عمده‌ترين عامل بروز سكته‌هاي مغزي و قلبي گرفتگي رگ‌ها توسط لخته‌هاي خوني است. در واقع با رسوب لخته‌هاي خوني دررگ‌ها و مسدود شدن رگ‌ها از رسيدن خون به اندام‌هاي حياتي مانند قلب و مغز جلوگيري شده و منجر به سكته مي‌شود. لذا اگر پيش از بروز سكته از وجود لخته‌هاي خوني آگاه شويم و آنها را برداريم مي‌توانيم تا حد زيادي از بروز سكته‌ها پيشگيري كنيم. البته بعد از سكته نيز بايد براي پيشگيري از سكته‌هاي بعدي حتما لخته‌هاي خوني منجر به سكته برداشته شوند.با تحقيقات انجام شده محققان موفق به ساخت دستگاه جديدي شدند كه مي‌تواند با كارايي بالايي لخته‌هاي خوني را برداشته و به جريان دوباره خون در رگ‌ها كمك ‌كند. اين دستگاه جديد كه SOLITAIRE نام دارد يك دستگاه ترميمي جريان خوني است كه به صورت خودانبساطي طراحي شده و قادر است به صورت مكانيكي و خودكار لخته‌هاي خوني را در رگ‌هاي گرفته و مسدود شده برداشته و سبب جريان دوباره خون دررگ‌ها شود. اين دستگاه با استفاده از يك لوله نازك لخته خوني را به دام انداخته و سپس لخته را برمي‌دارد و دوباره خون دررگ به جريان مي‌افتد. اما دستگاه جديد كه MERCI نام دارد به كمك يك وسيله پيچ گوشتي شكل نازك كه با يك سيم هدايت مي‌شود، لخته را برداشته و جريان خون را روان مي‌سازد.اين مطالعات كه به مدت 2 سال طول كشيد، روي نمونه‌اي متشكل از 113 بيمار كه دچار سكته شده بودند، انجام گرفت. اين افراد به صورت تصادفي از 18 بيمارستان انتخاب شدند. اين افراد درمدت 8 ساعت پس از سكته به كمك اين دستگاه مورد معالجه قرار گرفتند و رگ‌هاي مسدود شده آنها با اين دستگاه باز و لخته‌هاي خوني آنها برداشته شد. محققان پس از انجام اين عمل، اين بيماران را به مدت يك سال مورد نظارت دقيق قرار دادند و مشاهده كردند در بيش از 61 درصد از آنها كه به‌طور آزمايشي رگ‌هاي گرفته‌شان با دستگاه جديد باز شده بود، هيچ‌گونه علائمي ازخونريزي ديده نشد و بيماران با درصد اطمينان بالايي معالجه و درمان شدند. اين درحالي است كه نتايج نشان مي‌دهد با به‌كارگيري دستگاه قديمي دراين بيماران تنها 24درصد از آنها درمان ‌شدند كه درمقايسه با كارايي 61 درصدي دستگاه جديد اين اختلاف كارايي رقمي قابل ملاحظه است. همچنين مشاهده شد كه به‌كارگيري دستگاه جديد سبب بهبود سريع‌تر و بهتر بيماران، 3 ماه بعد از بروز سكته مي‌شود؛ چرا كه با استفاده از دستگاه جديد، نرخ تلفات و ميزان مرگ و مير افراد 2‌/‌17 درصد دربرابر 2‌/‌38 درصد دستگاه قديمي است.از شايع ترين سكته ها، سكته مغزي است كه درميان همه گروه‌هاي سني بويژه سالمندان بسيار شايع است و براساس آمارهاي موجود بيش از 87 درصد از سكته‌ها را شامل مي‌شود كه رقم قابل ملاحظه‌اي است. سكته مغزي اگر سبب مرگ فرد نشود، آسيب‌ها و عواقب ناگواري همچون فلج شدن اندام‌ها را درپي دارد كه گاهي اين فلج شدن قابل درمان و بازگشت نخواهد بود. همان‌طور كه گفته شد، سكته به دليل مسدود شدن رگ‌هاي خوني اتفاق مي‌افتد؛ چرا كه خون به صورت لخته در ديواره رگ‌ها رسوب كرده و كم‌كم ديواره رگ‌ها را مي‌بندد و با بسته شدن رگ‌ها جريان خون به مغز دچار اختلال شده و درنهايت با عدم خونرساني بموقع به مغز سكته مغزي رخ مي‌دهد. پس از بروز سكته بايد لخته‌هاي خوني از رگ‌ها برداشته شود تا دوباره جريان خون به مغز شكل گيرد كه معمولا اين كار بايد پس ار سكته انجام گيرد. يكي از راه‌هاي از بين بردن لخته‌هاي خوني كه اغلب استفاده مي‌شود، دارو درماني است؛ دراين روش كه FAD نام دارد از داروهاي حل‌كننده لخته‌ها استفاده مي‌شود. اين دارو به رگ‌هاي مسدود تزريق شده و به آرامي لخته‌‌هاي خون را حل كرده و رگ مسدود شده را باز مي‌كند. از آنجا كه برداشتن لخته‌ها به طور متوسط 5‌/‌4 ساعت پس از بروز سكته و آغاز بروز علائم بايد انجام گيرد و داروها به كندي لخته‌ها را برمي‌دارند گاهي اوقات دارو درماني عملا غير موثر است؛ چرا كه در افراد سالمند بايد اين كار سريع‌تر انجام شود، زيرا بايد برخي لخته‌ها را بلافاصله برداشت تا از بروز عواقب بعدي جلوگيري شود. اين كار نياز به استفاده از دستگاه‌هاي مكانيكي دارد، لذا به‌كارگيري دستگاه جديد مي‌تواند دراين موارد بسيار موثر باشد.با آن‌كه كارايي دستگاه جديد هنوز در آمريكا تاييد نشده، اما دراروپا مورد تأييد قرار گرفته است. براساس گزارش‌هاي رسيده مشخص شد اولا 2 درصد از بيماراني كه با به‌كارگيري اين دستگاه جديد مورد معالجه قرار گرفته‌اند دچار خونريزي مغزي شدند در حالي كه با دستگاه قديمي 11درصد از بيماران دچار خونريزي مي‌شدند. البته مشخص شد ميزان بازگشت درهردو روش يكسان بوده است.از طرفي مشخص شد 58درصد از بيماران كه با دستگاه جديد درمان شدند پس از 90 روز از درمان با اين روش عملكرد ذهني و مغزي بهتري داشتند. اين درحالي است كه با روش قديمي عملكرد بهتر ذهني و مغزي تنها در33 درصد از بيماران ديده شد. همچنين مشخص شد كه دستگاه SOLITAIRE وقتي براي اولين‌بار در بيماران به‌كار گرفته مي‌شود، بيشتر رگ‌هاي خوني را با كارايي بالايي باز مي‌كند كه نسبت به دستگاه قديمي و دارو درماني بسيار موثرتر است. دراين مطالعات متوسط سني بيماران 67 سال بود كه 68 درصد از آنها مرد بودند. 40 درصد ازاين بيماران كه ابتدا با روش قديمي مورد درمان قرار گرفته و درمان نشده و بهبود نيافته بودند با كمك دستگاه جديد معالجه شدند. همچنين از دستگاه جديد مي‌توان 4 ساعت پس از بروز سكته استفاده كرد، درحالي كه از دستگاه قديمي 3‌/‌5 ساعت پس از سكته مي‌توان استفاده كرد.با توجه به نتايج مثبت اين مطالعات و اثرات و كارايي دستگاه جديد، محققان درصددند تا با توليد انبوه اين دستگاه، بتوانند آن را درطيف وسيعي براي درمان بيماران به‌كارگيرند؛ چراكه با توجه به اثرات بيشتر و كارايي بهتر اين روش و اين دستگاه، بهتر مي‌توانند به بيماران كمك كرده و آنها را درمان كنند.


تاريخ : شنبه 16 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد