود اپلیکیشن‌ها به صورت مستقیم از داخل پلی استور، از امکان آپدیت آن‌ها بدون نیاز به دانلود دوباره‌ی کل حجم برنامه برخوردار باشید. البته زومیت "دائمی" بودن این راه حل را تایید نمی‌کند و ممکن است بعد از مدتی مجددا همه چیز به حالت اولیه و Not Available بازگردد. در صورت بروز چنین اتفاقی، کافیست تا مجدد همه مراحل را از نو انجام دهید.

برای این امر به Setting گوشی و سپس بخش Application Manager مراجعه کنید. سپس گزینه‌ی Clear Data را پیدا و لمس کنید. حال اپلیکیشن گذر از تحریم خود را ترجیحا با آی پی آمریکا یا انگلیس فعال و PlayStore را اجرا کنید. کار تمام است و هم اکنون اپلیکیشن‌هایی که پیش از این پیغام Not Available را نشان می‌دادند، قابل دانلود خواهند بود. (عملکرد این روش ممکن است 100% نباشد اما برای تکمیل بودن مطلب، آموزش داده شد).

توجه: راه حل‌های دیگری نیز مانند استفاده از ایمیل آمریکایی (استفاده از مشخصات یک شهروند آمریکایی) و همچنین وارد کردن گیفت کارت گوگل توسط کاربران پیشنهاد شده‌اند که به دلیل مراحل پیچیده‌ی روش اول، و هزینه بر بودن روش دوم و همچنین عدم اطمینان از کارکرد آن‌ها، از معرفی آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

.

راه حل جدید
دانلود اپلیکیشن های پلی استور توسط ربات تلگرام

اما اگر به دنبال راه ساده‌تری برای دانلود فایل APK اپلیکیشن‌ها هستید که نیاز به اپلیکیشن‌های گذر از تحریم نداشته باشد، امروز در زومیت شما را با سریع‌ترین و بی‌دردسرترین روشی که در حال حاضر برای دانلود فایل APK از پلی‌استور وجود دارد آشنا خواهیم کرد. برای این امر شما به اپلیکیشن تلگرام و یک ربات تلگرامی با نام APK Dwonloader نیاز خواهید داشت. تاکید می‌کنیم که این روش تنها برای دانلود آسان اپلیکیشن‌های تحریم شده (بدون نیاز به ترک پلی استور و مراجعه به سایت‌های شخص ثالث) کاربرد خواهد داشت نه برای بروزرسانی اپلیکیشن‌های فعلی.

استفاده از ربات تلگرامی Apk Downloader بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید ارسال لینک پلی استور برنامه به ربات است. بعد از آن پیش‌نمایشی از آیکون، نام و نسخه برنامه به شما نمایش داده می‌شود و تنها کافی است درستی آن را توسط دستور  /download_ (عکس بالا سمت چپ) تأیید کنید تا پس از چند لحظه (از ۱۰ ثانیه الی ۱ دقیقه) فایل APK را به صورت مستقیم (به همراه لینک دانلود) دریافت کنید. به همین سادگی فایل APK اپلیکیشن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. هر بار که شما لینک برنامه‌ای را برای آن ارسال می‌کنید، این ربات در همان لحظه اقدام به بررسی نسخه‌ی موجود در پلی‌استور می‌کند که این موضوع باعث خواهد شد همیشه به‌روزترین و جدیدترین نسخه‌ی موجود از اپلیکیشن را برای شما دریافت و ارسال کند.

کاربران بخش زوم اپ که پیش از این با مشکل Not Available مواجه بودند می‌توانند از این پس با راست‌کلیک یا لمس طولانی روی گزینه‌ی دانلود اپلیکیشن‌ها، لینک آن را کپی کرده و برای این ربات ارسال کنند تا به سادگی قادر به دانلود اپ مورد نظر باشند.

.

 • نحوه ارسال لینک اپلیکیشن ها از پلی استور به ربات • از این پس کافی است هرگاه به پلی‌استور مراجعه کردید و با پیغام «This item is not available in your country» مواجه شدید، صفحه را کمی به پایین اسکرول و آیکون Share را پیدا کنید. روی آن لمس کنید و در لیست پیشنهادی، اپلیکیشن تلگرام و سپس در لیست گفتگوها ربات Apk Downloader را انتخاب کنید تا لینک برنامه برای ربات ارسال شود. اگر همراه لینک برنامه، نام آن نیز به ربات ارسال شد و باعث عدم شناسایی مستقیم اپ شد کافی است لینک برنامه را از پیام ارسالی قبلی کپی و آن را به‌تنهایی برای ربات ارسال کنید. 

 • جستجو تنها با نام اپلیکیشن ها • ویژگی جالب دیگر این ربات، امکان جستجوی برنامه بر اساس نام اپلیکیشن است. اگر به هر دلیلی به لینک برنامه مورد نظر دسترسی ندارید یا اپلیکیشن مورد نظر در جستجوی پلی استور نمایش داده نمی‌شود، می‌توانید نام آن را به شکل صحیح (برای مثال Firefox) برای ربات ارسال کنید. سپس در کسری از ثانیه این ربات پیش‌نمایشی متنی (عکس بالا) از چند اپلیکیشنی که حدس می‌زند به درخواست شما مربوط باشند، برای شما ارسال خواهد کرد تا بتوانید با لمس دستور  /download_، فایل APK برنامه یا بازی را دریافت کنید. اگر در پیدا کردن اپلیکیشن مورد نظر در لیست پیشنهادی به مشکل خوردید نیز می‌توانید با انتخاب دستور  /preview_ که در کنار هر اپ پیشنهادی قرار گرفته است، پیش‌نمایش مربوط به آن را مشاهده کنید تا بر اساس آیکون و نام، برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید. 
  اگر نام دقیق برنامه را نمی‌دانید نیز می‌توانید نام برنامه را در مرورگر جستجو کرده و لینک نتیجه به دست آمده را کپی و ارسال کنید.

.

برای استفاده از این ربات می‌توانید

از آیدی @apkdl_bot یا این لینک استفاده کنید.

.

کدام روش برای من مناسب است؟

 

اگر نمی‌دانید که کدام یک از این دو روش، راه حل مناسبت‌تری برای شما هستند باید به الویت‌ها و خواسته‌های خود نگاهی دوباره کنید.

 • اگر تنها به دنبال دانلود آسان اپلیکیشن‌هایی هستید که در سایت‌هایی مانند زومیت (زوم اپ) مشاهده می‌کنید پیشنهاد ما روش دوم است. چراکه به سادگی می‌توانید لینک برنامه را از سایت یا پلی استور کپی کرده و در ربات ارسال کنید و فایل Apk را با سرعت بالا دانلود کنید.

 • اما اگر در کنار دانلود اپ‌ها، آگاهی از نسخه جدید و دانلود آپدیت‌ها بدون نیاز به دانلود دوباره‌ی کل حجم برنامه نیز برای شما مهم است بنابراین باید استفاده از روش اول را انتخاب کنید.


تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

1.jpg

بیش از 2000 دانش آموز با شرکت در بزرگترین فستیوال دانش آموزی کشور در هشت رشته میکروالکترونیک و رباتیک، هوافضا، نانو و شیمی، نجوم و اخترفیزیک، زیست فناوری، اپلیکیشن نویسی اندروید، جشنواره و پرینتر سه بعدی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 بیستمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف(نادکاپ شریف)، ششمین یادواره شهدای جهاد علمی با رقابت بیش از 2000 دانش آموز در قالب 1000 تیم و در 8 حوزه متفاوت برگزار شد.

گسترش و ترویج فناوری‌های نوین با رویکرد خلاقیت در فضای دانش آموزی، تقویت وجدان کار، انضباط اجتماعی و کارآفرینی و رویکرد به تولیدات ملی داخلی به عنوان یک فعالیت فرهنگی و فرهنگ سازی جدی، کشف استعداد، پرورش خلاقیت و جهت دادن به آموزش‌های مبتنی بر خلاقیت، لزوم حمایت از تولید داخل و سرمایه‌های ایرانی در برابر نمونه‌های خارجی و گسترش فرهنگ مصرف ایرانی، عدم وجود مسابقات سرگرمی‌های علمی آموزشی معتبر صرفا دانش آموزی در کشور در زمان شروع این مسابقات، برگزاری مسابقه دانش آموزی مطابق با سن دانش آموزان، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان، تقویت هویت ملی و فرهنگی با تاکید بر توانایی های علمی داخلی، آشنایی دانش آموزان با فنون صنعتی مختلف، تشویق روحیه کار جمعی و نظم پذیری اجتماعی از جمله اهدافی است که در این مسابقه دو روزه دنبال شده است.

2000 دانش آموز شرکت کننده در این مسابقات، ایده های خود را به نمایش گذاشته و با همسالان خود در رقابتی سازنده شرکت نمودند و با درگیر شدن با سرگرمی های علمی و آموزشی، خلاقیت های خود را در معرض دید همه قرار داده و مورد تشویق قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شریف، در بیستمین دوره ی نادکاپ دانش آموزان علاوه بر شش بخش میکروالکترونیک و رباتیک، هوافضا، نانو و شیمی، نجوم و اخترفیزیک، زیست فناوری، اپلیکیشن نویسی اندروید، در دو بخش دیگر با عناوین "جشنواره" و "پرینتر 3 بعدی" با یکدیگر رقابت کردند.

بیستمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف) طی روزهای 26 و 27 اسفند در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

 

 تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
 مهم نیست چند بار یک تجربه را تکرار می کنید، اما هیچ وقت هیچ چیز مثل اولین  بار که آن را انجام می دهید نمی شود. چه اولین باری باشد که برف را می بینید، اولین باری که به دیدن اقیانوس می روید، اولین باری که سوار ترن هوایی می شوید یا اولین باری که واقعیت مجازی را تجربه می کنید، جادو، سردرگمی یا وحشتی که در آن لحظه احساس می کنید، همیشه یادتان می ماند. در این مطلب واکنش افراد را در اولین تجربه هایشان می بینید. این مجموعه شامل هرچیزی از نوزادانی که اولین بار خواهرانشان را می بینند تا خانم 100 ساله ای که اولین بار سوار موتور می شود را دربرمی گیرد.

نابینایی که اولین بار یک گربه را در دست گرفته
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

30 دقیقه بعد از اینکه مادربزرگ 84 ساله را با آیپدش تنها گذاشتند، او تا به حال تبلت نداشته و آن را فقط برای استفاده هنری می خواسته و نتیجه:
 
 واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند

وقتی تیم رواندا برای اولین بار برف را دیدند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

مادربزرگ 92 ساله اولین بار نتیجه دو روزه خود را می بیند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین مشاهده آتش بازی
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین تجربه باران
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین باری که کودک عموی دوقلو با پدرش را می بیند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین موتورسواری مادربزرگ در تولد 100 سالگی
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند

اولین باری که این کودک که توانست روی پاهای خودش بایستد
 
 واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند

اولین تجربه شنیدن...
 
 واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند

اولین باری که سرباز دخترش را می بیند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین باری که این کودک توانست به وضوح ببیند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین بار که کودکان چینی موی قرمز دیدند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین باری که مادربزرگ اقیانوس را دید
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین باری که نوزاد دوقلوی مادرش را می بیند
 
واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند 

اولین تجربه پرواز با هواپیما

واکنش جالب انسان ها وقتی اولین بار کاری می کنند
 


تاريخ : شنبه 28 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اخیرا یک تانک پیشرفته را رونمایی کرده که گزارش ها نشان از قدرت بالای این زره پوش تاکتیکی و عملیاتی دارد.
 
 
تحلیلگران نظامی معتقدند که تانک کرار در قیاس با تانک های پیشرفته جهان همچون تانک "آبرامز"  و  "چلنجر"  از قدرت بالایی برخوردار است.
 
 مقایسه تانک
   
 
 
 
 
سایت گلوبال سیکیوریتی (Global Security) با اشاره به خصوصیات تانک "آبرامز" نوشت: این تانک برای اهداف متحرک و برای مقابله با سلاح‌های جنگی در جهان ساخته شده که با شرایط محیطی مثل دمای بالا، همگام‌سازی شده است.
 
مقایسه تانک  
 

این سایت ادامه داد: تاکنون 8 هزار و 800 دستگاه تانک آبرامز کلاس M1 A1 ساخته شده و تحویل کشورهای آمریکا، مصر و عربستان سعودی گردیده است.

 
 تانک آبرامز با طول 32.25 فوت (هر فوت 30 سانتی‌متر است)، عرض 12 فوت، ارتفاع 8 فوت و وزن قریب به 60 تا 70 تن بسته به نوع و سلاح 120 میلی‌متر و 4 خدمه دارای قابلیت‌های گوناگونی است.
 
مقایسه تانک  
  
 
 


سایت آرمای تکنولوژی (Army Technology) درباره تانک "ام 1 آبرامز" می‌نویسد: این تانک ساخت شرکت جنرال دینامیک (General Dynamics Land System)  بوده که قریب به 4800 دستگاه آن ساخته شده و دارای سلاح‌های 120 میلی‌متری و 12.7 و 7.62 میلی‌متری است.

گزارش منابع رسانه ای نشان می دهد که تانک انگلیسی چلنجر -2 وزنی برابر با 62 تن، سقف سرعت 37 مایل بر ساعت،قدرت آتش 2.5 مال و مجهز به توپ 120 میلیمتری است .
 
 
 
                                                                         جدول 2-خصوصیات تانک "چلنجر (نقل از آرمای تکنولوژی)
 
 
مقایسه تانک  
 
 
 
 
 
تانک کرار ایران نیز مجهز به مسلسل 14.5 میلیمتری، توپ 125 میلمتری اسموث بور با قابلیت شلیک توپ یا موشک و مجهز به سامانه سلاح‌های ضد زره ی بوده و وزن کرار 51 تن و سقف سرعت آن 37 مایل بر ساعت است.
 
 
بنابر این، تانک کرار ایران از نمونه‌های آبرامز و چلنجرسبکتر بوده و در سقف سرعت با چلنجر انگلیس برابری می‌نماید و بر خلاف دو تانک یاد شده مجهز به سلاح ضد زره است و از نظر قدرت شلیک توپ نیز از نوع پیشرفته‌ای در آن استفاده شده است.
 
بنابر اعلام ایران این تانک مجهز سامانه کنترل آتش الکترو اپتیکی، فاصله‌یاب لیزری و قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در روز و شب است. همچنین تانک کرار با توجه به ویژگی‌های خاصی که برای آن پیش‌بینی شده در زمره‌ی پیشرفته‌ترین تانک‌های دنیا به شمار می‌رود و قادر است نیازمندی‌های نیروهای مسلح را در این حوزه به نحو مطلوبی تامین کند.
 
تانک "کرار" در سه حوزه اصلی قدرت و دقت آتش، تحرک؛ حفاظت و ماندگاری در صحنه نبرد؛ قابل رقابت با پیشرفته‌ترین تانک‌های دنیا می باشد. این تانک مجهز به سامانه کنترل آتش الکترواپتیکی، سامانه فاصله یاب لیرزی، رایانه بالستیک و قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در شب و روز است.روزنامه انگلیسی «تایمز» در گزارشی با اشاره به رونمایی از تانک جدید ایران به نام «کرار» و مقایسه با تانک‌های «آبرامز» ساخت آمریکا و «چلنجر-2» ساخت انگلیس نوشت: ایران در ساخت تانک رزمی خود کمکی از روسیه و چین دریافت نکرد.
 
مقایسه تانک  
 
بر این اساس، تانک کرار (striker) به عنوان یک موفقیت در قابلیت‌های نظامی ایران مورد توجه  قرار دارد. البته این تانک تا حدی شبیه نوع صادراتی تانک «تی -90 ام » روسیه است که به دنبال تعلیق مذاکرات ایران با روسیه در خرید این نمونه، ایران طراحی و ساخت تانک کرار را شدت بخشید.
 
 
روزنامه "تایمز" تصریح کرد:  با رفع تحریم‌های  اقتصادی بعد از توافق اتمی به نظر می‌رسد که برنامه ساخت جنگ افزارهای داخلی چون موشک، جنگنده و زیر دریایی را شدت بخشیده است.


تاريخ : جمعه 27 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 اجرای رزمایش‌های مختلف به منظور ارتقاء توان  رزم، همه ساله در تقویم اجرایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در این رزمایش‌ها علاوه بر تمرین تاکتیک‌ها و روش‌های مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن،‌ آخرین دستاوردهای نیروهای مسلح در بعد تجهیزاتی هم به نمایش گذاشته شده و مورد آزمایش قرارمی‌گیرند.

در سال 95 نیز نیروهای مسلح کشور براساس برنامه‌ریزی‌ قبلی، رزمایش‌هایی را در مناطق مختلف کشور و با سناریو‌های مختلف اجرا کردند که در هر کدام از آنها برای اولین بار از تجهیزات جدیدی رونمایی و آخرین تاکتیک‌های آنان به اجرا درآمد. روند اجرای رزمایش‌ها در این سال با رزمایش پیامبر اعظم 10  نیروی زمینی سپاه  آغاز و با رزمایش دریایی ولایت 95 نیروی دریایی ارتش پایان یافت.

* رزمایش امنیتی پیامبر اعظم 10 سپاه

از 24 فروردین‌ماه دهمین رزمایش پیامبر اعظم سپاه به مدت سه روز در منطقه جنوب شرق کشور شامل استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان، جنوب استان خراسان‌جنوبی و شرق هرمزگان و در مساحتی به وسعت  17 هزار کلیومتر مربع  با محوریت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه آغاز شد.

در مرحله نخست این رزمایش که در منطقه عمومی سراوان اجرا شد، نیروهای ویژه سپاه طی عملیات موفقیت‌آمیزی مواضع دشمن فرضی را از زمین و هوا مورد هدف قرار دادند. نیروهای هوابرد سپاه نیز با عملیات موفقیت‌آمیز هلی‌برن و رهایی‌گروگان آمادگی بیش از پیش خود را نشان دادند.

در ادامه مرحله نخست از رزمایش پیامبر اعظم(ص)، تانک‌های تی72 و نفربرهای بی‌ام‌پی2 متعلق به نیروی زمینی سپاه به‌ سوی مواضع دشمن حمله و این مواضع را با آتش سنگین، منهدم کردند.

در این مرحله همچنین، هوانیروز سپاه که به‌ تازگی و با دستور فرمانده کل قوا تشکیل و رسماً به نیروی زمینی سپاه ملحق شده، وارد میدان شده و بالگردهای میل17 و بل، نیروهای خود را به پشت جبهه دشمن فرضی هلی‌برن کردند. بالگردهای کبرا نیز مواضع دشمن را با راکت منهدم کردند.

سردار مارانی در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، از حضور فعال پهپادهای شاهد 129 و پهپادهای صادق در اطراف مناطق برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) در اطراف منطقه رزمایش و رصد فعالیت‌های دشمن خبر می‌دهد.

در این بین عملیاتی شدن پهپاد صادق که برای اولین بار تسنیم از رونمایی آن خبر داده بود، جالب توجه است.

این پهپاد شباهت زیادی به پهپاد مهاجر2 نوین دارد و این احتمال وجود دارد که صادق نمونه ارتقاء یافته همان مهاجر2 نوین (M2N) باشد.

در روز دوم رزمایش پیامبراعظم 10، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از اجرای  عملیات تخریب تهاجمی برای اولین بار توسط سپاه و در این رزمایش خبر می‌دهد.

در در ادامه روز دوم رزمایش، نیروهای ویژه سپاه عملیات مقابله با کمین، آزادی پاسگاه‌های مرزی و عملیات راه‌بندان را با موفقیت انجام دادند.

در این عملیات، بالگردهای سپاه مواضع دشمن  فرضی را هدف قرار دادند و نیروهای پیاده با قرار گرفتن در مقابل نیروهای دشمن فرضی، مواضع آنها را منهدم کرده عملیات راه‌بندان را با موفقیت انجام دادند.

در روز سوم این رزمایش که با تجمع هزاران نفری از طوایف مختلف اعم از شیعه و سنی و با حضور سردار مارانی رئیس فرمانده قرارگاه قدس و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی در مصلای زاهدان برگزار شد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به منطقه اجرای رزمایش آمده‌ بود، رزمایش پیامبر اعظم را نشانگر اهمیت راهبردی امنیت در جنوب شرق کشور برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: استقرار نیروی زمینی در استان سیستان و بلوچستان نشان‌گر عزیز بودن و مهم بودن مردم سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی است.

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در روز پایانی رزمایش از دستیابی به تمام اهداف از پیش تعیین شده این رزمایش خبر داد و پایان موفققت آمیز رزمایش را اعلام کرد.

وی افزود: عملیات هلی‌برن را توسط تیپ 33 المهدی انجام دادیم و عملیات ورود به ساختمان‌ها را توسط یگان صابرین با موفقیت انجام دادیم لذا اگر اتفاقی ضدامنیتی رخ دهد، همین نیروها را به سرعت به منطقه اعزام خواهیم کرد تا اجرای عملیات کنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اعلام خبر راه‌اندازی قرارگاه طوایف در جنوب شرق کشور گفت: ما قرارگاه طوایف را نیز راه‌اندازی کردیم که این قرارگاه درجریان رزمایش، از طریق بی‌سیم با دسته‌های رزمی خود در ارتباط بود و ماموریت لازم را انجام می‌داد.

* رزمایش بیت‌المقدس 28 نیروی زمینی ارتش

از صبح روز دوم خرداد ماه، رزمایش بیت المقدس 28 نیروی زمینی ارتش در منطقه کویرکاشان آغاز شد و در مرحله اول آن 8 فروند راکت نازعات N10 ،N6 و راکت فجر5 شلیک شد.

در روز دوم رزمایش، ارتش از جدیدترین پهپاد خود با نام "سیراف" رونمایی کرد.

پهپاد سیراف که 100 کیلومتر برد دارد،  قادر به تصویربرداری و ارسال آنلاین تصاویر (لینک داده) به پست فرماندهی است. همچنین این پهپاد به 2 دوربین جلونگر و زیردماغه مجهز است که این دوربین‌ها دید خوبی را برای پهپاد به منظور انجام عملیات‌های شناسایی محیا می‌کند.

پهپاد سیراف

مرحله سوم رزمایش بیت المقدس28 که با حضور یگان‌های پیاده، مکانیزه، زرهی، توپخانه، تیپ 65 نیروی مخصوص، یگان‌های واکنش سریع، هوانیروز و با پشتیبانی جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش آغاز شده‌ بود، جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش به پرواز درآمدند.

در مرحله سوم رزمایش نزاجا برای نخستین بار از تانک "فلاق" عملیاتی می‌شود. این تانک مجهز به اتوماسیون استابلایزر، دوشکا و سلاح 12.7 است؛ که توسط یک خدمه قابلیت هدف گیری و تیراندازی را دارد. همچنین تانک فلاق،  از چالاکی و نسبت توان به وزن فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و قابلیت این را دارد که در مناطق ذوعارضه با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

در این مرحله از رزمایش همچنین گلوله‌های اعلامیه‌ریز توپخانه که جهت عملیات روانی علیه نفرات دشمن کاربرد دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده شد و تانک‌بر فوق سنگین پوریا و سلاح تک‌تیرانداز شاهر نیز در این رزمایش مورد استفاده عملیاتی قرارگرفتند.

*رزمایش محمد رسول الله 4 نزاجا

21 آذر ماه زمان آغاز رزمایش محمد رسول‌الله 4 نیروی زمینی ارتش به‌‌مدت 3 روز در مساحتی بیش از 220 هزار کیلومترمربع در جنوب شرق کشور بود.

در اولین مرحله از این رزمایش یگان های واکنش سریع از سایر نقاط کشور به منطقه عمومی رزمایش منتقل شدند.نمایش تحرک, کارآمدی و ارتقای آمادگی یگان‌ها در پاسخ به نیازهای عملیاتی و هر نوع تهدید و همچنین تمرین طرح و آموزش‌های تخصصی از امروز در مناطق از جمله اهداف این اقدام بود.

در ادامه مرحله نخست رزمایش نزاجا، عملیات اطلاعاتی شامل اشراف اطلاعاتی با استفاده از پهپادها, جنگال و نیروهای بومی و همچنین تیم‌های ویژه انجام گرفت و طرح‌های مقابله و مبارزه با تروریسم نیز توسط یگان‌هایی از نزاجا به اجرا گذاشته شد.

در همین روز, عملیات هلی‌برن در منطقه وسیعی از سواحل مکران تا عمق محورهای مواصلاتی جنوب شرق کشور توسط نیروهای ویژه تکاور نزاجا با موفقیت انجام  می‌شود، همچنین بنابر دستورات صادره از قرارگاه ولایت نزاجا, یگان‌های هوابرد, واکنش سریع, تکاور, زرهی, مهندسی, توپخانه, جنگ الکترونیک و... نیز در مناطق از پیش تعیین شده, مستقر می‌شوند. همچنین در این مرحله نیروهای تیپ 55 هوابرد شیراز توانستند در زمان تقریبی 2 ساعت خود را به محل انجام رزمایش برسانند که با توجه به بعد مسافت، زمان بسیار خوبی از خود بجا می‌گذارند.

در اولین مرحله از روز دوم رزمایش بزرگ نزاجا، دوفروند جنگنده میراژ اف 1 نیروی هوایی ارتش با پرواز در آسمان منطقه رزمایش با دقت اهداف از پیش تعیین را مورد اصابت قرار داده و منهدم می‌کنند.

در ادامه روز دوم رزمایش،‌ از سلاح تک تیر انداز "طاهر" که بدست متخصصان جهاد خودکفایی ارتش ساخته شده‌بود، رونمایی شد. علاوه بر این از دونوع سلاح تک تیرانداز دیگر به نام‌های ژ-1 و دراگونوف که بروزرسانی  وارتقا داده شده‌بودند هم رونمایی، و تمام این اسلحه‌ها عملیاتی شدند.

سلاح طاهر دارای کالیبر 7.62 م م بوده و  وزن این اسلحه اسلحه بدون دوربین و خشاب 4 کیلو و 400 گرم است. برد نهایی طاهر 1200 متر و برد موثر آن با دوربین800 متراست.


سلاح تک تیرانداز طاهر

بالگردهای کبرای هوانیروز ارتش در ادامه روز دوم رزمایش، با استفاده از موشک‌های رهگیر طوفان که توسط صنایع دفاعی کشور طراحی و تولید شده‌اند، توانستند شناورهای دشمن فرضی را که قصد ورود به سواحل کشور را داشتند با موفقیت هدف قرار داده و منهدم کنند.

موشک طوفان با ایجاد تغییراتی در برد، سامانه پرتاب و برخی تغییرات دیگر، با دقت بالاتری نسبت به نمونه‌های قبلی به سوی هدف شلیک شدند.

در این رزمایش همچنین، سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جدیدترین اخلال‌گر ضد پهپاد ساخت متخصصانش را رونمایی کرد.

از مهمترین قابلیت‌های این اخلال‌گر آن است که قابل حمل توسط نفر بوده و اخلال‌گر می‌تواند به محض دیدن پهپاد یا هلی‌شات عملیات جمینگ را را آغاز کرده و از طریق لاک کردن روی پرنده دشمن در هدایت آن اخلال ایجاد کند.

طرز کار این اخلال‌گر آن است که می‌تواند در هدایت هلی‌شات‌ها اخلال ایجاد کرده و در صورت لزوم آنها را سالم روی زمین بنشاند، اما در مورد پهپادها، این اخلال‌گر می‌تواند آنها را مورد جمینگ قرار داده و پس از اخلال در ارتباطشان با مرکز فرماندهی، از مسیر خود منحرف کند.

به کارگیری سامانه‌های جنگ الکترونیک و تلفیق آن‌ها با سامانه‌های ارتباطی و انتقال آنلایین اطلاعت صحنه نبرد به یگان‌های حاضر درمنزثه رزمایش از دیگر اقدامات نیروی زمینی ارتش در روز دوم رزمایش محمدرسول الله 4 بود.

نیروی زمینی ارتش در ادامه رونمایی از دستاوردهای جدید خود، پهپاد فرپاد جدیدترین پهپاد دست پرتاپ ایرانی را برای اولین بار در منطقه عمومی رزمایش به نمایش گذاشته  آن را به پرواز در آورد.

این پهپاد با حدود 20 کیلومتر برد، و 45 دقیقه مقاومت پروازی توسط متخصصان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش ساخته شده است.

انجام عملیات تخریبی لایه به لایه با به کارگیری زمین مسلح هوشمند که از تاکتیک‌های نوین حوزه‌ رزم زمینی و از ابتکارات متخصصان جوان جهاد خودکفایی نیروی زمینی است، نیز در روز دوم رزمایش نزاجا اجرا شد.

زمین مسلح هوشمند دارای این‌ قابلیت است که در منطقه‌ نبرد با حداقل نفرات، حداکثر تلفات انسانی و تجهیزاتی را به نیروی دشمن وارد کرده و در مدت زمان کوتاهی کلیه مناطق اشغال شده را با حجم و قدرت آتش انبوه به صورت همزمان یا مرحله به مرحله منهدم خواهد کرد.

تماس تلفنی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و تقدی و تشکر وی از دلیرمردان و فرمانده نیروی زمینی ارتش پایان بخش روز دوم رزمایش نزاجا بود.

روز  سوم و پایانی رزمایش محمدرسول الله 4 ارتش با رونمایی از دو فروند پهپاد جدید نزاجا همراه بود. یکی از این پهپادها، رزمی بوده و قادر به حمل موشک‌های هوا به سطح است که این پهپاد تحت پروژه شهید قوطاسلو طراحی و تولید شده است. پهپاد دوم نیز یک پهپاد شناسایی بوده که "عقاب" نام دارد؛ این پهپاد دارای مداومت پروازی 24 ساعته است.

در ادامه مرحله سوم رزمایش، اجرای آتش سنگین ساحلی  برای جلوگیری از نفوذ یگان‌های دشمن فرضی انجام شد. همچنین پرواز دو فروند جنگنده نیروی هوایی ارتش، یکی دیگر از قسمت‌های روز سوم این رزمایش بود.

در این عملیات که یک فروند جنگنده F4 و یک فروند جنگنده میراژ F1 حضور داشتند، جنگنده F4 با دو بمب 500 پوندی اهداف از پیش تعیین شده را مورد اصابت قرار داد.

در ادامه مرحله سوم از رزمایش محمد رسول‌الله(ص) 4، پهپاد مهاجر 2 نوین از جمله پهپادهای شناسنایی متعلق به نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی رزمایش به پرواز در آمد.

خانواده پهپادهای مهاجر با داشتن چندین عضو، پرجمعیت‌ترین خانواده پهپادی ایران محسوب می‌شود و در میان مجموعه پهپادهای مهاجر، مهارجر 1 و مهاجر 2، جزو قدیمی‌ترین نوع پهپادهای این خانواده پهپادی هستند.

 پهپاد "مهاجر 2 نوین"  با نام تجاری "M2-N"،  علاوه بر داردا بودن دوربین‌هایی با قابلیت گردش 360 درجه، لانچرهایی در زیر بال خود دارد که می‌تواند موشک‌های مختلفی با خود حمل کنند.

این پهپاد نسبت به نمونه قبلی آن یعنی مهاجر2 که 50کیلومتر برد داشت، افزایش برد قابل ملاحظه‌ای داشته و برد این پهپاد به 150 کیلومتر رسیده است.

علاوه بر این، پهپاد "مهاجر 2 نوین" با افزایش مداومت پروازی، قادر است حالا 6 ساعت به صورت مداوم، پرواز کند. افزایش شعاع عملیاتی و برد و همچنین مداومت پروازی، از جمله مهمترین مولفه‌های پهپادها به شمار می‌رود.

در ادامه مرحله نهایی این رزمایش، 6 فروند بالگرد کبرا با حضور در منطقه رزمایش، اهداف از پیش تعیین شده را با راکت و تیربار منهدم کردند. این بالگردها در یک عملیات مشترک ایجاد آتش سنگین روی هدف را به نمایش گذاشتند.

در ادامه رزمایش نوبت به حضور پهپادهای انتحاری نزاجا می‌رسد و این پهپاد انتحاری پس از رصد و تحلیل منطقه توسط قرارگاه فرماندهی، ضمن شناسایی دقیق یک هدف از پیش تعیین شده، خود را به هدف رسانده و در یک عملیات انتحاری ضمن کوبیدن خود به هدف از پیش تعیین شده، آن را منهدم می‌کند.

پس از انجام عملیت توسط پهپاد انتحاری، تعداد زیادی از تانک‌های "تی 72" نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی آتش نفربرهای "بی ام پی 2" مواضع دشمن فرضی را منهدم کردندو همزمان نیز قرارگاه پدافند هوایی با توپ‌های 23 میلیمتری عملیات پشتیبانی پدافندی از یگان‌های عملیات‌کننده را به اجرا گذاشت.

در سوی دیگر میدان نیز توپخانه‌های نزاجا با شلیک ده‌ها گلوله توپ سنگین، مواضع دشمن فرضی را در هم کوبیدند. این رزمایش با سخنرانی امیر پورشاسب ارزیاب قرارگاه خاتم الانبیا(ص) و امیر حیدری فرمانده نزاجا پایان پافت.

*رزمایش مدافعان آسمان ولایت 7

6 دی ماه مرحله اول رزمایش مشترک قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام «مدافعان آسمان ولایت 7» در منطقه‌ای به‌ مساحت 496 هزار کیلومتر مربع در حساس‌ترین و پرترافیک‌ترین محدوده آسمان کشور  آغاز می‌شود.

 این رزمایش، با مشارکت یگان‌های پدافند هوایی ارتش، سپاه (نیروهای هوافضای سپاه) یگان کنترل عملیاتی نداجا، توپخانه‌های ارتش و سپاه، یگان‌هایی از بسیج و نیروی انتظامی و همچنین جنگنده‌های F4 نیروی هوایی ارتش اجرا شده‌ بود.

 در نخستین مرحله از رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 7 انواع سامانه‌ها، ادوات و تجهیزات موشکی، توپخانه‌ای، راداری، شنود الکترونیکی، ارتباطی و دیده‌بانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران که در منطقه عمومی رزمایش گسترش یافته بودند، در مواضع از پیش تعیین شده استقرار یافتند و استفاده از سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات هوایی توسط پروازهای گشت و شناسایی الکترونیک و تصویربرداری هوایی از اهداف  مورد نظر در دریا توسط پهپادهای شناسایی و انجام عملیات روانی پیشدستانه در مقابل عملیات روانی دشمن، تمرین شد.

در روز دوم و مرحله دوم رزمایش مدافعان آسمان ولایت 77،  سامانه‌ موشکی بومی مرصاد ضمن انجام عملیات کشف و رهگیری، هواپیماهای مهاجم دشمن را مورد اصابت موشک قرار داده و اهداف را منهدم کرد.

همچنین  سامانه موشکی بومی یا زهرا 3  توانست ضمن انجام عملیات کشف و رهگیری، هواپیماهای مهاجم دشمن را مورد اصابت موشک‌های خود قرار داد.

سامانه موشکی یا زهرا 3 یکی از سامانه‌های بومی کشورمان است که در سال 92 رونمایی شد. این سامانه، یک سامانه متحرک پدافند هوایی با قابلیت اتصال به شبکه یک‌پارچه پدافندی کشور بوده و قادر است در هر موقعیتی استقرار یافته و به‌طور مؤثری مأموریت خود را انجام دهد.

در ادامه این مرحله از رزمایش، سامانه فرماندهی و کنترل فکور ضمن هدایت هوشمند عملیات پدافند هوایی، نسبت به پایش دائمی اطلاعات تبادل شده جهت جلوگیری از هرگونه اخلال سایبری اقدام کرد.

ترکیب سامانه‌های کشف راداری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تنوع فرکانسی کشف در باندهای مختلف و نیز توانمندی پست‌های دیده‌بانی ثابت و سیار گسترش یافته در منطقه عمومی رزمایش از دیگر مواردی بود که در این مرحله از رزمایش مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در ادامه این مرحله، یک فروند جنگنده اف 4 از پایگاه ششم شکاری بوشهر (شهید یاسینی) با موفقیت توانست یک فروند جنگنده بمب افکن سوخو 24 اعزامی از پایگاه هفتم شکاری شیراز (شهید دوران) را در منطقه عمومی رزمایش شناسایی و رهگیری کند.

در آخرین مرحله از رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 7، برای نخستین بار عملکرد قدرتمند سامانه موشکی تلاش به همراه "رادار کنترل آتش افق" مورد آزمایش و ارزیابی عملیاتی قرار گرفت و این سامانه با کمک رادار کنترل آتش افق و موشک صیاد 2، یک هدف پرنده را منهدم کند.

در این عملیات، هدف یک پهپاد دشمن فرضی بود که توسط سامانه‌های راداری سامانه موشکی تلاش رهگیری و روی آن قفل راداری شد و پس از شلیک موشک صیاد 2، هدف در فاصله حدودا 40 کیلومتری منهدم شد.


موشک صیاد 2 در حال شلیک از سامانه موشکی تلاش

همچنین در طول این رزمایش، 12 مورد اخطار به جنگنده هاو پهپادهای نیروهای فرامنطقه‌ای توسط قرارگاه پدافند هوایی ارتش داده شد که این نشان از آمادگی نیروها و تجهیزات قرارگاه داشت؛ این اخطارها مربوط به چند جنگنده و پهپاد متعلق به نیروی دریایی ارتش آمریکا نیز بوده است.

در مرحله سوم و پایانی از رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 7، سامانه موشکی S200 به اجرای عملیات پرداخت. در این عملیات یک فروند موشک اس 200 پس از رهگیری پهپاد هدف و موشک موفق که پهپاد دشمن فرضی را سرنگون کند.

همچنین در آخرین مرحله از این رزمایش یک فروند پهپاد دشمن فرضی در حوالی نیروگاه اتمی بوشهر توسط سامانه اسکای گارد رهگیری و منهدم شد.

رژه یگان های حاضر در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 7 و سخنرانی امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش پایان بخش این رزمایش بود.

*رزمایش امام علی(ع) نیروی زمینی سپاه

این رزمایش در 4 بهمن ماه در منطقه غرب کشور و با محوریت قرارگاه نجف نزسا آغاز شد. ارتقای آمادگی‌های رزمی و توسعه روش‌ها و شیوه‌های نوین جنگی را از جمله اهداف برگزاری رزمایش امام علی (ع) بود. در این رزمایش، عملیات‌های مختلفی برای مقابله با تهدیدات متنوع از جمله تهدیدات گروهک های تکفیری، توسط نیروهای سپاه تمرین شد.

نکته جالب توجه در این رزمایش استفاده نیروهای سپاه از اسلحه AK-103 بود.


سلاح آ کا 103

AK-103 یکی از مشهورترین و بهترین سلاح‌های خانواده کلاشنیکف است که از کالیبر 39*62. 7 mm  بهره می‌برد. وزن خالی این سلاح، 3 کیلو و 400 گرم است.

هم اکنون فقط 5 کشور، روسیه، هند، ونزوئلا، لیبی و نامیبیا جزو دارندگان رسمی این سلاح هستند. اخیرا نیز برخی تصاویر منتشره در فضای مجازی، نشان می‌دهد که تعدادی از نظامیان عربستان سعودی نیز این سلاح را در اختیار دارند.

وزن این سلاح کارآمد با خشاب خالی، حدود 3 کیلو و 600 گرم بوده و طول آن 943 میلی متر است. این سلاح، دارای خشاب 30 تیری بوده و نواخت تیر آن نیز، 600 گلوله در دقیقه است.

*رزمایش مدافعان حریم ولایت نیروی هوافضای سپاه

پس از انجام 5 روز مراحل مقدماتی مرحله اصلی رزمایش فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوا فضای سپاه با نام "مدافعان حریم ولایت" در 16 بهمن ماه  با شعار همت جهادی، اراده ایرانی، اقتدار انقلابی، تحقیر تحریم و تهدید در وسعت 35 هزار کیلومتر مربع در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.

در مرحله اصلی رزمایش "مدافعان حریم ولایت" نیروی هوافضای سپاه انواع سامانه های راداری و موشکی  شامل " سامانه موشکی سوم خرداد"، " سامانه موشکی طبس"، "سامانه موشکی صیاد 2" و نیز سامانه ای راداری برد بلند "قدیر"،  سامانه راداری برد متوسط "مطلع الفجر" و "سامانه راداری رعد" و "کاوش" حضور داشتند.

در ادامه مرحله اصلی رزمایش پدافندی "مدافعان حریم ولایت" نیروی هوافضای سپاه برای نخستین بار بمب‌های رها شده توسط جنگنده‌های سوخو توسط را با استفاده از سامانه‌های راداری بومی مورد ردگیری قرار داد.

همچنین این سامانه‌ها که به دست توانمند متخصصان ایرانی طراحی و تولید شده‌بودند، توانستند موشک‌های زمین به زمین را با موفقیت ردگیری کنند.

* رزمایش پیامبر اعظم 11 نیروی زمینی سپاه

دوم اسفند ماه رزمایش پیامبر اعظم(ص)11 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شعار "نمایش اقتدار و امنیت پایدار" با رمز مقدس یا "رسول الله" دوم اسفندماه با حضور یگان‌های توپخانه، پدافند، پهپاد، پیاده و هوانیروز این نیرو در کویر مرکزی و مناطق شرق و شمال‌ شرق کشور آغاز شد.


راکت هدایت شونده فجر5 در زمایش سپاه

در روز اول رزمایش اهداف دشمن فرضی با راکت‌های پیشرفته، هوشمند و نقطه‌زن در کلاس‌های مختلف از جمله راکت هدایت شونده فجر 5 که به تازگی رونمایی شده‌بود، مورد اصابت قرار گرفت.

در روز دوم  رزمایش پیامبراعظم(ص)11 در منطقه شمال شرق کشور، بیمارستان 120 تختخوابی سیار شهید شوشتری با حضور سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش کاریز از شهرستان تایباد افتتاح شد.

در همین روز سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی  سپاه در حاشیه افتتاح بیمارستان سیار شهید شوشتری در منطقه کاریز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سلاح دوش‌پرتاب میثاق در بخشی از رزمایش پیامبر اعظم(ص) 11 شلیک شد و توانست یک هدف هوایی را منهدم کند.

 در ادامه رزمایش پیامبراعظم(ص) 11 در منطقه شمال شرق کشور، عملیات دفاع از کُوی و برزن  با همکاری و همراهی قابل توجه مردم اعم از شیعه و سنی و عملیات رهایی گروگان و هلی‌برن توسط یگان صابرین نیروی زمینی سپاه با موفقیت اجرا شد.

در این مرحله از رزمایش، نیروی زمینی سپاه با حضور نظامی اطراف شهر تایباد، آمادگی خود را برای دفاع از کُوی و برزن در مقابل هرگونه تهدید احتمالی با موفقیت تمرین کردند.

مرحله نهایی این رزمایش با اجرای عملیات رزمی توسط تیپ مخصوص صابرین آغاز شد که طی آن عملیات دفاع در مقابل تهاجم دشمن فرضی با اجرای آتش سنگین توپخانه روی مواضع دشمن و همچنین عملیات شناسایی و اطلاعاتی با استفاده از پهپادهای نزسا انجام شد و یگان راکتی سپاه نیز با راکت‌های پیشرفته و دقیق‌زن از مواضع ثابت و متحرک، مواضع دشمن را هدف قرار داد.

در ادامه مرحله پایانی از رزمایش، تانک‌های T-72، نفربرهای براق (نمونه ایرانی از نفربر بی‌ام‌پی1) و  نفربر BMP2 نیروی زمینی سپاه، با پشتیبانی نیروهای زمینی، به مواضع دشمن فرضی حمله کردند.

در ادامه برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) 11، نیروهای ویژه صابرین با موفقیت توانستند یک خودروی انتحاری دشمن فرضی را پیش از رسیدن به محل استقرار نیروهای خودی، منهدم کنند.

پس از انهدام اولین خودروی انتحاری دشمن فرضی، دومین خودرو نیز بلافاصله به‌سوی نیروهای سپاه اعزام شد که نیروهای صابرین سپاه با موفقیت توانستند دومین خودرو را نیز منهدم کنند.


بالگرد کبرای سپاه، ارتقا یافته تحت پروژه طوفان

در ادامه برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص)11،  دو فروند از بالگردهای کبرا متعلق به هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضع دشمن فرضی را با موشک و راکت هدف قرار دادند.

در جریان این عملیات، بالگرد جت رنجر 206 و بالگردهای 214 هوانیروز سپاه نیز عملیات پشتیبانی رزمی را از بالگردهای کبرا به‌عهده داشتند. ادامه این رزمایش با اجرای آتش سنگین توپخانه  محرم نیروی زمینی سپاه و هلی برن نیروهای ویژه صابرین بوسیله لاگردهای هوانیروز سپاه همراه بود.

در ادامه مرحله پایانی رزمایش نزسا، از "صاعقه" جدید ترین مین ضد بالگرد سپاه و "سجیل" مین جهنده ضد نفر سپاه رونمایی شد.

مین جهنده صاعقه، یک مین بسیار کارآمد است که روی زمین کارگذاشته شده و خدمه آن در جایی دورتر، موضع گرفته و در زمان مناسب مین را منفجر می‌کنند اما انفجار این مین جهنده، همانند مین‌های دیگر نیست بلکه با انفجار اولیه مین، تعداد زیادی بمب کوچک به بالا پرتاب شده و در یک خط عمودی تا ارتفاع 500متری زمین هر پرنده متخاصمی حضور داشته باشد، هدف قرار گرفته و اگر منهدم نشود، حتماً با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

مین سجیل نیز  تا ارتفاع 10 متر از  سطح زمین پرتاب و سپس منفجر می‌شود و ترکش‌های آن به‌صورت بارانی به‌روی نیروهای دشمن ریخته می‌شود.

این رزمایش نیز با دستیابی به تمامی اهداف خود پایان یافت.

*رزمایش دریایی ولایت95

مرحله نهایی رزمایش بزرگ ولایت 95 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 8 اسفند ماه در منطقه عمومی جنوب کشور از تنگه هرمز تا دریای عمان و شمال اقیانوس هند،  با اعلام رمز "یا زهرا(س)" از عرشه ناوشکن سهندآغاز شد.

این رزمایش، در محدوده‌ای به‌وسعت 2 میلیون کیلومترمربع از تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار 10 درجه و اسقرار تیپ‌های تکاور دریایی و عملیات ویژه در سرتاسر سواحل مکران تا فاصله 24 مایل دریایی معادل 44 کیلومتر اجرا شد.

در روز نخست از مرحله نهایی رزمایش بزرگ ولایت 95  صدها تن از تکاوران دریایی و نیروهای عملیات ویژه نداجادر بخش‌های مختلف سواحل مکران (سواحل دریای عمان) مستقر شدند و با سلاح‌های متنوع و جدیدی خود، انواع رزم‌ها را تمرین عملی کرده و توانایی‌ها خود در مقابله با نفوذ دشمن به خط ساحلی کشورمان را تمرین کردند.

در دومین روز از رزمایش برای اولین بار در کشور، عملیات پرش چترباز از هواپیماهای بال ثابت F-27 توسط چتربازان نیروی دریایی ارتش صورت گرفت.

در ادامه روز دوم رزمایش نداجا، عملیات ترکیبی مین روبی به صورت صوتی و مغناطیسی توسط بالگردهای مین روب یگان هوادریای نیروی دریایی راهبردی ارتش در منطقه رزمایش با موفقیت انجام شد.

همچنین در این روز، یگان‌های شناور مستقر در منطقه عمومی رزمایش در فواصل دور دست تا مدار 10 درجه نسبت به تامین امنیت خطوط کشتیرانی و اسکورت شناورهای تجاری و نفتکش عبوری در منطقه اقدام کردند.


موشک ضد شناور دهلاویه

در اخرین مرحله از رزمایش دریایی ولایت 95 برای نخستین بار سامانه‌های پرتاب موشک‌های هوشمند دهلاویه و "نصیر" جدید ترین موشک کروز دریایی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند و با موفقیت اهداف خود را منهدم کردند.

 در روز پایانی رزمایش اژدر "والفجر" جدیدترین اژدر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار با موفقیت از زیردریایی غدیر شلیک شد و هدف شناورش را منهدم کرد.

همچنین در این روز از رزمایش، بالگردهای ضدزیردریایی یگان هوادریای نیروی دریایی ارتش در طول گشت‌زنی با بهره‌گیری از سامانه‌های ردگیری زیردریایی‌ها، ضمن کشف اهداف زیرسطحی مستقر در محدوده رزمایش با پرتاب اژدرهای بهینه‌سازی شده توسط جهاد خودکفایی این نیرو نسبت به انهدام آنها اقدام کردند.

این رزمایش، با رژه یگان های شرکت کننده از مقابل ناوشکن جماران و با حضور سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح پایان یافت.تاريخ : جمعه 27 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

این مقاله در مورد موفقیت شخصی به نام تام مرکالدو است که توانسته است کسب‌و‌کار خودش را راه‌اندازی کند و با  انجام یک سری کارهایی که در ادامه آورده شده است، به موفقیت بزرگی دست پیدا کند. شما نیز می‌توانید با انجام دادن آن‌ها موفقیت خود را تا حدودی تضمین کنید.

۱- کسب‌و‌کار خود را در صنعتی که می‌شناسید آغاز کنید

تام بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و قبل از اینکه شرکت خودش را را‌ه‌اندازی کند، به مدت ۸ تا ۱۰ سال در بخش منابع  انسانی یک شرکت کار می‌کرد و به همین دلیل دانش زیادی در این زمینه داشت و می‌دانست که برای موفقیت در این صنعت باید هزاران نکته ریز را رعایت کند. همین تجربه به او کمک کرد تا کارش را به عنوان یک حرفه‌ای آغاز کند و تصمیمات اشتباه نگیرد. درواقع تمام کارآفرینان موفق در مورد صنعتی که می‌خواهند به آن وارد شوند، اطلاعات زیادی دارند. یک اصطلاح معروف در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: «خداوند در جزئیات است»، البته این به این معنا نیست که نمی‌توانید در صنعتی که به آن آشنایی ندارید موفق شوید؛ بلکه می‌گوید در صورت آشنایی با جزئیات تمام امور، شانس شما برای موفقیت بالاتر خواهد رفت.

۲- کسب‌و‌کار را از خانه آغاز کنید

تام در حال حاضر یک شرکت بزرگ و موفق در زمینه مشاوره دارد؛ اما جالب است بدانید که او کار خودش را از خانه آغاز کرد و قبل از تهیه دفتر، یعنی به مدت ۲ یا ۳۳ سال کارش را از خانه مدیریت می‌کرد. در حالی که برخی از مردم قبل از اینکه درآمدی از کارشان کسب کرده باشند، به فکر اجاره دفتر هستند. درواقع هزاران راه وجود دارد که شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری در آن‌ها مشتری جذب کنید؛ اما اکثر کارآفرینان بزرگ وسوسه نمی‌شوند و مطابق با حس غریزی خود عمل می‌کنند؛ یعنی بعد از پول درآوردن شروع به خرج کردن پول‌هایشان می‌کنند نه قبل از آن.

entrepreneur

۳- در اسرع وقت به سوددهی برسید

سعی کنید تا جای ممکن هزینه‌های ثابت خود را پایین بیاورید تا هرچه سریع‌تر به سوددهی برسید. کارآفرینان موفق  کسب‌وکارشان را از طریق قرض کردن یا وام گرفتن گسترش نمی‌دهند؛ بلکه آن را از طریق سودی که به دست می‌آورند، رشد می‌دهند و از این طریق به آن اعتبار می‌بخشند. درواقع اگر شما از بهره پولی که به دست می‌آورید استفاده کنید؛ یعنی اگر بتوانید در یک روز یک تومان را تبدیل به دو تومان کنید و همین روند را ادامه دهید، در طی چند ماه می‌توانید میلیون‌ها تومان درآمد داشته باشید. نکته مهم این است که برای شروع کسب‌وکار خود نباید هزینه زیادی صرف خرید تجهیزات کنید.

۴- اگر شرایط مناسب دارید، ازدواج کنید

در راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار جدید خطرات زیادی وجود دارد و پایداری و ثبات در زندگی شخصی به شما کمک می‌کند که بتوانید راحت‌تر این مسیر پر پیچ‌ و خم را طی کنید. البته این به معنای عدم موفقیت افراد مجرد یا کسانی که در زندگی خود مشکل دارند، نیست؛ بلکه کمتر کردن مشغولیات ذهنی می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. تام نیز  توانست با حمایت خانواده‌اش بر رشد کسب‌و‌کار تمرکز بیشتری داشته باشد.

۵- بی‌ادعا و فروتن باشید

کارآفرین‌های موفق به دنبال جلب توجه نیستند؛ بلکه به‌قدری تأثیرگذار و بدون غرور هستند که بقیه مردم به همکاری با آن‌ها تشویق می‌شوند.تاريخ : جمعه 27 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

هایپرلوپ وان، یکی از چندین شرکتی است که سعی دارد ایده حمل و نقل هایپرلوپ را که توسط ایلان ماسک مطرح شد، به واقعیت تبدیل کند. این شرکت در طول چند ماه اخیر، چندین بحران را پشت سر گذاشته است که بیشتر به اختلافات میان هیئت مدیره‌ی آن بازمی‌گردد؛ اما خوشبختانه گویا اختلافات کنار گذاشته شده‌اند و هایپرلوپ وان بالاخره یک مسیر آزمایش در نوادا راه‌اندازی کرده و امیدوار است که بتواند آینده حمل و نقل را شکل دهد. این مسیر آزمایش، DevLoop نام دارد و طول آن ۵۰۰ متر است و از لوله‌هایی به قطر ۳.۳ متر ساخته شده است.

در جریان نشست حمل و نقل ریلی خاورمیانه که هر سال در شهر دبی برگزار می‌شود، شرکت‌ها، مهندسان و سازندگانی که در زمینه حمل و نقل فعالیت می‌کنند، گرد هم می‌آیند تا در مورد آینده حمل و نقل به بحث و تبادل نظر بپردازند. هایپرلوپ وان نیز در این نشست حضور داشت و چند تصویر از مسیر آزمایش جدید خود نیز منتشر کرد. هایپرلوپ وان اعلام کرده است که مسیر آزمایش جدید این شرکت در صحرای نوادا قرار گرفته و تنها ۳۰ دقیقه با شهر لاس‌وگاس فاصله دارد. این شرکت همچنین اعلام کرد که در نظر دارد در نیمه نخست سال ۲۰۱۷، یک آزمایش عمومی در این محل انجام دهد تا مردم بتوانند از نزدیک آینده صنعت حمل و نقل را مشاهده کنند. هایپرلوپ وان حدود ۱۰ ماه پیش بود که برای نخستین بار سیستم پیشرانش خود را آزمایش کرد و حالا آماده شده است تا یک آزمایش در مسیر واقعی انجام دهد.

هایپرلوپ وان تنها شرکتی نیست که آینده حمل و نقل را در مسیرهای لوله‌ای شکل می‌بیند. دانشگاه‌هایی نظیر MIT، دانشگاه صنعتی دلفت هلند و دانشگاه فنی مهندسی مونیخ نیز طرح‌های مفهومی هایپرلوپ را ساخته‌اند. شرکت Hyperloop Transportation Technologies که در اروپا فعالیت می‌کند، با چند کشور اروپایی در مورد راه‌اندازی سامانه‌های هایپرلوپ وارد مذاکره شده است.

هایپرلوپ

متأسفانه هیچ یک از این شرکت‌ها و دانشگاه‌ها به اندازه هایپرلوپ وان پیشرفت نداشته‌اند و هایپرلوپ وان نخستین شرکتی خواهد بود که مسیر آزمایش این سیستم را که شامل لوله‌های خلأ نیز می‌شود، راه‌اندازی کرده است. شروین پیشه‌ور، از بنیان‌گذاران هایپرلوپ وان، امیدوار است که شرکتش بتواند در آینده نزدیک این رؤیای حمل و نقل را به واقعیت تبدیل کند.

نظر شما در مورد هایپرلوپ وان چیست؟

 

 
 


تاريخ : جمعه 27 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

dims.jpg

با پیشروی منجمان ناسا در فضاهای بین ستاره‌ای نیاز آنها به تلسکوپ‌های قدرتمند بیشتر احساس می‌شود و به همین دلیل طرحی برای استفاده از نور خورشید به عنوان عدسی یک تلسکوپ قدرتمند مطرح شده است.

محققان آزمایشگاه پیشران جت ناسا در حال مطالعه برای استفاده از بزرگترین شی موجود در منظومه شمسی به عنوان تلسکوپ هستند.

در طرح پیشنهادی این محققان قرار است از نور خورشید به عنوان یک عدسی قدرتمند استفاده شود.

بر اساس نظریه نسبیت اینشتین اشیای بسیار حجیم فضای اطراف خود را مجبور به گردش به دور خود کرده و مسیر حرکت آنها را خم می‌کنند و این موضوع در رابطه با نور نیز صادق است. در شرایط مشخصی این نور خم شده می‌تواند خاصیت بزرگ‌کنندگی و تلسکوپی به وجود آورد.

به این پدیده همگرایی گرانشی گفته می‌شود و منجمان با استفاده از خواص آن توانسته‌اند سیاره فراخورشیدی کپلر 425 بی را در فاصله چند صد میلیون سال نوری از زمین کشف کنند.

این طرح با وجود نقاط قوت خود چالش‌های فنی بزرگی نیز دارد.

مهمترین چالش پیش روی محققان ناسا این است که برای استفاده از نور خورشید به عنوان لنز این تلسکوپ باید در فاصله‌ای حدودا 550 برابر فاصله زمین تا خورشید مستقر شود و در حال حاضر دورترین شیء ساخته دست بشر از زمین فضاپیمای "وویجر 1" است که چهل سال پس از پرتاب به فاصله ای 137 برابر فاصله زمین تا خورشید رسیده است.

چالش بزرگ بعدی محدودیت زاویه دید از سطح زمین است و مکان آن در فضاست.

با وجود این چالش‌ها در صورت عملیاتی شدن این تلسکوپ کیفیت تصاویر دریافتی از سیارات فراخوررشیدی بسیار بهتر می‌شود، در حال حاضر کیفیت تصاویر در دسترس از این سیارات در حد چند پیکسل است، حال آنکه با استفاده از این تکنیک می‌توان تصاویری با کیفیت 1000 در 1000 پیکسل دریافت کرد و بزرگنمایی فوق‌العاده بهتری نیز در تصاویر داشت.

باید دید در آینده چه اخباری از این طرح منتشر می‌شود.تاريخ : جمعه 27 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 

111.png

فضاپیمای کاسینی آخرین تصویر خود را از کوچکترین قمر زحل در بین قمرهای بزرگ این سیاره موسوم به "میماس" به زمین فرستاد.

به نقل از اسپیس، فضاپیمای کاسینی این تصویر را در فاصله 41 هزار و 230 کیلومتری این قمر و در آخرین گذر خود بر آن گرفته است.

کاسینی در این گذر 10 تصویر از "میماس" گرفته است که در آنها نیمی از این قمر با نور خورشید که از طرف زحل به آن منعکس شده، روشن شده است.

قمر "میماس" نزدیکترین قمر به زحل نیز محسوب می‌شود و یکی از پرچاله‌ترین سطوح را در بین سیاره‌ها و قمرهای منظومه شمسی دارد.

این قمر هر 22 ساعت و 37 دقیقه یکبار به دور زحل می‌چرخد و یک فاصله 4800 کیلومتری را در حلقه‌های زحل به‌ وجود آورده است. جنس این قمر بیشتر از آب منجمد و سنگ است.

ماموریت فضاپیمای کاسینی از سال 2004 آغاز شده است و ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند. ماموریت این فضاپیما تا سپتامبر 2017 ادامه خواهد داشت و پس از آن به سطح زحل سقوط خواهد کرد.

این ماموریت با همکاری ناسا، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی ایتالیا انجام شده است.تاريخ : جمعه 27 اسفند 1395برچسب:, | | نویسنده : مقدم |