مصلحی که مردم جهان را از آشوبی بزرگ و همه گیر نجات می دهد

 استاد محمدرضا حکیمی در کتاب «خورشید مغرب» روایاتی درباره سیرت امام زمان(عج) پس از ظهور را به قلمی ادیبانه نقل کرده است. گزیده ای از متن این کتاب را در ادامه می خوانید.

«به هنگام رستاخیر مهدی، آنچه هست، دوستی و یگانگی است تا آنجا که هر کس هر چه نیاز دارد، از آن دیگری بردارد، بی هیچ ممانعتی. در زمان او مومنان در معاملات از یکدیگر سود نگیرند، کینه ها از دل ها بیرون رود و همه جا را آسایش و امنیت فراگیرد.

مهدی، بخشنده است و بی دریغ مال و خواسته به این و آن دهد.نسبت به عمال و کارگزاران و ماموران دولت خویش بسیار سختگیر باشد و با ناتوانان و مستمندان بسیار دلرحم و مهربان.

در زمان حکومت مهدی به همه مردم حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه ها، با کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت کنند. در آن روزگار قدرت عقلی توده ها تمرکز یابد. مهدی به تایید الهی، خردهای مردمان را به کمال رساند و در همگان فرزانگی پدید آورد.

چون مهدی درآید، ظلم و ستم را براندازد و سراسر زمین را از عدل و داد بپا کند. هیچ جای زمین باقی نماند، مگر این که از برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود، حتی جانوران و گیاهان نیز از این برکت و عدالت و نکویی بهره مند گردند. و همه مردمان در زمان او توانگر و بی نیاز شوند.

عدالت مهدی چنان باشد که بر هیچ کس در هیچ چیز به هیچ گونه ستمی نرود. همه اموال جهان در نزد او گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین. آنگاه به مردمان بگوید: بیایید و این اموال را بگیرید! اینها همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آنها، قطع رحم کردید و خویشان خود را رنجاندید، خون های ناحق ریخیتید و مرتکب گناهان شدید. بیایید و بگیرید.

پس دست به عطا بگشاید، چنان که تا آن روز کسی آن چنان بخشش اموال نکرده باشد.

مهدی فریاد رسی است که خداوند او را بفرستد تا به فریاد مردم عالم برسد. در روزگار او همگان به رفاه و آسایش و وفور نعمتی بی مانند دست یابند، حتی چهارپایان فراوان گردند و دیگر جانداران خوش و آسوده باشند. زمین گیاهان بسیار رویاند. آب نهرها فراوان شود. گنج ها و دفینه های زمین و دیگر معادن استخراج گردد.

مهدی، مردم جهان را از آشوبی بزرگ و همه گیر و سردرگم نجات دهد. در جهان، جای ویرانی نماند نگر آن که مهدی آنجا را آباد سازد.

علی (ع) در نهج البلاغه درباره فرزندش می گوید: «چون مهدی درآید، هوا پرستی را به خدا پرستی بازگرداند، رای ها و نظرها و افکار را به قرآن بازگرداند. او عمال و کارگزاران را مواخذه کند. زمین آنچه را در اعماق خویش دارد برای وی بیرون دهد و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد. آنگاه است که مهدی به شما نشان دهد که سیرت عدل کدام است و زنده کردن کتاب و سنت چیست.»

آری هنگامی که جهان را فتنه و آشوب آکنده سازد و همه جا را غارتگری و فساد و ستم بپوشد، خداوند مصلح بزرگ را بفرستد تا دژهای ضلالت و گمراهی را از هم فروپاشد و فروغ توحید و انسانیت و عدالت را در دل های تاریک و سنگ شده بتاباند.»

نشانه هایی که امام یازدهم برای نشان دادن حضرت مهدی مطرح کرد

در کتاب منتهی الامال درباره اثبات حجت بودن امام زمان روایتی از امام حسن عسکری(ع) را به شرح زیر نقل کرده است:

«ابوالاديان يکي از خدمتگزاران و يکي از دوستان نزديک امام عسکري (ع) بود. ابن بابويه (ع) به نقل از ابوالاديان مي گويد: امام عسکري (ع) به من مأموريتي داد که به مدائن بروم و نامه هايي را به آنجا برسانم. امام عسکري (ع) به من فرمود: ابوالاديان! وقتي بعد از پانزده روز از مدائن برگشتي، شهر سامرا را پر از شيون و غوغا خواهي يافت، زيرا که من به شهادت خواهم رسيد. من نگران شدم و از امام راجع به جانشين شان پرسيدم: وقتي شما به شهادت رسيديد، چه کسي بايد امامت امت را به عهده بگيرد؟ امام عسکري در جواب به من سه نشانه داد؛ نشانه اول: آن کسي که بر بدن من نماز بگزارد. دوم: آن کسي که جواب نامه ها را از تو طلب کند و نشانه ي سوم: کسي که بگويد در هميان و کيسه ها چه چيزي وجود دارد.

حيا مانع شد که راجع به کيسه از آقا بپرسم، نپرسيدم و با نگراني سفرم را آغاز کردم و به مدائن رفتم. مأموريت را انجام دادم و وقتي برگشتم همان گونه که امام عسکري گفته بود، ايشان به شهادت رسيدند. آن گاه چيزي که براي من مهم بود اين بود که بدانم چه کسي جانشين امام يازدهم و به عنوان امام دوازدهم و حجت بر حق خداست وارد بيت امام عسگري شدم، ديدم برادرش جعفر بر جايگاهي نشسته است و همه ي واردين به اوتسليت مي گويند. گويي اين گونه وانمود مي شود که او به عنوان جانشين امام عسکري است، در حالي که من او را مي شناختم و مي دانستم انساني است بد سابقه و بد عمل که مرتکب محرمات مي شد. مطمئن بودم که او لياقت امامت را ندارد اما الان در چنين جايگاهي قرار گرفته؛ چرا که دستگاه بني عباس تلاش مي کرد او را به عنوان جانشين امام عسکري به مردم معرفي کند. در همين حال خبر آوردند که او بيايد و بر پيکر امام عسکري (ع) نماز بگزارد.

او از جاي خود حرکت کرده، به سمت پيکر مطهر امام عسکري رفت تا نماز بگزارد، ديدم نوجواني با جميع شيوه ها و شمايل زيبايي که دلربا بود آمد و دامن عمويش را گرفت و گفت: اي عمو! کنار برو که من بر نماز گزاردن بر پيکر پدرم شايسته ترم. او را کنار زد و بر پيکر امام عسکري نماز گزارد. با اين صحنه مطمئن شدم که يکي از نشانه هايي که امام عسکري داده بود تحقق يافت و اين شخص بر بدن امام عسکري نماز گزارد.

منتظر بودم که نشانه هاي ديگر هم تحقق پيدا کند. در اين حالت بود که وقتي نماز تمام شد به من اشاره کرد که جواب نامه ها را بده. اين هم نشانه دوم؛ چون نامه اي که امام عسکري به من سپرده بود و آن را به مدائن بردم، به دوستاني که بايد مي دادم سپردم و جواب نامه هاي آن ها را به همراه بيت المال و سهم امامي که داده بودند با خودم آورده و منتقل کرده بودم. منتظر بودم نشانه ي سوم هم تحقق پيدا کند، در همين حال جمعي از مؤمنين قم آمدند و در ميان جمعيت عزادار قرار گرفتند و گفتند: جانشين امام عسکري کيست؟ آن ها را به سمت جعفر هدايت کردند.

آن ها وقتي پيش جعفر رفتند، پرسيدند: شما جانشين امام عسکري هستيد؟ پاسخ داد: آري. گفتند: بگوييد که ما حامل چه چيزي هستيم و نامه اي که با ماست چه کسي و براي چه کسي نوشته است و چيزي که به همراه ماست آن متاع چيست و چقدر است؟

جعفر با کمال عصبانيت گفت: عجب! مردم را ببينيد که از من چه چيزي را در خواست مي کنند، علم غيب از من طلب مي کنند؟ من فهميدم که او امام نيست و جمعيتي که از قم آمده بودند هم با اين پاسخ او مطمئن شدند که او امام نيست و جانشين امام عسکري شخص ديگري است. در همين حال فرستاده اي از درون خانه آمد و گفت که حجت خدا ( امام زمان ) فرمودند: نامه هايي که شما اهل قم از فلان شخص و فلان شخص براي امام عسکري آورده ايد، آن نامه ها را بياوريد و به همراه شما همياني است که هزار اشرفي در آن قرار دارد که از ميان هزار اشرفي که به عنوان سهم امام است، ده اشرفي قلابي است که روکش طلا شده و اصل نيست.

آن ها باز کردند و ديدند هزار اشرفي سفيد هست و آن ده اشرفي را هم شناسايي کردند. ابوالاديان مي گويد: من دقيقا به همان نشانه هايي که امام حسن عسکري به من داده بود رسيدم و يقين کردم که او امام امت اسلامي و آخرين وصي پيغمبر اکرم (ص) است و آن پيامي که فرستاده شده از ناحيه امام زمان است و آن فردي که نماز بر پيکر امام عسکري گزارد امام زمان و آخرين امام شيعيان است.

انتظار در عصر غیبت به چه معناست؟

آیت الله علی کورانی عاملی، از علمای برجسته لبنان و ساکن شهر قم است که در ایران بیش از هر چیز، با کتاب «عصر ظهور» شناخته می‌شود. آیت الله کورانی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره تعریف «انتظار» در عصر غیبت و تفاوت نگاه ها در تشکیل حکومت به نکات زیر اشاره کرده است.

«انتظار دو بُعد دارد: گاهی انتظار یعنی منتظر بمانید، دولت تشکیل ندهید تا امام مهدی بیاید. یعنی صبر کن و دست نگه دار. زیرا شما نمی‌توانید دولتی عادل تشکیل دهید. پس هیچ دولتی تشکیل ندهید [و مسئولیت آن را به عهده نگیرید]. بعضی از فقهای ما قائل به این رأی هستند و تشکیل دولت را قبل از ظهور امام زمان قبول نمی‌کنند. می‌گویند تکلیف ما نیست. بعضی‌هایشان حرام می‌دانند، بعضی‌هایشان می‌گویند جائز است ولی وظیفه نیست.

اما بعضی‌ها هم تشکیل حکومت را جایز می‌دانند. بعضی از باب حِسبه، یعنی أحیاناً برای نظم جامعه جایز می‌دانند، مانند آیت‌الله عظمى خویی؛ و بعضی هم از باب ولایت فقیه، نه تنها جایز، بلکه وظیفه و واجب می‌دانند، مانند امام خمینی. پس نظر این‌ها دربارۀ انتظار با هم فرق دارد. از نظر امام خمینی یعنی انتظار داشته باشید ولی در عین حال فعالیت کنید و در خط امام مهدی(ع) دولت تشکیل بدهید، اما بعضی می‌گویند نه وظیفه ما این نیست.

پس انتظار دو معنی دارد. انتظار با انقلاب و تشکیل حکومت، و انتظار بدون تشکیل حکومت که می‌گوید نه ما نمی‌توانیم دولت عدل تشکیل دهیم، پس با حکومت‌هایی که هست می‌سازیم تا امام زمان بیاید. البته همزمان می‌کوشیم تا به حکومت جهت دهیم و راهنمایی‌اش کنیم تا از ظلمش بکاهیم. اینها مماشات، مدارا و همزیستی را قبول دارند. ولی در عین حال، می‌گویند که دفاع از میهن واجب است، امر به معروف و نهی از منکر هم واجب است. یعنی اصلاح.

وامر به معروف و نهی از منکر را به معنی اصلاح طلبی می‌دانند، اصلاحات اجتماعی و مطالبات اصلاحی. یعنی وقتی دولتی روی کار است، ما دولت را نمی‌خواهیم بگیریم، ولی مطالباتی از دولت داریم. [یعنی] حرکت اصلاحی. می‌گویند فقها باید حرکت اصلاحی بکنند، نه حرکت انقلابی که دولت را بگیرند.»

متن کامل مصاحبه خبرآنلاین با آیت الله کورانی رااینجابخوانید.

 حضرت مهدی(عج) علم و خلق حسنه پیامبر را دارد

آنچه در ادامه می خوانید، گفتاری از آیت الله وحید خراسانی درباب شناخت و معرفت نسبت به امام زمان(عج) است.

پیامبر را بشناسیم تا امام زمان را بشناسیم

«عمری گذشت اما هنوز نفهمیدیم رعیت چه امامی هستیم؟! وقتی امام زمان شناخته می شود که خاتم انبیاء، شخص اول عالم شناخته بشود. چرا؟ حدیث صحیح است، معنای حدیث صحیح این است که تمام فقهاء عظام مذهب- بلا استثناء- بر طبق سند این حدیث در اعظم و ادق مسائل احکام خدا فتوا می دهند. فقهاء مذهب، مبانی شان در حجیت خبر مختلف است. عده ای کثیر خبر ثقه را حجت می دانند، عده ای مثل فقیه نحریر، صاحب مدارک، به خبر ثقه هم فتوا نمی دهد، به خبر صحیح فتوا می دهد.

این مطلب در خبر صحیح است و آن خبر این است : رسول خدا فرمود: «المهدی من وُلدی اسمه اسمی وکنیته کنیتی أشبه الناس بی خَلقا وخُلقا ». عقل این جا دیگر کمیتش لنگ است؛ اولا پیغمبر خاتم کیست؟

او کسی است که در قرآن یک سوره هست ، اسم آن سوره، «سوره بلد» است. بعد به قرآن رجوع کنید، اسم سوره ها مختلف است: سوره یس، سوره صافات، سوره مُلک؛ آن عمود سوره نقطه اسم سوره می شود. این سوره اسمش «سوره بلد» است. بلد یعنی چه؟ شهر. مشهد شهر است. تهران شهر است. مدینه شهر است. مکه شهر است. خدا، ذات قدوسی که میلیاردها کهکشان به اراده او می گردد و می چرخد و تمام عالم امکان به امر «کُن» از او «فیکون» است، همچو خدایی به آن شهری که پیغمبر خاتم در آن شهر است، قسم یاد می کند: « لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ »، چون تو دراین شهری من به این شهر قسم یاد می کنم.

عظمت خاتم این است، کیست او؟ آن کسی است که یک سوره در قرآن است به اسم « سوره اسراء» مبدأ سوره این است: «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آَیَاتِنَا». مثل شیخ انصاری دیگر اینجا مبهوت می شود. خدا خودش را تسبیح می کند : سبحان الذی که او را آن شب به معراج برده. عظمت پیغمبر خاتم این است. « سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آَیَاتِنَا ». آن شب او را بردیم که آیات مان را به او نشان بدهیم. حالا آن آیات چیست؟!

ستاره‌های شب معراج

باز یک سوره در قرآن است به اسم سوره نجم: « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى». قسم به نجم و ستاره یاد می کند بر شرح حال این پیغمبر. آن وقت مدح این است، مداح کیست ؟ مداح خدا، مدح «سوره والنجم»، مدح هم این است: « وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى ، عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى... تا می رسد به آنجا: « لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى».

این آیات چیست؟ آن وقت آن شب چه دید؟ شبی که به معراج رفت آن معراجی که خدا خودش را به آن معراج تسبیح می کند، پرده از مقابل چشمش برداشته شد، نگاه کرد دوازده ستاره دید. ستاره اول امیرالمومنین، بعد دید یک ستاره باز بین این ستاره ها مثل ستاره صبح می درخشد، پرسید پروردگارا! این کیست؟ خدا معرفی کرد: این مهدی آل محمد است. امام زمان این است. بعد حدیث صحیح این است: « المهدی من ولدی ...». آن خاتم که مداحش خداست باز شده مداح امام زمان، مقام ولی عصر این است. «المهدی من ولدی إسمه إسمی کنیته کنیتی ...». در عالم اسم پیغمبر خاتم و کنیه او برای احدی جائز نیست، فقط یک نفر است که هم اسم خاتم اسم اوست و هم کنیه خاتم کنیه اوست.

اسامی پیامبر(ص) مختص مهدی(عج) است

دو اسم پیغمبر دارد: اسم آسمانی احمد است؛ اسم زمینی محمد است. هر دو اسم را خود پیغمبر خاتم به امام زمان هدیه کرد: هم اسمش را، هم کنیه اش را. اسم، اسم خاتم؛ کنیه هم ابوالقاسم. این اسم و این کنیه برای هیچ امامی نیست الا ولی عصر.

این است که امام زمان را بشناسید. آنجایی که عقل مبهوت است این است: اشبه الناس، شبیه ترین تمام مردم عالم هم در خَلق، هم درخُلق به من، آنچه پیغمبر دارد همه در وجود او منعکس است.

آنچه پیغمبر خاتم دارد چیست؟ علمی است که خدا در قرآن می فرماید: « وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا». علم او به حدی است که آیة الکرسی را بخوان : «العلی العظیم»، آن وقت آن «علی عظیم» به علم پیغمبر خاتم که می رسد تعبیرش این است: « وَکَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا»، علمش به عظمتی است که خدای علی عظیم آن علم را عظیم شمرده است. می رسد به خُلقش، می فرماید: « إِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ» هم آن علم، هم آن خُلق، هر دو به مهدی آل محمد داده شده. امام زمان این است.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
 با سرمایه ای معادل 78.9 میلیارد دلار، بیل گیتس، موسس مایکروسافت ثروتمندترین مرد آمریکا است. عجیب نیست که یکی از ثروتمندترین مردان جهان، خانه ای بزرگ و گران قیمت هم داشته باشد.
 
19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

تقریبا 7 سال طول کشید و 63 میلیون دلار هزینه شد تا بیل گیتس توانست بالاخره خانه رویایی اش، تحت عنوان Xanadu 2.0 را بسازد. Xanadu نام خانه چارلز فاستر کین در فیلم سینمایی تحسین شده Citizen Kane بود. عمارت عظیم بیل گیتس حالا ارزشی معادل 123 میلیون دلار دارد و درون آن پر است از به روزترین تکنولوژی های جهان. این خانه ارزشی برابر با 123.54 میلیون دلار دارد. گیتس در سال 1988، زمین آن را با قیمت 2 میلیون دلار خریداری کرد. وی سالانه حدود یک میلیون دلار نیز مالیات خانه اش را می پردازد.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 تخته های این خانه از چوب درخت صنوبر 500 ساله ساخته شده اند. 300 کارگر روی این خانه کار کردند که حدودا 100 نفر آن ها متخصص برق بوده اند.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس


یک سنسور فوق پیشرفته به مهمانان کمک می کند تا دما و نور هر اتاق را کنترل کنند. در واقع همه جای خانه این سنسورها قرار گرفته اند. اسپیکرها درون دیوار و زیر کاغذ دیواری ها جاسازی شده اند و وقتی موسیقی در حال پخش است، به حرکت شما پاسخ داده و دنبال تان می کند. برای مثال اگر از یک اتاق به اتاق دیگری بروید، موسیقی هم همراه تان می آید.

 
19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس


درختان و پوشش گیاهی طبیعی اطراف خانه، مانع ورود آلودگی هوا و افزایش بیش از حد دما می شوند.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 جای جای خانه، نمایشگرهایی به ارزش 80 هزار دلار قرار گرفته اند که روی آن ها تصاویر هنری از عکاسان و نقاشان معروف به نمایش درآمده. اگر از تصویری خوشتان نیاید، با یک لمس ساده آن را عوض می کنید.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 استخر مخصوص خانه گیتس هم حتی سیستم صوتی خود را دارد.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس


یک اتاق مخصوص ترامپولین با سقفی 17 متری هم در این عمارت وجود دارد. یک اتاق سونا، سونا بخار و رختکن جداگانه برای زنان و مردان نیز در این مجموعه وجود دارد.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 یک اتاق پذیرایی بسیار بزرگ با قابلیت پذیرش 150 نفر نشسته و 200 نفر ایستاده از دیگر عجایب عمارت گیتس است.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 24 سرویس بهداشتی و 10 حمام از واجبات چنین خانه عظیمی است.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس
 

 برای پذیرایی از 150 الی 200 مهمان، به 6 آشپزخانه بزرگ هم نیاز است.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 درون کتابخانه بزرگ این عمارت، یک نسخه خطی از لئوناردو داوینچی وجود دارد که گیتس بابت آن 30 میلیون دلار پول پرداخت کرده است.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 تئاتر خانگی گیتس می تواند پذیرای 20 مهمان باشد. صندلی هایی راحت، با دسته های نرم و البته ماشین پاپ کورن و اسنک. البته تصویر بالا مربوط به خانه گیتس نیست.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 خانه ای 900 متری در کنار عمارت گیتس قرار داشت که گیتس صلاح دید آن را به جای دیگری منتقل کند و فضا برای دیگر فعالیت های خود در نظر بگیرد.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 قسمتی که برای مهمانان در نظر گرفته شده هم به همان اندازه خانه اصلی مجهز و پیشرفته است. گیتس بخش اعظمی از کتاب The Road Ahead را در این بخش از خانه اش نوشته.

 
19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

عمارت عظیم ثروتمندی چون بیل گیتس نیازمند یک گاراژ بزرگ هم هست. وی می تواند تا 32 ماشین را در گاراژ خود تحت حفاظت قرار دهد.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس


گیتس یک درخت محبوب هم دارد که 24 ساعته توسط کامپیوتر کنترل می شود. اگر خاک این درخت افرای 40 ساله بیش از حد خشک شود، آب به صورت خودکار وارد خاک می شود.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس


متاسفانه خانه گیتس از مسیر جویباری نمی گذرد، بنابراین راهی جز پدید آوردن یک جویبار مصنوعی نیست. در این رود کوچک چند مدل ماهی هم زندگی می کنند.

 
19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتسشن موجود در ساحل خانه گیتس از کاراییب صادر شده. هر ساله مقادیر عظیمی از شن های کاراییب مستقیما به خانه گیتس فرستاده می شود.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس


یک بار یکی از کارمندان مایکروسافت برای مشاهده خانه گیتس و گشت و گذار در آن، مبلغی معادل 35 هزار دلار به وی پرداخت کرد.

19 نکته اعجاب انگیز در مورد عمارت 123 میلیون دلاری بیل گیتس

 تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

سال 2015، هم سالی رویایی برای گجت ها بود و هم سالی بد. امسال، با گجت های عجیبی نظیر تبلت ها و دوربین های پوشیدنی آشنا شدیم؛ گجت هایی که یا ایده ای فوق العاده دارند و یا بدترین ایده ی ممکن را. 

The Petzi Cam


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


غذا دادن به حیوانات خانگی، یکی از مشکلات بسیاری از خانواده های امروزی است. اما به کمک Petzi Cam می توان به راحتی در حالی که در خانه نیستید، به آن ها غذا بدهید.

 این گجت، با سیستم عامل های اندروید و iOS کار می کند و علاوه بر این ها، می تواند به کمک دوربین خود، به صورت لحظه به لحظه فعالیت های حیوانات خانگی را برایتان به نمایش بگذارد.Rufus Cuff


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


انسان امروزی هیچوقت تا به این اندازه به دستگاه های الکترونیکی خود وابسته نبوده است. بعد از عرضه ساعت های هوشمند، نوبت به تبلت های پوشیدنی رسیده است که وارد زندگی هایمان شود. Rufus Cuff دقیقا چنین کارکردی دارد.

 این تبلت 5 اینچی، به راحتی روی دست سوار می شود و می تواند با سخت افزار نسبتا قدرتمند خود، بسیاری از نیازهای روزانه کاربران را برطرف سازد.Touchy


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


اریک سیو، هنرمندی هنگ کونگی، به جرئت یکی از عجیب ترین و مسخره ترین گجت های تاریخ را ابداع کرده است. Touchy نوعی کلاه است که روی آن یک دوربین متصل شده است.

 این دوربین، نوعی نور فلاش ساطع می کند و کاربر باید یکی از دوستان اش را به مدت 10 ثانیه گرفته و لمس کند تا بعد از این مدت، عکسی گرفته شده و در پشت کلاه به نمایش درآید! 

هدف کلی این کلاه آن است که در اثر نور فلاش، چهره دوستان تان به شکلی مسخره در بیاید و در همان لحظه، از وی عکس گرفته شود!Tech Tats

خالکوبی کردن روی بدن، مشکلات خاص خود را دارد و بسیاری از افراد بعد از خالکوبی روی بدنشان، از کار خود پشیمان می شوند. استارتاپ Chaotic Moon، که شهرت زیادی در تولید گجت ها و اپلیکیشن های جذاب دارد، راه حلی برای این مشکل در نظر گرفته است.

 Tech Tats نوعی صفحه است که روی هر نقطه از بدن قرار می گیرد و به کمک طرح های جذاب و نورهای LED، به صورت موقت نقش خالکوبی را ایفا می کند.Domino’s Pizza Button


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


فست فود زنجیره ای Domino در طول روز سفارشات زیادی دارد که بخش عمده ای از آن ها، از طریق اپلیکیشن اختصاصی این شرکت انجام می شود.

 اما Domino ایده ای جالب نیز دارد و جدیدا گجتی ارائه کرده که خریداران می توانند به کمک آن و با فشار دادن یک دکمه، در کسری از ثانیه پیتزای محبوب خود را سفارش داده و در خانه شان تحویل بگیرند.Jolly Tracker


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


مطمئنا سال نو در هر کشوری، یکی از بهترین اوقات سال محسوب می شود و بسیاری از مردم در خوشحالی به سر می برند. با این حال، سال نو هم ممکن است دردسرهای خاص خود را داشته باشد که باعث استرس می شود.

 گجت Jolly Tracker در قالب ریش بابانوئل روی صورت کاربر متصل می شود و از طریق اپلیکیشن مخصوص خود، میزان خندیدن کاربر را اندازه گیری می کند. اما جالب اینجاست که اگر میزان خندیدن کاربر از حد مجاز کمتر باشد، نوعی شوک الکتریکی به صورت وی وارد می شود!RoboHon


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


ربات RoboHon بدون شک قابلیت های زیادی ندارد اما در عوض می تواند اعضای خانواده را دائما سرگرم نگه دارد. این ربات، با استفاده از یک اپلیکیشن روی موبایل کار می کند و قابلیت های متعددی نظیر راه رفتن، نشستن، بلند شدن و حرف زدن با افراد اطراف خود را دارد. از این ربات می توان برای بیدار شدن از خواب و مسائلی از این دست بهره برد.Thync


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


هیچکس دوست ندارد که نوعی دستگاه عجیب و غریب به سر وی متصل شود و هر از چندگاهی به مغز وی شوک و پالس الکتریکی بفرستد! این دقیقا همان کاری است که Thync می کند؛ با این حال، امواج فرستاده شده از سوی آن به هیچ وجه خطرناک نیستند. 

این دستگاه می تواند روی دو حالت مختلف تنظیم شود و در صورت نیاز، امواجی به مغز ارسال کند که باعث ریلکس شدن یا انرژی گرفتن کاربر می شود. این گجت، برای آن دسته از افرادی که با استفاده از آن مشکلی نداشته باشند، حدود 200 دلار آب می خورد.Pyro Mini


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


تردستی و شعبده بازی، از قدیم الایام جر تفریحات سرگرم کننده بشر به شمار می رفته است و بسیاری از شعبده بازارن سعی می کنند که به طرق مختلف، بینندگان خود را شگفت زده کنند.

 Pyro دقیقا چنین کارکردی دارد و می تواند بعد از اتصال روی دست کاربر، شعله های آتش را به هوا بفرستد. شعله های این گجت، بردی معادل 30 فوت دارد و می تواند موجبات تعجب و شگفتی دوستان و آشنایان تان را فراهم کند!Adawarp Teddy Bear


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


تکنولوژی واقعیت مجازی، بدون شک مرزهای جدیدی در فناوری به وجود آورده است و هر روز با ابداعات بیشتری مواجه می شویم. Adawarp Teddy Bear به کاربر خود اجازه می دهد که از طریق یک هدست واقعیت مجازی آکیلس و نیز کنترلر اکس باکس وان، حرکات یک خرس عروسکی را تحت کنترل خود در آورد. 

با گرداندن سر، سر خرس نیز حرکت می کند و می توان به کمک کنترلر، دست های آن را حرکت داد. هم چنین، میکروفونی روی این عروسک متصل شده که می تواند سخنان کاربر را پخش کند.Temposcope


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


Temposcope دستگاهی مکعب شکل است که می تواند آینده هواشناسی را تغییر دهد! به لطف این دستگاه ژاپنی، می توان آب و هوای روزهای آینده را در این مکعب کوچک مشاهده کرد و به صورت دقیق، از شرایط جوی باخبر شد. 

گجت مورد بحث، اطلاعات هواشناسی را از طریق یک اپلیکیشن دریافت می کند و به زیباترین شکل ممکن، آن را در اختیار صاحب خود قرار می دهد.Sony Speaker Remote


نگاهی به برخی از عجیب ترین گجت های سال 2015


کمپانی سونی، سابقه ای نسبتا طولانی در تولید گجت ها و دستگاه های عجیب و غریب دارد که در پاره ای از مواقع، با استقبال طرفداران مواجه می شوند. گجت جدید این کمپانی ژاپنی، نوعی دستگاه هیبریدی اسپیکر و کنترلر تلویزیون است که امکانات عجیب و جالبی در اختیار صاحب خود می گذارد.

 گجت مورد بحث، تمام امکانات یک ریموت کنترل معمولی را در خود جای می دهد و در همین حال و بعد از هر بار شارژ، تا 14 ساعت به پخش موسیقی می پردازد.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1449313175693_3.jpg

محققان با ترکیب نانوذرات الماس با مواد پرکننده فعلی دندانپزشکی و همچنین افزودن چند آنتی‌بیوتیک به آن موفق به ارائه ماده‌ای مقاوم‌تر برای ترمیم کانال دندان شدند. این ماده نسبت به عفونت مجدد مقاومت بیشتری دارد.

 

 طلا، نقره و مواد مورد استفاده در ظروف چینی از جمله پرکاربردترین مواد مورد استفاده در دندانپزشکی است که می‌توان با استفاده از آنها دندان‌ها را ترمیم کرد. محققان اخیرا موفق به ساخت نانوذرات الماس شدند که قادر است ریشه دندان را درمان کند. این نانوذرات الماس می‌تواند مانع از عفونت‌های آتی در دندان شود.

 

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان دچار مشکل کانال‌های دندانی هستند، کانال‌های دندانی به بخش نرم میانی دندان گفته می‌شود که در حال حاضر موادی برای ترمیم این کانال‌ها در بازار وجود دارد.

 

در برخی موارد دندان بیمار بعد از ترمیم دوباره دچار عفونت می‌شود که برای مقابله با این مشکل، محققان به دنبال مواد پرکننده‌ای هستند که حاوی نانوذرات الماس باشد. این نانوذرات به‌گونه‌ای مهندسی شده‌اند که آنتی‌باکتریال بوده و در برابر عفونت مقاوم هستند. این گروه تحقیقاتی به دنبال ساخت مواد پرکننده تجاری با این نانوذرات الماس هستند.

 

محققان این پروژه اقدام به ترکیب نانوذرات الماس، آموکسی‌سیلین و مواد پرکننده فعلی کردند تا در نهایت ماده‌ای جدید تولید کنند. نتایج آزمون‌های اولیه نشان می‌دهد که این ماده جدید بسیار قوی‌تر از پرکننده‌های قبلی بوده و برای از بین بردن برخی باکتری‌های رایج در عفونت‌های دندانی مناسب‌تر است. این گروه تحقیقاتی در حال مطالعه بیشتر روی این ماده هستند تا ببینند که آیا این ماده می‌تواند وارد مراحل آزمون بالینی شود.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه ACS منتشر شده و حمایت مالی آن توسط بنیاد ملی علم انجام شده‌ است.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450619027991_0.jpg

تلسکوپ هابل ناسا توانست نخستین انفجار پیش‌بینی شده ابرنواختر را ثبت کند.

 

 ابرنواختر Refsdal در خوشه کهکشانی MACS J1149.5+2223 مشاهده شده است.

 

به گفته ستاره‌شناسان، ابرنواختر هر یک ثانیه در هر جایی از جهان اتفاق می‌افتد اما هنوز درک درستی از دلیل منفجر شدن ستارگان در دست نیست. Refsdal نمونه‌ای از یک انفجار ستاره‌ای است که در زمان رویداد به ثبت رسیده است.

 

در روز 11 دسامبر (20 آذر) ستاره‌شناسان نه تنها ابرنواختری را در زمان فعالیت به تصویر کشیدند بلکه آن را در مکان و زمانی که پیش‌بینی کرده بودند، مشاهده کردند.

 

از آنجایی که نور حدود پنج میلیارد سال طول می‌کشد تا از این خوشه کهکشانی به زمین برسد، ابرنواختر کمی پیشتر در حدود 10 میلیارد سال پیش منفجر شده است.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1434953140066_2.jpg

محققان آمریکایی دریافتند سطح مریخ رنگ‌های خاصی دارد.

 

 پژوهشگران از گذشته بر این باور بوده‌اند که سطح مریخ قرمز است، اما نتایج تحقیقات اخیر حاکی از آن است که سطح مریخ رنگ متفاوتی با رنگ‌های سطح زمین دارد که برای آنها هنوز ناشناخته است.

 

هنگامی که کاوشگرهای رباتیک به مریخ ارسال می‌شوند به سیستم تشخیص رنگ و خواص نوری مجهز هستند. با این حال، حتی با بکارگیری ابزار تشخیص رنگ، نور در زمان‌های مختلف متفاوت است و رنگ واقعی سنگ‌ها بر اساس روشنایی نور در زمان‌های مختلف روز تغییر می‌کند.

 

مریخ‌نورد روح در زمانی تصویربرداری می‌کند که ربات، دوربین را در همه جهات برای گرفتن تصاویر می‌چرخاند.

 

اما مشکل زمانی است که برای نورپردازی محیطی، نورهای این سیاره را مطابق با نورهای زمین جایگزین کنیم. این موضوع منجر به این می‌شود که رنگ‌بندی در شرایط مختلف تغییر می‌کند که تشخیص رنگ در چنین محیطی مشکل است.

 

رنگ آسمان در مریخ قرمز است و غروبی آبی رنگ دارد و همین امر موجب شده تا تشخیص رنگ در آن مشکل باشد. غبارهای جو مریخ، نور آبی را قوی‌تر از رنگ قرمز آن کرده است و غروب این سیاره را آبی می‌کند.

 

محققان در حال بررسی بر روی رنگ‌های نزدیک به رنگ اصلی مریخ هستند، تا روزی که انسان خود گام بر این سیاره بگذارد و رنگ‌ها را تشخیص دهد.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450681123744_00.jpg

در روزهای پایانی سال 2015، فضانوردان حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار است امروز (دوشنبه) یا فردا، آخرین پیاده‌روی فضایی را انجام دهند.

 

 اسکات کلی، فرمانده ماموریت اکسپدیشن 46 ایستگاه فضایی و تیم کوپرا، مهندس پرواز ناسا قرار است خودروی ریلی ناقل ایستگاه را حرکت دهند تا پیش از ورود فضاپیمای باری روسیه در روز چهارشنبه (دوم دی) در جای خود محکم شود.

 

این ناقل سیار که برای قرار دادن بازوی رباتیک کانادارم 2 ایستگاه نیز استفاده شده بود، در روز 16 دسامبر (25 آذر) زمانی که کنترگرهای زمینی از مرکزفضایی جانسون ناسا قصد تغییر موقعیت آن را بطور خودکار داشتند، پس از طی کردن چهار اینچ از محل آغاز حرکتش از کار افتاد.

 

دلیل این توقف همچنان در دست بررسی است.

 

این صد و نود و یکمین پیاده‌روی فضایی برای تعمیر و نگهداری از ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شوند. این سومین تجربه اسکات کلی و دومین تجربه کوپرا که به تازگی وارد ایستگاه شده، محسوب می‌شود.

 

کلی که 9 ماه از ماموریت یکساله‌اش در فضا را می‌گذراند، مامور اول راهپیمایی فضایی خواهد بود که لباس فضایی آن دارای نوارهای قرمز است و کوپرا مامور دوم با لباس یکدست سفید خواهد بود.

 

فضاپیمای باری روسیه قرار است امروز (دوشنبه) از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب شود.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450599916155_2.jpg

 

2015 سالی هیجان‌انگیز در حوزه فضا بود و ناسا پشت سر هم اطلاعاتی در مورد اکتشافات جدید خود منتشر کرد که بینش عمیق‌تری از جهان‌های ماورای زمین ارائه می‌کردند.

  2015 را همچنین باید "سال پلوتو" نامید چرا که فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا به نمایش این جهان یخی و قمرهای آن با جزئیات بسیار پرداخت.

 

این گزارش، در میان دستاوردهای چشمگیر امسال به پنج دستاورد برتر و جالب فضایی 2015 اشاره دارد.

کاوشگر داون در سیاره کوتوله سرس

 

در ماه فوریه، فضاپیمای داون ناسا به ثبت نزدیکترین تصاویر از سیاره کوتوله سرس پرداخت. این فضاپیما در ماه مارس به سرس رسید که تصور می‌شود در اوایل تاریخچه منظومه شمسی شکل گرفته باشد. فضاپیمای «داون» نخستین کاوشگری است که از یک سیاره کوتوله بازدید کرده و همچنین نخستین فضاپیمایی است که در اطراف دو هدف دور در منظومه شمسی گردش کرده است.

 

«داون» در طول ماموریت تقریبا 10 ساله‌اش به بررسی دو پیش‌سیاره غول‌پیکر کمربند سیارکی یعنی سرس و ویستا خواهد پرداخت. کشف نقاط اسرارآمیز درخشان و هرم غول‌پیکر در میان یافته‌های منحصربفردی است که این فضاپیما تاکنون به نمایش گذاشته و دانشمندان همچنان از تصاویر و داده‌های دیگر آن در مورد سرس در شگفت هستند.

 

 

فضاپیمای نیوهورایزنز در پلوتو

 

 

در روز 14 ژوئیه 2015 (23 تیر) فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا در نزدیکترین فاصله از سیاره کوتوله پلوتو یعنی 12.5 هزار کیلومتری سطح آن قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، این کاوشگر طیف وسیعی از یافته‌ها را در مورد این سیستم سیاره‌ای آشکار کرده و تصاویر خیره‌کننده‌ای را از قمرهای این سیاره یخی، کوهستان، فلاتهای یخزده و جو مه‌آلود آن به زمین ارسال کرده است.

 

نیوهورایزنز پس از پایان پرواز در اطراف پلوتو اکنون به سمت هدف بعدی یعنی جسم

2014 MU69 در کمربند کویپر در حال سفر است که قرار است در روز اول ژانویه 2019 به آن برسد.

 

 

سیاره فراخورشیدی کپلر 452b

 

 

در سال جاری، دانشمندان ناسا موفق به کشف سیاره کپلر 452b شدند که به دلیل شباهتهای زیاد آن، به عنوان پسرعموی زمین موسوم شد. این کشف چشمگیر توسط تلسکوپ فضایی کپلر انجام شده که بیش از نیمی از سیارات فراخورشیدی شناخته شده تاکنون را کشف کرده است.

 

 

کشف آب روی مریخ

 

 

در سپتامبر 2015، دانشمندان برای نخستین بار جریان آب مایع را بر روی سطح سیاره مریخ کنونی تائید کردند که باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال کشف شکلی از حیات در سیاره سرخ شده است. شواهد قوی از جریانات فصلی آب شور مایع توسط مدارگرد اکتشافی مریخ شناسایی شده که از سال 2006 تاکنون با شش ابزار علمی به بررسی سیاره سرخ می‌پردازد.

 

 

تغییرات جدید در لکه سرخ بزرگ مشتری

 

 

اخیرا تصاویر جدید تلسکوپ هابل به نمایش جزئیاتی پرداخته که پیش از این در سیاره مشتری دیده نشده بود و آن شامل یک موج گریزان و تغییرات در لکه سرخ بزرگ سیاره بود. تصاویر جدید یک موج نادر را در شمال استوای سیاره و یک ویژگی منحصربفرد رشته مانند در مرکز لکه سرخ بزرگ نشان دادند که پیش از این مشاهده نشده بود.

 

لکه سرخ بزرگ نام بزرگترین توفان عظیم چرخان در سطح سیاره مشتری است. این توفان در راستای کمربندها و منطقه‌های مشتری جریان دارد.

 

 

تصاویر خیره‌کننده هابل

 

 

تلسکوپ فضایی هابل اکتشافات چشمگیری را در تاریخ نجوم انجام داده است. امسال این تلسکوپ بزرگ نقره‌ای رنگ به نمایش تصاویر چشمگیری از اجسام سماوی از جمله کهکشان مشهور مسیه 63 یا کهکشان آفتابگردان و بقایای سحابی سمحاق (پرده) پرداخت.

 

 

 

 

 

 

سیاره کوتوله سرس

 

 

 

سیاره کوتوله پلوتو

 

 

 

کشف وجود آب در مریخ

 

 

 

لکه سرخ بزرگ مشتری

 

 تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450603125863_eshtad.jpg

محقق ایرانی دانشگاه کارولینسکا با همکاری گروهی از محققان در یک طرح بین‌المللی موفق به تولید داروی ضد سرطان شد که اولین تست بالینی این دارو سال آینده در انگلستان انجام خواهد شد.

 

دکتر سعید اشتاد، از محققان طرح تولید داروی جدید ضد سرطان  گفت: پروژه داروی جدید ضد سرطان تنظیم کننده آنزیم MTH1، یک طرح بین‌المللی است که از سوی مؤسسه کارولینسکای سوئد و آزمایشگاه Sci Life Lab در قالب تیم تحقیقاتی 50 نفره اجرایی شد و من به عنوان یکی از محققان اصلی در اجرای این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتم.

 

وی با بیان این که فاز پژوهشی این طرح 4 تا 5 سال به طول انجامید، اظهار داشت: با تکمیل بخش پژوهشی طرح، مقاله آن نیز در سال 2014 مجله نیچر به چاپ رسید و مورد توجه مجامع علمی قرار گرفت.

 

اشتاد، با تاکید بر این که تحقیقات این دارو در مراحل نهایی قبل از بالین (pre-clinical) قرار دارد، خاطرنشان کرد: این دارو «کارولی دیپ» نامگذاری شده است.

 

این محقق با اشاره به عملکرد این دارو در بدن توضیح داد: سلو‌های سرطانی حاوی مواد اکسید شده هستند و آنزیمی در بدن به نام MTH1 وجود دارد که وظیفه آن پاکسازی مواد اکسیده شده از سلول‌هاست تا از این طریق سلول‌ها بتوانند به رشد و بقای خود ادامه دهند.

 

وی با تاکید بر این که در حالت عادی مواد اکسید شده داخل سلول‌ها به میزان کمی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این مطالعات تلاش کردیم تا با استفاده از یک داروی شیمیایی اقدام به مهار آنزیم MTH1 کنیم تا به صورت اختصاصی فعالیت کند.

 

اشتاد، یادآور شد: در این مطالعات به داروی جدید ضد سرطان دست یافتیم که با تنظیم کردن آنزیم MTH1، سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد؛ ضمن آن که اثرات مخربی بر روی سلول‌های سالم ندارد.

 

این محقق ایرانی موسسه کارولینسکا کاهش عوارض جانبی را از مزایای این دارو نام برد و یادآور شد: آزمایش‌های حیوانی ای دارو بر روی مدل‌های حیوانی سرطان ملانوما (پوست)، سرطان AML (خون) و سرطان کلورکتال (روده) اجرا شد که نتایج قابل قبولی به دست آمد.

 

وی در عین حال اظهار داشت: این که دارو بر روی کدام یک از انواع سرطان‌ها موثرتر است نیاز به انجام تست‌های بالینی بیشتر دارد.

 

به گفته این محقق، قرار است از سال آینده میلادی اولین تست بالینی این دارو در انگلستان اجرایی شود.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر سعید اشتاد دیپلم خود را از دبیرستان علامه حلی دریافت کرد و از دانشگاه شهید بهشتی در رشته زیست شناسی فارغ التحصیل شد. وی تحصیلات خود را در رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه یوما سوئد ادامه داد.

 

اشتاد در حال حاضر در موسسه کارولینسکا دوره دکتری خود را می‌گذراند و با مشارکت در اجرای طرح بین‌المللی تولید داروی ضد سرطان، از سوی ایران موفق به دریافت جایزه «باور» (رقابت علمی نخبگان جوان ایرانی در اروپا) شد.

 

این جایزه در مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به وی اعطا شد.تاريخ : دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
انفجار، پرواز در ارتفاع کم، شکستن دیوار صوت و … . یک تانک روی‌ زمین، یک ناو هواپیما بر روی دریا یا یک جت جنگنده در آسمان، فرقی ندارد. سال ۲۰۱۵ پر از موقعیت‌های استثنایی و عالی برای عکاسی، به خصوص از ارتش ایالات متحده آمریکا بود. در فهرستی که در پایین خواهیم دید چند نمونه از بهترین صحنه‌های شکار شده توسط عکاسان از نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، گارد ساحلی و تکاوران گارد دریایی ارتش آمریکاست.
 
۱. شفق قطبی در گارد ساحلی
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
گارد ساحلی مستقر در اقیانوس اطلس اغلب شاهد نور‌های زیبای شفق قطبی، یکی از محسور کننده‌ترین پدیده‌های طبیعی قطب، در بالای محل اقامت‌ خود هستند.
 
۲. جنگنده فراصوت در گرگ و میش
برترین عکس های نظامی 2015
 
دنباله حاصل از حرکت جنگنده فراصوت F-35B که در هنگام گرگ و میش صبح‌گاه، در حال سوخت‌ گیری است، نور زیبایی تولید می‌کند که مانند الماس می‌درخشد.
 
۳. تصویری زیبا از یک عملیات سوخت گیری
برترین عکس های نظامی 2015
 
این تصویر خیره کننده از جنگنده F-35، در هنگام آموزش سوخت گیری هوایی با اسکادران ۲۵۲ نیروی دریایی بر فراز کالیفرنیای شمالی، گرفته شده. تعداد کمی تا به حال موفق به تصویر برداری از این جنگنده در این زاویه شده‌‌اند.
 
۴. از سگ‌ها دوری کنید
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
دسته‌ای از خانواده سگ سانان برای هدف‌های مختلف در ماموریت و گشت‌زنی با تکاوران نیروی دریایی در مخفی سازی و استخراج همراه می‌شوند. این سگ‌ها معمولا قبل از پریدن از هواپیما (به همراه مراقبان‌شان) به عینک آفتابی و پوزه بندی به شکل زیر مجهز می‌شوند.
 
۵. عقاب دریایی MV-22B در نیرویی دریایی نیویورک
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
به عنوان بخشی از اسکادران ۳۶۵ نیروی دریایی آمریکا، عقاب دریایی MV-22B، برای حمایت از نیروی امنیت ملی آمریکا از ناو USS نیویورک به سمت اروپا پرواز می‌کند.
 
۶. سلام نظامی در آسمان
برترین عکس های نظامی 2015
 
یک سرباز نیروی دریایی آمریکا از جنگنده هرکول C-130 بر فراز آلمان، به هم‌رزمانش سلام نظامی می‌دهد.
 
۷.نگاه یک سرباز به عرشه ناو جنگی
برترین عکس های نظامی 2015
 
یک سرباز نیروی دریایی ایالات متحده در حال تماشای هم‌رزمانش در کمپ Lejeune در کالیفرنیای شمالی.
 
۸. سوخت گیری در شب پر ستاره
برترین عکس های نظامی 2015
 
جنگنده وابسته به نیروی دریایی آمریکا در حال سوخت گیری زمینی سریع در نزدیکی منطقه 29 Palms، در زیر آسمان پر ستاره کالیفرنیاست.
 
۹. سوخت گیری هوایی
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
یک جنگنده هرکول KC-130T در حال سوخت رسانی به یک پرنده Super Stallion CH-53 است که یک خودرو جنگی HUMVEE را در نزدیکی مقر جنگنده‌های هوایی یوما در نیروی دریایی آریزونا به همراه دارد.
 
۱۰. لحظه حرکت
برترین عکس های نظامی 2015
 
ملوانان حاضر در ناو USS Harry S. Truman، هنگام شروع take off یک جت F/A-18-E Super Hornet.
 
۱۱. نبرد تن به تن
برترین عکس های نظامی 2015
 
سربازان ارتش آمریکا در حال آموزش مبارزه تن به تن با دشمن در آلمان.
 
۱۲. نسخه بروز شده جنگنده F-15SA، مرگبارتر از همیشه
برترین عکس های نظامی 2015
 
عربستان سعودی ۴۸ فروند F-15SA از ایالات متحده خریده و حدود ۷۰ جعبه که جنگنده‌های F15S موجودش را تبدیل به F-15SA می‌کند. علاوه بر قابلیت‌های قبلی موجود در F15-E مثل سیستم کنترل پرواز با سیم، سیستم تشخیص پرتاب موشکی، جستجو به‌وسیله مادون قرمز و سیستم تعقیب که چشم عقاب نام دارد، جنگنده‌های F-15SA مجهز به موتورهای F-110-GE-129 هستند که در هر بار بر انگیختن ۳۰ هزار پوند فشار تولید می‌کند.
 
۱۳. یک جشن هرکولی
برترین عکس های نظامی 2015
 
نور حاصل از آتش بازی در پس زمینه تصویر هرکول C-130  در هنگام برپایی جشن روز استقلال آمریکا به وسیله نظامیان حاضر در پایگاه این کشور در ژاپن به همراه خانواده‌هایشان.
 
۱۴. پرندگان رعد USAF بر فراز آبشار نیاگارا
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
عملیات اسکادران نیروی هوایی ایالات متحده با پرواز از ارتفاع کم بالای آبشار نیاگارا.
 
۱۵. تعمیر موتور به سبک نیروی هوایی
برترین عکس های نظامی 2015
 
تعمیر موتور TF-34 در انبار قطعات اسکادران نیروی هوایی بیست و سوم ایالات متحده که در جرجیا واقع شده است.
 
۱۶. علوم هوایی-نظامی ایتالیا تاریخ ساز می‌شود
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
هفته گذشته، جنگنده ایتالیایی KC-767A به اولین هواپیمایی بین‌المللی ارتش آمریکا تبدیل شد که هنگام سوخت رسانی تانکرش به وسیله USAF در هنگام کسب مجوز سوخت گیری آزمایشی عمل نکرد، در حالی که USAF با پرنده F-35A در پایگاه هوایی Edwards در کالیفرنیا با موفقیت این مجوز را کسب کرد و ۱۶ هزار پوند سوخت را منتقل کرد.
 
۱۷. اقتدار یک F-35B
برترین عکس های نظامی 2015
 
پرواز یک جت جنگنده F-35B بر فراز آب‌های اقیانوس اطلس.
 
۱۸. آتش نشانی در گارد ساحلی
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
سربازان گارد ساحلی در حال یار گیری برای پیدا کردن راه نجات از یک آتش سوزی شبیه سازی شده در Cape May واقع در نیوجرسی، که این کار را با دست گذاشتن بر شانه یک‌دیگر انجام می‌دهند.
 
۱۹. به P-8 Poseidon بنگرید
برترین عکس های نظامی 2015
 
در کنار یکی از مهم‌ترین جنگنده‌های هوایی چند کاره دنیا، بوئینگ P-8 Poseidon ویژگی‌های زیادی برای عرض اندام در میان جنگنده‌های دیگر دارد. این هواپیما در نیروی دریایی آمریکا توسعه داده شده و به تازگی استرالیا هم چهار فروند از مدل P-8s این جنگنده را خریداری کرده تا پس از ایالات متحده و هندوستان، به سومین تولید کننده آن تبدیل شود. در این تصویر، هواپیمای جنگی P-8 در حال پرتاب موشک‌های Harpoon است. این هواپیما برای کمک به خطوط هواپیمایی مالزی برای جستجو پرواز ۳۷۰ این ایرلاین به کار گرفته شده بود.
 
۲۰. عقاب دریایی V-22 در هنگام ظهور رنگین کمان
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
این تصویر از نشستن یک جنگنده به نام عقاب دریایی V-22 در ناو Harpes Ferry در هنگام ظهور رنگین کمان گرفته شده.
 
۲۱. هاورکرافت وارد می‌شود
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
پهلو گرفتن هاورکرافت نیروی دریایی ایالات  متحده آمریکا در ساحل ویرجینیا در جریان برگزاری جشنواره میهن دوستی در هفته گذشته.
 
۲۲. سرتان را بالا بگیرید
برترین عکس های نظامی 2015
 
یک هواپیمای جنگی MC-130J از نوع Commando II در حال رها کردن محموله سرویس حمل و نقل هوایی نیروی دریایی در دوره‌ آموزشی در خلیج مکزیک.
 
۲۳. سوخت گیری مجدد Globmaster III C-17
 
برترین عکس های نظامی 2015
 
یک پرنده تشنه از نوع Globmaster III C-17 که به وسیله یک سوخت رسان چهار موتوره KC-135 از نیروی هوایی ۲۹ سیراب می‌شود. Lewis-McChord در واشنگتن.
 
۲۴. قدرت M1
برترین عکس های نظامی 2015
 
یک تانک M1A1 Abrams در میانه نبرد با واحد نیروهای سرکوب‌گر خارجی از نیروی دریایی ۲۴ که با توپ ۱۲۰ میلی متری بی‌خان خود در حال شلیک است. رویداد زندگی-آتش به عنوان بخشی از تمرین شیر مشتاق ۲۰۱۵ در اردن.
 
۲۵.پایین آوردن شیشه F-16 Falcon در حال پرواز
برترین عکس های نظامی 2015
 
خلبان Mark Sletten در حال آماده شدن برای پرواز با F-16 فالکون در پایگاه هوایی Eielson در آلاسکا.


تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

کوتاه و بلند شدن شب‌های سال یکی از اتفاقاتی است که انسان هر روز با آن مواجه می شود و اهميت مهمي در زندگي روزمره مردم داشته و دارد. همين مسئله سبب شده نحوه زندگی در کشورهایی که طول شب و ‏روز آنها تنها چندساعت است با کشورهایی که تقریباً طول و شب روز آنها با هم برابر است، تفاوت آشکاری داشته باشد.‏ ايراني‌ها اما از بسيار قديم با احاطه به علم نجوم از اين تغيير مطلع بوده‌اند و شب يلدا را با سنت‌هاي ويژه اي در نظر گرفته‌اند. اين در حالي است كه شب يلدا گاهي فقط يك دقيقه يا حتي كمتر با شب‌هاي قبل و بعد خود تفاوت دارد. با پشت سر گذاشتن اول مهر که برابری شب و روز در کل کره زمین اتفاق می افتد، به مرور در نیمکره شمالی به طول شب ها اضافه و از طول روزها کاسته می شود و در نهايت  در شب اول زمستان طولانی ترین شب سال یا همان یلدا اتفاق مي‌افتد.

شامگاه روز دوشنبه 30 آذر 1394، لحظه غروب خورشید ساعت 16:55 دقیقه و طلوع خورشید در بامداد سه شنبه اول دی ماه، ساعت 7:12 دقیقه خواهد بود که با این حساب طولانی ترین شب سال با مدت زمان 14 ساعت 17 دقیقه رقم می خورد.

روز سه شنبه ساعت 8:18 دقیقه خورشید به نقطه انقلاب زمستانی می رسد و در پایان طولانی ترین شب سال، روز اول دی ماه کوتاه ترین روز سال در نیمکره شمالی خواهد یود. شب یلدا یا شب چله از لحاظ نجومی اول زمستان و برابر با انقلاب زمستانی است. خورشید در حرکت سالیانه خود در اول زمستان در جنوبی ترین نقطه شرق طلوع کرده و در جنوبی ترین نقطه غرب غروب می کند و با کم شدن زاویه حرکتی خورشید در آسمان در این زمان ما شاهد بلندترین شب سال و کوتاه ترین روز سال هستیم چرا که مدار حرکت زمین با دایره البروج 23/5 درجه اختلاف دارد و در نقطه انقلاب زمستانی زمین به پایین ترین حد خود و بیشترین اختلاف با مدار دایره البروج می رسد که23/5 - درجه است. ولی از انقلاب زمستانی و یا شب چله به بعد خورشید از جنوبی ترین نقطه شرق و غرب فاصله گرفته و کم کم به نقطه شرق و غرب نزدیک شده تا به اعتدال بهاری برسد. 

ایرانیان باستان به این تقسیمات زمان و تفاوت طول شبانه روز و به صورت طبیعی زوایای بین مدارات اشراف کامل داشته‌اند و آن را در محاسبات خود لحاظ می کردند. فراموش نکنید که یلدا واژه ای سریانی به معنای تولد است که به زایش مهر تابان پس از شبی طولانی اشاره دارد.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
از کلاس شاسی‌بلندهای کامپکت یا همان کراس‌اوورهای جمع‌وجور شهری، باید به عنوان یکی از پرطرفدارترین دسته‌بندی‌های خودرویی در دنیا یاد کرد. کلاسی که از معتبرترین برندهای اروپایی گرفته تا خودروسازان ریزودرشت آسیایی و حتی چینی در آن حضور دارند.

 این کلاس این روزها به مرز انفجار رسیده و اگر بودجه‌تان محدودیتی نداشته باشد، برای خرید یک شاسی‌بلند کامپکت قطعا دچار سردرگمی خواهید شد. خوشبختانه اکثر کراس‌اوورهای شهری از پیشرانه‌های کم‌حجم برخوردارند و از این جهت، محدودیتی برای ورود آنها به کشور وجود ندارد. پس دور از انتظار نیست وقتی با تنوع دلچسب این خودروها در مارکت ایران روبه‌رو می‌شویم.

یکی از برندهایی که به تازگی پا به گود رقابت شاسی‌بلندهای کامپکت گذاشته، زیرمجموعه لاکچری تویوتا، لکسوس است. لکسوس با تجربه موفقیت چشم‌گیر RX در سراسر دنیا، تصمیم به ساخت شاسی‌بلندی کوچک‌تر، ارزان‌تر و دست‌یافتنی‌تر از RX گرفت تا دایره مخاطبان‌اش را گسترش دهد.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

 سرانجام در نمایشگاه پکن ۲۰۱۴، نگاه‌ها به یکی از جذاب‌ترین محصولات لکسوس خیره شد. NX، کراس‌اووری که روی پلت‌فرم تویوتا RAV4 شکل گرفته و هدف از ساخت آن رقابت مستقیم با نام‌های بزرگی هم‌چون بنز GLA، ب‌ام‌و X3 و رنج‌روور ایووک است.

خوشبختانه مدت کوتاهی پس از معرفی NX در مارکت‌های معتبر جهان، پای این شاسی‌بلند جذاب توسط شرکت ایرتویا (واردکننده تویوتا و لکسوس) به ایران باز شده. به لطف همکاری دوستان‌مان در این مجموعه، توانستیم از اولین مجلاتی باشیم که NX را در داخل کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا تا به حال فیلم پارکینگ را تماشا کرده‌اید؟

 داستان فیلم از این قرار است، زن تاجر جوان در شب کریسمس توسط یک بیمار روانی که علاقه زیادی به او داشته، تعقیب و در پارکینگ مجتمع تجاری منهتن گرفتار می‌شود! داستان رویارویی ما با NX نیز بی‌ارتباط با فیلم پارکینگ نیست. اولین باری که NX را از نزدیک مشاهده کردیم و توانستیم با آن چند دوری در یکی از پیست‌های اتومبیلرانی رانندگی کنیم، مدت زیادی نمی‌گذرد.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

 از همان موقع علاقه خاصی به کراس‌اوور جدید لکسوس پیدا کردیم و سرانجام توانستیم این الهه زیبایی را در پارکینگ بزرگ و خالی از اتومبیل یکی از برج‌های معروف تهران حبس کنیم و ساعت‌ها آن را برانداز کرده و جزییات‌اش را بررسی کنیم.

حجم زیادی از جذابیت یک جا جمع شده!

به لطف همکاری شرکت ایرتویا، 2 دستگاه NX در اختیارمان قرار گرفت. یکی از نوع F اسپرت و دیگری از نوع پلاتینوم انتخاب شد. تا بتوانیم تفاوت‌های این 2 نسخه را بهتر برایتان شرح دهیم. جذابیت طراحی بدنه XN به اندازه‌ای است که در نگاه اول بیننده را میخکوب می‌کند. یک طراحی مدرن و فوق‌العاده متناسب و هماهنگ که ترکیبی هنرمندانه از خطوط شکسته و نرم را به نمایش می‌گذارد. 

در قسمت جلو نخستین موردی که جلب توجه می‌کند، جلوپنجره دوکی شکل لکسوس است که در واقع به یکی از المان‌های اصلی طراحی محصولات لکسوس تبدیل شده. این جلوپنجره بزرگ که فرمی شبیه به ساعت‌های شنی دارد، با فرورفتگی‌های 2 طرف سپر و چراغ‌های جلو تناسب جالبی ایجاد کرده و کل توجهات را معطوف این قسمت می‌کند.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

جذابیت چراغ‌های دو تکه جلو نشان از توجه خاص طراحان به این محصول خاص دارد. این سبک طراحی چراغ جلو نخستین بار در لکسوس IS نمایش داده شد. بخش بالایی چراغ جلو از 3 خط لوزی شکل تشکیل شده و در قسمت پایین شاهد یک مجموعه چراغ LED باریک هستیم که زیبایی این قسمت را دوچندان می‌کند. برخلاف دماغه خودرو، درپوش پیشرانه اما ساده طراحی شده و فاقد هرگونه برش و یا شکستگی خاصی است.

 در نمای جانبی ارتفاع کوتاه پنجره‌ها و درهای بلند جلب توجه می‌کند. چراغ‌های جلو و عقب روی گلگیرها ادامه پیدا کرده و لچکی مثلثی شکل عقب همان چیزی است که می‌توانیم مشابه‌اش را در لکسوس RX ببینیم. تورم گلگیرها خصوصا در قسمت عقب، ابهت بدنه NX را دوچندان کرده و خط شکسته روی در عقب کامل کننده کلکسیون جذابیت‌های این قسمت است. 

لبه‌ گلگیرهای جلو و عقب یک نوار پلاستیکی با کیفیت مطلوب نصب شده تا در برخوردهای جزیی از بغل، لبه گلگیرها آسیبی نبینند و از طرف نمای جانبی نیز از یکنواختی خارج شود. طراحی نمای عقب نیز در هماهنگی کامل با مجموعه دماغه خودرو انجام شده و به خوبی با ذات اسپرت NX هماهنگی دارد. گرافیک چراغ‌های عقب شبیه به بومرنگ طراحی شده و در اکثر محصولات جدید لکسوس، هم‌چون LX، FRC و GS این سبک طراحی به چشم می‌خورد. 

یک فلاپ مشکی‌رنگ نیز روی چراغ‌های عقب نصب شده تا جذابیت این بخش دوچندان شود. فرورفتگی جای پلاک با خطوط چراغ‌‌ها هماهنگی جالبی دارد. ارتفاع کوتاه شیشه عقب و دیفیوزر عریض در سپر عقب، به ماهیت اسپرت NX تاکید دارند. هم‌چنین خروجی‌های کرومی اگزوز به صورت هنرمندانه‌ای در 2 طرف سپر عقب تعبیه شده‌اند. و اما به تفاوت‌های ظاهری 2 مدل پلاتینوم و F اسپرت می‌رسیم. 

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

همان‌طور که اشاره شد، لکسوس، NX را در 2 تیپ پلاتینوم و F اسپرت عرضه می‌کند. نمونه F اسپرت همان‌طور که از اسم‌اش پیداست، ظاهری اسپرت‌تر و هیجان‌انگیزتر از مدل پلاتینوم دارد. از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل F اسپرت در نمای ظاهری، می‌توان به جلوپنجره مشبک مشکی رنگ، یک نوار فلزی نصب شده در پایین سپر جلو، آینه‌های جانبی با پوشش مشکی براق، رینگ‌های اسپرت ۱۸ اینچی با رنگ دودی و در نهایت نشان F روی گلگیرهای جلو اشاره کرد. مدل پلاتینوم، در نبود این موارد ظاهری کلاسیک‌تر دارد و به جای رینگ‌های ۱۸ اینچی، از نمونه‌ ۱۷ اینچی با طرحی متفاوت برخوردار است.

هم‌چنین سفارش‌های مختلف این خودرو نیز در طراحی ظاهری تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند. مهم‌ترین تفاوت ظاهری مدل‌های سفارش آسیا و آمریکا، به ترکیب سپر جلو و فرم مه‌شکن‌ها باز می‌گردد. پوزه NX در این مدل‌ها کوتاه‌تر است و از شباهت آن با دماغه نسل قبلی لکسوس RX نمی‌توان گذشت. 

مدل‌های سفارش آمریکا نیز با شبرنگ نارنجی نصب شده در گوشه چراغ‌های جلو از سایر ویرایش‌ها متمایز می‌شوند. در روز بررسی، بهترین و گران‌ترین رنگ‌های NX در اختیارمان قرار گرفت. مدل پلاتینوم به رنگ اتمیک سیلور یا به اصطلاح تیتانیوم بود و نمونه F اسپرت نیز به رنگ آبی میکا التراسونیک مزین شده بود. جالب است بدانید این رنگ فقط برای نمونه F اسپرت قابل سفارش است و جذابیت خیره‌کننده‌ای دارد.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

وسواسی مثال زدنی در طراحی کابین

با قرار گرفتن در کابین NX، علاقه‌تان به این شاسی‌بلند کامپکت دوچندان می‌شود. با باز شدن درها، نشان درخشان لکسوس روی رکاب‌ها به سرنشینان خوش‌آمد می‌گوید. پیش‌رویمان کابینی شلوغ و پرمعنی که در نهایت سلیقه و با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته شده قرار دارد. طرح دوکی شکل جلوپنجره در کنسول میانی نیز به چشم می‌خورد و یک قاب نقره‌ای رنگ مجموعه کنترلرهای این قسمت را از مجموعه جلوداشبورد مجزا کرده است.

 در این قسمت دکمه‌های تنظیم سیستم صوتی مارک لوینسون، دکمه‌های تنظیم سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک که برای هریک از سرنشینان جلو و ردیف عقب به صورت مستقل تنظیم می‌شود و کلید‌های گرمکن و خنک‌کننده صندلی‌های جلو نصب شده است. 

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

ساعت آنالوگ با نشان لکسوس نیز بر ماهیت لوکس این کراس‌اوور تاکید دارد. در قسمت بالایی کنسول جلو، یک صفحه نمایشگر با گرافیک عالی نصب شده است که توسط ریموت تاچ‌پد نصب شده در کنسول میانی تنظیم می‌شود. این صفحه لمسی کنترل از راه دور یکی از بهترین عملکردها را دارد و با سامانه‌های iDRIVE و کامند در ب‌ام‌و و بنز قابل مقایسه است. در کنار این صفحه لمسی، شیفتر گیرباکس تزیین شده با چرم طبیعی، دکمه ترمزدستی الکترونیکی و اتوهولد و اهرم دوار انتخاب حالت‌های رانندگی قرار دارد.

با باز شدن کنسول میانی بین صندلی‌های جلو، به خروجی‌های USB و AUX دسترسی پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین و به‌روزترین آپشن‌های NX، یعنی شارژر بی‌سیم تلفن همراه نیز در این قسمت قرار دارد. در کنار این قسمت جالیوانی مجهز به سیستم گرم و سرد نیز نصب شده است. 

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

کیفیت چرم صندلی‌ها، پوشش کنسول جلو و پنل درها، دوخت پوشش‌های کابین و چرم طبیعی دور فرمان بسیار دلچسب است و با لمس کابین NX، پی بردن به رتبه اول لکسوس در رده‌بندی کیفیت، بیشتر برایتان مسجل می‌شود. البته در این میان مواردی از جمله پیچ‌های فلزی فاقد روکش که در کنسول میانی نصب شده‌اند، با وسواسی که در ساخت کابین خرج شده هم‌خوانی ندارند!

همان‌طور که اشاره شد، غربیلک فرمان با چرم طبیعی روکش شده و بسیار خوش‌دست و جذاب است و به‌صورت برقی در چند جهت تنظیم می‌شود. طراحی صفحه کیلومترشمار نه ساده و بی‌روح است، نه جذاب و خیره‌کننده و در مجموع یک ترکیب چشم‌نواز را به نمایش می‌گذارد. میان 2 دایره نشان‌دهنده دورموتور و کیلومترشمار، یک صفحه نمایش ۴.۲ اینچی تعبیه شده که اطلاعات مختلفی از جمله حالت رانندگی، وضعیت گیرباکس و وضعیت باد تایرها را نمایش می‌دهد.

تا پیش از کار کردن با دکمه‌های گوناگون کابین، نظرمان بر این بود که ارگونومی کابین NX فوق‌العاده است. اما اگر با دقت بیشتری به کابین NX نگاه کنید، محل نامناسب قرارگیری دکمه‌های سیستم پارک اتوماتیک و سیستم دودیفرانسیل به اصطلاح توی ذوق‌تان می‌زند.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

 پراکندگی دکمه‌های نصب شده در سمت چپ و راست فرمان نیز چندان جالب نیست و با مشاهده محل قرارگیری دکمه‌های سیستم حافظه صندلی‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که طراحان در بعضی قسمت‌های داخلی کمی بی‌حوصلگی کرده‌اند. ارگونومی کابین NX در مجموع مناسب است اما از این نظر هنوز راه زیادی را تا رسیدن به رقبای آلمانی‌ در پیش دارد.

فضای کابین نسبت به رقبای NX در این کلاس، جادار و راحت است. در صندلی‌های جلو هیچ مشکلی از نظر فضای سر و پا احساس نمی‌شود و لبه صندلی‌ها به خوبی سرنشین را در بر می‌گیرند. در ردیف عقب اما فضای راحت و جادار در اختیار ۲ نفر قرار می‌گیرد و با اضافه شدن نفر سوم، کمی از راحتی سرنشینان کاسته می‌شود. با وجود شیب سقف در قسمت عقب سایش سر افراد قد بلند با سقف اجتناب‌ناپذیر است که البته این مورد چندان محسوس و آزار دهنده نیست.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

 صندلی‌های جلو به‌صورت برقی تنظیم می‌شوند و به سیستم حافظه سه‌گانه و گرمکن و خنک‌کننده نیز مجهز شده‌اند. گودی کمر صندلی راننده به صورت برقی تنظیم می‌شود. در مدل پلاتینوم صندلی‌های ردیف عقب نیزبه صورت برقی تا می‌شوند. فرمان و صندلی راننده هم با خاموش شدن خودرو تغییر وضعیت داده تا پیاده شدن از کابین آسان شود.

تفاوت مدل F اسپرت

مدل F اسپرت و پلاتینوم در دکوراتیو کابین نیز تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند که البته این تفاوت‌ها به پای تفاوت کابین مدل F اسپرت و معمولی سدان IS نمی‌رسد. مدل F اسپرت با مواردی نظیر دوخت قرمز روی داشبورد، صندلی‌ها و فرمان، نشان F اسپرت روی فرمان، تریم داخلی نقره‌ای رنگ با طرح فیبرکربن و پدال‌های آلومینیومی سوراخ‌دار، از نمونه پلاتینوم متمایز می‌شود.

البته در مدل اسپرت آپشنی نظیر تنظیم برقی صندلی‌های عقب به چشم نمی‌خورد. رنگ‌بندی پوشش کابین این 2 مدل نیز با یک‌دیگر متفاوت است و در مجموع با مواردی نظیر استفاده از تریم چوبی براق و پوشش تیره‌تر صندلی‌ها، سعی شده تا کابین مدل پلاتینوم شکیل‌تر از کابین مدل اسپرت F باشد.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

وقت آن رسیده تا پشت فرمان NX قرار بگیریم. پیش از هرچیز به این نکته توجه کنید که مدل F اسپرت و پلاتینوم از نظر قوای محرکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. پیشرانه توسط دکمه استارت در سمت راست فرمان روشن می‌شود. به لطف عایق‌بندی بی‌نقص کابین، با بسته شدن درها سکوت کامل بر کابین حکم‌فرما می‌شود. تسلط به خودرو در پشت فرمان کاملا مناسب است و در قسمت جلو نقطه کوری به چشم نمی‌خورد.

 ارتفاع کوتاه شیشه عقب باعث شده تا دید این قسمت با مشکل مواجه شود. اما وجود دوربین دید عقب با لنز واید و تغییر فرم آینه‌های جانبی هنگام قرار گرفتن دنده در حالت R، به خوبی این مشکل را بر طرف می‌کنند. هم‌چنین دوربین ۳۶۰ درجه جلو هنگام ورود به تقاطع‌ها به کمک راننده آمده و نقاط کور را در صفحه نمایش نشان می‌دهد. از نقش سامانه BSA (کنترل نقاط کور) نیز در هدایت NX نمی‌توان گذشت. این سامانه نقاط کور اطراف را با آلارمی روی آینه‌های جانبی به راننده هشدار می‌دهد. 

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

ترمز دستی NX به صورت برقی عمل می‌کند. با قرار گرفتن دنده در حالت P، ترمز فعال می‌شود و با قرار گرفتن در حالت D، ترمز خودبه‌خود آزاد می‌شود. البته عملکرد ترمزدستی الکترونیک در نمونه مورد بررسی با کمی سروصدا نیز همراه بود.

سامانه هدآپ در عمق شیشه جلو، المان‌هایی نظیر میزان سرعت و وضعیت دنده را نمایش می‌دهد. پیش از این در پیست اتومبیلرانی، قابلیت‌های فنی NX را مورد بررسی قرار داده بودیم.

تعیین وضعیت رانندگی

 اما فضای خالی پارکینگ نیز محل بدی برای آزمایش برخی از قابلیت‌های فنی NX نبود. اهرم دوار انتخاب وضعیت رانندگی را فشار داده تا روی حالت نرمال قرار گیرد. اگر اهرم را به سمت چپ بچرخانیم نیز حالت اقتصادی فعال می‌شود. در حالت نرمال همه چیز در حد تعادل قرار دارد. هم‌چون حالت اقتصادی دنده‌ها در دورهای پایین تعویض نمی‌شوند و سیستم تعلیق نیز عملکرد نسبتا نرمی دارد. با چرخاندن اهرم به سمت راست، وضعیت رانندگی روی حالت اسپرت و یک پله بعد از آن، روی حالت اسپرت‌پلاس قرار می‌گیرد. 

درحالت اسپرت‌پلاس واکنش پدال گاز دقیق‌تر شده و فرمان نیز کمی سفت‌تر می‌شود. عملکرد سیستم تعلیق تفاوت چندانی با حالت نرمال ندارد اما باید کمی خشک‌تر از حالت‌های دیگر باشد.

با فشردن دکمه اتو هولد، با برداشتن پا از روی پدال ترمز در شیب‌ها، از حرکت روبه‌جلو خودرو و دور گرفتن‌اش جلوگیری می‌شود. سیستم تعلیق NX در جلو از نوع مک‌فرسون و در عقب از نوع طبق دوبل مجهز به کمک‌فنر است. عملکرد مجموعه فنربندی و تعلیق در کل دلچسب است. 

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

به طور مثال بارها روی رمپ‌های شیاردار و پله‌ای شکل طبقات پارکینگ با سرعت زیاد حرکت کردم، اما اثری از تکان‌ها اضافی در کابین و رها شدن کنترل فرمان از دستم نبود. سیستم تعلیق تطبیق‌پذیر AVS نیز در راحتی سواری NX بی‌تاثیر نیست. سامانه کنترل پایداری و ترکشن‌کنترل را خاموش کرده و خودرو را در حالت اسپرت‌پلاس قرار می‌دهیم.

 در این حالت با وجود خاموش بودن ESP باز هم نمی‌توان قسمت عقب را از مدار خارج کرد. با فشار آوردن به NX در پیچ‌های پارکینگ و عبور از رمپ‌ها، حتی در این حالت نیز لغزشی در محور عقب وجود ندارد. حتی با وجود تقسیم وزن ۵۹ درصد روی محور جلو، کمتر دچار بیش‌فرمانی در پیچ‌های تیز می‌شود و عملکرد فرمان‌اش قابل ستایش است.

علی‌رغم کراس‌اوور بودن و ارتفاع زیاد از سطح زمین، دینامیک حرکتی NX واقعا دلچسب و حرکت‌اش در پیچ‌ها با خودروهای سواری قابل مقایسه است. در بهترین حالت نیروی چسبندگی به ۰.۷۲G می‌رسد که باز هم رقیب‌اش ب‌ام‌و X3 در مقابل آن از نظر چسبندگی وضعیت بهتری دارد. 

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

لکسوس، NX را 2 مدل NX200t و NX300h عرضه می‌کند. نمونه‌های عرضه شده در ایران اغلب از نوع NX200t مجهز به پیشرانه ۴ سیلندر ۲ لیتری بنزینی هستند که برای نخستین بار در تاریخ فعالیت لکسوس، پیشرانه این مدل به توربوشارژر مجهز شده. البته تعداد محدودی مدل NX300h نیز به کشور وارد شده است. این مدل از یک پیشرانه ۲.۵ لیتری اتمسفریک به همراه یک موتور برقی بهره می‌برد و از کراس‌اوورهای هیبریدی بازار است.

هم‌چنین لکسوس برای NX ،2 نوع وضعیت انتقال قدرت 2 و تک دیفرانسیل را در نظر گرفته است. که نمونه‌های وارد شده به کشور، همگی از نوع دودیفرانسیل هستند. در حالت عادی اما نیرو به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود و با فشردن دکمه‌ای، وضعیت دودیفرانسیل فعال می‌شود. در این حالت تعادل خودرو خصوصا در پیچ‌ها بهتر می‌شود. توربوشارژر پیشرانه NX با توجه به اندازه نسبتا کوچک خود، لگ کمی دارد و لکسوس سعی کرده تا تاخیر توربو را به حداقل برساند.

 اما باز هم کمی تاخیر در عملکرد توربو احساس می‌شود. پیشرانه NX200t توانایی تولید ۲۳۵ اسب‌بخار را دارد. توربوها در دورهای پایین عمل می‌کنند و از این جهت بیشینه گشتاور در دورهای ۱۶۵۰ تا ۴۰۰۰ در دسترس قرارمی‌گیرد. شتاب اولیه NX با توجه به وزن ۱.۸ تنی‌اش مناسب است و کمی کندتر از رقبای آلمانی‌ از زمین کنده می‌شود. اما در دنده‌های بالاتر کشش پیشرانه کمی افت می‌کند و NX از آن تک‌وتای اولیه می‌افتد.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

گیرباکس ۶ سرعته اتوماتیک NX عملکرد دقیقی دارد و می‌توان دنده‌ها را توسط پدال‌شیفترهای پشت فرمان نیز تعویض کرد. هماهنگی گیرباکس با پیشرانه قابل تحسین است، اما کیفیت پایین سوخت موجود در کشور موجب پایین آمدن راندمان پیشرانه می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت NX، ترمزهای قدرتمند با سیستم ترمز کمکی BA است که در طول بررسی ما با وجودن فشردن پی‌درپی ترمز و داغ شدن مجموعه ترمز، هیچ گونه افتی در عملکردش مشاهده نشد.

۱۱ عدد ایربگ ایمنی سرنشینان NX را تامین می‌کنند. هم‌چنین این خودرو توانسته از تست‌های تصادف سربلند بیرون آید و ۵ ستاره ایمنی موسسه EURONCAP را به خود اختصاص دهد. مصرف سوخت آن هم با توجه به استفاده از توربوشارژر و حجم ۲ لیتری پیشرانه مناسب است و در حالت ترکیبی، رقمی کمتر از ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر را نشان می‌دهد.

لکسوس NX200t، خشن باکلاس ژاپنی

در انتها...

علی‌رغم مدت کمی که از حضور NX در بازار جهانی می‌گذرد، این شاسی‌بلند کامپکت توانسته طرفداران زیادی پیدا کند. در ایران نیز با آغاز پیش‌فروش NX توسط ایرتویا، تعداد زیاد متقاضیان برای خرید این محصول جدید لکسوس، مسئولان فروش شرکت را شگفت‌زده کرد! البته NX هنوز موفق به اخذ پلاک ملی نشده و در حال طی پروسه‌های رایج است. اما در صورت پلاک شدن، روی مدل F اسپرت به عنوان گران‌ترین نمونه، برچسب قیمتی حدود ۳۸۰ میلیون تومان خواهد خورد.

NX با ظاهر جذاب و اسپرت‌اش، بیشتر نظر جوانان را به خود جلب می‌کند و احتمالا اگر سنی کمتر از ۴۰ سال داشته باشید، سراغ این خودرو می‌روید. طراحی بسیار جذاب و مدرن بدنه، به همراه کابین با کیفیت و خوش‌ساخت و برخورداری از جدیدترین آپشن‌ها و سامانه‌های ایمنی و رفاهی، از NX یک شاسی‌بلند دوست‌داشتنی ساخته است.

 اما اگر به بحث فنی اهمیت ویژه‌ای می‌دهید و به دنبال هیجان بیشتر در رانندگی هستید، شاید ب‌ام‌و X3 یاX4 با پیشرانه پرقدرت‌تر، تاخیر کمتر توربوها و گیرباکس دقیق‌تر انتخاب مناسب‌تری برایتان باشد. اما باید به برچسب قیمتی NX و هزینه‌‌های نگهداری و سرویس آن نیز توجه کنید. که به مراتب از رقبای آلمانی کمتر است.


تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 ایستگاه اتوبوس فضایی مشخص در معابر است که برای توقف کوتاه مدت اتوبوس به منظور پیاده و سوار کردن مسافران طراحی و اختصاص داده می شود. 

ایستگاههای اتوبوس ممکن است مسقف، دارای صندلی، نقشه، بلندگو، نمایشگر و نیز دیواره های شیشه ای باشند اما معمولاً در مسیرهای کم تردد تنها شامل یک علامت ایستگاه اتوبوس هستند. ایستگاه های اتوبوس ممکن است محدود به یک خط اتوبوس رانی باشند و یا محل توقف و تعویض اتوبوس برای چند خط مختلط باشند. گاه ایستگاههای اتوبوس در کنار هم و در قالب یک پایانه یا محل تعویض خط قرار می گیرند.

 
تصاویری از جالب ترین ایستگاه های اتوبوس درفضای مجازی دست به دست شده که برای شما کاربران عزیز به نمایش می گذاریم.
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
ایستگاه اتوبوس درامارات مجهز به کولرگازی
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
ایستگاه اتوبوس درنیویور
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
ایستگاه اتوبوس درتوکیو
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
ایستگاه اتوبوس درآتن
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
ایستگاه اتوبوس درنیکوزیا
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
ایستگاه اتوبوس در رومانی
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
 
نگاهی به جالب ترین  ایستگاه اتوبوس درکشورهای مختلف+عکس
 
 
ایستگاه اتوبوس در ژاپن


تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 معرفی و عرضه گوشی های هوشمد جدید به طور مداوم جریان دارد و نه تنها همگامی با این روند سریع دشوار است بلکه انتخاب گزینه ای مناسب نیز به عملیاتی چالش برانگیز برای کاربران تبدیل شده است. فرقی نمی کند در پی مدلی ارزان قیمت یا پرچمداری گران قیمت باشید زیرا قفسه فروشگاه ها با انواع مختلف گزینه ها پر شده اند.

به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، در شرایطی که برخی کاربران بر اساس برند محبوب خود گوشی هوشمند را انتخاب می کنند اندکی تامل و بررسی مدل هایی از شرکت های دیگر نیز مفید خواهد بود. گوشی های هوشمند پرچمدار از محبوبیت بالایی در میان کاربران برخوردار هستند و بر همین اساس قصد داریم در ادامه بهترین مدل های منتخب وب سایت دیجیتال ترندز که در حال حاضر می توانید خریداری کنید را معرفی کنیم.

اپل آی‌فون 6S

بهترین گوشی‌های هوشمند که می توانید خریداری کنید

اپل یکی از معدود تولیدکنندگانی است که همچنان گوشی هوشمند در اندازه ای کوچکتر از 5 اینچ تولید می کند. آی‌فون 6S از نمایشگر 4.7 اینچی رتینا با وضوح 1344 × 750 پیکسل بهره می برد. بدنه آلومینیومی این گوشی هوشمند از مقاومت بیشتری در مقایسه با آی‌فون 6 برخوردار شده است. همچنین، معرفی رنگ جدید رز گلد در این مدل را شاهد بوده ایم. دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی و دوربین جلو 5 مگاپیکسلی در آی‌فون 6Sبه کار گرفته شده اند. پردازنده A9 و 2 گیگابایت حافظه رم به همراه سیستم عامل iOS 9 که ویژگی «لمس سه بعدی» را معرفی کرده است از دیگر ویژگی های این گوشی هوشمند هستند. آی‌فون 6S در سه نسخه 16 گیگابایت، 64 گیگابایت و 128 گیگابایت عرضه می شود.

ال جی G4

بهترین گوشی‌های هوشمند که می توانید خریداری کنید

ال جی G4 پرچمدار اندرویدی ال جی برای سال 2015 است و با دوربین فوق العاده 16 مگاپیکسلی، پردازنده کوالکام اسنپدراگون 808 و نمایشگر 5.5 اینچی کواد اچ‌دی جانشینی شایسته برای مدل G3 محسوب می شود. با پشتیبانی 3 گیگابایت حافظه رم همه چیز در ال جی G4 روان اجرا می شوند. بدنه با کیفیت چرمی، قابلیت افزایش حافظه داخلی از طریق درگاه کارت حافظه و باتری قابل تعویض توسط کاربر، ال جی G4 را به یکی از برترین گزینه های اندرویدی بازار تبدیل کرده اند.

سامسونگ گلکسی S6

بهترین گوشی‌های هوشمند که می توانید خریداری کنید

سامسونگ با معرفی گلکسی S6 برخی ویژگی های مفید مانند باتری قابل تعویض توسط کاربر و درگاه کارت حافظه را حذف کرد اما در مقابل توجه ویژه ای بر کیفیت ساخت و طراحی محصول پرچمدار خود داشته و ترکیب فلز و شیشه حس خوبی را به کاربر منتقل می کند. البته از جمله نقاط ضعف طراحی جدید سامسونگ می توان به شکنندگی و باقی ماندن اثر انگشت روی بدنه اشاره کرد. نمایشگر 5.1 اینچی کواد اچ‌دی، پردازنده هشت هسته ای اگزینوس 7420 از نوع 64 بیتی، 3 گیگابایت حافظه رم، دوربین اصلی 16 مگاپیکسلی و دوربین جلو 5 مگاپیکسلی به همراه باتری 2,550 میلی آمپر ساعتی از دیگر ویژگی های این گوشی هوشمند توانمند هستند.

سونی اکسپریا Z5

بهترین گوشی‌های هوشمند که می توانید خریداری کنید

سونی در سال 2015 مجموعه ای جدید از گوشی های هوشمند خانواده Z را معرفی کرد و اکسپریا Z5 بهترین گزینه در این مجموعه محسوب می شود. این گوشی هوشمند به نمایشگر 5.2 اینچی با وضوح 1080p، پردازنده کوالکام اسنپدراگون 810 و 3 گیگابایت حافظه رم مجهز شده است. اکسپریا Z5 دارای گواهینامه IP68است و از این رو در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. طراحی زیبا و ترکیب فلز و شیشه در ساخت این محصول، به ویژه اینکه شیشه ای مات به کار گرفته شده و مشکل باقی ماندن اثر انگشت وجود ندارد، حس محصولی رده بالا و با کیفیت را به کاربر منتقل می کند. دوربین جدید 23 مگاپیکسلی به همراه دوربین جلو 5 مگاپیکسلی در اکسپریا Z5 به کار گرفته شده اند.

موتورولا دروید توربو 2

بهترین گوشی‌های هوشمند که می توانید خریداری کنید

موتورولا دروید توربو 2 به نمایشگر 5.4 اینچی با وضوح 2560 × 1440 پیکسل مجهز شده اما نکته شگفت انگیزتر درباره نمایشگر این محصول استفاده از فناوری Shattershield است که مقاومت بالایی در برابر ضربه ارائه می کند و با چندین لایه ماده از نمایشگر محافظت می کند. پردازنده اسنپدراگون 808، باتری 3,760 میلی آمپر ساعتی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسلی و قاب پشتی از جنس کولار که ظاهر و احساس خوبی را به کاربر منتقل می کند از دیگر ویژگی های این گوشی هوشمند هستند.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
179-13.JPG

اخیرا یک تیم تحقیقات سوئیسی موفق به ساخت ابزاری شده که قادر است زیست مولکول‌های مهمی در بدن را اندازه‌گیری کند. نمونه اولیه این ابزار ساخته شده و احتمالا طی دو یا سه سال آینده به تولید انبوه برسد.

 

 محققان سوئیسی EPFL اخیرا موفق به ساخت آزمایشگاهی بسیار کوچک شدند که ابعادی در حد یک بسته آدامس دارد. این بسته کوچک، مجهز به دو لوله نازک است که در آن از فناوری‌های بالا استفاده شده‌ است. ساندرو کارارا از محققان این پروژه می‌گوید: «ما زیست‌حسگری را درون چند ماده مختلف قرار دادیم که می‌توان جریان خون یا سرم خونی را از میان این زیست‌حسگر عبور داد و زیست مولکول‌های مورد نظر را شناسایی کرد. در این ابزار از آرایه‌های الکترونیکی مختلف استفاده شده‌ است که به‌ صورت زنده قادر به شناسایی زیست‌مولکول‌ها بوده و این اطلاعات به راحتی از طریق بلوتوث به تلفن همراه یا تبلت قابل انتقال است.»

 

این روش جدید کاملا غیرتهاجمی‌تر از روش‌ها و ادوات موجود در بازار برای تشخیص بیماری است. این ابزار قادر است متابولیت‌ها (نظیر گلوکز، لاکتات و بیلیبورین) و یون‌ها ( کلسیم و پتاسیم) را شناسایی کند و با این کار تغییر شرایط بیمار را مشخص می‌کند.

 

کارارا می‌گوید: «امروزه برخی از این زیست‌مولکول‌ها به‌ صورت دوره‌ای مورد آزمایش قرار می‌گیرند. در برخی مواد، لازم است هر تغییری به سرعت شناسایی و پاسخ مناسب برای آن داده شود که با تجهیزات و روش‌های فعلی این امر امکان‌پذیر نیست.»

 

با این روش می‌توان تا 40 مولکول را به‌صورت زنده رصد کرد. با استفاده از این ابزار می‌توان تعداد تجهیزات متصل به بیمار را کاهش داد که از نقطه نظر هزینه و اشغال فضا و نیروی انسانی یک مزیت محسوب می‌شود.

 

نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده و با یک چاپگر سه بعدی تولید شده‌ است. این ابزار آزمون‌های اولیه را روی جوندگان با موفقیت پشت سرگذاشته است. بحث‌هایی روی نتایج به‌ دست آمده در دانشگاه پزشکی لوزان مطرح شده‌ و چند شرکت تولیدکننده نیز برای تولید این ابزار اعلام آمادگی کرده‌اند. محققان این پروژه معتقدند که طی دو یا سه سال آینده این ابزار وارد بازار می‌شود.

 

پیشرفت به سوی ساخت ادوات تشخیص دقیق‌تر در سایه پیشگامی Nano-Tera در حال انجام است که حمایت مالی آن توسط دولت سوئیس انجام می‌شود.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450261625884_111760.jpg

شرکت دایسون برای پاکسازی هوای خانه در فصول سرد سال یک دستگاه تصفیه هوا و فن را ارائه کرده که حدود 99.95 درصد هوا را پاکیزه می‌کند.

 

 بر اساس داده‌های آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، 72 درصد مواد شیمیایی در منازل جذب ریه و شش‌های افراد می‌شود.

 

تمیزکننده‌های خانگی، آفت‌کش‌ها، گازهایی همچون رادون، منواکسیدکربن و مصالح ساختمانی مثل فرمالدئید، آزبست و سرب در منازل وجود دارند. با تنفس در چنین محیطی این مواد درون شش‌ها باقی مانده و موجب حمله قلبی، سکته مغزی و پیری پوست می‌شوند.

 

دستگاه جدید Pure Cool دارای موتور DC با فیلتر 360 درجه شیشه HEPA با کارایی بالا است.این فناوری موجب شده تا ذرات ریز آلوده 0.3 میکرونی با فیلتر جمع‌آوری شوند.

 

این فیتلر شامل 11.8 فوت مربع بوروسیلیکات (غیرترکیبی) و میکروفیبر است. فیلتر مانند جاروبرقی با لایه پلاستیکی خاص آلودگی، بوی غذا، رنگ و غیره را از اطراف اتاق جذب می‌کند.

 

این دستگاه قادر به تصفیه و از بین بردن بو در فضای کوچک بوده و همچنین بدون صدا است. البته فشار هوا را نیز مانند دیگر فن‌ها افزایش نمی‌دهد.

 

انتهای پیامتاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450270310279_00.jpg

تیمی از محققان معتقدند که با استفاده از نسل جدید نیروگاه‌های خورشیدی می‌توان از انرژی رایگان خورشید به طور همزمان برق و هیدروژن خالص تولید کرد.

 

 گروهی از محققان سوئیسی با همکاری محققان آمریکایی موفق به ساخت نوعی سلول خورشیدی جدید با عملکردی متفاوت در جذب حداکثری انرژی خورشید و تولید همزمان برق و هیدروژن شدند.

 

محققان معتقدند که تاکنون دو روش برای تولید برق از خورشید معرفی شده است؛ روش اول استفاده از سلول‌های فوتوولتائیک با قابلیت تبدیل مستقیم انرژی خورشید به برق و روش دوم استفاده از آینه‌های متمرکزکننده نور خورشید جهت جوشاندن آب و تولید برق با بخار آب است.

 

سلول‌های خورشیدی تنها می‌توانند بخش اندکی از طیف ‌نوری خورشید را جذب کنند، اما قادر به تولید برق در شرایط نور مستقیم و غیرمستقیم هستند. تبدیل برق به روش حرارتی با اینکه در تولید برتری دارد، اما نیازمند موقعیت‌های جغرافیایی با تابش حداکثری نور خورشید است.

 

 

محققان معتقدند که با استفاده از مفهوم hydricity به معنای ترکیب سلول‌های خورشیدی با هیدروژن می‌توان از طیف کامل نور به طور همزمان جهت تولید برق و هیدروژن استفاده کرد.

 

تولید برق حرارتی از خورشید در دمای 625 درجه امکان‌پذیر است، اما محققان معتقدند که با افزایش دمای متمرکز شده نور خورشید به 725 درجه سانتیگراد می‌توان علاوه بر تولید برق با بخار آب، هیدروژن ارزشمند مورد نیاز جهت ذخیره برق را نیز به طور همزمان تولید کرد.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450597537758_00.jpg

دانشمندان دانشگاه پلی‌تکنیک تورینو و موسسه فناوری ماساچوست (MIT) یک دستکش خود نیروبخش طراحی کرده‌اند که از قطعات ادغام شده در پارچه آن برای راحتی و کاربری آسان استفاده می‌کند.

 

 دستکش‌های هوشمند توانسته‌اند رابط بین انسان و ماشین باشند و نیاز به جوی‌استیک و ماوس را از بین ببرند اما چالشی که در این میان وجود دارد، طبیعی و موثرتر و کاربردی‌تر کردن آن‌هاست که محققان توانسته‌اند با دستکش Goldfinger یک قدم به این هدف نزدیک شوند.

 

این دستکش دارای اجزای الکترونیکی و مکانیکی در داخل پارچه‌اش بوده و برای راحتی بیشتر در مقایسه با دستگاههای مشابه و همچنین ارائه روشی ساده‌تر برای وارد کردن داده‌ها و فرمان‌ها طراحی شده است.

 

دستکش Goldfinger بطور بی‌سیم به رایانه یا دستگاههای دیگر متصل شده و نیروی خود را از حرکات انگشتان و با استفاده از ترانسفورماتورهای فیزوالکتریک انعطاف‌پذیر تولید می‌کند که وزن دستکش را کاهش داده است. علاوه بر آن، حسگرها، سوئیچ‌ها و سیم‌کشی در داخل پارچه دستکش ادغام شده که آن را بیشتر از یک مکانیسم کنترل به یک دستکش واقعی تبدیل کرده است.

 

این دستکش با استفاده از حالت‌های ساده برای کنترل دستگاهها و سیستم‌های مختلف کار می کند. این حرکات توسط دستکش و نرم‌افزار پیگیری نوری، شناسایی و تعبیر می‌شود.

 

این جزئیات توسط انجمن مهندسی مکانیک آمریکا منتشر شده است.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450600241930_112056.jpg

محققان اعلام کردند پیرترین جانور زنده جهان یک سمندر 200 ساله در چین است.

 

 این سمندر 200 ساله در یکی از غارهای کشور چین کشف شده و از بزرگترین و احتمالا قدیمی‌ترین دوزیستانی است که در جهان زندگی کرده است.

 

بر اساس گزارش‌های محلی بدست آمده یک ماهیگیر در جنوب غربی چین، این سمندر را به طور تصادفی کشف کرده است. این ماهیگیر اظهار کرد: چیزی نرم و لزج زیر پایم احساس کردم و بعد از بررسی متوجه شدم که سمندری غول‌پیکر است.

 

این سمندر غول‌پیکر نزدیک به یک متر و نیم طول دارد و وزن آن بیش از 45 کیلوگرم است.

 

محققان اظهار کردند: این سمندر یکی از غول‌پیکرترین سمندرهای کشف شده است و طول آن تا دو متر هم رشد و از ماهی، سمندر، حشرات آبزی، خرچنگ، مار، کرم و میگو تغذیه می‌کند.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450524752351_2.jpg

محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دریافته‌اند که یک سلول چربی مهندسی شده می‌تواند در سد خونی مغزی نفوذ کرده و به دنبال تومورهای اولیه بگردد.

 

 رشد سرطانی که از بافت حفاظت کننده مغز موسوم به گلیوما نشأت می‌گیرد، مسؤول حدود 30 درصد از تورمورهای مغزی بوده و نرخ بقا را بطور میانگین به 14 ماه می‌رساند. تشخیص این تومورهای تهاجمی از طریق ام‌آرآی بسیار دشوار بوده که اصلی‌ترین دلیل آن، سد خونی مغزی است که از ورود عوامل کنتراست و روشن کردن بافت جلوگیری می‌کند.

 

اما اکنون یک نوع سلول چربی مهندسی شده جدید می‌تواند آن‌ها را نرمتر کرده و با نفوذ در سد، به آشکارسازی وجود تومورها در مراحل بسیار زودهنگام بپردازد.

 

بیمار مبتلا به گیلومای سرطانی معمولا از تومور اولیه با درمان آن از طریق حذف با عمل جراحی یا پرتودرمانی نجات می‌یابد. اما این فرآیند معمولا منجر به عود مجدد تومورهای مقاومتر می‌شود که در بخشهای دیگر مغز ظاهر می‌شوند. این گلیوماهای جدید به درمان بیشتر پاسخ نمی‌دهند زیرا از سلول سرطانی نشات گرفته‌اند که درمان اولیه را انجام داده بود.

 

گلیوما تا زمانی که بطور کامل توسعه نیافته، در ام‌آرآی نمایش داده نمی‌شود زیرا مواد کنتراست‌ از صد خونی مغزی نمی‌تواند عبور کند. این غشای محافظ اطراف عروق مغزی را برای جلوگیری از ورود 98 درصد از مولکول‌های درمانی احاطه کرده و فقط زمانی که یک تومور به اندازه کافی بزرگ شد و در کار این سد خلل وارد کرد، عامل کنتراست اجازه ورود پیدا می‌کند.

 

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا مدعی هستند که توانسته‌اند مسیر اولیه‌ای را از میان سد خونی مغزی پیدا کنند. آن‌ها نوع جدیدی از چربی مهندسی شده را طراحی کرده‌اند که حاوی یک ماده کنتراست رایج موسوم به Magnevist است و آن را در پروتئین سطحی که گیرنده‌های روی سلول‌های گلیوما را هدف قرار می‌دهد، ادغام کردند.

 

محققان دریافتند که این سلول مهندسی شده توانست وارد بار خونی مغزی موش شود و تومورها را در مراحل اولیه شناسایی کند. آن‌ها هنوز نمی‌دانند که این سلول چگونه می‌تواند از سد رد شود،‌ اما مدعی هستند که این کار به طریق امنی انجام می‌شود.

 

اگر ایمن بودن این سلول محرز شود، می‌تواند مزایایی در برابر استفاده از فراصوت برای نفوذ به سد خونی مغز داشته باشد.

 

نتایج این تحقیق در مجله Neuro-Oncology منتشر شده است.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450606337239_0.jpg

محققان آمریکایی با همکاری یک محقق ایرانی ماده جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند 1000 برابر موثرتر بوده و جای تراشه‌ها را در همه دستگاههای الکترونیکی بگیرد.

 

 این دستاورد بدان معنی است که می‌توان مجموعه داده‌های پیچیده را در کسری از زمان صرف شده توسط رایانه‌های امروزی، خرد کرد و به مسائل مختلفی از تحقیقات سرطان گرفته تا رمزنگاری رسیدگی کرد.

 

تراشه‌های سیلیکونی کنونی از یک مشکل بزرگ بردخوردارند: آن‌ها شبیه خانه‌های مستقل تک طبقه در حومعه شهرها چیدمان می‌شوند و داده‌های دیجیتالی از طر یق سیم‌هایی انتقال می‌یابد که هر خانه را به همسایه‌اش متصل می‌کند. اما این مساله بدان معنی است که تراشه باید پخش شوند و داده‌ها مسافتهای طولانی‌تری را طی کرده و انرژی را تلف کنند که اغلب باعث راهبندان دیجیتالی در این فرآیند می‌شود.

 

اکنون محققان دانشگاه استنفورد، کارنگی ملون و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با همکاری دکتر مهدی عاشقی نوع جدید از تراشه را ابداع کرده‌اند که می‌تواند مانند طبقات در یک آسمان‌خراش انباشته شود.

 

این پروژه "فناوری سیستم‌های محاسباتی نانومهندسی شده (N3XT) نام دارد و تراشه‌های جدید از ترانزیستورهای نانوله کربنی ساخته شده‌اند.

 

داده‌ها از میان میلیون‌ها آسانسور الکترونیکی مینیاتوری میان تراشه‌ها انتقال می‌یابند.

 

مزیت بزرگ این روش این است که داده‌ها می‌توانند سریعتر و موثرتر و بطور عمودی در مسافت‌های کوتاه و بطور افقی در مناطق بزرگتر حرکت کنند.

 

تراشه‌های سیلیکونی نمی‌توانند به این شکل روی هم قرار بگیرند زیرا بشدت و تا 1000 درجه سانتیگراد داغ می‌شوند.

 

تراشه‌های N3XT بادمای بسیار پائینتری از سیلیکون ساخته می‌شوند از این رو می‌توان آن‌ها را روی هم چید، بدون اینکه به لایه‌های زیرین آسیب برسد.

 

رویکرد آسمان‌خراش چیز جدیدی نیست و چندی پیش شرکت سامسونگ از رویکردی مشابه برای ساخت بزرگترین دیسک سخت جهان با 16 ترابایت ظرفیت ذخیره‌سازی استفاده کرد اما روش مورد استفاده آن بسیار پرهزینه است.

 

تیم N3XT در حال حاضر یک نمونه پیش‌ساخت چهار لایه ساخته‌اند. این جزئیات در مجله IEEE Computer منتشر شده است.تاريخ : یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

بنابر پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد، جمعیت جهان از 7.3 مییارد فعلی به 9.7 میلیارد نفر در سال 2050 خواهد رسید. در شرایطی که گرمایش جهانی به مساله فوق العاده جدی مبدل شده، منابع به سرعت در حال تخلیه هستند و تامین انرژی مساله ای چالش برانگیز محسوب می شود، رشد جمعیت جهان به معنای فشار هرچه بیشتر بر کره زمین است.

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، افزایش جمعیت جهان به معنای فقر بیشتر، جرم و جنایت بیشتر و تقاضای بیشتر برای مواد غذایی نیز است. در این میان، فناوری می تواند نقشی کلیدی ایفا کرده و راه حل هایی برای مقابله با این شرایط در اختیار ما قرار دهد.

گداخت هسته ای

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

اگر انسان بتواند دو اتم بسیار داغ را برای تشکیل یک اتم با یکدیگر برخورد دهد و سپس انرژی منتشر شده از این برخورد را کنترل کند، مشکلات مربوط به برق برای همیشه از بین خواهد رفت. دانشمندان آلمانی با معرفی راکتور گداخت هسته ایW7-Xکه یک استلراتور محسوب می شود تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا این رویا را محقق سازند.

معدن کاری سیارکی

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

از آنجایی که منابع کره زمین با توجه به مصرف بالای بشر زیر فشار قرار دارند و در حال حاضر برخی فلزات کلیدی کمیاب یا غیر اقتصادی برای استخراج هستند، دسترسی به منابع ستاره ها و سیارک ها یکی از راه حل هایی است که مد نظر قرار دارد. شرکت پلنتری ریسورسز (Planetary Resources) این هدف را دنبال می کند و بر همین اساس ماموریت های فضایی رباتیک برای شناسایی سیارک های نزدیک کره زمین با بیشترین قابلیت استفاده مد نظر قرار گرفته اند.

خانه های دریایی

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

همانگونه که آسانسورها شکل گیری آسمانخراش ها و شهرهای عمودی را ممکن کرده اند، زندگی در خانه هایی روی آب می تواند مرحله بعدی شهرنشینی باشد. بنابر پیش بینی های صورت گرفته، امکان افزایش سطح آب دریاها به میزان 20 تا 30 سانتیمتر تا سال 2050 وجود دارد و مواجهه شهرهای جهان از نیویورک تا بانکوک، گوانگژو و مومبای با روند افزایشی وقوع سیل امکان پذیر است. این در شرایطی است که برخی جزیره ها به زیر آب می روند و یا غیر قابل سکونت می شوند. در این میان، ایجاد جوامع شناور می تواند پاسخی به این شرایط باشد.

شبکه برق سراسری هوشمند

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، مصرف جهانی انرژی هر ساله به میزان دو درصد افزایش می یابد که در ترکیب با افزایش جمعیت پیش بینی شده به معنای دو برابر شدن تقاضا تا سال 2050 است. کنتورهای هوشمند که با شبکه برق سراسری هوشمند در ارتباط هستند در حال حاضر معرفی شده اند و با شبکه های برق سراسری هوشمند کاملا خودکار در نهایت می توان به برابری بین تولید انرژی و تقاضای زمان واقعی امید داشت.

خودروهای الکتریکی

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

با افزایش تعداد خودروهای الکتریکی نیاز به شبکه های برق سراسری مدرن، هوشمندتر و بهتر نیز بیشتر احساس می شود. زیرا اگر تعداد قابل توجهی از افراد یک شهر به طور همزمان خودروهای خود را برای شارژ به برق متصل کنند شبکه سراسری برق زیر فشار بیشتری نسبت به آن چه امروز شاهد هستیم، قرار می گیرد. همچنین عامل کلیدی دیگر در توسعه استفاده از خودروهای الکتریکی نگرانی از دامنه حرکت آنها به واسطه پیشرفت کند فناوری باتری است.

غذای آینده

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

با توجه به رشد طبقه متوسط در جهان تقاضا برای گوشت افزایش یافته و با توجه به روند افزایشی تقاضا پیش بینی می شود شاهد افزایش 80 درصدی آن تا سال 2050 باشیم. اگر قصد داریم از کمبود پروتئین در آینده جلوگیری کنیم عادات غذایی انسان باید تغییر کند. همچنین، تولید گوشت های آزمایشگاهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در همین حال، نیازمند فناوری کشاورزی شهری هستیم زیرا فضای سبز به عنصری کمیاب مبدل خواهد شد.

گرافن

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

گرافن به عنوان ماده ای شگفت انگیز مورد توجه قرار گرفته است. این ماده توسط کنستانتسن نوسلو و اندره جیم در سال 2004 در دانشگاه منچستر کشف و تولید شد. گرافن می تواند به معنای رایانش با سرعت بالا و فوق بهینه، گجت های انعطاف پذیر و فوق نازک، و افزایش طول عمر باتری باشد. این ماده می تواند شکل گیری رنگ فتوولتائیک برای جذب انرژی خورشید روی هر سطحی را ممکن سازد و همچنین به شکل گیری حسگرهای قابل چاپ شدن در کنار برچسب های ردیابی کمک کند.

قطارهای ماگلو

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

قطارهای ماگلو که با کمک الکترومغناطیس حالتی شناور روی ریل داشته و می توانند به سرعت های فوق بالا دست یابند می توانند شکل حمل و نقل ریلی را تغییر داده و مدت زمان سفر بین مبدا و مقصد را به طور قابل توجهی کاهش دهند. با توجه به بیشینه سرعت 500 کیلومتر در ساعت و بیشتر، قطارهای ماگلو گزینه هایی جذاب برای حمل و نقل زمینی محسوب می شوند.

جنگل های شهری و باغ های عمودی

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

ساختمان هایی با درختان و گیاهانی که در خود آنها رشد می کنند از موضوعات جذاب در معماری است. پروژه های این چنینی تصویری از محیط متراکم شهری آینده و این که چگونه ممکن است با پوشش گیاهی احاطه شوند را ارائه می کنند. برج دوقلو «بوسکو ورتیکاله» در شهر میلان، ایتالیا یکی از نمونه های واقعی در این زمینه است. این مجموعه تنها به چگونگی استفاده از گیاهان و درختان در مناطق شهری محدود نمی شود. برای آبیاری گیاهان و درختان از آب بازیافت شده استفاده می شود در شرایطی پنل های خورشیدی یکپارچه شده انرژی مورد نیاز آن را تامین می کنند.

پیشرانش الکتریکی

فناوری چگونه جهان را تا سال 2050 تغییر خواهد داد

با رسیدن کاوشگر فضایی داون (Dawn) به سیاره کوتوله سرس یکی از بزرگترین موفقیت های فناوری بشر شکل گرفت. این کاوشگر در سال 2007 توسط ناسا به سوی فضا پرتاب شد و نخستین ماموریتی است که در آن از یک پیشرانه یونی الکتریکی به جای راکت های شیمیایی سنتی استفاده شده است. این یکی از نمونه های فوق العاده پیشرانه های الکتریکی خورشیدی است که ماموریت های فضایی طولانی را ممکن خواهند ساخت.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

خودروها نیز در حال پیوستن به شبکه‌ی گسترده‌ی اینترنت اشیا هستند تا جهان تکنولوژی با سرعت بیشتر به هدف خود در جهت ایجاد شهرها و کشورهای هوشمند، نزدیک شود. با توجه به گسترش امکانات در میان اقشار مختلف، اکنون تعداد زیادی از مردم همواره از اتصال آنلاین بهره می‌برند و به امور روزمره‌ی خود در دنیای اینترنت و شبکه‌های مجازی می‌پردازند. شرکت‌های خودروسازی نیز از این شرایط بهره برده‌اند و با ارائه‌ی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزار‌های مخصوص به خود برای گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها، به مشتریان خود این امکان را داده‌اند تا بدون نیاز به وجود خودرو بتوانند از وضعیت وسیله‌ی نقلیه‌ی خود مطلع شده و عملیات‌های خاصی را روی آن انجام دهند. سرویس‌هایی هم‌چون اِم‌بریس مرسدس بنز (mBrace)، آئودی کانکت، ای‌سرویس کیا (eService)، بلولینک هیوندای (BlueLink)، آن‌اِستار جنرال موتورز (OnStar) و بی‌ام‌و آنلاین، به مالکان خودرو این امکان را می‌دهند تا از فاصله‌ی دور به اعمال برخی از تنظیمات بر خودروی خود بپردازند. در ادامه ۱۰ عدد از کاربردی‌ترین قابلیت‌های موجود در این زمینه را معرفی خواهیم کرد.

روشن کردن خودرو از راه دور

استارت از راه دور خودرو

در حال حاضر می‌توان به وسیله‌ی اپلیکیشن‌های مخصوص تعدادی از خودروسازان۷ خودرو‌ را از هر نقطه‌ای روشن کرد. این قابلیت به شما امکان می‌هد تا پیش از سوار شدن به گرم کردن موتور و تنظیم دمای کابین بپردازید. هم‌چنین گاهی اوقات نیز بدینوسیله می‌توانید افراد نزدیک به خودروی خود را بترسانید!

تنظیم دما

تنظیم دمای خودرو از راه دور

این قابلیت عموما با نمونه‌ی ذکر شده‌ی قبلی همراه است تا پیش از سوار شدن همه چیز را برای خود محیا کنید. خودروهایی که از سیستم‌ تهویه مطبوع چندگانه بهره می‌برند، قادر خواهند بود تا از طریق اپلیکیشن مخصوص برای قسمتی از خودرو دمای خاصی را تنظیم کنند.

قفل و باز کردن خودرو

قفل و باز کردن درب‌های خودرو از راه دور

حتمای برای شما هم پیش آمده که عجله داشته باشید. با استفاده از این سیستم می‌توانید از هر نقطه‌ای خودروی خود را باز کرده یا حتی پس از رسیدن به مقصد از هر نقطه‌ای به قفل کردن درهای آن بپردازید.

شناسایی محل خودرو

تعیین محل خودرو

دیگر نیازی نیست که نگران فراموشی محل پارک خودروی خود باشید. با استفاده از اپلیکیشن‌ مخصوص می‌توانید از محل دقیق وسیله نقلیه‌ی خود مطلع شوید. این سیستم برای اولین بار توسط ولوو تجاری و عرضه شد.

اطلاع از زمان فرا رسیدن سرویس‌های دوره‌ای

اپلیکیشن اطلاع از زمان سرویس‌های دوره‌ای خودرو

پیش‌تر نیز این امکان توسط سیستم‌های چندرسانه‌ای و اطلاعاتی پیشرفته خودرو‌ها در اختیار مالکان قرار گرفته بود. اما اکنون می‌توانید به اطلاعاتی از قبیل فشار باد تایرها و وضعیت روغن موتور از طریق گوشی هوشمند خود دسترسی داشته باشید. در خودروهای برقی زمان باقی مانده برای شارژ کامل باتری‌های خودرو نیز از همین سامانه به راننده گزارش می‌شود.

درخواست کمک اورژانسی

درخواست کمک اورژانسی برای خودرو

هنگام بروز تصادف یا خراب شدن خودرو، می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن موبایل درخواست کمک کنید. بدین طریق محل دقیق خودروی شما برای نیروهای امداد ارسال می‌شود.

آپلود مسیر‌های جدید به سیستم ناوبری

آپلود مسیرهای جدید به سیستم ناوبری خودرو

قابلیت نام برده یکی از کاربردی‌ترین نمونه‌های موجود است. اگر نقطه یا مسیر خاصی را پیش‌تر در گوشی‌ هوشمند خود ذخیره کرده‌اید، حال می‌توانید با ارسال آن به سیستم ناوبری خودرو، به راحتی هنگام رانندگی نیز از مسیریابی بهره ببرید.

تعیین محدودیت سرعت و مناطق ممنوعه برای خودرو

تعیین محدودیت برای خودرو

اگر دارای فرزند نوجوان و پرانرژی هستید و از نحوه‌ی رانندگی وی هراس دارید، این قابلیت به شما کمک زیادی در کنترل فرزند خود خواهد کرد. با سیستم مذکور می‌توانید تنظیمات زیادی اعم از محدودیت حداکثر سرعت، تعیین منطقه مجاز برای رانندگی و نحوه‌ی رفتار سیستم‌های پیشگیری از تصادف را تعیین و آن را با پسورد خاصی ذخیره کنید. بدین ترتیب اگر فرزند شما از هر کدام از محدودیت‌های اعمال شده عبور کند، گزارش آن به گوشی هوشمند مالک خودرو ارسال خواهد شد.

رزرو هتل یا رستوران

رزرو هتل و رستوران

با استفاده از قابلیت مذکور، مالک خودرو قادر خواهد بود تا هنگامی که از رزرو هتل و رستوران مقصد یا محل قرار خود غافل شده است، در مسیر و با استفاده از سیستم چندرسانه‌ای خودرو یا اپلیکیشن موبایل آن به انجام این کار بپردازد.

اعلام سرقت خودرو

اعلام سرقت خودرو

اگر از سرقت خودروی خود مطلع شدید، می‌توانید بلافاصله آن را از طریق اپلیکیشن موبایل به مسئولان اطلاع دهید تا علاوه بر تعیین محل دقیق وسیله نقلیه، در صورت نیاز به خاموش کردن پیشرانه، قفل کردن درها و فعال کردن بوق خطر آن نیز بپردازند.

نظر شما در رابطه با قابلیت‌های ذکر شده چیست؟ به نظر شما در این زمینه چه قابلیت ضروری در حال حاضر در دسترس مالکان خودرو نیست؟تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450003515959_111484.jpg

در میان صدها هزار نفر از بزرگان کشورهای سراسر جهان که در پاریس برای نجات سیاره زمین از تغییرات آب‌وهوایی آینده دور هم جمع شده بودند، شرکت Waterstudio یک دیوار موج‌شکن شناور را برای مشکلات امروز زمین ارائه کرده است.

 

 این دیوار موج‌شکن موسوم به "پارتنون" (Parthenon) نه تنها امواج را می شکند، بلکه انرژی بسیار زیادی به اندازه دو برابر ژنراتورها انرژی تولید می‌کند.

 

طراحان با استفاده از آب رودخانه هادسون عملکرد دیوار پارتنون را توضیح دادند. این رودخانه دارای امواج سنگینی است و این قدرت زیاد و مداوم امواج رودخانه موجب خوردگی دیوارهای بنادر می‌شود.

 

اما دیوار شناور جدید عملکرد متفاوتی داشته و با تبدیل نیروی وارده از امواج به انرژی الکتریکی، موجب کاهش قدرت امواج به دیوار می‌شود.

 

ستون‌های این موج‌شکن شامل سیلندرهای نزدیک به یک متری است که در جهت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت با سرعت کم می‌چرخند. انرژی تولیدی این چرخش در جعبه بتنی در سکوی شناور ذخیره می‌شود. سیلندرها با آب پر شده و دارای ساختار انعطاف‌پذیر هستند که در نتیجه بر دیوار تاثیر نداشته و انرژی آب را کاهش می‌دهند. تمامی این موارد در بستر رودخانه مهار شده و در بالای آن فضای سبز و بولوار قرار دارد.

 

این طراحی با الهام از معبد یونانی شهر غرق شده آتلانتیس ساخته شده است.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450515102341_1.jpg

سازمان فضایی اروپا از نگارش نهایی قراردادی با شرکت Arianespace خبر داده که بر اساس آن، تلسکوپ نسل آینده جیمز وب بر روی یک خودروی پرتابگر آریان 5 در اکتبر سال 2018 از گویان فرانسه به مدار زمین پرتاب خواهد شد.

 

 امید است که تلسکوپ فضایی جیمز وب پس از پرتاب بتواند جهش بزرگی در ظرفیت بشریت برای مشاهده طیف گسترده‌ای از پدیده‌های ستاره‌شناسی ارائه کند.

 

این رصدخانه در میان اهداف بیشمارش به شکار آثار باقیمانده از جهان اولیه خواهد پرداخت که به ستاره‌شناسان اجازه خواهد داد تکامل کهکشان‌ها را از حالت جنینی تا سازه‌های بالغتری مانند کهکشان راه شیری طبقه‌بندی کنند.

 

این تلسکوپ همچنین در شناسایی سیارات فراخورشیدی دور و مشاهده تولد ستارگان و سیارات دور قابل استفاده است. ماژول علمی جیمز وب در حال حاضر تحت آزمایش است و نخستین آینه‌های آن اخیرا در یک اتاق تمیز در مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا در مریلند نصب شده است.

 

سازمان فضایی اروپا به این منظور که تلسکوپ مذکور بتواند کاوش فضایی را متحول کند،‌ باید ابتدا از استقرار آن در مدار منتخبش اطمینان حاصل کند. جیمز وب در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین بصورت ثابت و پشت به خورشید قرار خواهد گرفت.

 

به این منظور، این سازمان بر ناوگانی از خودروهای پرتابی تکیه دارد که از دهه 1980 در حال خدمت‌رسانی هستند. موشک آریان 5 از ترکیبی از دو سوخت موشک جامد و سوخت مایعی برای ارسال تلسکوپ جیمز وب به مدار دور استفاده خواهد کرد.

 

برای قرار گرفتن ایمن کلیه قطعات جیمز وب درون فضاپیما از جمله آینه وسیع آن که از 18 زیر بخش شش ضلعی تشکیل شده،‌ کل تلسکوپ باید مانند یک کاغذ اوریگامی تا شود. بخش آینه بعدها و پس از اینکه تلسکوپ در مسیر ایمن به سوی مدار کاربردی‌اش قرار گرفت، باز خواهد شد.

 

از جمله مفاد این قرارداد، ساخت یک اتاق تمیز جدید برای آماده‌سازی تلسکوپ و سوار کردن آن روی خودروی پرتابگر است. این اقدام به منظور محافظت از آینه‌های بشدت حساس و سایر سیستم‌های حیاتی از آلودگی‌های بیرونی طراحی شده است.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
13-600.jpg

دانشمند چینی سازنده بزرگترین کارخانه شبیه‌سازی جهان در چین اعلام کرده که از فناوری بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است که برای شبیه‌سازی انسان نیز کافی است. این اظهارنظر باعث واکنش‌های عمومی زیادی در چین شده است.

 

 گروه تحقیقاتی «Boyalife» در چین به رهبری ژو ژیوآچون و شرکای وی، در حال ساخت تاسیسات بزرگ شبیه‌سازی در شهر تیانجین هستند که قرار است تا سال 2020 سالانه یک میلیون گاو را شبیه‌سازی کند.

 

از دیگر برنامه‌های آینده این تاسیسات همچنین می‌توان به تولید اسب‌های مسابقه اصیل و سگ خانگی و سگ پلیس که متخصص در جست‌وجو و بو کشیدن هستند، اشاره کرد.

 

گروه Boyalife در حال حاضر با همکاری بنیاد تحقیقات زیست فناوری Sooam در کره جنوبی و آکادمی علوم چین برای بهبود ظرفیت شبیه‌سازی پستانداران در حال همکاری است تا حیوانات آزمایشی بهتری را برای انجام تحقیقات بیماری تولید کند.

 

از آنجایی که فاصله زیستی میمون و انسان بسیار کم است، ادعای ژو می‌تواند تا حدی نزدیک به واقعیت باشد.

 

ژو در دانشگاه کانادا و آمریکا تحصیل کرده و تا پیش از این برای شرکت Pfizer، غول داروسازی آمریکا در زمینه توسعه دارو کار کرده بود.

 

این مرکز با ارائه شبیه‌سازی به عنوان حافظ تنوع زیستی، دارای یک بانک ژن با قابلیت نگهداری تا حدود پنج میلیون سلول نمونه منجمد در نیتروژن مایع بوده و دارای یک فهرست از گونه‌های در معرض خطر در جهان برای بازسازی در آینده است.

 

Sooam شریک اهل کره جنوبی گروه Boyalife در حال حاضر بر روی پروژه شبیه‌سازی یک ماموت منقرض شده کار می‌کند.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450270738328_00.jpg

بسیاری از کارشناسان صنایع تجهیزات دفاعی و تسلیحات هوایی معتقدند که زمان معرفی نسل جدید جت‌های جنگنده با قابلیت‌هایی همچون سلاح‌های لیزری و سرعت‌ مافوق صوت نزدیک است.

 

 مسئولان شرکت تولید تجهیزات نظامی هوایی نورثروپ گرومن آمریکا از مدل مفهومی جنگنده نسل جدید با قابلیت‌هایی همچون نشانه‌گیری اهداف مختلف با سلاح لیزری، سرعت بالا و پنهان‌ماندن از پیشرفته‌ترین رادارهای موجود، رونمایی کردند.

 

شرکت نورث‌ روپ گرومن با معرفی مدل مفهومی جنگنده فوق پیشرفته نسل ششم به دنبال تسلط بر آسمان و تولید محصولی بدون رقیب در میان شرکت‌های سازنده تجهیزات هوایی است.

 

مسئولان شرکت نورث‌ روپ گرومن با اشاره به برخی از ویژگی‌های برجسته نسل ششم جنگنده‌های مسلط بر آسمان همچون سرعت مافوق‌ صوت و سلاح‌های لیزری با قابلیت هدف‌گیری پیچیده از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کردند.

 

برخی از کارشناسان مطرح صنایع هوایی معتقدند که نسل ششم هواپیمای جنگنده باید به تجهیزات جدید خنک‌کننده مجهز شوند، چرا که استفاده از سلاح‌های لیزری گرمای زیادی تولید کرده و شناسایی این جنگنده‌ها را آسان می‌کند.

 

کریس هرناندز، مدیر اجرایی شرکت نورث‌ روپ گرومن در مورد فناوری و طراحی نسل ششم جنگنده‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های در نظر گرفته شده برای نسل ششم، قابلیت برد پروازی بسیار بالا مانند بمب‌افکن B2 است، چرا که پایگاه‌های هوایی با فناوری مورد نیاز جهت فرود و خدمات به نسل جدید جنگنده‌ها در کشورهای دیگر موجود نیست.

 

وی در ادامه افزود: با توجه به مشکلات موجود در طراحی سامانه‌های لیزری با حرارت کم و موتورهای کم مصرف انتظار می‌رود تولید نسل ششم جنگنده‌های مدرن تا سال 2030 میلادی تاخیر داشته باشد.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
cern3.jpg

دانشمندان مستقر در مرکز شتابگر عظیم سرن موفق به کشف ذره‌ای جدید با مشخصات شبیه به ذره بوزون هیگز شدند.

 

به گزارش sv,ds ugld hdskh  محققان معتقدند که با این اکتشاف، ابعاد جدیدی از نظریه فضا-زمان روشن شده است.

 

اکتشاف ذره جدید هنگامی ثبت شد که دانشمندان به طور اتفاقی در حال بررسی اطلاعات دو آشکارساز برخورددهنده بزرگ هادرونی پس از برخورد عظیم پروتونی بودند.

 

پژوهشگران معتقدند که کشف ذره جدید حاصل برخورد پروتونی با قدرت 750 گیگا الکترون ‌ولت است.

 

در صورت تایید وجود ذره جدید در اثر برخورد توسط تیم تحقیقاتی سرن، دانشمندان به دنبال وارونه کردن مدل استاندارد برخورد برای کشف ماهیت ذره جدید و نقش آن در شکل‌گیری جهان هستند.

 

پروفسور کایلی گرانمر، متخصص فیزیک از دانشگاه نیویورک اظهار کرد: تاکنون شواهد کافی برای اثبات ذره جدید بدست نیامده است، اما گروه محققان مستقر در سرن اثرات ذره جدید را مشاهده کرده‌اند.

 

پروفسور آدام فالوسکی، متخصص فیزیک کوآنتومی هم در مورد ماهیت ذره جدید گفت: یکی از مشکلات اساسی دانشمندان سرن، عدم هماهنگی در اطلاعات دریافتی دو آشکارساز اطلس و CMS است، به نحوی که در مشاهدات انجام شده احتمال اتفاقی بودن کشفیات جدید در دو آشکارساز را نباید نادیده گرفت.

 

وی در ادامه افزود: محققان مستقر در مرکز سرن در طول ماه گذشته رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده‌اند که یکی از آنها برخورد یون‌های سرب با قدرت 1045 تریلیون الکترون ولت یعنی دو برابر بیشتر از آزمایش‌های گذشته است.

 

 

دانشمندان در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و شواهد کافی برای اثبات نظریه ذره جدید هستند.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
22714.jpg

عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: اغلب واکسن‌های ویروس طیور در موسسه رازی تولید شده‌ است.

 

 مجید ابراهیمی در گردهمایی اعضای هیات‌علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و کلینیسین‌ها، دامپزشکان و کارشناسان دامپروری استان اردبیل با بیان اینکه در موسسه رازی در خصوص چندین واکسن جدید به مرحله تولید انبوه رسیده‌ایم، گفت: پروانه تولید انبوه این واکسن‌ها از سوی سازمان دامپزشکی کشور نیز اخذ شده است.

 

وی با اشاره به تولید واکسن اینترمدیت عفونی در موسسه رازی، افزود: این واکسن جزو واکسن‌هایی است که مصرف خیلی بالایی در کشور دارد و با تولید آن توانستیم قسمت اعظمی از نیاز کشور را برطرف کنیم.

 

ابراهیمی تصریح کرد: گامبورو بیماری بورس عفونی طیور است که در سه تا شش هفته مشاهده شده و جزو بیماری‌های مهم و جدید در طیور است.

 

عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با بیان اینکه 12 برند در خصوص واکسن‌های زنده گامبورو در ایران ثبت شده است، گفت: اغلب واکسن‌های ویروس طیور در موسسه رازی تولید شده‌اند.

 

وی با بیان اینکه واکسن گامبورو علی‌رغم مصرف بالای آن تا سال 1390 در کشور تولید نشده بود، افزود: بر خلاف ویروس‌های دیگر، آزمایش‌های ایمنی که برای آن باید انجام داد، بسیار حائز اهمیت است و بر اساس تست‌های مربوطه نوع ویروس مشخص می‌شود.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450509296150_00.jpg

دانشمندان دانشگاه زوریخ و شرکت Scrona یک تصویر چاپی جوهرافشان ایجاد کرده‌اند که در منطقه‌ای تنها به اندازه عرض یک تار موی انسان جا می‌گیرد.

 

 این تصویر که شامل چند دلقک ماهی در محیط دریاست، تنها 80x115 نانومتر بوده و محیط کلی آن 0.0092 میلیمتر مربع است.

 

محققان اکنون صاحب رکورد کوچکترین تصویر رنگی چاپ جوهرافشان جهان در کتاب گینس هستند که با استفاده از فناوری چاپ نانودراپ سه‌بعدی ساخته شده است.

 

کل این تصویر می‌تواند در یک پیکسل نمایشگر Retina جا شود که برای چشم غیرمسلح نامرئی بوده و برای مشاهده آن باید از یک تلسکوپ خاص استفاده کرد.

 

محققان مدعی هستند که توانسته‌اند عمق رنگ 14 بیت را در این تصویر با استفاده از نقاط کوانتومی بدست بیاورند. نقاط کوانتومی، نانوذراتی هستند که با تنظیم دقیق اندازه‌شان می‌توانند رنگهای خاص را منتشر کنند. از فناوری مشابه می‌تواند برای ساخت رنگهای زنده در نمایشگرهای صفحه مسطح بهره برد.

 

برای تولید این تصویر، نقاط کوانتومی در لایه‌های به رنگ قرمز، سبز و آبی با وضوح 25 هزار نقطه در هر اینچ چاپ کردند.

 

شرکت Scrona اکنون امیدوار است بتواند فناوری مذکور را در محصولات الکترونیکی و نوری آینده از جمله نمایشگرها، تجاری‌سازی کند.تاريخ : شنبه 28 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا به عنوان یک بازیگر مخرب ایفای نقش می‌کند و این موضوع در دو دهه اخیر خود را به خوبی نشان داده است.

از سال 2001 میلادی که ایالات متحده آمریکا به افغانستان و پس از آن در سال 2003 به عراق حمله کرد، منطقه غرب آسیا را با آشوب‌ مواجه و این موضوع یکی از نقاط تاریک سیاست‌های دفاعی و امنیتی ایالت متحده آمریکا در دوران نئو محافظه کاران بود.


آمریکا در ده سال اخیر سعی کرده حضور نظامی در خلیج فارس را تقویت کند و البته در این زمینه با ایفای نقش نیروهای موثر منطقه‌ای همچون ایران؛ با چالش های جدی در این زمینه مواجه شده است. 


پایان

پایاندوران یکه تازی آمریکا در منطقه غرب آسیا و خصوصا خلیج فارس به پایان رسیده و قدرت های نوظهور همچون ایران با داشتن نیروهای مسلح کارآمد در برابر یکه تازی امپریالیسم ایستادگی کردند. دلایلی همچون ضعف نیروهای آمریکایی در برابر نیروهای مسلح ایران و موفقیت جمهوری اسلامی (نیروی دریایی سپاه به عنوان نیروی عمل کننده در تنگه هرمز و خلیج فارس) در تامین امنیت منطقه از جمله دلایل  در آستانه پایان یافتن یکه تازی آمریکا در منطقه غرب آسیاست . 


در رزمایش محمد رسول‌الله (ص) ارتش با اخطار یکی از پرسنل آجا ناو آمریکایی که وارد منطقه رزمایش شده بود محل رزمایش را ترک کرد و در رزمایش پیامبر اعظم انهدام ماکت ناو "یواس اس جان نیمیتز" نمونه‌ای از آن بود که قدرت آمریکا تحقیر شد و این ها همه نشانه زوال اقتدار آمریکا در منطقه غرب آسیاست. **هافینگتون پست:  اگر چین در مسیر رابطه با ایران گام بردارد آمریکا دیگر حرفی در غرب آسیا برای گفتن نخواهد داشت

هافینگتون پست در مقاله‌ای به قلم "دیوید اولالو" به انتقاد قدرت‌های غربی درمورد دخالت نظامی روسیه در بحران سوریه اشاره کرد و نوشت: درحالیکه مقامات آمریکایی مراتب اعتراض و نارضایتی خود را از حضور روسیه در سوریه ابراز می‌کنند، همه از تحکیم روابط چین با ایران غافل شده‌اند. 
 

هافینگتون پست تصریح کرد: اگر چین در مسیر تحکیم روابط سیاسی، نظامی و تجاری با ایران قدم بردارد و در این راه برنامه‌ریزی کند؛ بدون شک سیاست‌ خارجه واشنگتن حرفی برای گفتن نخواهد داشت و بدون شک نقش راهبردی خود در غرب آسیا را از دست می‌دهد.  


ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس با یک سد جدی به نام نیروی دریایی سپاه مواجه شده که هرگونه تحرک ناوهای نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس را رصد می‌کند و  موشک‌های ضدکشتی و قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در مواقع لزوم به تهدیدات احتمالی نیروی دریایی ارتش آمریکا پاسخ می‌دهند. **دریادار تنگسیری: کل ساحل را مسلح کرده ایم

دریادار تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به توانمندی نداسا در تامین امنیت خلیج فارس گفت: در بحث تجهیزات می‌دانیم که تجهیزات ما بومی است و این تجهیزات در تحریم کامل تولید می‌شود؛ از جمله شناورها، موشک‌ها، راکت‌اندازها و سلاح‌های جدید.دریادار تنگسیری تاکید کرد: ما بایستی از لحاظ کمیت این تجهیزات را روز به روز بیشتر و کل ساحل را مسلح کنیم که تقریبا این کار را کرده‌ایم. وی اظهار داشت:‌ ما الان به گونه‌ای عمل می‌کنیم که همه جا هستیم و هیچ جا نیستیم یعنی در کل ساحل حضور داریم اما دشمن نمی‌داند که ما کجا هستیم. دریادار تنگسیری همچنین تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که شناورهایمان روی زمین هم باید متحرک باشند یعنی هر شناور یک کِشنده دارد که می‌تواند روی جاده با سرعت 60 کیلومتر جابجا شود.
 
 
 
وی در ادامه این اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که بایستی تجهیزات‌مان را به زیر زمین ببریم و این کار را کرده‌ایم. تونل‌هایی که ما ایجاد کرده‌ایم در کل جنوب و بسیار زیاد است که دشمن نمی‌تواند آن را تصور کند.


جانشین نیروی دریایی سپاه گفت: این تونل‌ها می‌تواند هم موشک‌ها هم سلاح‌هایی مثل راکت‌اندازهای متحرک و هم شناورها را در خود جای دهد و دشمن هم می‌داند و به همین خاطر ترس و واهمه دارد؛ لذا ما اعتقاد داریم که رعب و وحشت را اینگونه در دشمن ایجاد کنیم.
 

جانشین نیروی دریایی سپاه گفت: ما اعتقاد داریم که دشمن توانمندی این را دارد که پایگاه‌های ثابت را بزند لذا در کل خلیج فارس و دریای عمان گستردگی خود را ایجاد کردیم.پایان

پایانایالات متحده آمریکا در خلیج فارس دیگر از آن هیمنه دهه 70 و 80 برخوردار نیست و در یک دهه اخیر نیروی دریایی سپاه پاسداران کنترل استراتژیک "تنگه هرمز" و "خلیج فارس" را به دست گرفته و یکی از دلایلی که نشان می‌دهد دوران یکه تازی آمریکا در منطقه غرب آسیا به پایان رسیده ، حضور نیروی دریایی سپاه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان شاهراه اقتصادی مهم دنیاست.تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

 راه‌های زیادی برای محک زدن کارآیی مرورگرها وجود دارد، میزان مصرف حافظه و مقدار فضایی که اشغال می‌کنند و سرعت اجرا شدن مرورگر را می‌توان جز موارد تست مرورگرها دانست.


 اما در بیشتر موارد این نکات برای تست و آزمایش مرورگرها نادیده گرفته می‌شود. البته انجام آزمایشی که موارد فوق را در بر گرفته باشد زمان‌بر است.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟


شرایط شبیه سازی شده برای انجام آزمایش

قبل از اینکه به بررسی نتایج آزمایش‌های انجام شده بپردازیم این مطلب را در نظر داشته باشید که این آزمایشات بر روی نکسوس ۴ انجام شده و سعی بر این بوده تا شرایط انجام آزمایش برای تمام مروگرها یکسان باشد. 

بعضی از آزمایشات که زمان بیشتری نیاز داشتند، چندین بار اجرا شده‌اند و میانگین آزمایش هایه به عمل آمده به عنوان نتیجه آزمایش معرفی شده است.

برای شروع سراغ ابزار بنچ‌مارک محبوب SunSpider می‌رویم. این ابزار در سال ۲۰۰۷ توسط اپل ایجاد شده، هدف طراحی سان اسپایدر ارزیابی عملکرد جاوا‌اسکریپت بوده است.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟
(امتیاز کمتر بیانگر عملکرد بهتر است.)


اما قبل از اینکه به عملکرد مرورگر Puffin اعتراض داشته باشید، اجازه دهید تا یک مطلب را روشن کنیم. Puffin یک مرورگر معمولی نیست، این مروگر از تکنولوژی ابری بهره می‌برد و محاسبات سنگین خود را از این طریق انجام می‌دهد در نتیجه عملکرد بسیار بالایی دارد.

 جالب است بدانید که Puffin صفحات کامل یک وب سایت را به همراه فلش و سایر تبلیغات قرار داده شده در وب‌سایت با کیفیت و سرعت بالا اجرا می‌کند.

همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید، مرورگر‌هایی نظیر کروم و فایر‌فاکس به همراه اپرا و دلفین در رده‌های بعدی قرار گرفته اند.

ابزار بعدی که برای تست بنچ‌مارک مرورگرها مورد استفاده قرار گرفت Mozilla Kraken می‌باشد. این ابزار تست بنچ‌مارک از لحاظ عملکرد شبیه به SunSpider می‌باشد و باعث می‌شود نتایج دقیق‌تری بدست آوریم.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟
(اعداد کمتر نمایانگر عملکرد بهتر هستند)


همانطور که مشاهده می‌کنید یک‌بار دیگر مرورگر Puffin موفق شد تا در صدر قرار بگیرد. کروم و فایرفاکس نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اما مروگر‌های اپرا و UC Browser با ابزار بنچ‌مارک Mozilla Kraken اصلا سازگار نبودند و در هنگام انجام آزمایش اپرا حرارت زیادی در نکسوس ۴ ایجاد شد که این امر کاملا غیر عادی به نظر می‌رسد.

سپس نوبت به ابزار بنچ‌مارک Browsermark رسید که شبیه‌‌سازی‌هایی نزدیک به واقعیت با استفاده از اجرا نرم افزارهای مختلف انجام می‌دهد.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟
(در اینجا هر چه عدد بیشتر باشد عملکرد بهتر بوده است)


در این آزمایش نیز یک‌بار دیگر Puffin تمام رقبا را پشت سر گذاشت. البته همانطور که مشاهده می‌کنید مرورگر کروم نیز توانست نتیجه مناسبی را کسب کند و فایر‌فاکس را پشت سر بگذارد. در این‌جا نیز مرورگر UC Browser با مشکل مواجه شد.

ابزار بنچ‌مارک Peacekeeper توسط سازنده ابزار بنچ‌مارک معروف ۳DMark ساخته شده است و علی‌رغم اینکه مدتی از ساخت آن می‌گذرد و قدیمی شده است اما باز هم می‌توان به نتایج آن اعتماد داشت. PeaceKeeper نیز مانند Browsermark سعی در شبیه سازی فعالیت‌های مختلف در هنگام مرور اینترنت دارد.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟
(اعداد بیشتر بیانگر عملکرد بهتر مرورگر می‌باشند)


Puffin از این آزمایش نیز سربلند بیرون آمد، البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که Puffin و مرورگر اپرا به صورت نیمه تمام مورد آزمایش قرار گرفتند.

همانطور که در تصویر پیداست در این آزمایش برخلاف سایر آزمایش‌های انجام شده نمی‌توان نفر دوم را مشخص کرد چرا که مرورگرهای زیاد در رتبه دوم قرار گرفته‌اند.

 نکته جالب اینجاست که UC Browser به سختی توانست از پس این آزمایش نیز برآید (زود قضاوت نکنید، این مرورگر هنوز حرف‌هایی برای گفتن دارد.) فایرفاکس و اپرا نیز عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند.

دقیق‌تر و واقعی‌تر بررسی کنیم

همانطور که در ابتدا نیز مطرح شد، کارآیی و عملکرد مرورگر‌های اینترنتی را تنها نمی‌توان با نتایج بنچ‌مارک‌های مختلف مشخص کرد.

 آیا واقعا عملکرد Puffin در حد و اندازه نتایج بنچ‌مارک‌هایی که گرفته شد هست؟ از طرف دیگر مرورگر محبوب UC Browser نیز آیا واقعا ضعیف عمل می‌کند؟

احتمالا مهم‌ترین معیار شما از هر مرورگری میزان سرعت باز کردن صفحات اینترنتی است. انجام تمام این آزمایشات با زمان بندی‌های مشخصی صورت گرفته است و در دو حالت مختلف تست شده‌اند. 

در حالت اول تمام اطلاعات قبلی مرورگرها نظیر Cache آنها پاک شده است. در حالت دوم وب‌سایت‌هایی که از قبل باز شده‌اند و اطلاعات آنها در مرورگر‌ها ذخیره شده است، مجدد باز می‌شوند. این آزمایشات چندین بار انجام شده و میانگین نتیجه بدست آمده محاسبه شده است.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟


اگر خاطر شما باشد قبلا نیز ذکر کردیم که هنوز برای ناامید شدن از UC Browser زود است! ممکن است عملکرد UC Browser در آزمایشات انجام شده خوب نباشد اما در جلوگیری از نمایش تبلیغات ناخواسته به خوبی عمل‌ می‌کند.

 البته Puffin از لحاظ فنی نیز خوب عمل‌ می‌کند و فایل‌های فلش را به راحتی اجرا میکند. مرورگر کروم نیز در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارد، اما در میان مرورگر‌های جدید، قدیمی‌تر به نظر ‌می‌رسد.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟


در آزمایش بعدی از نسخه موبایل سایت نیویورک تایمز استفاده شده است.

در این مرحله نیز از آنجایی که این سایت تبلیغ داخلی ندارد، باز هم UC Browser از سایرین عقب افتاد و توانست در حد معمولی صفحات این سایت را باز کند. Puffin موفق شد در باز کردن صفحات این سایت نیز سربلند بیرون آید، البته ناگفته نماند که فایرفاکس و کروم نیز عملکرد خوبی داشتند.

اما تکلیف کاربرانی که از گوشی‌های ارزان قیمت و با سخت‌افزار پایین استفاده می‌کنند چیست؟

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟


در این مرحله از آزمایش میزان مصرف مموری به ازای هر پنجره باز شده در مرورگر مقایسه شده است. صفحات باز شده، گوگل PhoneAreana.com، نسخه موبایل سایت نیویورک تایمز و بی‌بی‌سی می‌باشد.

 مرورگر کروم به ازای هر پنجره باز شده پردازش جداگانه‌ای (Session) انجام می‌دهد. این شیوه برای دستگاه‌های جدید خوب است اما تکلیف موبایل‌های قدیمی چیست؟ کروم هر چند وقت یکبار پنجره‌های باز شده را می‌بندد و این امر به معنای باز کردن مجدد پنجره‌ها می‌باشد.

بعد از مرورگر کروم، این فایرفاکس است که در رتبه بعدی قرار می‌گیرد و سایر مرورگر‌ها تقریبا مثل یکدیگر عمل کردند.

نکات مهم و کلیدی


نام بیشتر مرورگرهایی که در اینجا مقایسه کرده‌ایم حتی به گوش کاربران نرسیده است. و نکته جالب اینجاست که کاربران ممکن است در هنگام استفاده از مرورگر‌های مختلف متوجه اختلاف در سرعت این مرورگرها نشوند.

در جدول زیر میزان استفاده کاربران از مرورگر‌های مختلف مشخص شده است.

سریعترین مرورگر اندروید کدام است؟


همانطور که انتظار می‌رود کروم در رتبه اول قرار دارد (البته سزاوار این مقام نیز هست) مرورگر‌هایی نظیر دلفین، UC Browser و اپرا علی‌رغم عملکرد ضعیفی که داشتند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 همانطور که قبلا نیز ذکر شد، نتایج بدست آمده در آزمایشات توسط کاربران خیلی محسوس نمی‌باشد و این مرورگرها امکانات مختلفی را عرضه می‌کنند که در بیشتر مواقع سرعت و عملکرد ضعیف آنها را جبران می کند.

در این مرحله قصد داریم تا به برنده آزمایشات امروز یعنی مرورگر Puffin بپردازیم. همانطور که مشاهده کردید این مرورگرها روی کاغذ عملکرد بسیار خوبی داشتند. اما تجارب کاربران به چه صورت است؟ می‌توان گفت: همچنان به استفاده از مروگر Puffin به عنوان اولین مرورگر بپردازیم.

در خصوص کروم هم باید اعتراف کرد که از قابلیت و عملکرد خوبی برخوردار است.

از طرف دیگر فایرفاکس را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. امکاناتی که در تعامل با اچ‌تی‌ام‌ال ۵ در این مرورگر نهفته است کاربران را مجبور می‌کند تا هر از گاهی سایت‌هایی را که در Puffin و یا کروم با مشکل باز می‌شوند را بوسیله فایرفاکس باز کنند.

البته سایر شرکت‌کنندگان در این آزمایش را نباید نادیده گرفت. برای تمام کاربران نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید و باید این مرورگرها را بر روی گوشی خود نصب کرده و از آن استفاده کنید تا در نهایت قادر به انتخاب بهترین مرورگر برای گوشی خود باشید.

 انتخاب مرورگر نیز تاحد زیادی سلیقه‌ای است، کاربران زیادی هستند که از مرورگر دلفین استفاده می‌کنند.

به گزارش 
وب سایت برسام، علی‌رغم نتایج کسب شده در آزمایشات بالا باید اقرار کرد که عملکرد تمامی مرورگرها قابل قبول بوده است. در نهایت همانطور که گفته شد، مرورگرهای مختلف باید بر روی گوشی نصب شوند تا امکان بررسی آنها میسر شود، این روش بهترین گزینه‌‌‌ی مناسب برای انتخاب برترین مرورگر است.تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
سرانجام پرده از رخسار سدان لوکس ولوو با نام S90 کنار رفت. خودرویی که سودای رقابت با سدان های آلمانی مطرح چون ب‌ام‌و سری 5 و مرسدس کلاس E را در سر می‌پروراند. سوئدی‌ها در پس زمستان‌های طولانی و تاریک، به یک حماسه سازی دست زده‌اند.

 پس از دوران بی‌پولی در زیر پرچم مالکان قبلی، اینک با کمک سرمایه جیلی چینی، نور خورشید بر پهنه این خودروسازی تابیده است و نتیجه آن مدل موفق و محبوب XC90 می‌باشد. حالا نوبت پرچم‌دار جدیدی از این خانواده است.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

سدان ولوو S90 روی پلتفرم مدولار SPA بنا می‌شود که نخستین بار در کراس اوور XC90 به کار رفت. درعین‌حال بسیاری از مشخصات فنی نظیر پیشرانه آن نیز از XC90 به عاریت گرفته می‌شوند.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

قدرتمندترین عضو این خانواده، مدل‌های مجهز به پیشرانه T8 پلاگین هیبرید است که شامل موتور 4 سیلندر 2.0 لیتری همراه با سوپرشارژر و توربوشارژر دوقلو با قدرت 318 اسب بخار و یک موتور الکتریکی 80 اسبی و یک ژنراتور استارت 46 اسبی متصل به میل‌لنگ می‌شود. 

نیروی خروجی از این پیشرانه در حالت ترکیبی به 394 اسب بخار و گشتاور آن به 640 نیوتن متر می‌رسد. این مجموعه همگی در ارتباط با یک گیربکس هشت سرعته خودکار قرار می‌گیرند تا نیرو به هر چهار چرخ خودرو منتقل گردد.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

با مدل T8 قادرید در حالت تمام الکتریکی با سرعت 121 کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید. ولوو هیچ آمار رسمی از میزان مصرف سوخت این پیشرانه در مدل سدان منتشر نکرده اما اگر مبنا را مصرف مدل XC90 با همین پیشرانه قرار دهیم، مصرف سوخت آن کمتر از 2.1 لیتر در صد کیلومتر و میزان آلایندگی آن کمتر از 49 گرم دی‌اکسیدکربن در هر کیلومتر خواهد بود که در این رده می‌تواند رکوردشکن باشد.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

مدل T6 از موتور مشابه اما غیر هیبریدی سود می‌برد. این موتور هم با کمک سوپرشارژر و توربوشارژر قادر است 316 اسب بخار نیرو و 400 نیوتن متر گشتاور تولید کند که باز در اختیار یک گیربکس 8 سرعته خودکار قرار می‌گیرد.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

در پایین‌ترین رده می‌توان نسخه T5 را یافت که موتور 240 اسبی و 350 نیوتن متری آن با همان گیربکس 8 سرعته، تنها چرخ‌های جلو را به حرکت در می‌آورد.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

این خودرو جایگزین سدان فعلی S80 می‌شود. ابعاد آن نسبت به S80 حدود 2.5 سانتی‌متر عریض‌تر و 10 سانتی‌متر فاصله دو محور کشیده‌تر خواهد بود.

 طول خودرو 496 سانتی‌متر و عرض آن 189 سانتی‌متر می‌باشد. این ابعاد تقریباً مشابه یک BMW سری 5 می‌باشد. طراحی S90 کاملاً آشنا با زبان طراحی جدید ولوو، موقر و مستحکم به نظر می‌رسد. 

سبک خاص چراغ‌های جلو با LED روزتاب چکشی شکل و چراغ‌های عقب C شکل، تبدیل به امضای ولوو شده‌اند. جلوپنجره با خطوط عمودی و کمی مقعر ممکن است یادآور مدل‌های قدیمی BMW باشد.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

جای تعجب نیست که در داخل کابین با فضایی مشابه با مدل XC90 مواجه می‌شویم. یک نمایشگر لمسی بزرگ عمودی، در کانون توجهات قرار می‌گیرد. چینش اجزا نشان از رویکرد مدرنیسم اسکاندیناوی دارد. همه‌چیز بی‌پیرایه، باشکوه، خالص و دقیق به نظر می‌رسند.

 تعداد دکمه‌ها به حداقل کاهش داده شده‌اند. دریچه‌های تهویه، سبکی عمودی و نوآورانه دارند. سطوح مختلف نیز با فلز، چوب و چرم باکیفیت به رنگ روشن، پوشش داده شده‌اند. سیستم صوتی Bower and Wilkins نیز گوش دادن به موسیقی را فرح‌بخش می‌نماید.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90 از ویژگی‌های پیشرفته‌ای چون رانندگی نیمه‌مستقل یا نیمه‌خودکار با نام دستیار راننده و نگه‌داری خودرو در خط تراز وسط از لاین بزرگراه با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت، بهبود فناوری تشخیص حیوانات بزرگ نظیر اسب و گوزن و تشخیص عابران پیاده و دوچرخه‌سواران و سایر وسایل نقلیه در روز و شب، هشدار بصری و همچنین ترمز خودکار برای جلوگیری از برخورد و سایر ویژگی‌های ایمنی رده‌بالای ولوو سود می‌برد. 

سیستم رانندگی نیمه‌مستقل Pilot Assist در سرعت‌های زیر 48 کیلومتر بر ساعت می‌تواند از طریق یک فناوری کروز کنترل تطبیقی به‌روز شده، هدایت خودرو را بر عهده بگیرد البته برای ایمنی بیشتر باید همچنان یک دست روی فرمان قرار بگیرد. 

این نخستین گام ولوو برای ارائه سیستم رانندگی تماماً خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان است که قرار است تا سال 2020 تجاری‌سازی شود.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی


ولوو S90 یک گام بزرگ از این سازنده سوئدی در تجربه خودروهای لوکس همراه با ارائه دینامیک رانندگی، عملکرد فوق‌العاده و متوازن و سواری قابل تحسین با دقت، کنترل و راحتی بالا بوده است.

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90، لوکس‌ترین سدان سوئدی

ولوو S90 سدان قرار است در ماه ژانویه در نمایشگاه دیترویت به‌صورت رسمی رونمایی شود. مدل استیشن آن که با عنوان V90 شناخته خواهد شد نیز دو ماه بعد در نمایشگاه ژنو پرده‌برداری خواهد شد. ورود به بازار این خودرو نیز برای اوایل تابستان سال 2016 پیش‌بینی می‌شود.


تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450260295358_0.jpg

رویکرد جدید تشخیص سرطان دکتر مجید ابراهیمی وارکیانی از دانشگاه نیوساوث‌ولز استرالیا با پاکسازی سلول‌های سرطانی خون ممکن است بتواند الهام‌بخش شکل جدیدی از درمان برای سرطان باشد.

 

 دکتر وارکیانی از دانشکده مهندسی ساخت و مکانیک دانشگاه نیوساوث‌ولز و دانش‌آموخته دانشگاه فردوسی مشهد که به توسعه این آزمایش کمک کرده، می‌گوید که این رویکرد می‌تواند بطور بالقوه برای پاکسازی مقادیر زیادی از خون مورد استفاده قرار گرفته و خون تصفیه شده را برای مبارزه با انواع بیماری‌ها مجددا به بدن بازگرداند.

 

تشخیص چند سلول سرطانی در میان میلیاردها سلول سالم خون، یکی از بزرگترین موانع تشخیص سریع است، اگرچه تحقیقات برای علائم هشداردهنده زودهنگام تاکنون نتایج نویدبخشی داشته است. استفاده از تحلیل نور فرابنفش برای شناسایی سلول‌های سفید خون و آزمایشی که به بررسی چگونگی آموزش آران‌ای پلاکت خون توسط تومورها می‌پردازد، تنها چند مثال از این گونه تلاش‌هاست.

 

اما دکتر وارکیانی بر این باور است که رویکرد وی برای تشخیص زودهنگام می‌تواند به درمان بیماری نیز بینجامد. وی این سیستم را به دستگاه دیالیز بیماران کلیوی تشبیه کرده که ضایعات نامطلوب خون را تصفیه می‌کند.

 

رویکرد جدید با جداسازی سلول‌های تومور در حال گردش از یک نمونه کوچک خون عمل می‌کند. این سلول‌های خاص در پس گسترش سرطان، لایه‌برداری کردن تومورهای جامد و ورود به جریان خون برای پیشرفت تومورها در سایر نقاط بدن هستند. در این حالت، سیستم می‌تواند به عنوان یک ابزار هشدار زودهنگام برای هر نوع سرطان با هزینه یک دهم سایر فناوری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین واکنش بیمار به درمان را نیز دنبال کند. البته دکتر وارکیانی افق دید گسترده‌تری برای این رویکرد دارد.

 

وی اظهار کرد که اگر این سیستم تصفیه بتواند به همین شیوه در مقیاس بزرگتر نیز فعالیت داشته باشد، می‌تواند سلول‌های منتشر کننده سرطان را از مقادیر بیشتری از خون پاک کند. این خون پاکسازی شده سپس مجددا به بدن بیمار بازگردانده شده تا به کنترل بیماری کمک کند.

 

دکتر وارکیانی افزود: این رویکرد می‌تواند تحولی در زمینه درمان سرطان باشد. شما می‌توانید سلول‌های خطرناک را پاکسازی کرده و طول عمر بیمار را افزایش دهید.

 

این دانشمند ایرانی اگرچه بسیار مثبت‌نگر است، اما متذکر شده که هنوز فاصله زیادی تا به واقعیت پیوستن این رویکرد باقیست. روش تشخیص اکنون در آمریکا، انگلستان و استرالیا در مرحله کارآزمایی بالینی قرار داشته و شرکت Clearbridge BioMedics در سنگاپور نیز به دنبال تجاری‌سازی این فناوری است.

 

 

انتهای پیامتاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1450338951653_id-2958420-secom-100601809-large.jpg

یک شرکت ژاپنی فعال در زمینه تولید تجهیزات ایمنی از پهپاد جدید با قابلیت مشاهده و تعقیب سارقان رونمایی کرد.

 

 شرکت سازنده مدعی شد که پهپاد ساخته شده قادر است تا حداکثر با سرعت 10 کیلومتر در ساعت سارقان یا خودروهای مشکوک را از طریق سیستم کنترل رایانه‌ای دنبال کند.

 

یکی از مدیران شرکت ژاپنی Secom درباره ویژگی‌های پهپاد جدید اظهار کرد: پهپاد تولیدی در نوع خود اولین نمونه موجود در جهان است، چرا که در این نمونه با ترکیب و پردازش تصاویر و اطلاعات دریافتی از حسگرهای پهپاد می‌توان تشخیص چهره مظنونان یا جستجو و تعقیب خودروهای مشکوک را در کمترین زمان انجام داد.

 

وی در ادامه افزود: با توجه به عملکرد پایین دوربین‌های مداربسته در شناسایی و تعقیب سارقان به کمک پهپادها می‌توان حداکثر با سرعت 10 کیلومتر در ساعت تمامی زوایا را جستجو کرده و با قابلیت مانورپذیری بسیار بالا مظنونان را پیدا کرد.

 

شرکت سازنده مدعی شد که برای خرید و یا استفاده از مجموعه پروازی و کنترل زمینی پهپادهای شناسایی باید مجوزهای لازم از سازمان‌های امنیتی محلی اخذ شود. قیمت هر مجموعه پهپاد با تجهیزات شناسایی جدید حدود 6620 دلار است.تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1448116615463_109826.jpg

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، پرنده‌های امروزی- از عقاب های تیزپرواز تا مرغ‌های زرین پر کوچک- همگی یک نیای مشترک دارند که حدود 95 میلیون سال پیش در آمریکای جنوبی می‌زیسته است.

 

 وقتی یک ستاره دنباله‌دار حدود 66 میلیون سال پیش به Yucatan Peninsula برخورد کرد موجب مرگ دایناسورهای غیرپرنده شد اما پرنده‌های امروزی در آمریکای جنوبی زنده ماندند و به سرعت منتشر شدند. این پرنده‌ها از طریق پل‌های زمینی به بخش‌های دیگر جهان نقل مکان کردند و در طول دوره یخبندان تنوع آنها افزایش پیدا کرد.

 

در این مطالعه جدید که در دانشگاه پرنده‌شناسی موزه تاریخ طبیعی آمریکا در شهر نیوریورک انجام شده، محققان به دنبال یافتن اطلاعاتی از تازه‌ترین جد پرنده‌های امروزی بودند. اظهارات متنوعی در خصوص عنوان قدمت احتمالی تکامل پرنده‌ها از سوی دیگر محققان مطرح شده بود که دامنه وسیعی از 72 تا 170 میلیون سال پیش را در بر می‌گرفت.

 

پرنده‌های امروزی از نظر غنای گونه‌ای و پراکنش جهانی پرتنوع‌ترین گروه از مهره‌داران خشکی زی محسوب می‌شوند، اما ما هنوز از تاریخچه تکاملی بزرگ مقیاس آنها درک کاملی نداریم. بیش از 10 هزار گونه پرنده در زمین زندگی میکنند در حالی که تعداد گونه‌های پستانداران چیزی در حدود پنج هزار گونه تخمین زده شده است.تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
1449647486362_110930.jpg

نتایج مطالعه‌ای که به تازگی توسط محققان دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ انجام شده نشان می‌دهد که مردان از حس ردیابی بهتری نسبت به زنان برخوردارند و وقتی زنان تستوسترون دریافت می‌کنند حس ردیابی آنها بهبود می‌یابد.

 

 محققان در اولین مرحله آزمایش خود 18 مرد و 18 زن را مورد آزمایش قرار دادند. در دومین مرحله 42 زن از نظر میزان بهبود حس ردیابی بعد از دریافت تستوسترون که یک هورمون جنسی مردانه است، مورد آزمایش قرار گرفتند. از افراد خواسته ‌شد که مسیر خود را در یک مارپیچ سه‌بعدی پیدا کنند. در حین بازی محققان از مغز افراد تصویربرداری می‌کردند.

 

محققان می‌گویند که این مطالعه شواهدی به دست می‌دهد مبنی بر این که مردان حس ردیابی بهتری دارند. مردان از چهار جهت اصلی (شمال، جنوب، شرق و غرب) بهتر استفاده می‌کنند. سریع‌تر به انتهای مسیر می‌رسند و معماهای تخصصی بیشتری در طول مسیر حل می‌کنند. در حقیقت حس مسیریابی مردان کارآمدتر است و سریعتر از زنان به مقصد می‌رسند.

 

در آزمایش دوم زنان به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه یک قطره تستوسترون داده شد و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد یک داروی بی‌اثر دریافت کردند.

 

در این آزمایش مشخص شد که زنان معماهای بیشتری در طول مسیر حل نمی‌کنند ولی بعد از دریافت تستوسترون درک آنها از نقشه مارپیچ بهتر می‌شود. زنان بعد از دریافت تستوسترون از هیپوکامپوس مغز بیشتر استفاده می‌کنند که در حقیقت همان بخشی از مغز است که در مسیریابی و هدایت مسیر از سوی مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

محققان می‌گویند این اختلاف ناشی از پیشینه تکاملی مغز است. مردان شکارگر بوده‌اند در حالی که زنان بیشتر به جمع‌آوری مواد می‌پرداخته‌اند. به بیان ساده‌تر زنان چیزهای داخل خانه را سریعتر پیدا می‌کنند، در حالی که مردان خود خانه را.

 

این یافته نشان می‌دهد که مغز زنان و مردان آنقدرها با هم مشابه نیست و بخصوص از لحاظ اندازه هیپوکامپوس اختلافاتی با هم دارند.

 

از دست دادن حس راه‌یابی یکی از اولین نشانه‌های بیماری آلزایمر است و محققان امیدوارند که بتوانند با درک بیشتر فرآیندهایی که در مسیریابی دخیل هستند به این بیماران کمک کنند.تاريخ : پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |

شرکت مهندسی هوا فضای "Windspeed Technologies"، طرحی خلاقانه، مفهومی و متفاوت ارائه کرده است که به مسافران امکان می‌دهد طی مسیرهای طولانی و در هواپیماهای بزرگ، با چشم‌اندازی خیره‌کننده از ابرها و آسمان، پروازی متفاوت را تجربه کنند.

عرشه‌ی آسمانی

این طرح که "عرشه‌ی آسمان" (skyDeck)، نامیده می‌شود، شامل اضافه شدن جایگاهی خاص به هواپیما است که تقریباً به صورت نصفه از بدنه‌ی هواپیما به خارج راه داشته و چشم اندازی مبهوت کننده و ۳۶۰ درجه از آسمان را در معرض دید قرار می‌دهد.  در واقع مسافران در این جایگاه نشسته و از میان گنبدی شفاف، از چشم‌اندازی ۳۶۰  و فراموش نشدنی که عظمت آسمان را به زیبایی هر چه تمام به تصویر کشیده، لذت می‌برند.

طرحی مفهومی که در جهت دگرگون کردن تجربه‌ی پروازهای طولانی مدت ارائه شده است

هدف اصلی از ارائه‌ی این طرح، افزودن اندکی چاشنی هیجان و سرگرمی به این گونه از پروازها است. طرحی که می‌تواند توسط مالکان خصوصی هواپیما و یا خطوط هوایی به کار گرفته شود. با توجه به ابعاد، این گنبد را می‌توان روی انواع هواپیما از جمله جت‌های کوچک و هواپیماهای متوسط تا بزرگ، نصب نمود.

طرحی مفهومی که در جهت دگرگون کردن تجربه‌ی پروازهای طولانی مدت ارائه شده است

در طول دهه‌های اخیر، سعی شده تا اسباب آرامش بیشتری برای مسافران پروازهای طولانی مدت فراهم شود تا رنج و خستگی چنین سفری، چندان موجب آزردگی خاطر افراد نشود. هر چند این راه‌کارها مدت‌هاست که شاهد تغییر و تحول چندانی نبوده‌اند. این شرکت در نظر دارد با اجرای چنین طرحی، سطحی جدید از راحتی و سرگرمی را به مسافران چنین پروازهایی هدیه کند.

طرحی مفهومی که در جهت دگرگون کردن تجربه‌ی پروازهای طولانی مدت ارائه شده است

طرحی مفهومی که در جهت دگرگون کردن تجربه‌ی پروازهای طولانی مدت ارائه شده است

مهندسان در ابتدا در مورد قرار گرفتن این گنبد و اثرات احتمالی آن بر وضعیت پرواز نگرانی‌هایی داشتند، هر چند با توجه به بررسی و آزمایش‌های انجام شده در تونل باد، به نظر می‌رسد بهترین مکان برای قرار گرفتن این گنبد، قسمت انتهایی هواپیما است. همچنین شکل قطره مانند این عرشه نیز به کاهش اثرات حضور این گنبد بر موقعیت هواپیما کمک می‌کند؛ اما به هر صورت به دلیل وضعیت موجود، این گنبد شیشه‌ای باعث افزایش مصرف سوخت هواپیما خواهد شد.

طرحی مفهومی که در جهت دگرگون کردن تجربه‌ی پروازهای طولانی مدت ارائه شده است

این شرکت دو مسیر متفاوت را برای دستیابی و جای گرفتن دراین گنبد ارائه کرده است: مسیر اول، آسانسوری است با دو صندلی که مسافران را به گنبد می‌رساند.

عرشه‌ی آسمانی، تجربه متفاوت در پروازهای طولانی مدت

مسیر دوم استفاده از پلکانی است که به گنبد راه دارد. در نهایت ظرفیت این گنبد دو صندلی است. هر چند این طرح به صورت تک صندلی نیز قابل اجرا است.

عرشه‌ی آسمانی، تجربه متفاوت در پروازهای طولانی مدت

 البته از طرح تا واقعیت، هنوز راه نسبتاً درازی در پیش است. اما اگر روزی نسل جدید هواپیماها با چنین گنبدهای شگفت‌انگیزی وارد خطوط هوایی شدند، انتخاب شما چیست؟ ترجیح می‌دهید در صندلی امن و راحت خود بنشینید، یا نه، دوست دارید سفرتان را با تجربه‌ای مهیج، به یادماندنی‌تر کنید؟ به نظر شما، آیا اصلاً چنین طرح‌هایی، روزی به واقعیت بدل خواهندشد؟تاريخ : چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
مقامات نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا ادعاهای مختلفی درباره توان نظامی و موشکی جمهوری اسلامی مطرح کردند که این ادعاها هیچگاه تایید نشده است. رسانه‌های وابسته به غرب تلاش می‌کنند تا برخی موارد در باره توان موشکی جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند که پایه و اساس درستی ندارد.**بازخوانی گزارش بیزینس اینسایدر

وب سایت  "بیزینس اینسایدر" در گزارشی به قلم "آرمین روزن" نوشت: مقامات دفاعی آمریکا از انتشار خبر آزمایش مخفیانه موشک بالستیک ایران حیرت زده شدند؛ فرماندهان نظامی آمریکا به این باور رسیده‌اند که ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد و در آینده نیز هیچ بعید نیست موشک‌های جدیدی را مورد آزمایش قرار دهد. دریاسالار "جیمز سایرینگ،" رئیس آژانس دفاع موشکی آمریکا، سال گذشته به نمایندگان کنگره هشدار داده بود، ایران به زودی موشک دوربردی خواهد ساخت که قادر است به آمریکا نیز برسد.
 معاون دفاعی وی نیز گزارشی به کنگره ارائه کرد که نشان می‌داد ایران به دانش ساخت موشک‌های بالستیک میان برد و دور برد دست یافته است، همچنین تهران سامانه تسلیحات فضایی دوربرد خود را تقویت می‌کند. با توجه به اینکه ایران چند فضاپیما را مورد آزمایش قرار داده ، به نظر می‌رسد این کشور تلاش می‌کند فضاپیماهایی با قابلیت حمل موشک‌های بالستیک برای دسترسی به آمریکا تولید کند.


وزارت دفاع آمریکا –پنتاگون – در حال توسعه و تجهیز سامانه دفاع موشکی آمریکا است تا به تهدیدات احتمالی از سوی ایران مقابله کند. سامانه MKV –خودروهای کُشنده – تا سال 2020 به بهره برداری کامل می‌رسد. 


آیا ایران


آیا ایراناین کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین سامانه دفاع موشکی آمریکا است که به ادعای کارشناسان برای پاسخ به تهدیدات موشکی ایران راه اندازی می‌شود. دو مقام آمریکایی اخیرا مدعی شدند ایران ماه گذشته میلادی یک موشک میان‌برد بالستیک را آزمایش کرده که این موضوع بر خلاف دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بوده است.


این دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده است مدعی شدند : آزمایش موشکی ایران 21 نوامبر (30 آبان) انجام شد. یکی از این دو مقام گفت که موشک آزمایش شده در داخل ایران شلیک شده است. فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی مدعی شد این آزمایش نزدیک "چابهار" صورت گرفت. در ادامه این ادعا مطرح شد: این موشک با نام  "قدر 110 " دارای برد 1800 تا 2000 کیلومتر بوده و  به گفته منابع غربی این موشک نمونه به روز رسانی شده  "شهاب 3 " بوده و مشابه موشک هدایت شونده‌ای است که در 10 اکتبر (18 مهر) بوسیله ایران آزمایش شد.یکی از محورهای ادعای  "بیزینس اینسایدر" موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بوده که این رسانه معتقد است این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند که البته در این زمینه می‌توان گفت که هیچکدام از مقامات لشگری و مسئولین کشور جمهوری اسلامی تاکنون ادعای مذکور را تایید نکردند.


آنچه مسلم است اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و قصد افزایش بُرد موشک‌هایش را هم ندارد، فرماندهان نظامی کشورمان بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند اما غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست همیشگی‌اش تلاش می‌کند تا با مطرح کردن برخی ادعاها چهره ممتاز جمهوری اسلامی ایران را در منطقه غرب آسیا و جهان مخدوش کند.


موشک‌های جمهوری اسلامی هیچگاه به کلاهک هسته ای مجهز نشده  و نخواهد شد و این مورد تاکید حجت‌الاسلام و المسلمین "دکتر حسن روحانی" رئیس جمهوری کشورمان و رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز بوده ؛ ضمن آنکه مقامات کشورمان اعلام کرده اند که هیچگاه به دنبال بمب اتم نبوده و نیستند.مسئولین کشورمان بارها اعلام کردند که هیچکدام از موشک‌های بالستیک تولید شده با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و یا بدین منظور طراحی نشده‌اند و آمریکا در این پروسه به دنبال جنگ روانی ضد ایران است.**آیا ایران موشک قاره‌پیما دارد؟

نکته دیگری که در گزارش اخیر به چشم می‌خورد این که ایران به زودی موشک دوربردی خواهد ساخت که قادر است به آمریکا اصابت کند؛ سوال اینجا است که تعریف ایالات متحده از موشک دور برد و قاره‌پیما چیست و آیا ایران چنین موشکی می‌سازد؟ 


در پاسخ به این سوال ؛ موشک قاره‌پیما دارای بردی تقریبا بین 6 تا 8 هزار مایل (هر مایل 1.6 کیلومتر و ناتیکال مایل 1.8 کیلومتر) بوده و جمهوری اسلامی با توجه به تعریف فوق موشک قاره‌پیما ندارد.آیا ایرانتاکنون مسئولان ارشد نظامی کشورمان نهایت برد موشکی را 2 هزار کیلومتر (نهایتا 1300 مایل) مطرح کردند که با عدد 6 تا 8 هزار مایل فاصله دارد و یکی از دلایل درست نبودن ادعای رسانه‌های غربی مطلب مذکور است.


اگر به انواع موشک‌های سطح به سطح زمین‌پایه ایران نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که انواع موشک‌های "سجیل"، "قیام"،‌ "قدر اف و اچ"، "فاتح 313"،‌ "فاتح 110"، "شهاب 1تا3"، "زلزال"  و ... بردی بین 250 تا 2000 کیلومتر دارند و ادعای ساخت موشک‌ قاره‌پیما توسط ایران که از سوی رسانه‌های غربی مطرح می‌گردد، خلاف واقعیت است.**آزمایش موشک "عماد" به صورت رسمی اعلام شد

نکته دیگر در  گزارش  مذکور  طرح ادعای آزمایش موشکی در اواخر نوامبر بوده که در این زمینه جمهوری اسلامی ایران در صورت انجام یا تست یک موشک زمین به زمین آن را به صورت آشکارا با رسانه‌ها در میان می‌گذارد.


برای مثال زمانی که موشک زمین به زمین "عماد" توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آزمایش شد؛ این موضوع به صورت رسمی اعلام گردید و در این پروژه پنهان‌کاری یا ترسی وجود ندارد و مطرح کردن یک آزمایش موشکی دیگر خلاف واقعیت است. نکته دیگری که در گزارش  "بیزینس اینسایدر"  مشاهده شده تجهیز آمریکا به سامانه دفاع ضد موشکی " MKV" در مقابل موشک‌های بالستیک ایرانی بوده که البته تاکنون موفقیت سامانه‌های دفاع ضد موشکی پیشین آمریکا همچون "پاتریوت" و "تاد" در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است.آیا ایران

آیا ایراندر مجموع سناریوهای ایران‌هراسی آمریکا با هدف مورد هجمه قرار دادن کشورمان در مسائل منطقه و موضوعات دفاعی امنیتی بوده و رسانه‌های وابسته به آمریکا تلاش می‌کنند تا توان بازدارندگی مشروع کشورمان را در معرض سوال قرار دهند.تاريخ : چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
تقریبا سی کشور دنیا از ساختار دفاع سایبری یا همان ارتش سایبری بهره‌ می‌برند. بارها و بارها شنیده‌ایم که  فضای سایبر به یکی از ابعاد تهدید علیه کشورها تبدیل شده است. از همین رو فضای سایبر را با نگاه نظامی‌گرایانه‌ حوزه پنجم جنگ می‌نامند.
 
 لذا این نیاز باعث می‌شود تا همه کشورهای دنیا در کنار توجه به ساز و کار دفاع فیزیکی به فکر دفاع از حریم مجازی خود نیز باشند حال در چنین فضایی وقتی شما ارتش سایبری تشکیل می‌دهید می‌بایست برای این ارتش یک ساختار و همچنین نیروهایی آموزش‌دیده و متخصص در راستای انجام فعالیت‌های رزمی در فضای مجازی تربیت کنید.
 
 تربیت نیروهایی که از آمادگی‌های کامل اطلاعاتی، فنی و مهندسی برخوردار بوده و همچنین با ساز و کار تهاجم در دنیای مجازی، آشنا باشند اصلی است که بر مبنای آن یک نیروی متخصص می‌تواند در یک ارتش سایبری ایفای نقش کند.
 
 
پوراعظم/ لطفا دست نزنید ناقص است// کماندوی سایبری کسیت؟
 
کماندوی سایبری کیست؟
 
همانطور که گفتیم، بسیاری از کشورهای دنیا که در ساز و کار دفاعی خود ارتش سایبری را تشکیل داده و از آن برای دفاع از زیرساخت‌های حیاتی خود که بر روی فضای سایبر قرار گرفته، استفاده می‌کنند از همین رو نیروهای زبده‌ای که قابلیت واکنش سریع به تهدیدات و نیز انجام عملیات‌های پیچیده تهاجمی در  فضای سایبر را دارا هستند، برای تامین این خواسته خود تربیت کرده‌اند که به این نیروهای زبده "کماندوی سایبری" گفته می‌شود.
 
 
پوراعظم/ لطفا دست نزنید ناقص است// کماندوی سایبری کسیت؟
 
چین، روسیه،‌ ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورهای دنیا چنین نیروهایی را هم اکنون در ارتش‌های سایبری خود به کار گرفته‌اند همان طور که اشاره شد وظیفه این نیروها عملیات‌های ویژه سایبری همچون تهاجم گسترده به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای دیگر از طریق فضای مجازی و همچنین شناسایی و رهگیری تهاجم سایر کشورها و اقدام به واکنش سریع به این نوع تهاجم از وظایف این کماندوهای دیجیتالی است.
 
به عنوان نمونه در سال‌های اخیر با ظهور فناوری‌های سایبری و کمبود فرماندهان متبحر و متخصص سایبری، سران ارتش آمریکا به فکر راه‌اندازی دوره آموزشی ویژه تربیت نیروهای عملیات‌های سایبری با استفاده از تجربه مرکز آموزشی تکاوران ارتش آمریکا، افتادند و لذا در همین زمینه ۵ تن از اساتید برجسته نظامی و افسران اطلاعاتی آمریکا، طرحی برای راه‌اندازی این دوره آموزشی فراهم کردند. نیروهای آموزش دیده این دوره توانایی های خاصی را دارا هستند که این موارد را شامل می شود:
 
_فهم درست از عملیت‌های تکنیکی و ماهیت دینامیکی فضای سایبری
 
 _ویژگی جنگجویی
 
 _توانایی سازگاری، غلبه و مبارزه در شرایط دشوار برای انجام ماموریت
 
_توانایی طراحی و اجرای عملیات‌های نظامی سایبری
 
_توانایی کار فردی و تیمی
 
_توانایی ابداع راهکارهای خلاقانه برای مقابله با حرکات و اقدامات دشمن در عرصه سایبر و فضای واقعی
 
_توانایی حمله به سیستم با تعیین سطح حمله بر اساس کاربران، وضعیت شبکه، سیستم‌های رایانه‌ها و تجهیزات
 
_مدیریت مطلوب تکاوران سایبری
 
_توانایی انطباق با نهادهای امنیت سایبری نظامی و غیرنظامی
 
_توانایی ارتباط گیری نوشتاری یا گفتاری با دیگران 
 
_ارج نهادن به توانایی‌ها و تعالیم در این دوره
 
 
پوراعظم/ لطفا دست نزنید ناقص است// کماندوی سایبری کسیت؟
 
آیا ایران هم کماندوی سایبری دارد؟
 
دولت ایالات متحده آمریکا پس از اشغال عراق و پذیرش تلفات بسیار در این جنگ مجبور به ترک خاک عراق شد. بعد از این بود که ایالات متحده به منظور سرپوش نهادن در شکست‌های خود در تهاجم به کشورهای منطقه شروع به اتهام زنی به رقبای اصلی در دنیا، به ویژه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه کرد. 

آمریکا در یکی از تبلیغات خود که پس از خروج از عراق بر آن بسیار مانور داد مسئله تشکیل ارتش سایبری در ایران بود چرا که با این استدلال می‌توانست توجیهی برای اقدامات تجاوزکارانه‌ بعدی خود این بار نه در عرصه زمین و هوا و دریا بلکه در فضای سایبری بتراشد لذا با تبلیغات گسترده اعلام کرد که ایران ارتش سایبری دارد و این گونه وانمود کرد که هدف ایران از داشتن ارتش سایبری حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا است.
 
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین دفاعی خود اساساً نیازی به داشتن ارتش سایبری ندارد چرا که وقتی سخن از تشکیل ارتش سایبری به میان می‌آید، هدف ضربه زدن به منافع حیاتی دیگر ملت‌ها از دریچه فضای سایبر است.
 
پوراعظم/ لطفا دست نزنید ناقص است// کماندوی سایبری کسیت؟
 
سردار سرتیپ دوم پاسدار بهروز اثباتی؛ فرمانده قرارگاه مجازی ستاد کل نیرو های مسلح  ضمن رد این موضوع که ایران ارتشی سازمان یافته به منظور تهاجم سایبری به دیگر کشور ها تشکیل داده عنوان داشت: اساساً طرح این موضوع از سوی آمریکایی ها بود چرا که آن ها می خواستند با این ادعا بهانه ای برای اقدامات تجاوز کارانه خود در فضای مجازی ضد کشورمان بتراشند. 

اگر چه در کشور ما ساز و کاری برای دفاع و پاسخ گویی مناسب به تهاجمات سایبری وجود دارد اما ما اساساً هیچ گاه ارتشی سازمان یافته و رسمی در فضای مجازی تشکیل نداده ایم و ما نیازی به ارتش سایبری نداریم چرا که جنس اقدامات دفاعی ما با جنس کار آمریکایی‌ها متفاوت است. 
 
بنابر مطلبی که ذکر شد ایران اساسا چون تشکیلاتی با عنوان ارتش سایبری ندارد لذا نیازی به استفاده از کماندوهای سایبری نمی‌بیند لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن حفظ آمادگی خود در عرصه سایبری از اقدامات تجاوزکارانه به دیگر کشورها همواره برحذر بوده است.
 
آنچه که در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران دیده شده پدافند سایبری است و در همین راستا، در ذیل سند جامع پدافند سایبری تشکیل قرارگاه پدافند سایبری به منظور ساز و کار به منظور دفاع از کشور در مقابل تهاجمات ارتش‌های سایبری متجاوز دیده شده است. اما جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال تجاوز به منافع حیاتی دیگران از راه فضای سایبر نبوده و نیست.


تاريخ : چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, | | نویسنده : مقدم |